Home

Kladka ppt

kladka volná: je zavěšena na laně, kdy 1. konec je upevněn a na 2. konec působí síla. břemeno je zavěšeno na třmen kladky; k hmotnosti břemene musíme přičíst hmotnost kladky. působíme poloviční silou, ale po dvojnásobné dráze. táhneme směrem vzhůru. využití: napínaní drátů a lan, horolezectví. obr. Co je to kladka Kladka je jednoduchý stroj, jehož hlavní částí jsou kolečko a provaz. Kladka se používá především pro zvedání těles a pro změnu směru působení síly. Podle upevnění kolečka nebo provazu se kladka dělí na dva druhy: pevnou kladku a volnou kladku Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení s učivem o jednoduchých strojích, konkrétně nakloněné roviny a kladky, a jejich využití v praxi. Materiál vysvětluje pojmy nakloněná rovina, klín, kladka a seznamuje s jejich využitím v běžném životě. Je určen pro předmět přírodověda, ročník 5 Volná kladka Volná kladka je druh kladky, kdy je upevn ěný jeden konec provazu, na druhý konec provazu působí síla člov ěka nebo stroje. Na provaze se pohybuje kole čko, na jehož ose je zav ěšen zvedaný p ředm ět. Výhodou kladky volné je že p ůsobíme polovi ční silou, ale po dvojnásobné dráze

Pevná kladka Pevná kladka je druh kladky, kdy je upevněné kolečko, a to v ose, kolem které se otáčí, a provaz je provlečený přes kladku, na jednom jeho konci je zavěšeno těleso (břemeno), na druhý konec působí síla člověka nebo stroje. Pevná kladka neušetří sílu, na rozdíl od volné kladky Kladka Pracovní listy: list 1 Opakování - páka a kladka: list 1; L2: Příprava a provedení laboratorní práce - páka; Březen. DEFORMAČNÍ ÚČINKY SIL; Tlaková síla, tlak. Pracovní listy: list 1 a list 2; Tlak v praxi, příklady na výpočet tlaku. L3: Příprava a provedení laboratorní práce - tlak; TŘECÍ SÍL

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Síla, kterou působí kladka na osu, je podle 3. Newtonova zákona stejně velká, jako síla, kterou působí osa na kladku. Nakreslete si všechny síly, které působí na kladku a uvědomte si, jaká je jejich výslednice. Řešení k nápovědě 2 - výpočet síly působící na osu kladky Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Kladky. Vybírejte si Kladky podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece

Kladka dvojitá s kovovou cívkou a pevným okem, MS+Ni. Variant: 6 17,29 Kč/ks 14,29 Kč bez DPH. detail. Kladka s okem otočná dvojitá s kovovou cívkou, nikl-mosaz. Variant: 5 23,93 Kč/ks 19,78 Kč bez DPH. detail. Kladka litinová s hákem nebo vrutem, pozinkovaná. ISBN 80-728-9063-8. Jednoduchý stroj Jak ho poznám? usnadňuje práci stačí menší síla jednoduchý princip jednoduchá konstrukce složitější stroje se skládají z jednoduchých páka Kolo na hřídeli Nakloněná rovina kladka Kolo - největší objev lidstva Vynález kola je starý více než 7 tisíc let

 1. Volná kladka Volná kladka pracuje jako jednozvratná páka, jejíž ramena mají velikost r a 2r Volná kladka tedy umožňuje zvedat tělesa poloviční silou, než je tíha tělesa na ní zavěšeného. Z momentové věty vyplývá: M1 = M2 F1 . 2r = F2 . r F1 = F2 : 2 Kladkostroj Spojením volné a pevné kladky (několika volných a.
 2. Pevná a volná kladka, kladkostroj Pevná kladka Ze školní stavebnice si slož pevnou kladku a ověř si, že na obě strany kladky je nutné dát stejná závaží, aby došlo k rovnováze. V pevné kladce je vlastně ukryta rovnoramenná páka (viz obrázek) Pevná kladka je v rovnováze, když jsou obě síly stejné
 3. Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz. Funkcí kladky není přenos kroutícího momentu, ale změna směru tahové síly ohebného média, které je přes kladku vedeno. Vedeným médiem mohou být nejrůznější druhy lan a řetězů, pásy, dráty, struny apod.Podle průřezu vedeného média je vytvarována.

Pevná kladka je podobně jako páka těleso otáčivé kolem vodorovné pevné osy. Pevná kladka je kotouč, do jehož obvodu se vkládá lanko. r - poloměr kladky Rovnovážná poloha kladky Víte, jakou silou musí působit člověk na lano, aby pevná kladka zůstala v rovnovážné poloze? Rovnovážná poloha kladky Pevná kladka je v. kladka kolo na hřídeli nakloněná rovina, klín šroub Páka Páka je tyč, která je v jednom místě podepřena. Páka má osu otáčení, ramena síly. Na ramena síly působí síla. 13 Druhy páky: Páka rovnoramenná- ramena síly jsou stejně dlouhá laboratorní váhy

Jednoduché stroje Mezi jednoduché stroje patří pět strojů. Kladkostroj, Páka, Nakloněná rovina, Volná kladka a Pevná kladka Pracovní list k samostatné práci (laboratorní úloze) na téma kladka, kladkostroj. Autor: Václav Meškan (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: změří velikost působící síly další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov

Kladky - Fyzik

Kladka a kladkostroj Kladka je stroj, jehož hlavní částí jsou kolečko s žlábkem po obvodu ,lano a hák na zavěšení břemene. Kladka se používá především pro zvedání těles. Naviják pak nahrazuje práci člověka. Pevná kladka Kladka volná Kladkostroj Navijá Video: PPT - JEDNODUCHÉ STROJE KLADKA PowerPoint Presentation -jedinou částí je těleso s průřezem ve tvaru trojúhelníku (trojboký hranol, kužel, jehlan). Jedná se o jeden z nejstarších předmětů používaných lidmi -Síla, která působí na podstavu klínu, se rozloží ve. Volná kladka. Volná kladka pracuje jako jednozvratná páka, jejíž ramena mají velikost r a 2r (viz obr. 111).. Z momentové věty vyplývá .Po dosazení a tedy. Volná kladka tedy umožňuje zvedat tělesa poloviční silou, než je tíha tělesa na ní zavěšeného Volná kladka Kladky Kladka - jednoduchý stroj založený na principu páky Rozdělení: Pevná kladka - slouží ke změně směru působící síly Volná kladka - umožňuje zvedat tělesa poloviční silou, než je tíha tělesa Spojením volné a pevné nebo několika volných a pevných kladek vzniká kladkostroj G R F FA Z 0 Podmínky. Někde je k dispozici jen pevná kladka. a 1.F 1 = a 2.F 2 25 . 600 = 10 . F 2 15 000 = 10 . F 2 F 2 = 1500 N . 7. třída - Otáčivý účinek síly Otázky: 1) Vysvětli pojem kolo na hřídeli. 2) Uveď nějaké přiklady kola na hřídeli

Kladky. Pro výškové práce vám můžeme nabídnout tyto kladky. Jednoduché kladky . Slouží k vytvoření kladkostrojů, pro spouštění nebo vytahování břemen.Rozdíly jsou v materiálu rolny (výhodou je větší rolna), ložisku rolny (lepší je kuličkové ložisko), provedení bočnic, velikostí a počtem uchycovacích bodů Volná kladka je kladka upevněná za oba konce lana a závaží je zavěšené na ose kladky. Jaká síla působí na levý a pravý háček? Určení síly působící v háčcích V háčcích působí síla poloviční velikosti, než je síla působící na břemeno. Svisle vzhůru působí 2 síly o velikosti 0,5N, svisle dolů 1 síla o. 2019-01-26 - Explore Zuzia Ciślak's board Kladka on Pinterest. See more ideas about architektura, plaża miejska, architektura nowoczesna Sep 29, 2020 - Explore Patrycja Koprowska's board Kladka on Pinterest. See more ideas about Architecture, Landscape architecture, Landscape design 7. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění, tzn. tuhé těleso se nedeformuje

Jaký pohyb koná kladka? Jaký pohyb koná postava? Zdroje: obrázky: kliparty . Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Kubátovi Last modified by: Marcela Kubátová Created Date: 1/14/2011 5:48:53 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company VY_III/2_INOVACE_118_Jednoduché stroje Miroslav Kaňok OBSAH Nakloněná rovina Kladka Páka jednoramenná Páka dvouramenná Opěrný bod Kolo Použité zdroje Příklad jednoduchého stroje (ulehčuje práci lidských svalů) Jednodušší je vyvalit sud po šikmé ploše (prknech) Nakloněná rovina síla Gravitační síla břemene - Země jej přitahuje Větší síla Gravitační. 8 - trochlea radii et facies articularis carpea - kladka vřetenní kosti a zápěstní kloubní plocha pro skloubení s proximální řadou karpálních kostí 9 - processus styloideus lateralis - laterální bodcovitý výběžek 10 - processus styloideus medialis - mediální bodcovitý výběžek 11 - olecranon - okove Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 16. Jednoduché stroje Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol - obor mechanik seřizovač a technik puška Digitální učební materiál Kostra horní končetiny Mgr. Jana Váňová listopad 2013 Digitální učební materiál Kostra horní končetiny HORNÍ KONČETINA končetiny = extremitates, membra CINGULUM - lopatkový pletenec BRACHIUM - paže ANTEBRACHIUM - předloktí MANUS - ruka CINGULUM LOPATKA - SCAPULA KLÍČNÍ KOST - CLAVICULA SCAPULA plochá kost trojúhelníkového.

Fyzika v 7.r. - webzdarm

Řetězové převody POUZE PRO VÝUKOVÉ ÚČELY Josef Gruber, SPŠS, Plzeň, 2006/2007 Svařované řetězy krátkočlánkové dlouhočlánkové kalibrované (pro kladkostroje), v max. 0,1 m.s-1 nekalibrované (pouze k vázání břemen) Hnací řetězová kladka Řetězová kladka BOLEK, A., KOCHMAN, J. aj. Části strojů 2. svazek. 5. vyd Ekosystém pole Rostliny našich polí. - ppt stáhnout. POLE je ekosystém uměle vytvořený člověkem. Uložil(a) Miroslava Poláčková. 36. Kladka. Další informace... Lidé zbožňují také tyto nápady. Pinterest. Prozkoumat. Přihlásit se. Registrace. Ochrana osobních údajů.

Fyzika v 8.r

 1. Prezentace seznamující s jednotlivými druhy jednoduchých strojů. HÁJKOVÁ, Jarmila. Jednoduché stroje. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12
 2. Kladka je: lata, ktorá sa otáča kotúč, ktorý leží kotúč otáčajúci sa okolo svojej osi * * W1- práca, ktorú vykonáme na naklonenej rovine- F- sila, ktorou ťaháme teleso po naklonenej rovine a s- je dráha, ktorú prejde teleso po naklonenej rovine.W2-práca, ktorú vykoná teleso, keď ho dvíhame po dráhe h gravitačnou silou Fg
 3. Páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub 4. Páka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub B. Jednoduché stroje práci: 1. Ušetří 2. Neušetří 3. Usnadní 4. Neusnadní C. Páky dělíme na: 1. Pevné a volné 2. Jednozvratné a dvojzvratné 3. Hřídelové a jednozvratné 4. Šroubové a pákové D. Podpěra.
 4. Kladka Kladka je kolečko, které se může otáčet kolem osy. Přes kladku jde lano. Pevná kladka má osu v jednom místě. Kladku používáme, abychom změnili směr síly. Pevná kladka je v rovnováze, když na oba konce lana působí stejné síly
 5. Слайд 1 Кирпичная кладка. Слайд 2. Каким должен быть каменщик Строительство является важнейшей областью материального производства, которое определяет экологическое культурное развитие страны
 6. Jednoduché stroje Páka,kladka,kladkostroj, nakloněná rovin
 7. 2020-11-05 - Explore Igago's board kladka on Pinterest. See more ideas about architektura, sztuczki kempingowe, architektura krajobrazu

Pevná kladka — Sbírka úlo

Kladky - Heureka.c

Tento spolehlivý nízkozdvižný vozík PPT 18 s elektrickým pohonem významně usnadňuje práci. Zvedání a spouštění se provádí v manuálním režimu a posun pomocí elektrického motoru poháněného trakční baterií. Nosnost vozíku značky Tor Industries je až 1,8 tuny - vozík je novější vylepšenou variantou vozíku PPT 15 Kladka montážní . Hevery a Zvedáky PPT 18. 27 600 Kč Elektrický řetězový kladkostroj HHBD 1T 12M 380V. 35 150 Kč Ruční vysokozdvižný vozík TOR 1.0TX2.5M SDJ1025. 21 200 Kč Samonakládací paletový vozík TOR 0,5 T 1,3 M VANGO500. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 2_Jednoduché_stroje_páka_kladka.ppt .ppt 851,00 kB 0× 20_KŘÍŽOVKA_Tryskové_motory.docx .docx 106,04 kB 0× 3_Jiné_jednoduché_stroje_klín_kladkostroj.ppt .ppt 755,50 kB 0× 4_Nakloněná_rovina_šroub.ppt .ppt 729,00 kB 0× 5_Kolo_na_hřídeli.ppt .ppt.

Jednoduché stroje Jednoduché stroje Pevná kladka Páka Nakloněná rovina Volná kladka Pevná kladka Pevná kladka Práce vykonané na obou stranách kladky jsou stejné Při zvedání tělesa pomocí kladky vykonáme stejnou mechanickou práci jako při zvedání bez kladky Pevná kladka je koleso, ktoré sa otáča okolo pevnej osi a má po obvode žľab pre lano. Na jednom konci lana je upevnený náklad, ktorý chceme zdvi-hnúť, a na jeho opačnom konci ťaháme náklad silou. Pevná kladka sa často využíva aj dnes. Napríklad v Holandsku, kde sa stavajú úzke a vysoké domy, sťa

Kladky, lanové kladky, montážní a jeřábové, prodej po celé Č

Video: Kladka - Wikipedi

Kladka - Digitální učební materiály RV

Contitech řemeny_montážní tipy a závady.ppt Napínací kladka_531005430_INA_OPEL.pdf Napínací kladka_531021330_INA_Daewoo.pdf Napínací kladka_531025130_INA_VW.pdf Napínací kladka_531025330_INA_VW.pdf Napínací kladka_531027230_INA_Ford.pdf Napínací kladka_531032030_INA_Renault.pdf Napínací kladka_531027430_INA_VW.pd Prípona.ppt: Typ prezentácia: Stiahnuté 37 x: Veľkosť 4,2 MB: Jazyk slovenský: ID projektu 12182: Posledná úprava 02.10.2019: Zobrazené 1 381 x: Autor. Dumy.cz - sdílejme společně. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci Obsah fóra Dieselpower forum » Autodiagnostika/Software/Elektro svět: » » Autodiagnostika/Software/Elektro svět 3.A Práce, výkon, energie. kladkostroj: www.walter-fendt.de/html5/phde/pulleysystem_de.ht

Kladkostroje kladky a navijáky - okhelp

Parní stroj Vodní pára z vroucí vody působí tlakem na okolí. Převedeme-li ji na strojní součástky, vykonají za nás práci. Základem strojních součástek jsou jednoduché stroje (páka, kladka, nakloněná rovina, kolo) Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.. Síla se projevuje statickými účinky - je příčinou deformace těles - a dynamickými účinky - je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa Encyklopedie fyziky: Hledat | Nová multimédia | Verze pro tisk | Článek. 2007-08-19 21:14:50; Pd

PPT - Jednoduché stroje PowerPoint Presentation - ID:6115566PPT - JEDNODUCHÉ STROJE KLADKA PowerPoint PresentationPPT - Jednoduché stroje PowerPoint Presentation, freePPT - Otáčivé účinky sil PowerPoint Presentation, free

PPT_10_11_První a druhá průmyslová revoluce a podnikatelé. Industrialisace a podnikatelé 1. Predznamenání 1.1 obecné predpoklady PR - vedecká revoluce 17. století + objevy, vynálezy-uplatnují se v technické oblasti - rozvoj technického školství - rozvoj vedeckých institucí (svet a ceské zeme) - fr. Encyklopedie (Diderotova Encyklopédie ou Dictionnaire raisonné des. DISKUZE Podnikání Podnikán ŘECKÁ KULTURA Řecká věda Archimédes Dejte mi pevný bod a pohnu Zeměkoulí! Neruš mé kruhy! Archimédův šroub Archimédovy válečné stroje (obrana Syrakus) Páka, kladka a zrcadla Objev vztlakové síly Pythagoras: pravoúhlý trojúhelník harmonie sfér a numerologie Demokritos: hmotu tvoří atomy Thales z Milétu: zatmění slunce a kulatá Země Nečiň druhým.

 • Komunikace wikipedie.
 • Sorry časopis.
 • Děravý pudinkový koláč.
 • Gottova dcera charlotte.
 • Jak dlouho vydrží beta bez krmení.
 • Prodám nerezový hrnec 50 l.
 • Elán kontakt.
 • Oj simpson proces.
 • Clonazepam psychonaut.
 • Radio 2 din android skoda octavia 2.
 • Campus river.
 • Bídníci stručný obsah.
 • K769 nemoc jater ns.
 • Černá čočka pro děti.
 • Plavky jednodílné dámské.
 • Petrzel koren.
 • Výpočet daně z příjmu osvč.
 • Pan much simon.
 • Skleněné vánoční ozdoby výprodej.
 • Vtipné dárky k promoci.
 • Prodej domů plzeňský kraj.
 • Shavetta praha.
 • Kaktus tv.
 • Jachta dilbar.
 • Tričko editor.
 • Raw korpus.
 • Audi a8 w12 2006.
 • Katapult katapult.
 • Laskonky.
 • Šátečky z listového těsta.
 • Chirurgicka propedeutika.
 • Polysacharidy seznam.
 • Vyzvánění na mobil klasické.
 • Dárek pro těhotné zdarma malvik.
 • Český jazyk 6. třída čtvrtletní práce.
 • Nejlepší svíčková.
 • Vtipne poděkování za přání k narozeninám.
 • Las vegas golden knights zapasy.
 • Falcon 9 materials.
 • Pilot frixion fineliner.
 • Tlakový hrnec tescoma president návod.