Home

Mezopotamska literatura

Mezopotamská literatura, literatura sumerská a akkadská (babylónsko-asyrská) vznikající na území Mezopotámie od 3. tis. př. n. l. do konce 1. tis. př. n. l. K nejstarším patří mýty o bozích (Enlil, Enki, An, Inanna-Ištar, Err, Ninurta, Marduk) a mudrcích (Adapa, Artachasís - hrdina mýtu o potopě). Enuma eliš vypráví o stvoření světa, o činech bájných králů. mezopotamská literatura, souhrnný název pro sumerskou a akkadskou (babylónsko-asyrskou) liter. vznikající a tradovanou na území Mezopotámie od počátku 3. do konce l.tis. př.n.l. V důsledku procesu soužití dvou odlišných etnických skupin, Sumerů a semitských Akkadů, ve stejných hist. podmínkách vykazují obě mnohé společné rysy a inspirační zdroje a nelze je od. Mezopotámie. Ležela mezi řekami Eufrat a Tigris. (území dnešního Iráku) Na území se vystřídali Sumerové, Akkadové, Babyloňané a Asyřané. Vznikla zde nejstarší literární památka světa Epos o Gilgamešovi Sumerové a Akkadové; Sumerové psali klínovým písmem, vyrývaným do hliněných destiček; ze 3. tisíciletí př. n. l. pocházejí básně o osudech bájného vládce města Uruk - ty se později staly předlohou pro akkadsky psaný Epos o Gilgamešovi. V úvodu je Gilgameš - ze dvou třetin bůh, z jedné člověk - líčen jako tyranský vládce (nutí poddané k těžké.

103 7. StarovŽk. Mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur a označil − vzhledem k tehdy již uveřejněnému Dialogu zoufalce - možná ne zcela oprávněně jako: první písemnou zkazku o lidském strádání a pokoře, téma, jež se stalo proslulé ve světové lite- ratuře a v náboženském světě biblickou knihou Job MEZOPOTÁMSKÁ LITERATURA A EPOS O GILGAMEŠOVI Patrně prvním národem, který začal používat písmo byly Sumerové. Zpočátku jim sloužilo jen k zaznamenávání zákonů či úředních rozhodnutí.Toto první písmo bylo vyrýváno rákosovou trubičkou do hliněných destiček

Mezopotamská literatura

Mezopotámská literatura je dnes studována jako nejdůležitější precedens univerzální literatury. Charakteristika mezopotámské literatury -Hlavní charakteristikou mezopotámické literatury je radikální změna, která se projevila v dějinách lidstva Sumerská literatura je nejstarší literaturou světa. Vzhledem ke společným rysům s akkadskou literaturou bývají často obě literatury popisovány společně. Pod pojem literatura v tomto kontextu spadají všechny zachované texty z období Sumeru a Akkadské říše.Dochované písemné památky jsou psány klínovým písmem a mají nejčastěji podobu hliněných destiček

mezopotamská literatura Vševěd

literatura - příliš vyumělkovan; Theokritos . Římské období (1. stol. př. Kr. 529) Řecko ovládáno Římem . Řím (3. stol. př. Kr.-476) ovlivněny Řeckem literatura - není tak bohatá, jediný nový žánr - satira; Satira: název podle slova všehochuť (pestrá směs Mezopotamska literatura izvira iz starodavnega babilonskega kraljestva, okoli 3000 pr. Soobstoj Akadovcev in Sumercev je privedel do tega, da je pisanje prešlo iz piktografskega v fonetično, da bi kasneje v skupnem scenariju prišlo do obeh jezikov - klinopisa.. Sumerska ustna literatura je bila predhodnica 1. Sumerská literatura 2. Egyptská literatura 3. Chetitská literatura 4. Foinická literatura 5. Perská literatura 6. Indická literatura 7. Čínská literatura 8. Japonská literatura 9. Hebrejská literatura 10. Americká literatura. JAZYKY 1. semitsko-hamitská větev - africké jazyky (egyptština) - východní jazyky - akkadština. 0,00 Kč 0 ks zboží . HISTORICKÁ LITERATURA; Doporučujeme; OSOBNÍ ROZVOJ; PŘIPRAVUJEME; PŘÍRODNÍ VĚD Mezopotámie. Mezopotámií (Meziříčím) nazývali Řekové území mezi řekami Eufratem a Tigridem, které jsou na území dnešního Iráku. Lze je rozdělit na dvě oblasti, které se odlišují podnebím i zeměpisnými podmínkami. Podle hlavních měst pozdějších říší se severní Mezopotámie nazývá Asýrie, jižní Babylonie

Kultura mezopotamska a Biblia (Tomasz Jelonek) książka w

Antická literatura tvoří jednu z nejdůležitějších světových literatur, umožnila nám nahlédnout do kultury řecké i římské, stala se základem evroé vzdělanosti a obrovskou měrou ovlivnila budoucí vývoj všech kultur. Antická literatura řecká (od 8.stol.př.n.l. - 2.(1.)stol.n.l Nedostatek kamene v Mezopotámii, zato ale množství kvalitní hlíny podnítily rozvoj cihlové architektury, které jisté monumentálnosti dodávala barevná glazura, jíž byly cihly pokryty.. Mezopotámská cihlová architektura usilovala o to, aby stavba působila dojmem jednolitosti, jako by byla zhotovena ze souvislé hmoty, v níž otvory vzbuzují dojem, že byly vykrojeny z. LIT - Literatura - Charakter světové literatury v období středověku do nástupu renesance; LIT - Literatura - Moderní básnické směry a charakter literatury v závěru 19. století ve světě; LIT - Literatura - Rozhodující směry ve vývoji české literatury od 60. let 19. století do 90. le

MEZOPOTÁMSKÁ LITERATURA A EPOS O GILGAMEŠOVI. Patrně prvním národem, který začal používat písmo byly Sumerové. Zpočátku jim sloužilo jen k zaznamenávání zákonů či úředních rozhodnutí.Toto první písmo bylo vyrýváno rákosovou trubičkou do hliněných destiček Stránky v kategórii Mezopotámska literatúra V tejto kategórii sa nachádzajú 3 stránky z 3 celkom

Mezopotámie - Literatura

Mezopotámská literatura - Vždy Nahoř

 1. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 2. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití
 3. * 1. tisíciletí př.Kr. * 2. tisíciletí př.Kr. * mytologie * Chetité * starověk * mytologie * sumerská literatura * mezopotámská náboženství * chetitské náboženství * Mezopotámie: CNB: cnb000413915: GBS: OCLC:42146480: Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu
 4. Egyptská literatura - na území Egypta, okolo řeky Nil - hieroglyfické písmo, psáno na papyrus nebo vytesáno do kamene - zhruba 3500 let př. n. l. - členění stejné jako u Mezopotámské literatury lit. umělecká: 1) nápisy - vkládány do hrobů, aby člověka po smrti ochránil
 5. V oblasti íránského vnitrozemí došlo v této době ke vzestupu kmene Kassitů, kteří podnikali stále častější vpády do Mezopotámie.Nicméně smrtící úder přišel ze západu - z Malé Asie. Chetité zde vytvořili mocnou říši a kolem roku 1530 př. n. l. přepadli Babylon. Ačkoliv město dobyli a strašlivě vydrancovali, brzy se opět stáhli na svá území
 6. Sumerská literatura byla téměř vždy nábožensky nebo historicky orientována. Za největší literární dílo před Starým Zákonem bývá všeobecně považován Epos o Gilgamešovi. Styl eposu Sumerů byl podobný stylu Starého Zákona a epika všeobecně vypovídala především o hrdinských činech velkých králů a panovníků

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > M > Mezopotamská mytologie Mezopotamská magická literatura a její sultanteé prameny / Jiří Prosecký ; Vladimír Souček. -- Praha : [s.n.], 1990. -- 20 s. ; 21 c

Mezopotámská literatura = sumérské písemnictví - na území dnešního Íráku, mezi Eufratem a Tigridem - první písmo - klínové (vyrývané, ražené do hlinených desticek - jižní část Babylonie - Sumer - severní část Babylonie - Akkad - na sever od Babylonie byla Asyrie s proslulými městy Assur a Ninive - původními obyvateli jsou Sumerové, kteří vynalezli klínové písmo, jímž se psalo na hliněné tabulky (klínové písmo rozluštili Němec Georg Friedrich Grotefend, Francouz Burnouf a Angličan Rawlinson, chetitské klínové písmo.

Mezopotámské umění: Mezopotámské umění: - jde o oblast mezi dvěma řekami - Eufrat a Tigris - název vznikl z Řečtiny = oblast mezi řekam Umělecká literatura- autoři anonymní - motivy a příběhy v různých textech Starověké literatury - mezopotamská, egyptská, perská, indická, čínská, hebrejská Sumerové (3.tis.) - klínové písmo- básně o vládci bájného města Uruk-Gilg Zajímavosti ze světa rostlin. Katalog rostlin s vyhledáváním jednotlivých druhů. Rezervace, chráněná území a jiné významné botanické lokality. Ohrožené a chráněné druhy rostlin

Písemnými prameny příběhu jsou dokumenty, které se prostřednictvím psaného slova zaregistrovaly o událostech, ke kterým došlo v daném časovém období sekundárn ě pak historická literatura, v případ ě rozboru akkadské a sumerské literatury se op řu o mytologické skladby a k dosažení t ěchto cíl ů se op řu p řevážn ě o tyto knižní tituly: Duchovní prameny života, Mýty staré Mezopotámie, Hlin ěné knihy, Mezopotamské mýty a.

Gilgameš - MATURITA

STAROVĚKÁ LITERATURA ORIENTÁLNÍ LITERATURA 1.Mezopotámská (sumerská akkadská) literatura -klínové písmo, psali rákosem na hliněné destičky •EPOS O GILGAMEŠOVI- nejstarší světový hrdinský epos, původně se šířil ústně - epos = veršovaná epická skladb Před čtyřmi tisíci lety zaznamenávali zruční písaři v zemi mezi řekami Tigris a Eufrat slova a skutky dávných vládců sumerské a akkadské říše Literatura ø 62.9% / 23536 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 71.5% / 21. Sumerská literatura je nejstarší literaturou světa. Vzhledem ke společným rysům s akkadskou literaturou bývají často obě literatury popisovány společně. Pod pojem literatura v tomto kontextu spadají všechny zachované texty z.. První maturitní téma. Mezopotámie Do roku 2000 př. n. l. je vládnoucí sumerská kultura. Mezopotamská literatura vychází z prastaré ústní i písemné tradice. O původu světa, o dobách, kdy existoval jen oceán, o bozích, o stvoření člověka píše již babylónská Báseň o stvoření

Mezopotámská literatura. Stát Sumerů a Akadů (3000ante)-Sumerské písmo. Starobabylonská říše (2000ante)-Klínové písmo. Sumerská literatura - torza krás.literatury, žánr.různorodost. Babylon.literatura-torza krásné i odborné literatury Autor knihy: Jean Bottéro, Téma/žánr: mezopotamské náboženství - mezopotamská mytologie - náboženská literatura, Počet stran: 287, Rok vydání: 2005.

Charakteristika mezopotamické literatury, autoři

Sumersko-akkadská literatura - Wikipedi

Mezopotamija (iz starogrškega Μεσοποταμία [Mesopotamía] - dežela med rekama, medrečje, arabsko بلاد الرافدين‎ [bilād ar-rāfidayn], perzijsko میانرودان‎ [miyān rodān], sirsko ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ [Beth Nahrain] - hiša rek) je aluvijalna ravnina med rekama Evfrat in Tigris.Na ozemlju Mezopotamije so sedaj Irak, Kuvajt, severozahodni del Sirije, majhen. EGYPTSKÁ LITERATURA (4. tis. př. n. l.) Naučení - mravoučná literatura (návod k jednání v různých životních situacích) Vlastní životopis Sinuhetův - autobiografická povídka; Kniha mrtvých (egyptský název Kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře) - rady zemřelému - anglicky s obrázk

Sumerská literatura (také Mezopotamská) nejstarší literatura je to 4 - 2 tisíciletí před naším letopočtem na území dnešního Iráku. Sumerům se přičítá vynález písma, zprvu obrázkového, později klínového, dochováno na hliněných tabulkách. Psali - Eposy, hymny, lékařské recepty Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye První literární díla, sumerské hymny, byla psána na konci 3. tisíciletí př. n. l. Ve větší míře se sumerská literatura začala psát v 18. stol. př. n. l. v chrámech v Nippuru, Uru, Uruku a Kiši. V té době se také začínala objevovat akkadsky psaná literatura Doporučená témata mezi výsledky: . sumerská literatura (24) Sumerian literature (9) akkadská literatura (9

Fragment of the Epic of Adapa, Akkadian, Mesopotamia, Neo-Assyrian period, c. 7th century BC, clay - Morgan Library & Museum - New York City - DSC06601.jpg 2,820 × 2,551; 3.95 M První výbory z egyptské literatury pořídil František Lexa již před válkou: Náboženská literatura staroegyptská (Šnajdr 1921, nové vydání Herrmann a synové 1997) a Beletristická literatura staroegyptská (Šnajdr 1932; 1947 nové verze) Antická literatura tvoří jednu z nejdůležitějších světových literatur, umožnila nám nahlédnout do kultury řecké i římské, stala se základem evroé vzdělanosti a obrovskou měrou ovlivnila budoucí vývoj všech kultur. 1) Antická literatura řecká (od 8.stol.př.n.l. - 2.(1.)stol.n.l Víra v možnost začarovat člověka do zvířecí podoby se projevuje charakteristickými motivy i v lidové pověsti. Ve zvíře se mění můra (v motýla, v kočku) a zejm. čarodějnice (v kočku). Čarodějnice dovede změnit ve zvíře i jiného člověka (v žábu, v koně): v mnoha epizodách se líčí příběh o dobromyslném kosci (ženci) nebo pocestném, který podá žábě v.

1. Starověká orientální literatura- mezopotámská, egyptská, židovská, indická, čínská 2. Řecká a římská antická literatura 3. Evroá středověká literatura 4. Česká středověká literatura 5. Evroá a česká renesanční literatura 6. Evroá barokní literatura 7. České literární baroko 8 LEADER: 01956nam a2200529 a 4500: 001: nkc20061637063: 003: CZ PrNK: 005: 20060517082923.0: 007: ta: 008: 060104s2005 xr f 001 0 cze : 015 |a cnb001637063 : 020 |a 80. Zobrazuji 1 - 10 z 86 pro vyhledávání: 'náboženská literatura', doba hledání: 0,26s Alternativní vyhledávání : náboženská literatura » náboženská literature Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 10

Orientální literatury a antická slovesnost Rozbor-dila

PERSKÁ LITERATURA (7. st. př. n. l.) Avesta - sbírka náboženských textů mazdaismu, psaná v avestském jazyce. EGYPTSKÁ LITERATURA (4. tis. př. n. l.) Naučení - mravoučná literatura (návod k jednání v různých životních situacích) Vlastní životopis Sinuhetův - autobiografická povídka; Knihy mrtvých - rady zemřelém Bájesloví - 1. část. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace. Název : VY_32_inovace_11 Český jazyk a literatura Další články. Kamenný les Pobiti Kamani poblíž města Varny v Bulharsku. Žofínský prales byl založen roku 1838. Francouzské Antily Guadeloupe a Martinik a další menší ostrovy. Amazonský prales je ohrožený a dokáže s děsivou rychlostí mizet. Historie pily která je známa od roku 2700 př. n. l. Ostrov Martinik nazývají Indiáni ostrovem květin

Holarctis – Íránsko-turanská oblast – Mezopotamská

Bible nezavdává podnět k despotickému antropocentrismu, jenž se nestará o jiná stvoření. Nedávno uveřejněná papežská encyklika Laudato sí, v níž jde o provázanost lidstva a přírody, o jejich vzájemnou závislost a o odpovědnost člověka za přírodu, nemá v této věci sebemenší pochyby (LS 68, srov. 69, 115-119).). Papež vlastně neodsuzuje antropocentrismus.

Mezopotamične značilnosti literature, avtorji, zgodovinski

Asie Zeměpis Přírodní podmínky - ppt stáhnoutsumerske mesta a akkad – PRE ZOE
 • Nemoc konecniku mkn.
 • Tsr czech republic.
 • Freudův sen příbor.
 • 60th annual grammy awards.
 • Sumec v alobalu.
 • Shoshone.
 • Co na vředy.
 • Nintendo entertainment system.
 • Narcos s03e10 cz online.
 • Klasická detektivka film.
 • Modra laguna 2.
 • Bmw e39 530d m paket.
 • Taťána makarenko instagram.
 • Nerds bonbony cena.
 • Honda accord 2.0 test.
 • Chelmno.
 • Spider man ps4 postavy.
 • Výpotek v koleni příznaky.
 • Vysušené vlasy od slunce.
 • Nejlepší svíčková.
 • Asc vs full frame.
 • Zákaz zvířat v cirkusech.
 • Domácí plněné ravioli.
 • Polární záře vznik.
 • Večírek ve stylu první republiky.
 • Běžecký pás na chůzi.
 • Vanocni pohledy.
 • Likvidace pilouse černého.
 • Kvv hlavní město praha.
 • Smoothie mixér nutribullet.
 • Musi vajicka v jidle.
 • Http blackberry cz.
 • Kebnekaise.
 • Týden 27.
 • Minecraft kuše.
 • My condolences překlad.
 • Útěk z vězení t bag.
 • Summer fest boskovice.
 • Nabíjecí baterie aaa lidl.
 • Výchovný tábor 2019.
 • Půjčovna šatů olomouc palackého.