Home

Kyselina sirovodíková

Bezkyslíkaté kyseliny - Názvosloví

Kyseliny urči jejich vzorec - okhelp

S - kyselina sulfanová (sirovodíková) - S oxidační číslo -II. Kyselina chlorovodíková - HCl •Rozpuštění plynného chlorovodíku ve vodě. •! koncentrovaná ( 37%) je silná žíravina, je těkavá a dráždí dýchací cesty, leptá pokožku kyselina fluorovodÍkovÁ hf leptÁ a rozpouŠtÍ sklo (vyuŽitÍ ve sklÁŘstvÍ) dalŠÍ dŮleŽitÉ bezkyslÍkatÉ kyseliny kyselina sulfanovÁ h2s sulfan v pŘÍrodĚ vznikÁ rozkladem organickÝch lÁtek, roztok ve vodĚ se nazÝvÁ kyselina sulfanovÁ (sirovodÍkovÁ). zapÁchÁ po zkaŽenÝch vejcÍch, je hoŘlavÝ a jedovatÝ Kyselina fluorovodíková HF - vysoce toxická, žíravá kapalina!!! Se silnými leptavými účinky na kůži - užití: leptání skla, výroba matového skla Další bezkyslíkaté kyseliny Kyselina jodovodíková HI Kyselina bromovodíková HBr Kyselina sulfanová (sirovodíková) H 2 Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2

PPT - Kyseliny PowerPoint Presentation, free download - ID

Sulfan (sirovodík) Příprava sulfanu. Do zkumavky se sulfidem železnatým přikápneme 15% kyselinu chlorovodíkovou. Vznikající plyn zavádíme do roztoku síranu měďnatého. Reakcí kyseliny chlorovodíkové se sulfidem železnatým vzniká bezbarvý plyn, který zapáchá po zkažených vejcích - kyselina sirovodíková: Více kyselina po reakci je těkavější než před reakcí: 2H 3 PO 4 + 3K 2 S = 3H 2 S + 2K 3 PO 4 - plynný sirovodík + fosforečnan draseln.

Bezkyslíkaté kyseliny - zástupci :: 8 chemi

 1. kyselina siřičitá: kyselina sirovodíková : 20) Kyseliny - urči název dle vzorce: H 4 P 2 O 7: kyselina difosforečná.
 2. Bezkyslíkaté kyseliny jsou kyseliny neobsahující atom kyslíku.Konkrétně je to sloučenina, která obsahuje vodík, a alespoň jeden další nekovový prvek.Jejich obecný vzorec je H a Z, kde Z je kyselinotvorný prvek či skupina prvků
 3. Rozpouštěním chlorovodíku ve vodě vzniká kyselina chlorovodíková, rozpouštěním sirovodíku ve vodě vzniká kyselina sirovodíková. Kyslíkaté kyseliny Obecný vzorec kyslíkatých kyselin je H X A Y O Z
 4. kyselina sírovodíková. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu kyselina sírovodíková.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých.

PPT - Kyseliny PowerPoint Presentation - ID:5800977

Chemie - Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyselin

Sulfan - webzdarm

PPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPoint

Kyseliny - xantina.hyperlink.c

3 Kyselina sirovodíková (sulfan) H 2S Kyselina fosforená H 3PO 4 Kyselina kyanovodíková (kyanovodík) HCN V názvech uvádíme naped anion (podstatné jméno) a pak kation (pídavné jméno). Ve vzorcích uvádíme doleva kation a doprava anion. U tvorby vzorc platí tzv Kyselina fluorovodíková HF - vysoce toxická, žíravá kapalina!!! Se silnými leptavými účinky na kůži - užití: leptání skla, výroba matového skla Další bezkyslíkaté kyseliny Kyselina jodovodíková HI Kyselina bromovodíková HBr Kyselina sulfanová (sirovodíková) H 2 2 S kyselina sirovodíková hydroxid hořečnatý Mg(OH) 2 PbS sulfid olovnatý hydroxid lithný LiOH NaOH hydroxid sodný hydroxid měďnatý Cu(OH) 2 Al(OH) 3 hydroxid hlinitý kyselina siřičitá H 2 SO 3 Ca(OH) 2 hydroxid vápenatý kyselina chlorovodíková HCl H 2 CO 3 kyselina uhličitá kyselina uhličitá H 2 CO 3 HNO 3 kyselina.

kyselina sulfanová (dříve sirovodíková) 3.2.3.2 Jednoduché kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Jejich obecný vzorec je H m X x O n (H - symbol atomu vodíku, X - obecný symbol kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu, O - symbol atomu kyslíku, indexy m, x, n, nabývají hodnot přirozených čísel) - kyselina sirovodíková - hydroxid hořečnatý - hydroxid draselný - kyselina chlorná - kyselina dusičná - kyselina bromičná 2) Pojmenujte vzorce: Ca(OH) 2. HPO 3. HI. Fe(OH) 3. H 2 S. HClO 4. H 2 ClO 4. HMnO 3. HClO 2. H 2 CO 3. HF. KOH. LiOH. HBr. Fe(OH) 2 DÚ dobrovolný DÚ na Čt 1.10. - vzorce a rovnice kyselin. Napište vzorce. BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY molekula je složená z kyselinotvorného prvku a vodíku halogenvodíkové kyseliny - HF, HCl, HBr, HI kys. sulfanová (sirovodíková) - H2S kys. kyanovodíková HCN Kyselina chlorovodíková - HCl ox. č. H = +I, ox. č. chloru = -I * rozpuštěním chlorovodíku v H2O ! koncentrovaná ( 37%) je silná žíravina.

- kyselina sirovodíková Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H2SO4. Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj. Kyselina sírová • vitriol H2SO 4 - koncentrovaná kyselina má 96-98 % - bezbarvá sirupovitá kapalina - silná žíravina, dehydratační účinky • bezpečnostní zásada: - Při ředění se vždy lije kyselina do vody!!! • exotermní proces • výroba: 1. spalování síry: S + O 2→ SO 2 2. oxidace (katalyzátor V 2O5. Kyselina sírovodíková. H2S je kyselina sirovodíková. Jeho zvláštností je, že je to také plyn. Sírovodík je velmi špatný ve vodě a také interaguje s mnoha kovy. Kyselina fluorovodíková patří do skupiny slabých kyselin, jejichž příklady budou popsány v tomto článku S kyselina sirovodíková Kyslíkaté kyseliny - oxokyseliny mají názvy složené z podstatného jména kyselina a přídavného jména charakterizujícího elektronegativní část molekuly: HClO kyselina chlorná HClO 4 kyselina chloristá Funkční deriváty kyselin Jde o sloučeniny odvozené od kyselin náhradou všech -OH skupin a.

PPT - Chemický vzorec PowerPoint Presentation - ID:7034510

Kyseliny - určení názvu podle sumárního vzorc

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) jsou tříprvkové sloučeniny obecného vzorce H x A y O z, kde A je kyselinotvorný prvek. Název je složen z podstatného jména kyselina a přídavného jména s koncovkou odpovídající ox.číslu kyselinotvorného prvku . Koncovky jsou jako u oxidů, ale v ženském rodu. Z názvu oxidu odtrhneme koncovku -ý a nahradíme -á Příklad: Rozpouštěním chlorovodíku ve vodě vzniká kyselina chlorovodíková, rozpouštěním sirovodíku ve vodě vzniká kyselina sirovodíková. Doplň tabulku Název kyseliny Kyselina fluorovodíková Vzorec Vlastnosti Použití HF Kyselina chlorovodíková Kyselina jodovodíková HI Kyselina bromovodíková Kyselina sirovodíková. Zrání vína na jemných kvasničných kalech je technologie, kdy se vykvašené víno nestáčí, ale je ponecháno po určitou dobu na kalech resp. vlastních kvasnicích. Za velkým přínosem této metody s francouzským názvem sur lie je třeba hledat obyčejnou vinnou kvasinku, která je prospěšná i poté, co všechen cukr přeměnila na alkohol

Vodík vždy oxidační číslo +I Halogeny vždy oxidační číslo -I Kyselina chlorovodíková H+ICl-I Bezkyslíkaté kyseliny: Vzorec název : HBr - kyselina bromovodíková HCl - kyselina chlorovodíková HF - kyselina fluorovodíková HI - kyselina jodovodíková H2S - kyselina sirovodíková (sulfanová) Kyselina. Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17. Z převrácené cisterny unikala kyselina. Cisterna s 21 tunami nebezpečné kyseliny sulfanové, která je známější pod starším názvem sirovodíková, se ve čtvrtek na výjezdu z motorestu na dálnici D1 u Vranova na Benešovsku převrátila na bok.. Sirovodík a sulfidy [upravit | editovat zdroj]. Od sirovodíku H 2 S je odvozena bezkyslíkatá kyselina sirovodíková se stejným vzorcem. Její soli jsou sulfidy. Síra může tvořit i polysulfidy, např. FeS 2 disulfid železnatý (pyrit).. Odkazy [upravit | editovat zdroj] Použitá literatura [upravit | editovat zdroj]. HIRŠOVÁ, Danuše. Chemické názvosloví

Bezkyslíkaté kyseliny - Wikipedi

(U kyslíkatých kyselin napiš oxidační čísla): B 2 O 3, kyselina chlorovodíková, Ca(OH) 2, HClO 3, oxid dusný, HNO 3, sulfid olovnatý, Fe(OH) 3, HBr, kyselina uhličitá, H 2 SO 4, NCl 5, CuI 2, HgNO 3, NO 2, kyselina jodovodíková,OsF 8, kyselina sirovodíková, CrBr 6, KBr, NH 4 OH, Pb(NO 3) 2, HBrO 3, HF , CO 2, HNO 3, oxid uhelnat S - kyselina sirovodíková / sirovodík / sulfan 3. HNO 2 - H IO-II N 2 - kyselina dusitá 4. HNO 3 - -H I VO II N 3 - kyselina dusičná 5. H 3 PO 4 - H I 3 VO-II P 4 - kyselina fosforečná (kyselina trihydrogenfosforečná - trihydrogen znamená, že ve vzorci jsou 3 vodíky) 6. HCl - kyselina chlorovodíková. Kyseliny (bezkyslíkaté, kyslíkaté) study guide by fanda1 includes 25 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

kyselina sírová. Na této stránce jsou výsledky na dotaz kyselina sírová v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk kyselina sirovodíková. čpavek. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama chlorovodík, kyselina chlorovodíková, chloran - HCl; jodovodík, kyselina jodovodíková, jodan - HI; methan, karban - CH 4; plumban - PbH 4; selan - H 2 Se; silan - SiH 4; sirovodík, sulfan, kyselina sulfanová, kyselina sirovodíková - H 2 S; stannan - SnH 4; stiban, antimonovodík - SbH 3; tellan - H 2 Te; tetrasilan - Si 4 H 10; voda. S - kyselina sirovodíková S2-- sulfid H 2 Se - kyselina selenovodíková Se2-- selenid H 2 Te - kyselina tellurovodíková Te2- - tellurid speciální: N3-= nitrid, N 3-= azid, H-. S kyselina sirovodíková C AgBr jodid stříbrný D KCl bromid draselný 10. Vzorec HCl má: A kyselina chlorná B kyselina chloristá C kyselina chlorovodíková D kyselina chlorečná 11. Které kyseliny patří mezi kyslíkaté: A kyselina chlorovodíková, kyselina uhličitá B kyselina bromovodíková, kyselina sirovodíková

Kyseliny a zásady - Hajduc

Vodné roztoky selanu (pK a ≈ 4) a tellanu (pK a ≈ 3) jsou silnějšími kyselinami než kyselina sirovodíková. Soli M I 2 Y (Y = Se, Te) a M I HSe jsou ve vodě rozpustné jen tehdy, jde-li o soli alkalických kovů. Stabilita polychalkogenidů M I 2 Y x (Y = Se, Te) se s rostoucí atomovou hmotností chalkogenu snižuje HF - kyselina fluorovodíková HCl - kyselina chlorovodíková HBr - kyselina bromovodíková HI - kyselina jodovodíková H2S - kyselina sirovodíková (sulfanová) Disociace bezkyslíkatých kyselin a) H+I F-I → H+ + F-vodíkový kation fluoridový anion b) H+I Cl-I → H+ + Cl

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE II (Chemie prvk ů) Hana Kulveitová Vytvo řeno v rámci projektu Opera čního programu Rozvoje lidských zdroj Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov 16 Kyselina kyanovodíková Kyselina sirovodíková Fluorid vápenatý Chlorid hlinitý Bromid stříbrný Jodid rtuťný Kyanid draselný Sulfid železitý HCN H2S CaF2 AlCl3 AgBr Hg2I2 KCN Fe2S3. Pak napíšeme jejich oxidační čísla a sečteme všechna kladná a záporná oxidační čísl Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for

jodovodíková HI, kyselina sirovodíková H 2 S, kyselina kyanovodíková HCN Kyslíkaté kyseliny = tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku, kyslíku a dalšího kyselinotvorného prvku (např. síry, dusíku, atd.) - např. kyselina sírová H 2 SO 4, kyselina dusičná HNO 3, kyselina chlorná HClO. kyselina selenovodíková. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu kyselina selenovodíková.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. kyselina sirovodíková. Charakterizuj 3 vlastnosti . halogenovodíku. a sirovodíku (skupenství, zápach / vůně, rozpustnost ve vodě) plyn, zápach, rozpustné ve vodě za vzniku kyselin. halogenovodík + voda → halogenovodíková kyselina. sirovodík + voda → sirovodíková kyselina. Jmenuj silné kyslíkaté kyseliny

kyselina: kyselina olejová (5 písmen) elain: kyselina butanová (7 písmen) máselná: kyselina nářečně (5 písmen) zajer: nikotinová kyselina (6 písmen) niacin: latinsky kyselina (6 písmen) acidum: kyselina sirovodíková (9 písmen) sirovodík: kyselina bromná (4 písmena) hbro: kyselina v angličtině (4 písmena) aci kyselina salicylová: salicyl (schváleno) chemicky opak zásady: kyselina (schváleno) sůl kyselina jablečné: malát (schváleno) ribonukleová kyselina: rna (schváleno) kyselina dusičná a solná: lučavka (schváleno) kyselina bromná: hbro (schváleno) kyselina sirovodíková: sirovodík (schváleno) kyselina dha v mateřském mléce. kyselina bromovodíková (bromovodík) kyselina jodovodíková (jodovodík) kyselina sirovodíková (sirovodík = sulfan) kyselina kyanovodíková (kyanovodík) B) kyslíkaté kyseliny. název kyslíkaté kyseliny. vzorec kyslíkaté kyseliny HIF-I - kyselina fluorovodíková HICl-I - kyselina chlorovodíková HIBr-I - kyselina bromovodíková HII-I - kyselina jodovodíková HI(CN)-I - kyselina kyanovodíková H 2 IS-II - kyselina sirovodíková

kyselina sírovodíková - křížovkářský slovník online

S (sirovodíková kyselina, síra zde má oxidační číslo -II). A nakonec jedna tříprvková sloučenina: kyselina kyanovodíková HCN. Látky označené v této kapitole jako bezkyslíkaté kyseliny se někdy také označují jednoslovným názvem, např. chlorovodík místo kyselina chlorovodíková. Poku kyselina sirovodíková: S-2 +I -II : 2 : 1: H 2 +I S-II: H 2 S: 5. kyselina selenovodíková: Se-2 +I -II : 2 : 1: H 2 +I Se-II: H 2 Se: 6. kyselina rhodanovodíková.

Kyselina sirovodíková HClO HCl HCIO 4 H 3 PO 4 HF H 2 S H 2 SO 3 HIO 4 HI HBr HBO 2 H 2 SO 4. Kyslíkaté kyseliny - tříprvkové sloučeniny - obsahují vodík, další nekovový prvek a kyslík (ve vzorci jsou v tomto pořadí). 2S sirovodík kyselina sirovodíková - 6 - Kyslíkaté kyseliny Kyslíkaté kyseliny jsou vtšinou típrvkové sloueniny formáln vzniklé z oxid kyselinotvorných prvk (vtšinou nekov) a z vody, piemž vodík HI je vázán k centrálnímu atomu. kyselina sirovodíková kyselina sírová kyselina sírová, vodný roztok kyselina sírová, vodný roztok 80% vodný roztok kyselina siřičitá 40% kyselina stearová kyselina jantarová čistá tanin kyselina vinná (dihydroxyjantarová), vodný roztok kyselina trichloroctová.

kyselina bromovodíková 2. HI jodovodík kyselina jodovodíková 3. H2S sulfan sirovodík kyselina sirovodíková 1. kyselina azidovodíková HN3 2. kyselina chlorovodíková HCl 3. kyselina fluorovodíková HF Strana 1/ Lewisova kyselina tak může být i sloučenina, která neobsahuje vodík. Nejsilnější známá Lewisova kyselina je fluorid boritý BF 3. Disociační konstanta. Mírou síly kyselin, tedy jejich kyselosti (acidity), je hodnota disociační konstanty K A. sirovodíková: H 2 S: 7,04: dusná. H I F-I - fluorovodík (kyselina fluorovodíková) H I Cl-I - chlorovodík (kyselina chlorovodíková) H I Br-I - bromovodík (kyselina bromovodíková) H I I-I - jodovodík (kyselina jodovodíková) Kyseliny VI. A skupiny H 2 X-II. H 2 S - sulfan (sirovodík, kyselina sirovodíková) H 2 Se - selan; H 2 Te - tela

b) Kolik gramů vodíku potřebujeme k reakci s 16 g síry, aby vznikla kyselina sirovodíková? Postup: 1. Sestavit rovnici: H 2 + S = H 2 S. 2. Dopočíst rovnici: 1 H 2 + 1S = 1 H 2 S. 3. Vypočíst molární hmotnosti sloučenin důležitých pro výpočet: M (H 2) = 2 g / mol. M (S) = 32 g / mol. 4. Dosadit do rovnice a vypočíst trojčlenku kys kostičnatý V 3 KoK 2 (kyselina trihydrogenfosforná H 3 PO 2) kys kostičitý V 3 KoK 3 (kyselina trihydrogenfosforitá H 3 PO 3) kys kostičný V 4 Ko 2 K 6 (kyselina tetrahydrogendifosforičitá H 4 P 2 O 6) kys kostíkový V 3 KoK 4 (kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4 Hydrogensoli - názvosloví Než se pustíte do názvosloví kyslíkatých solí Názvosloví kyslíkatých kyselin Ný, natý, itý... Názvosloví bezkyslíkatých sol Sulfan je extrémně hořlavý a je velmi nebezpečný pro životní prostředí, protože se dobře rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny sulfanové, dříve nazývané kyselina sirovodíková. Změní tak pH vodního prostředí, a tím hubí nejen mikroby, ale i drobné živočichy (14, 25) f) kyselina sirovodíková g) kyselina selenovodíková h) kyselina telurovodíková Pokud jsou kyseliny v plynném stavu, označujeme je příponou - vodík. Pojmenujte následující plyny a) HF b) HCl c) HBr d) HI e) HCN f) H2S g) H2Se h) H2Te Názvosloví kyslíkatých kyselin Kyseliny se skládají z vodíku, nekovu a kyslíku v tomto.

starší název sirovodíková. slabá kyselina. sulfan (sirovodík) H₂S- bezbarvý plyn, zapáchající po zkažených vejcích- prudce jedovatý (dráždivý i dusivý) Názvosloví bezkyslíkatých kyselin. názvy se tvoří slovem kyselina a přidáním koncovky -ová k názvu původní sloučeniny (kyselina chlorovodíková Kyselina chlorovodíková HCl Kyselina fluorovodíková HF Kyselina jodovodíková HI Kyselina bromovodíková HBr Kyselina sirovodíková (sirovodík) H 2 S Kyselina kyanovodíková HCN Mezi známé kyslíkaté kyseliny patří: HClO Kyselina chlorná HNO 3 Kyselina dusičná H 2 SO 3 Kyselina siřičitá. H2S - kyselina sirovodíková. 2. Kyslíkaté kyseliny - tříprvkové KYSELINY VŽDY ZAČÍNAJÍ VODÍKEM ( H ) A KYSLÍKATÉ KYSELINY KONČÍ KYSLÍKEM ( O ). KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ. Kyselina sirovodíková. K havárii kamionu vystartovali hasiči do katastru obce Vranov na Benešovsku. Na výjezdu od motorestu na brněnskou dálnici D1se kamion převrátil na bok. Oznamovatel pak upřesnil, že jde o cisternu, která nebyla řádně označena UN kódem, a řidič pobíhá venku před vozidlem.. H2S - sulfan (sirovodík, kyselina sirovodíková) H2Se - selan H2Te - telan. 18 Názvosloví kyslíkatých kyselin Kyslíkaté kyseliny jsou t říprvkové slou čeniny, jejichž molekuly jsou tvo řeny z atomůvodíku, kyslíku a dalšího kyselinotvorného prvku (nap ř. síry, dusíku, fosforu, uhlíku, chloru) kyselina dusičná - oxid kobaltnatý - kyselina sirovodíková - oxid wolframový - chlorid nikelnatý - kyselina chlorovodíková - sulfid arsenitý - kyselina trihydrogenfosforitá - Title: Názvosloví sloučenin Author: Marek tumpf Created Date.

 • Peptid protein.
 • Dárek pro těhotné zdarma malvik.
 • Vision msa st5.
 • Forma na mini tartaletky.
 • Vodafone blokace sms.
 • Jantarové korálky babynatur.
 • Výstavy praha zdarma.
 • Chinon chemie.
 • Sedaci vak.
 • Sruby fotogalerie.
 • Kineziologie liberec.
 • Výborný ananasový koláč.
 • Bulovka plicní.
 • Školní lenoch.
 • Ar15 9mm prodej.
 • Jak potkat lásku.
 • Chagasova choroba přenašeč.
 • Subprovincie čr.
 • Krematorium pardubice malá obřadní síň.
 • Morticia addams liceni.
 • Fyzická osoba zákon.
 • Petrolej na vši.
 • Wieland norris.
 • Racionální čísla příklady s řešením.
 • Tmel na praskliny ve zdivu.
 • Pavoukovci dýchání.
 • Jak zničit otisky prstů.
 • Steam information profile.
 • Fibronectin.
 • Masarykovo gymnázium vsetín vysledky.
 • Krycí příspěvek.
 • Krakov polsko.
 • Hlavní město jižní dakoty.
 • Rucni kosa.
 • Wolfram integral limits.
 • Phase neapol.
 • Následky chřipky.
 • Stibrova rozchod.
 • Intouchables youtube.
 • Audi rs6 2008.
 • Tetování rukáv tribal.