Home

Právnická fakulta studijní oddělení

Studijní oddělení Právnická fakulta LAW MUN

Právnická fakulta U

 1. Západočeská univerzita - Fakulta právnická. Česky English Hledaný termín: Důležité odkazy ZČU O fakultě Studium Výzkum a vývoj Zahraniční vztahy International Kontakty Studium > Studijní oddělení > Menu. Pro uchazeče; Den otevřených dveří; Rigorózní řízení; Doktorské studium; Studijní oddělení. Základní.
 2. Studijní oddělení Se svými dotazy ohledně bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu obracejte na proděkana pro studijní záležitosti JUDr. Maxima Tomoszka, Ph.D., a to prostřednictvím e-mailu: maxim.tomoszek@upol.c
 3. Právnická fakulta Veveří 70 611 80 Brno. IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224 . Telefonní spojení. Ústředna (+420) 549 49 1211. Fax (+420) 541 210 604. Studijní oddělení. studijni@law.muni.cz (+420) 549 49 1205. Úřední hodiny
 4. Mezinárodní on-line konference Naděje právní vědy 2020 proběhla 27.11.2020, pořadatelem byla Fakulta právnická v Plzni Program konference 27.10.2020. Studentský workshop Účetnictví v době kovidu Studijní a zkušební řád ZČU. Poplatky v ak. roce 2020/2021
 5. Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 7550 dekanat.pf@upol.cz Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny PF UP pondělí - pátek: 9:30 - 11:30 | 13:30 - 14:3
 6. Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte

Právnická fakulta. Právnická fakulta. Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno: telefon: 549 49 1210 549 49 1211: e-mail: IČO: 00216224: DIČ: CZ00216224: ID schránky: Studijní oddělení Orgány Akademický senát Děkan Vědecká rada Disciplinární komise Tajemnice. Studijní programy zajišťované SO; Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení; Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu; Oddělení pro zahraniční vztahy; Oddělení vnějších vztahů a marketingu; Centrum dalšího vzdělávání; Centrum IT; Ekonomické oddělení ; Ústřední knihovna; Personální a mzdové. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Oddělení komunikace a PR; Studijní oddělení; Oddělení pro vědu a výzkum; Břehová 7 115 19 Praha 1 tel.: +420 22435 8310 fax: +420 22232 0861 E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČO: 68407700 DIČ: CZ68407700.

Studijní oddělení: Právnická fakulta U

 1. Studijní oddělení poskytuje konzultace týkající se studijních záležitostí. Zvolte fakultu: LF FaF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF CZS Teiresiás Více o IS MU, provozuje Fakulta informatiky MU. Potřebujete poradit? istech fi muni cz. Nápověda. Klasický IS. 3. 12
 2. Telefon: +420 377 631 111: Fax: +420 377 631 112: E-mail: podatelna@zcu.c
 3. Studijní oddělení. Studijní oddělení. Zařazení pracoviště. Právnická fakulta. Děkanát. Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno: telefon: 549 49 1205: e-mail: Webové stránky pracoviště Zaměstnanci O pracovišti Projekty Publikace Výuka.
 4. Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com. Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory.
 5. Fakulta právnická ZČU je nejmladší ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města a osobností z Ústavu státu a práva AV ČR. První absolventi promovali v roce 1998, od té doby z fakulty vzešlo více než 4.000 absolventů
 6. · Úředně ověřené kopie vysvědčení o složení zkoušky z cizího jazyka pro přiznání bonifikace doporučuje fakulta doručit na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení - přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, nejpozději 11. června 2020

Fakulta právnická - Základní informac

Fakulta / Studium / Studijní oddělení Kontakty na Studijní oddělení Vážení studenti, pro vyřešení vašeho dotazu, nejprve prostudujte sekci Návody a informace a sekci Často kladené dotazy , věnujte též prosím pozornost harmonogramu akademického roku a předpisům v oblasti studia Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Personální složení. Vedoucí oddělení Mgr. Jaroslav Pavliňák, Telefon: 549 49 120 Právnická fakulta → Děkanát: Studijní oddělení Děkanát : 14229913 StudO Děk : Právnická fakulta MU: Publikační činnost. vedoucí oddělení. Společné studijní programy. Právnická fakulta . Právnická fakulta . Oddělení pro zahraniční vztahy. Veveří 70, 611 80 Brno. T: +420 549 49 6861. Přírodovědecká fakulta. Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Kontakt Právnická fakulta LAW MUN

Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Univerzita Karlova, Právnická fakulta 2016. Obsah Část I. Studium 9 Magisterský studijní program 9 Oddělení studijní 45 Oddělení pro zahraniční styky 45 Oddělení pro vědu, výzkum a edici 45 Oddělení pro profesorské, habilitační a rigorózní řízení 4 Studijní plán pro rok 2019-2020. Studijní plán pro rok 2018-2019. Studijní plán kreditní - platný od nastupujícího 1. ročníku v ak. r. 2013/2014. Rozvrh výuky pro 1. ročník doktorského studia na ZS 2019/2020. Study plan, Field of Study: European and International Law. Study plan, Study Program: International and European Law. Právnická fakulta Na právnické fakultě (17. listopadu 6 a 8) v budovách A a B od 8 do 14 hodin uchazeči získají informace o nabízených studijních programech a oborech, obsahu studia, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi Právnická fakulta má nové studijní oddělení, opravila i podlahu Rotundy Studijní oddělení, sál Rotunda i většina kanceláří právnické fakulty zahájí nový akademický rok v novém kabátě. Rekonstrukce prostor a elektroinstalace či nákup nábytku si vyžádaly přes pět milionů korun

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Studijní oddělení ref. Stehnová Vyjádření pověřeného akademického pracovníka k rigorózní práci Mgr. Kateřiny Beránkové Náležitosti směnky vlastní Autorka předložila rigorózní práci na shora uvedené téma 110 stranách textu Od roku 2016 působí jako vedoucí korporátních a obchodních vztahů České televize, oddělení právního úseku, které má na starosti veškerou smluvní agendu útvarů České televize, jako je zejména Obchodní oddělení, Telexport, Lidské zdroje, Správa majetku, Komunikace a PR, Marketing, dále poskytuje právní služby v oblasti sporné agendy, v oblasti civilního i trestního procesu

POZOR - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ MĚNÍ ÚŘEDNÍ HODINY Úřední hodiny studijního odd. PF UP v průběhu prázdnin 2017 3. 7. 2017 9 - 11 4. 7. 2017-7. 7. 2017 -.. Studijní oddělení na fakultách. Katolická teologická fakulta. Evangelická teologická fakulta. Husitská teologická fakulta. Právnická fakulta. 1. lékařská fakulta. 2. lékařská fakulta. 3. lékařská fakulta. Lékařská fakulta v Plzni. Lékařská fakulta v Hradci Králové. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Studenti: Právnická fakulta UP

Západočeská univerzita - Fakulta právnická

KDY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ. Úřední hodiny studijního oddělení PF UP v průběhu letních prázdnin od 1. července do 25. srpna budou vždy v pondělí a ve středu od 9:00 do 11:00 hodin. Od 26. srpna do 31... Informace o zápisu do studia obdržíte spolu s informací o přijetí. Nebo sledujte webové stránky své fakulty. A pokud potřebujete bližší informace, obraťte se na studijní oddělení své fakulty

Schválení návrhu magisterského studijního programu Právo a

Studijní oddělení: Univerzita Palackého v Olomouc

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (PrF MU) je jedna z deseti fakult Masarykovy univerzity.Založena byla spolu s celou univerzitou v Brně roku 1919. V meziválečném období se proslavila školou normativní teorie práva, v roce 1950 byla zrušena a obnovena roku 1969.Sídlí v klasicizující budově na Veveří, nabízí vysokoškolské právní vzdělání na bakalářsk 2010-2015: Právnická fakulta UK v Praze - doktorské studium oboru Správní právo a správní věda - Ph.D. Působení v jiných institucích. Od 2003: Katedra správního práva, Právnická fakulta ZČU v Plzni - akademický pracovník, tajemník katedr Na mapě Univerzity Palackého lze vyhledávat univerzitní budovy, oddělení, menzy, koleje a další místa spojená se studentským životem v Olomouci Přesvědčte se sami, co nabízí právnická fakulta (PF), která klade důraz i na praktické formy výuky, například dovednostní učení, a v klinickém právnickém vzdělávání patří mezi špičku v Evropě. Právnická fakulta UP studijní oddělení 17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc T: 585 637 510-11, 585 637 70 Studijní plán. Povinné předměty: Povinně volitelné předměty: Právnická fakulta. Lékařská fakulta. Přírodovědecká fakulta. Fakulta tělesné kultury. Fakulta zdravotnických věd. Kontakty - Rektorát. Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce. Univerzita třetího věk

Právnická fakulta Masarykova univerzit

Pedagogická fakulta Směrnice děkanky PdF UP Realizace zahraničních studijních pobytů v rámci PdF UP č. 7S/2010 ze dne 1. 12. 2010. Fakulta tělesné kultury Směrnice děkana FTK UP k uznávání studia na zahraničních vysokoškolských institucích č 6/2009 ze dne 1. 7. 2009. Právnická fakulta Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy . José Martího 269/31. 162 52 - Praha 6 - Veleslavín. Česká republika. IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikátor datové schránky: piyj9b4 Bankovní spojení: 0085332011/0100 Fakturační údaj

Studijní oddělení Právnická fakulta Masarykovy univerzit

Studijní oddělení: Vedoucí: Mgr. Magda Řezníčková správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě, databáze staG, přijímací řízení, studium právnická fakulta v roce 2015 realizovala 5 studijních programů, zabezpečovala rigorózní řízení ve 14 obo Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ6198959 UHK ∙ Aktuálně ∙ 4. 12. Univerzitní knihovna od 3. 12. ve zkráceném režimu opět otevřena! UHK ∙ Aktuálně, Koronavirus ∙ 2. 12. Aktuální informace k 2. 12. 2020. UHK ∙ Aktuálně ∙ 27. 11. Noc vědců 2020: Živý přeno

Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Oddlužení manželů před revizní novelou insolvenčního zákona a po ní Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Vedoucí diplomové práce: JUDr. Zdeněk Vlček Plzeň, 2015 Mgr. Ivana TOUSCHKOV 2004 Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni - obhajoba rigorózní práce 2011 Právnická fakulta Západočeské univerzity - externí doktorand doktorského studijního programu - doktorská disertační práce Profesní praxe: 1993 Policie ČR, Oddělení hlídkové služby Mos Kontakt. Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Albertov 6 128 00 Praha 2 dekan@natur.cuni.cz. 221 951 111 Další kontakt Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita, ktorá vznikla v roku 1919. Na trinástich fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov

Studijní plán má modulární strukturu, garance oboru má výrazný fakultní charakter s významným podílem především Katedry informatiky a výpočetní techniky. Dalším výrazným rysem oboru je, že právní předměty oboru zajišťuje v plném rozsahu Fakulta právnická ZČU na stejné úrovni jako pro studenty studijního oboru. Studijní oddělení; Studijní obory. Studijní programy Fakulty filozofické ZČU byly vytvořeny tak, aby vhodně doplňovaly nabídku studijních programů ostatních českých vysokých škol a vycházely vstříc aktuální struktuře vzdělání v zemích Evroé unie. Fakulta a její katedry spolupracují se zahraničními. O Knihovně FF UK. Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je síť tvořená 26 knihovnami ve třech budovách a Střediskem vědeckých informací.Celkový fond tvoří přes 1,1 milion tištěných knih s ročním přírůstkem přes 20 tisíc knih a takřka 300 tisíc e-knih.Knihovny FF UK mají přes 11,5 tisíc registrovaných čtenářů, kterým stačí jedna registrace pro. Právnická fakulta Veveří 70, 611 80 Brno 549 49 1211 Děkan fakulty doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Fakulta informatiky Botanická 68a, 602 00 Brno 549 49 1810 Děkan fakulty Studijní oddělení Bc. Lucie Coufalová coufalovalu@pharm.muni.cz 541 562 80

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 STUDIJNÍ KATALOG LÉKAŘSKÁ FAKULTA pro akademický rok 2017/2018 Právnická fakulta Veveří 70, 611 80 Brno 549 49 1211 Studijní oddělení: RNDr. Ivana Pánková 549 49 5342, 1305 pankova@med.muni.cz vedoucí oddělení přijímací řízení.

Studijní oddělení na fakultách • Katolická teologická fakulta • Evangelická teologická fakulta • Husitská teologická fakulta • Právnická fakulta • 1. lékařská fakulta • 2. lékařská fakulta • 3. lékařská fakulta • Lékařská fakulta v Plzni. Fakulta Fakulta Kolegium děkana Katedry a ústavy Pracoviště děkanátu Sekretariát děkana a tajemníka Úřední deska. O nás Historie fakulty Tiskové zprávy. Studijní oddělení - kontakt Úspěšnost při přijímačkách Modelové testy Formuláře pro uchazeče Často kladené dotazy Aktuality pro uchazeče 02.12.20 Den otevřených dveří letos ON-LINE! Začínáme 10. prosince od 16:30 Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechnické ČVUT (FEL) proběhne 10. prosince 2020 poprvé v online podobě. Zájemci o studium během dvouhodinového moderovaného streamu navštíví pracoviště s technologiemi, které výrazně ovlivní způsob, jakým budeme pracovat, odpočívat či cestovat v.

Fakulta není jenom škola, učení, biflování, zkoušení... Je to život okolo a jsou to lidé, studenti a učitelé. Erasmus+ a stáže Prvním krokem, který jako zájemci o výjezd musíte udělat, je přihlásit se na fakultní konkurz.. Studijní programy Studovat všeobecné lékařství je výzva Studijní oddělení; Karolinka; Harmonogram akademického roku; Zahraniční studijní pobyty či stáže jsou jedinečnou možností, jak poznat život v cizině, potkat spoustu zajímavých lidí, naučit se cizí jazyk nebo se v něm zdokonalit. Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1; Matematicko-fyzikální fakulta UK. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie Anotace projektu Progres Q18 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) je víceoborovým pracovištěm, které uskutečňuje a rozvíjí následující obory: ekonomii, mediální studia, mezinárodní teritoriální studia (včetně moderních dějin), mezinárodní vztahy. studijní oddělení oddělení pro doktorské studium a akreditace oddělení mezinárodní spolupráce oddělení vědy a výzkumu Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. akademický pracovník, katedra trestního práv Cyrilometodějská teologická fakulta. Právnická fakulta. Lékařská fakulta. Přírodovědecká fakulta. Fakulta tělesné kultury. Fakulta zdravotnických věd. Kontakty - Rektorát. Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce. Univerzita třetího věk (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) Název profesorské přednášky: Vývoj československého zemědělství v druhé polovině existence komunistického režimu očima jeho účastník Studijní oddělení FF UJEP. Vedoucí studijního oddělen. Studijní oddělení; Kanceláře bakalářských oborů Evangelická teologická fakulta. Černá 9, pošt. přihr. 529. 115 55 Praha 1. IČO: 00216208. nad 500 000 Kč právnická osoba zde. anglická verze zde. nad 500 000 Kč fyzická osoba zde. anglická verze zde. Poslední změna:.

Studijní oddělení; Důležité informace a předpisy; Pro 1. ročníky; Harmonogram akademického roku 2020/2021; Potřebuji vyřídit - formuláře ke stažení; Studentské spolky; Studijní plány - Karolinka; Poplatky; Stipendia; Středisko pedagogické praxe; Studenti se speciálními potřebami; Hodnocení výuky studenty. Na této stránce se nalézají oficiální formuláře a žádosti používané na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze ke stažení. Formulář Potvrzení o studium i jiné lze vytisknout v UIS v části Portál studenta.Další důležité formuláře především k závěrečné práci lze nalézt na Dokumentovém serveru PEF v UIS.. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity je od září 2017 členem European Teacher Education Network. Budovy. V současnosti sídlí ve čtyřech budovách na ulici Poříčí. První dvě se nachází na Poříčí 7 a 9, kde je situován děkanát a studijní oddělení Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol. IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb. Tel. ústředna: +420 224 381 111 Infolinka: +420 224 381 888 GPS souřadnice: 50.1309089, 14.373335

Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8 - Libeň. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podateln V týdnu od 30. 11. 2020 tým studijního oddělení zavádí omezené úřední hodiny pro osobní návštěvu . Studijní oddělení Pedagogické fakulty MU znovu zavádí omezené úřední hodiny pro osobní návštěvu

English Version | Právnická fakulta UKUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | UniverzitaZájemci o studium na univerzitě se stále mohou přihlásit
 • Karosarske prace cena.
 • Edge zobrazit stahované soubory.
 • Bursitida léčba.
 • Tisserand olej po holení.
 • Katrina.
 • Radiofrekvence recenze.
 • W3schools bootstrap tables.
 • Dočasné tetování.
 • Laboratorní potřeby praha 6.
 • Blokování hovorů android.
 • Windows 10 smart tv.
 • Čsn en 1991 1 4 download.
 • Vodoměrné šachty borkovany.
 • Struny času.
 • Vodnář znak.
 • Bílá magie wikipedie.
 • Fisher price pejsek holčička.
 • Certifikované zděné domy a dřevostavby na klíč, s.r.o. recenze.
 • Aktivity s dětmi.
 • Pánská látková taška přes rameno.
 • Nadace pomoc.
 • Přátelé porod.
 • Struktura argumentu.
 • Ztracené město z cz dabing.
 • Praní barevného prádla.
 • Elodie details fusak everest feathers.
 • Jak vyrobit generátor ozonu.
 • Avokádo strom pěstování.
 • Jenny slate filmy a televizní pořady.
 • Mudr havlíčková kladno.
 • Hračky pro želvy.
 • Potos v akváriu.
 • Hracky 80 leta.
 • Pila humpolec.
 • Modelky 13 15 let.
 • Mapa hrady a zamky v cechach.
 • Model zetor crystal.
 • Benefit cosmetics llc.
 • Porod civavy.
 • Denni rezim.
 • Kvíčala petr.