Home

Objem přehrady lipno

Vodní přehrady - Lipno

Současnost přehrady. Vodní nádrž Lipno I je největší vodní plocha v České republice. Zatopená plochá při maximální vzdutí 725.6 m n. m. Bpv dosahuje 4870 ha. Délka nádrže, jejíž objem činí 309,502 mil. m³, je v původním řečíšti 48 km, délka břehů 150 km, největší šířka je 5 km. Průměrná hloubka je 6.5. Vymezený retenční objem 12 mil. m³ Celkový objem : 1,685 mil. m³ Max. zátopová plocha 232 ha Historie přehrady . Lipno bylo první vodní poválečnou plochou u nás. Lipno II je přehrada postavená jako vyrovnávací nádrž pro vodu vypouštěnou z horní přehrdy. O vodní přehradě se uvažovalo už v roce 1892, ale druhá. Lipno zadržuje objem 306 milionů m 3 vody. Největší objem přehrady Největší přehradou České republiky, co se týče objemu, je Orlík. Může zadržet až 720 milionů m 3 vody (maximální teoretický objem), tedy daleko více než Lipno. Orlík je rozlohou naší druhou největší přehradou Často jsem podnikal výlety od přehrady Lipno II, hovorově zvané rovnovážky až k začátkům Lipna I. Z tohoto důvodu jsem si vybral Lipenskou přehradu jako téma práce pro předmět Historie vědy a techniky. >Před výstavbou přehrady . První zmínky o vybudování umělé hráze na horním toku Vltavy sahají až do 18. století

Lipno I je hlavní přehradou, níže po proudu byla nad Vyšším Brodem postavena přehrada Lipno II jako vyrovnávací nádrž pro vodu vypouštěnou z horní přehrady. Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959. Jedná se v časovém sledu o čtvrtý stupeň tzv. Vltavské kaskády (dříve již byly vybudovány přehrady Vrané /1935. Lipno - ubytování na chatě, chatce či apartmánu. Přehledně, bez reklam, kontakt na majitele. Možnost strávit dovolenou v soukromí u vody v okolí Lipenské přehrady Aktuální stav vody na přehradě Lipno. 29.5.2020. Jaký je stav a teplota vody na Lipně jaro-léto 2020. Aktuálně (k 29. 6. 2020) je v zásobním prostoru Lipenské přehrady cca 240,5 milionů kubíků vody, což znamená 95,07% zaplnění z celkové kapacity nádrže. Stav hladiny vody na Lipně je narozdíl od jiných přehrad.

Vodní přehrady - Lipno I

Uvádíme přehledy velkých přehrad v ČR k 60. výročí otevření Slaé přehrady na Vltavě 7. listopadu 1954: Deset největších přehradních nádrží v ČR podle objemu: Přehrada Objem (milionů m3) Rozloha (hektarů) Maximální hloubka (metrů) Rok dokončení Odtékající řeka 1. Orlík 716,5 2731 74 1963 Vltava 2. Lipno 309,5 4870 25 1958 Vltava 3. Želivka (Švihov) [ V roce 2011 připravilo ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (označovaných také zkratkou LAPV). Ten tvoří 65 vytipovaných území, která jsou chráněná jako území vhodná pro potenciální vybudování přehradních nádrží, nemusí se tedy jednat o plánované nádrže Vodní elektrárna přehrady Lipno I se schovává v Lipno II má rozlohu 12,4 ha, objem 1,6 mil. m 3, hráz je vysoká 11,5 m a dlouhá 224 m. Leží v nadmořské výšce 558 metrů a během ubytování na Lipně a výletu do Vyššího Brodu se na ni nezapomeňte kouknout

Gigantická údolní nádrž Lipno byla vybudována v letech 1952 - 1959 na horním toku Vltavy. Její vody zalily převážnou část rozlehlé vltavské kotliny s četnými nevytěženými rašeliništi. Plocha hlavní nádrže je asi 4650 ha, objem 306 milionů m 3, nadmořská výška 726 m (při maximálním vzdutí hladiny). Malým. Obě přehrady, Lipno I i Lipno II byly budovány současně mezi lety 1952 až 1958. Obrovské práce mimo jiné zahrnovaly rozebrání 530 objektů na budoucím dně přehrady, demolice stovek dalších budov, silničních mostů a také došlo ke stěhování hřbitovů ve Frymburku a v Dolní Vltavici

Nádrž má objem 306 mil. m 3 vody a shromažďuje vodu z povodí o celkové ploše 950,56 km 2. Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959. Jedná se v časovém sledu o čtvrtý stupeň tzv. Vltavské kaskády (dříve již byly vybudovány přehrady Vrané /1935/, Štěchovice /1945/ a Slapy /1954/) Vodní dílo Lipno I. První, nejvýše položený stupeň tzv. Vltavské kaskády.Přehrazení horního toku Vltavy v nadm. výšce 726 metrů u obce Lipno dalo vzniknout největší umělé vodní nádrži a zároveň i největší vodní ploše v celé ČR. Plocha Lipenské přehradní nádrže, která zasahuje až hluboko do Šumavy, nebo též zkráceně Lipna, činí cca 4870 ha, jeho. Vodní nádrž Lipno je největší umělé jezero České republiky. Voda z přehrady je vedena k podzemní elektrárně. Jezero, které vzniklo za hrází, je právem nazýváno jihočeským mořem. Dosahuje délky 44 km a v místě největší šířky (u Černé v Pošumaví) činí vzdálenost obou břehů 10 km Většina Lipenské přehrady leží CHKO Šumava. Nádrž je dlouhá 44 km a v některých místech je široká až 10 km. Hráz přehrady je sypaná a nachází se v obci Lipno nad Vltavou. V nádrži se nachází několika menších ostrůvků a větší ostrov zvaný Tajvan

Jezero nádrže Lipno I u hráze přehrady. Rozměry; Typ: přehrada: Rozloha: 48,7 km²: Délka: 48 km: Šířka: 10 km: Objem: 306 000 000 m Údolní nádrž Lipno, je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952-1959.Jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za České či Jihočeské moře).Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou.Nejširší je přehradní nádrž u čené u Pošumavý, kde se. Lipno je významnou lokalitou pro rekreační pobyt a vodní sporty. Dále jde o zdroj elektrické energie. Do roku 2014 bylo Lipno také zdrojem pitné vody. Poslední obcí, která přestala vodu z přehrady odebírat, byly Loučovice. Lipenská přehrada je významným místem pro sportovní rybolov. Zaniklé stavb K141 VIN Nádrže a přehrady 28 Významné přehrady v Česku Desná 1996 3.4 57 E Dlouhé Stráně Dalešice Jihlava 1978 127 100 E,V,O Želivka Želivka 1975 323 58 V,O,E Nechranice Ohře 1968 288 48 Z,O,E,R Orlík Vltava 1963 716 91 E,Z,R,O Lipno 1 Vltava 1960 310 26 E,Z,R,O Slapy Vltava 1958 269 68 E,Z,R,O Název Vodní tok Rok V [mil. m3.

Přehrada Lipno se nachází na jihozápadě jižních Čech na hranicích s Rakouskem ve výšce 726 n.m. Vodní nádrž Lipno I. tvoří největší vodní plochu u nás, celkem na 4870 ha. Největší šířka nádrže je 5 km, břehy mají celkem 150 km, obsah vody 309,502 mil. m3. Maximální hloubka u hráze je 25 m, průměrná hloubka 6,5 m Přehrady ČR. Slovo úvodem. Milí čtenáři. Dovolte abych Vás přivítal na své stránce věnované přehradám České republiky. Na této stránce bych chtěl postupně zveřejňovat popis jednotlivých přehrad, které jsem v poslední době navštívil, případně o nich sehnal více informací. Uvedený seznam obsahuje jména. Dalším z důvodů proč se přehrady staví je ochrana před povodněmi. Také se budují pro výrobu elektrické energie i když jejich výkon není nijak obrovský. Za to mají jen velmi nízký dopad na životní prostředí. Přehrady jsou zde například. Přehrada Hostivař, Přehrada Dalešice, Labská Přehrada či Přehrada Lipno

Přinášíme přehled největších přehrad v ČR k 60. výročí otevření Slaé přehrady na Vltavě 7. listopadu 1954. Uvádíme žebříčky přehrad podle rozlohy, objemu vody a výkonu vodní elektrárny. Nejrozlehlejší přehradou je Lipno, nejvíc vody je v Orlíku Ve 30. letech dvacátého století se Zemský úřad zabýval projektem přehrady, která měla být umístěna v prostoru osady Lipno, druhá světová válka však plány na výstavbu překazila. Nový projekt vznikl v roce 1948 Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959 Celá prohlídka je složena ze tří částí: nejdřív se návštěvníci seznámí s historií lipenské přehrady - byla budována v 50. letech minulého století, provoz elektrárny Lipno I byl zahájen v roce 1959. Již v 19. století v roce 1892 existovala první studie - tehdy se narodil návrh vybudovat nádrže u Frymburku a u Želnavy Přehrada Lipno je poměrně mělká, její průměrná hloubka je 6,5 m, maximální hloubka dosahuje 21,5 m. Nádrž má objem 306 mil. m 3 vody a shromažďuje vodu z povodí o celkové ploše 950,56 km 2. Gigantická údolní nádrž Lipno byla vybudována v letech 1952 - 1959 na horním toku Vltavy. Její vody zalily převážnou část.

Největší přehrady České republiky (podle rozlohy - větší

 1. Proto je Lipno II. nepostradatelnou součástí vodní elektrárny Lipno o výkonu 120 MW. Hráz přehrady Lipno II. je v koruně 224,0 m dlouhá a 19,5 m vysoká nad základem (11,5 nad dnem) a skládá se z většiny ze zemní hráze a je zčásti betonová gravitační. Na návodní straně hráze je umístěn 1,2 m vysoký vlnolam
 2. Objem - 306 000 000 m³. Povodí - 950,56 km². Max. hloubka - 21,5 m. Prům. hloubka - 6,5 m. Lipno, Údolní nádrž Lipno či Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952-1959. jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší vodní plochu na území České republik
 3. Vodní nádrž Lipno I tvoří největší vodní plochu v ČR, o velikosti 4 870 ha. Délka vzdutí je 42 km, největší šířka jezera je 5 km a délka břehu 150 km. Objem nádrže činí 309,5 mil m krychlových. Maximální hloubka je u hráze 25 m, průměrná hloubka je 6,5 m
 4. Lipno bylo vybudováno v letech 1950 - 1959 především k využití energetického spádu mezi Lipnem nad Vltavou a Vyšším Brodem. Voda přehrady je vedena k podzemní elektrárně se dvěma Francisovými turbínami a 3,5 km dlouhým podzemním tunelem do vyrovnávací nádrže Lipno II
 5. Největší přehrady v Česku. Orlík má z českých nádrží největší objem zadržované vody 703,8 mil. m³ a nejvyšší (91 m) betonovou hráz. Plochou vodní hladiny (48,7 km²) jej však překonává nádrž přehrady Lipno I. Nejvyšší přehradní hráz v České republice je Vodní nádrž Dalešice s výškou hráze 100
 6. Vodní díla na Vltavě. Obrovský význam voroplavby a plavby na Vltavě obecně, si již ve středověku vynutil úvahy (a někdy i realizované pokusy) o splavnění této nejdelší české řeky. Např. Karel IV. se zabýval myšlenkou na propojení Vltavy s Dunajem, čímž by z Prahy učinil centrum evroého obchodu.. První reálné projekty na splavnění Vltavy z Českých.

Lipenská přehrada - Lipno

 1. 50.+60.léta: energetické přehrady př. vltavská kaskáda (Slapy, Lipno, Orlík, Kamýk) 1966 - 1970 první a jediná klenbová betonová přehrada na Vrchlici ( Kutná Hora, Čáslav - pitná voda) lepší technologie (opět sypané hráze) Nejmladší přehrada: Slezská Harta (1997
 2. Vodní dílo Vodní tok Objem Rozloha Max. hloubka Prům. hloubka; 1. Orlík: Vltava: 716,5 mil.m 3: 2 731 ha: 74 m 26,2 m: 2. Lipno: Vltava: 309,5 mil.m 3: 4 870 ha.
 3. Lipno (Údolní nádrž Lipno, Lipno I či Lipenská přehrada) je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952-1959. Jedná se o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky, i proto bývá označována za České či Jihočeské moře. Většina Lipenské přehrady leží uvnitř CHKO Šumava
 4. Přehrady na vltavské kaskádě, která zadržuje vodu z jihu Čech, jsou zaplněné. Na tiskové konferenci to řekl úřadující pražský primátor Tomáš Hudeček. Povodí Vltavy informovalo, že přestává pršet a průtok Vltavy Prahou by se mělo podařit udržet pod hranicí 2 900 kubických metrů za sekundu
 5. Lipno: šumavské moře je vyhledávanou rekreační oblastí . Součástí vltavské kaskády je soustava vodních děl Lipno I a Lipno II, která byla vybudována na horním toku řeky Vltavy. Stavba byla započata v roce 1953 a dokončena v roce 1958. V roce 1959 byla uvedena do provozu vodní elektrárna

Lipenská Přehrada :: Lipno-i

Přehrady-Lipno- nejv.plocha, Slapy, Orlík- nejv. objem, Kamýk, Vrané, Štěchovice PRAVÉ PŘÍTOKY- Malše- Stropnice/ ČB/, Lužnice s Nežárkou,Sázava se Želivkou LEVÉ PŘÍTOKY- Otava= Vydra a Křemelná, Berounka=Úslava, Úhlava, Radbůza, Mže, v Plzni, za Plzní - zleva Střela, Loděnice. Nejvýznamnější přehrady. V případě Vltavské kaskády má smysl v rámci protipovodňové role uvažovat pouze o třech nejvýznamnějších přehradách - Lipno, Orlík a Slapy. Vodní nádrž Lipno je největší vodní plochou v České republice s rozlohou 4870 ha a objemem 309,5 mil. m 3, průměrná hloubka nádrže je 6,5 m. Je. V prvním sloupci je pořadí a název přehrady, ve druhém sloupci je rozloha v hektarech, ve třetím sloupci je maximální hloubka přehrady v metrech a v posledním sloupci je název řeky, na které přehrada stojí. V seznamu jsou všechny přehrady s rozlohou větší než 200 ha Plochou vodní hladiny (48,7 km²) jej však překonává nádrž přehrady Lipno I. Nejvyšší přehradní hráz v České republice je Vodní nádrž.. Z vod čínské řeky Jang-ce vystupuje největší betonová stavba naší planety. Hráz přehrady Tři soutěsky je dlouhá více než dva kilometry a 180 metrů vysok Vzhledem k umístění centra v půdním prostoru dvou z provozních objektů vodní elektrárny Lipno I (jde o objekty pomocných provozů a část objektu rozvodny 22 kV přímo pod hrází lipenské přehrady) jsou informace zaměřeny především na historii a současnost této vodní elektrárny

Gigantická údolní nádrž Lipno byla vybudována v letech 1952 - 1959 na horním toku Vltavy. Její vody zalily převážnou část rozlehlé vltavské kotliny s četnými nevytěženými rašeliništi. Plocha hlavní nádrže je asi 4650 ha, objem 306 milionů m3, nadmořská výška 726 m (při maximálním vzdutí hladiny) Rozsáhlá díla, jako je vodní nádrž Lipno, Nové Mlýny nebo Orlík, zřejmě v Česku nevyrostou. Budovat ale bude nutné, ministerstvo vytipovalo již na tři desítky nových lokalit, na kterých by nové přehrady a další vodní stavby mohly vyrůst Největší objem má v České republice nádrž vodní elekrárny Orlík. Hráz je betonová gravitační, výška hráze je 90 m, délka hráze 500 m a objem nádrže 703,8 mil. m 3. Elektrárna byla uvedena do provozu v letech 1961 až 1962. Plochou vodní hladiny (48,7 km²) jej však překonává nádrž přehrady Lipno I Půjdeme - li dále po toku Vltavy, uvidíme přehrady Hněvkovice a Kořensko, která byly postaveny teprve nedávno a slouží pro potřeby jaderné elektrárny Temelín. Dále je přehrada Orlík, která byla postavena v roce 1962 a má největší objem vody v ČR, což je asi 720 miliónů m³. Potom stojí za zmínku přehrada Slapy

I další parametry jsou unikátní: plocha 4870 ha jež činí Lipno největším umělým jezerem v České republice, nadmořská výška je 726 m n.m. objem vody činí 309 mil. mš. Délka vzdutí je 44 km. Nedílnou součástí, bez které by nemohlo existovat Lipno I je Lipno II, jelikož tato podstatně menší přehradní nádrž. Díky ideální poloze u Lipenské přehrady patří v současnosti Lipno nad Vltavou k vyhledávaným turistickým a rekreačním místům. Nádrž Lipno se nachází v Chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA v nadmořské výšce 726 m n.m. Vodní nádrž vznikla v letech 1952 - 1959. Jezero je nazýváno jihočeským mořem

Stálý objem nádrže, určený kótou 330,0 m, činí 280 mil. m³. Zásobní objem je 374,5 mil. m³, z toho využitelný zásobní objem po kótu 351,6 m představuje 85 mil. m³. Ochranný objem nad touto úrovní činí 62,1 mil m³ s maximální hladinou na úrovni 354,0 m nad mořem Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou. Lipno leží v nadmořské výšce 726 m n.m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km. Skiareál Hochficht Skiareál Hochficht 1338 m.n.m Nádrž má objem 306 mil. m3 vody a shromažďuje vodu z povodí o celkové ploše 950,56 km2. Vodní dílo Lipno vzniklo v letech 1952 - 1959. Jedná se v časovém sledu o čtvrtý stupeň tzv. Vltavské kaskády (dříve již byly vybudovány přehrady Vrané /1935/, Štěchovice /1945/ a Slapy /1954/) V nádrži Lipno přibývá každou hodinu 1,5 mil m 3 vody a volný prostor se snižuje na 14 400 000 m 3. Do jeho vyčerpání zbývá 16 hodin. Lipno začíná vypouštět 142 m 3 /s tak, aby v Krumlově nebyla překročena předchozí kulminace. Tento stav je však udržitelný pouze 5 hodin

Vodní dílo Orlík, visitvltava

Přehrada Lipno ubytování - levné chaty a chalupy, chatk

Aktuální stav vody na přehradě Lipno - Noe´s sailing s

Praha - Česká energetická skupina Energo-Pro zprovoznila na východě Turecka dvě vodní díla Karakurt a Alpaslan 2, které tam postavila. Jde o největší české investice v oblasti vodní energetiky od listopadu 1989, celková souhrnná cena přesahuje 800 milionů dolarů (asi 19 miliard korun). ČTK to řekla mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová Plocha přehrady je při max. výšce hladiny cca 500 hektarů, objem přehrady je dle výšky hladiny v rozmezí 6,5mil m3 a 57mil m3 vody, celková délka přehrady je cca 23km. Šířka nádrže se od samotné hráze pohybuje kolem 200-300m, výše proti proudu pak kolem 80-120m Vodní nádrž Lipno Jihočeské moře Vodní nádrž Lipno je největší umělé jezero České republiky. Voda z přehrady je vedena k podzemní elektrárně. Jezero, které vzniklo za hrází, je právem nazýváno jihočeským mořem. Dosahuje délky 44 km a v místě největší šířky (u Černé v Pošumaví) činí vzdálenost obou břehů 10 km. Lipenská [ překlad přehrady ve slovníku češtino-slovenština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Velmi dobře vybavená chata 800 m od jezera, na klidném místě v těsné blízkosti lesa plného borůvek a hub. Na pěkném oploceném pozemku mohou hosté využívat altán, zahradní krb, ohniště. Okolí objektu je vhodné nejen pro milovníky cykloturistiky, ale i dalších sportovních a kulturních aktivit

Nynější největší investor na Lipně přišel původně do obce jako projektant čističky, teď mu patří nejen lyžařský areál. Kratochvíl podniká v úzké součinnosti s lipenským starostou Zdeňkem Zídkem. Oba tvrdí, že jde o standardní vztah byznysu a politiky. Lipenští chystají další obří investice: nové lanovky a sjezdovky, hotel, náměstí, naturpark. Největší objem vody zadržuje Orlík (720 mil. m3) při výšce hráze 90,5 m, největší plochu hladiny má Lipno (4870 ha). Od přehradní hráze Lipna I k hrázi přehrady Vrané to je 258 km. Z Vraného do centra Prahy pak již jen 20 km, což je 30 minut jízdy autem. Celkový objem zadržované vltavské vody tak činí 1 353 885 000 m3

Lipno leží v nadmořské výšce 726 m n.m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km. délka nádrže: 48 km; šířka v nejširším místě (Černá v Pošumaví): 10 km; průměrná hloubka: 6,5 metru; maximální hloubka: 21,5 metr Jak si jistě ještě pamatujete, tak v srpnu roku 2002 nedokázalo Lipno pojmout nečekaný příval vody a záplavám tak nic nebránilo. V roce 2006 se už o povodních ale vědělo a přehradní nádrž byla připravena pojmout dostatečné množství vody. Dnes se maximální objem vody pohybuje kolem 306 miliónů m3 Hůrka - Vodní nádrž Lipno přepisuje po 50 letech od svého vzniku historická data. Vodohospodáři u břehů budují valy, které umožní zvýšit maximální hladinu přehrady o 40 centimetrů. Nádrž tak zadrží povodně o pět dnů déle než dosud. Pokud nenastanou žádné komplikace, firmy ukončí práce příští rok v červnu Součástí přehrady Lipno I. je podzemní vodní elektrárna. Nádrž je dlouhá 48 kilometrů a největší její šířka je 10 kilometrů. Její maximální hloubka je 21,5 metru, ale hloubka průměrná je pouze 6,5 metru. Nádrž má plochu až 48,7 kilometru čtverečních a objem přibližně 306 milionů metrů krychlových

10 nej českých přehrad - Naše vod

Přehrada Lipno: Přehradní nádrž je svou plochou 4870 ha největším umělým jezerem v ČR. Leží ve výšce 726 metrů nad mořem a má objem 309 milionů kubíků vody. Délka je 44 kilometrů, šířka až 10 kilometrů Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou. Lipno leží v nadmořské výšce 726 m n.m. a má objem 306 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 48 km. délka nádrže: 48 km; šířka v nejširším místě (Černá v Pošumaví): 10 km; průměrná hloubka: 6,5 metru; maximální hloubka: 21,5 metr Přehrady jsou důležitá a zajímavá vodní díla, která mají hned několik využití. Nejoblíbenější pláže ke koupání najdete u obcí Lipno nad Vltavou, Zadržuje největší objem vody - 716 milionů kubíků vody, je nejhlubší - až 74 m, a má nejdelší a nejmohutnější hráz

•výška přehrady:22,5m •rozloha:95,7ha •objem:11,2mil. km3 •je vybavena vodní elektrárnou s dvěma Kaplanovými turbínami. Vodní nádrž Vrané Lipno 306 Kamýk 12,8 Kořensko 2,8 Štěchovice 11, Od přehrady Lipno sem vede modrá turistická značka. Pokud toho chcete stihnou během výletu co nejvíce a nebojíte se i delších tras, vřele vám doporučuji chůzi s nordic walkingovými holemi Nádrže a přehrady. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Nádrže a přehrady.

Do Vltavské kaskády patří přehrada zadržující největší objem vody z českých nádrží (Orlík) i přehrada největší co do plochy hladiny (Lipno). Vodní elektrárny v přehradách kaskády produkují elektrický výkon až 750 MW Tehdy čerstvě dostavěná přehrada Slapy zarazila povodňovou vlnu, ale jen díky tomu, že byla. Železničář / Hlavní zprávy / ČD zvládly nápor cestujících na Rio-Lipno. ČD zvládly nápor cestujících na Rio-Lipno. 10.10.2016 - autor: JOSEF HOLEK. České dráhy se dokázaly se ctí vypořádat se srpnovým náporem cestujících v okolí lipenské vodní přehrady, kde se ve druhé polovině léta rozkládal Olympijský park Rio-Lipno Přesto je Lipno, zvláště pak v kontextu celé vltavské kaskády úctyhodnou záležitostí. Údaje z jedné webové stránky: Plocha hlavní nádrže je asi 4650 ha, objem 306 milionů m 3, nadmořská výška 726 m (při maximálním vzdutí hladiny). Z jiného zdroje doplním: Délka 42 km Hráz přehrady Tři soutěsky má délku 2335 metrů, šířka koruny je 40 metrů a výška hráze je 185 metrů. Tato hráz drží neuvěřitelné množství vody - přehrada má na délku 660 kilometrů, objem vody je 39,3 m³, a rozloha činí 108 400 hektarů (Lipno má 4650 hektarů) 30.11.2020 : 27.04.2020 : 20.04.2020 : Výšková zóna : Průměrná SVH (mm) Objem (mil. m3) Průměrná SVH (mm) Objem (mil. m3) Průměrná SVH (mm

Seznam přehradních nádrží v Česku - Wikipedi

Supervulkán je tedy sopka, při jejíž erupci se do okolí uvolní více než 1000 krychlových kilometrů materiálu. (jen pro představu to je 3000x více než je objem naší největší přehrady Lipno). Taková... [Více informací Vodní dílo Orlík tvoří tři části - těleso přehrady, vodní elektrárna a plavební zařízení - zdymadlo s výtahem (obr. 2). Těleso přehrady je přímá, tížná betonová hráz, vysoká max. 81,5 m a v koruně dlouhá 450 m [5]. Objem materiálu na betonáž samotného tělesa byl obrovský, jednalo se o 923 000 m3 betonu

Těleso přehrady je v největší, nejvyšší a nejmohutnější z celé vltavské kaskády. Vzdutí hladiny zásáhlo hned do 3 řek (Vltava, Otava, Lužnice. Elektrárna Orlík je umístěna v levé části u paty betonové hráze. Do provozu byla uvedena v letech 1960-1961 Přehledný výběr mezi kempy v lokalitě Lipno. . Popis okolí kempu - možnosti koupání, sport, památky, tipy na výlety apod. Vše na mapě s uvedenou vzdáleností Lipno I (vybudováno 1952 až 1960, objem 309,5 milionu m3 nejrozlehlejší vodní nádrž v ČR) Lipno II (vybudováno 1952 až 1960, objem 1,685 milionu m3. Kořensko a Hněvkovice (vybudovány 1986 až 1991, objem 23,9 milionu m3) Orlík (vybudován 1954 až 1963, objem 720 milionů m3, podle objemu zadržované vody je největší v ČR

Celkový objem vody v Orlické nádrži, která je dlouhá 68 kilometrů a zasahuje kromě samotné Vltavy také na Otavu a Lužnici, činí 716,5 milionu metrů krychlových. Nádrž je využívána k rekreaci, vodním sportům, rybolovu a také k odběrům povrchové vody. Ve spodní části přehrady je umístěna vodní elektrárna Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou. Nejširší je nádrž v obci Černá v Pošumaví, kde se rozlévá až na 5 km. Na pravé straně pobřeží zasahuje až k státním hranicím s Rakouskem. Hráz je sypaná s těsnicím jádrem, vybavená ocelovými kesony a betonovými výpustěmi. Koruna hráze se nachází na kótě. Mluvčí připomněla, že s výstavbou hráze tamní přehrady začala Energo-Pro v září 2018 a dokončila ji za dva roky. Objem tělesa hráze je 9,05 milionu metrů krychlových. Výstavba probíhala 24 hodin denně sedm dnů v týdnu a na stavbě se podílelo až 1900 pracovníků, dodala

Přehrada Lipno - největší jezero u nás Ubytování na jedničk

Lipenská přehrad

Vltavská kaskáda Vypracovala Darina Krajská Vltavská kaskáda devět přehrad, ale zároveň projekt, jemuž padlo za oběť nespočet vesnic, osad, ale i slavný úsek Vltavy - Svatojánské proudy jsou základnou pro výrobu energie v jejich útrobách jsou ukryté výkonné vodní elektrárny chrání dolní tok před povodněmi jsou významnými rekreačními oblastmi regulují. Česká energetická skupina Energo-Pro zprovoznila na východě Turecka dvě vodní díla Karakurt a Alpaslan 2, které tam postavila. Jde o největší české investice v oblasti vodní energetiky od listopadu 1989, celková souhrnná cena přesahuje 800 milionů dolarů (asi 19 miliard korun). Uvedla to mluvčí Energo-Pro Hana Hikelová Celkový objem: 287,6 milionu metrů krychlových Maximální zatopená plocha: 1338 hektarů Sypaná zemní hráz s rekordní délkou 3280 metrů vznikala v letech 1961 až 1968. Hlavním účelem přehrady je zajistit dostatek vody pro průmysl a zemědělství, má ale také zlepšovat průtoky na řece Ohři překlad přehrada ve slovníku češtino-slovenština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Přehrada Lipno, střípky z 60leté historie Ubytování na

Historie . První přehrady se datují od časů starých Egypťanů před 5000 lety, kdy faraon Menes postavil hliněnou přehradu na řece Nilu.Historie moderních přehrad se odvozuje od Hooverovy přehrady nad řekou Colorado v USA postavené roku 1936.Nádrž, kterou tato přehrada tvoří, se rozkládá na ploše 639 km² Přehrady sice mají zádržné prostory pro případ povodní, ty jsou však schopny zachytit maximálně dvacetiletou vodu. Energetika, či ochrana? Obojí uspokojit nejde Toho, že vltavské přehrady nejsou schopny zadržet velkou povodeň, si však byli vědomi jejich projektanti už na samém počátku. Otevřeně řečeno: dali přednost.

LIPNO - LIPENSKÁ PŘEHRADA Lipno - Šumav

Lipno nad Vltavou (9 km) Městečko Lipno nad Vltavou je společně s nedalekým Frymburkem jednou z nejvyhledávanějších turistických lokalit na břehu Lipenské přehrady. První zmínky o osadě Lipno se objevily již v roce 1530. Město mělo v minulosti podobný osud jako Frymburk Pěkná rekreační chata v chatové osadě obklopené lesem situovaná 2 km od přehrady Lipno. Popis objektu: počet podlaží 2, obytná plocha 48 m2, Místnosti: přízemí: obytná místnost (16 m2, 1 x rozkládací pohovka - přistýlka, počet křesel: 5), kuchyň (7 m2, počet míst u jídelního stolu: 5), samostatné wc (wc), koupelna (sprch. kout) podkroví: ložnice (10 m2, 2 x. Objem přehrady je 2,036 miliónů m3 a její vodní hladina má při maximálním stavu 404,10 m n.m. plochu 31,80 ha. Vodní plochy a toky, výlety Železné hory, Křižanovická přehrada Vaše akce Odkazy ke stažení Odhlásit s

Vodní dílo Lipno I, visitvltava

na objem betonu, • úsporu cementu, • spolu s hrubě mletým slinkem též při-spěl k zvýšení dlouhodobé pevnosti takto připraveného betonu. Odběry vzorků betonu pro instrumentální analýzy a měření Ve štole a na povrchu tělesa přehrady byly provedeny jádrové vývrty o průmě-ru 80 mm a délce až 3 m, které ode Třídenní relaxace na Lipně pro dvě osoby v útulném penzionu. Cena zahrnuje bohatou polopenzi (snídaně formou švédských stolů, večeře - skvělá kuchyně - výběr z 10ti jídel). Navíc získáte Lipno-card s balíčkem atraktivních slev. Vouchery platí až do 30.4. 2013 Přehrady zachytí jen část vody z tajícího sněhu. Dle aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu je v ČR zásoba vody ve sněhové pokrývce zhruba 2,87 miliard metrů krychlových (k 28. 1. 2019), což představuje v průměru zhruba 36,4 mm (36,4 litrů na jeden metr čtvereční) přehrady preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch

Vltava a její přítokyudolni nadrze
 • Eugene delacroix.
 • Eutanázie úvaha.
 • Pinnacle cena.
 • Nesmysl krizovka.
 • Vystřihovánky betlém.
 • Shiba film richard gere.
 • Heirloom semena.
 • Povely pro psa rukou.
 • Novela zakona o pohrebnictvi.
 • Mdf desky.
 • Krov napadený tesaříkem.
 • Jedlé keře na zahradě.
 • Paraneoplastický syndrom.
 • Hakr magic line 320.
 • Oprava tabletu karlovy vary.
 • ¨jaký nábytek k šedé podlaze.
 • Tuhnutí poloviny obličeje.
 • Deichmann boty.
 • Ciudad de méxico.
 • Adaptéry n a g pro připojení konzole xbox 360 k bezdrátové síti.
 • Zlomenina berce kdy se postavím.
 • Star wars kostýmy půjčovna.
 • Pronájem bytu co je potřeba.
 • Limonádový joe celý film česky.
 • Fotky z diapozitivů praha.
 • Vánoční tradice wikipedie.
 • Nesměř samota.
 • Dráhová cyklistika sprint taktika.
 • Brahmánka velká.
 • Xenon světla.
 • Standardy ve zdravotnictví.
 • Fíkovník indický.
 • Dekorativní folie na dveře.
 • Rasa psa podobna do husky.
 • Breussova masáž kurz brno.
 • Freedom trail boston map.
 • Baltimore map.
 • Převod mp3 na wma.
 • Hypofýza a menstruace.
 • Star.
 • Byl jednou jeden život kosti.