Home

Český jazyk 6. třída čtvrtletní práce

Pracovní list je zpracován jako písemná pololetní práce z českého jazyka pro 6. třídu. Zjišťuje znalosti a dovednosti, které by měli žáci v polovině 6.třídy zvládat. Klíčová slov Milí žáci, vážení rodiče, od pondělí 30.11.2020 dochází k přechodu na prezenční formu výuky u žáků 9. ročníku a u žáků 6. - 8. ročníků k tzv. rotační výuce (střídání celých tříd po týdnu)

DUMY.CZ Materiál Pololetní písemná práce z českého jazyka ..

 1. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51
 2. Extra třída Český jazyk 6.C - práce do 16.3. Práce pro žáky / 6. ročník. 11. března 2020, 23:53 Mgr. Lucie Kovářov.
 3. Rozvrh 6.třída od 7.12.2020 ( ve škole) 1.hodina: 2.hodina: 3.hodina: Český jazyk Výuka bude probíhat prostřednictvím Google učebna. Dobrý den, milí rodiče i žáci, chcete-li se mnou prokonzultovat čtvrtletní klasifikaci či práci a snahu ve fyzice, zarezervujte si, prosím, čas v následující tabulce (stejně jako.
 4. EINKAUFEN 1. Pusťte si video o obchodech a produktech, které v nich můžeme koupit.. https://www.youtube.com/watch?v=B9drRIZjJ0c&ab_channel=AndreaThionville.
 5. 58_VSTUPNÍ TEST PRO 6 [PDF, 75 kB] 59_ VSTUPNÍ TEST PRO 7 [PDF, 71 kB] 60_VSTUPNÍ TEST PRO 8 [PDF, 77 kB] 61_ VSTUPNÍ TEST PRO 9 [PDF, 73 kB] 62_Július Satinský-fejeton [PDF, 71 kB] 63_POLOLETNÍ JAZYKOVÁ PROVĚRKA 8.r [PDF, 107 kB] 64_ ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ 8.r [PDF, 103 kB] 65_Výstupní test 9. třída [PDF, 71 kB] 66_ POHÁDKA 6.
 6. 1.čtvrtletní práce ČJ 7. Kontrolní písemná práce. Stupeň: Základní 2. stupe Český jazyk Chemie Dějepis Ekonomie, účetnictví, mkt. Ekologie, enviromentální vých. Fyzika Hudební výchova.
 7. Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3. ročník č. 3. 1. 6. Napiš slova protikladná(opačného významu) smích x sladká x konec x . hladový x den x ano x . bílý x hluk x hloupý x Čtvrtletní písemná práce z Českého jazyka Author: To

Anotace: Opakovací písemná práce pro žáky 3. ročníku. Autor: Mgr. Gabriela Urbánková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických. Testy a písemné práce Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Závěrečný test z ČJL (6. třída) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (5. třída) Cvičné testy (na doma) Výstupní test z MAT (7. ročník). ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA. 4.ROČNÍK . Pololetní písemná práce - 4. ročník - český jazyk . 6.-9. třída, střední škola). V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. Cílový stav je minimálně 100 knih v každé kategorii Třináct cvičení k procvičování pravopisu slov se skupinami bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. a) 1. cvičení - doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje, pě b) 2. cvičení - spojujeme vhodné dvojice c) 3. cvičení - doplňujeme slova se skupinami bě/bje, vě/vje,.. KONTROLNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA. 3. čtvrtletí. Jméno: _____ Třída: _____ Datum: _____ Urči slovní druhy v první větě (čísla slovních druhů nadepiš nad slova) Po zimě nesměle vysvitlo slunce, paprsky nabíraly na síle a lidé odložili zimní šaty

vzorové písemné práce - ZŠ a MŠ Vejprt

Úvod > 9.třída > Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. suplování 29.5. 2019 (středa) Pravopisné cvičení (diktát) - přepsat do sešitu ML 3.čtvrtletní práce bude 30.4. 2019: (okruhy): slovesné třídy a vzory, neohebné slovní druhy (viz předchozí písemka) + vsuvka,. SOUHRNNÉ PROCVIČENÍ PRAVOPISU - PRÁCE S CHYBOU- pracovní list 268 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:28: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_723.doc Zobrazit Stáhnout: KOMPLEXNÍ JAZYKOVÝ ROZBOR, PRAVOPIS SLOV PŘEJATÝCH- pracovní list 298 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:28: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_724.doc Zobrazit Stáhnou Český jazyk. Mapa webu. Devátá třída ZŠ Lískovec‎ > ‎ Český jazyk. 8. ročník. 14.11. - čtvrtletní práce. _____ 4. čtvrtletní práce z českého jazyka 13. červen. KONTROLA ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ - 12. červen Už poslední za tento školní rok. Proto dopište vše, co Vám chybí - ať to máte všechno ok :). Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída

Český jazyk a literatura 6

ZŠ a MŠ Jakubčovice n/O. Školní 64 Jakubčovice nad Odrou 742 36 DS b8mmdyt. 734802634. zsjakubcovice.mackova@centrum.c ČeskÝ jazyk: anglickÝ jazyk: francouzskÝ jazyk: nĚmeckÝ jazyk: matematika: test 1a test 1b test 2a test 2b test 3a test 3b test 4a test 4b test 5a test 5b: test: test i test ii test iii test iv test v: test: vzorové příklady: fyzika: pŘÍrodopis: zemĚpis: dĚjepis: otázky: otázky: Člověk na zemi afrika amerika: otázk Od 30. 11. 2020 probíhá rotační výuka žáků 6. ročníku. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na prezenční výuce ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na distanční výuce a budou vyučování přes videokonference základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova. Statistika. Materiál byl publikován 24. 06. 2011 a od té doby byl 8574 GREGORÍKOVÁ, L.. Zahajovací písemná práce - VI. třída. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 24. 06. 2011.

ZŠ Pardubice - Studánka Český jazyk 6

Hygienická opatření ve třídě. Musíme dodržovat plošná nařízení vlády, která nám ukládají na II. stupni používat roušky. Je tedy nezbytně nutné, aby žáci měli při pobytu ve třídě zakrytá ústa a nos.Nadále platí potřeba dodržování základních hygienických pravidel: mytí a dezinfekce rukou a minimum blízkého kontaktu Český jazyk a literatura: Hodnocení a klasifikace. Pololetní a čtvrtletní písemné práce budou hlášeny 2 vyučovací hodiny dopředu. V rámci klasifikace je brán zřetel k SPU (krácení testů, více času na vypracování). 1. MLUVNICE. Pravopisné cvičení - váha 6. Naše třída. Týdenní plány - září Český jazyk; Čtvrtletní práce. by Mgr. Lubomír Šára · 21 srpna, 2019. Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením, které žáci plní přímo na počítači. Hodnocení je vyjádřeno v procentech. 4. čtvrtletí - návrh čtvrtletní práce pro 3. čtvrtlet. Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Milý Ježíšku (Dopis) › Milý Ježíšku, dnes je druhého prosince a venku je kupa sněhu a mráz, že by z toho jeden až padl. Konečně začínají ty pravé Vánoce, Vánoce plné sněhových radovánek, sněhuláků a koulovaček. Letos..

6.třída :: Domácí vyučován

Datakabinet / Skupiny materiálů / Testy a písemné práce. Testy a písemné práce Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatur 6. tř. D. Kontaktní informace Základní škola a mateřská škola Jesenice Školní 32 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník Příprava na písemné práce | Písemné práce 6. ročník - příprava na písemné práce Na této stránce si můžete stáhnout přípravy k písemným pracem z matematiky. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Třída běžn Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat

Video: 6. 10. - Einkaufen Materiály na výuk

Český jazyk II. stupeň: ZŠ a MŠ Herále

1.čtvrtletní práce ČJ 7 - Český jazyk - Základní 2. stupeň ..

6. třída. 6 Jazyky. 6 Český jazyk; 6 Anglický jazyk. 6 Zeměpis; 6 Dějepis; 6 Fyzika; 6 Informatika; 6 Člověk a svět práce; 6 ICT digitální technologie; 6 VÝCHOVY. 6 Občanská výchova; 6 VÝTVARNÁ VÝCHOVA; 6 Tělesná výchova; 7. třída. 7 Český jazyk; 7 Anglický jazyk. 7 AJ P. LUDWIGOVÁ. V 6. třídě by za normálních okolností navazovalo učivo o PŘÍSUDKU. Toto učivo je náročné, nyní ho tedy přeskočíme a vrátíme se k němu společně až ve škole. Bude třeba řídit se instrukcemi a v chytrém sešitě vynechat volné strany. Větší část vaší domácí práce bude zpočátku ze slohu a literatury A třída. Úvod školní řád Informace nejen pro rodiče které jsou pro mě důležité pro závěrečné hodnocení vaší práce. Zatím není jasně určeno, jak budete hodnoceni na konci školního roku, vše se včas dozvíme, ale průběžně potřebuji mít podklady pro to, že jste doma pilně pracovali. Český-jazyk--6.4.

ČJ - opakovací pís

Český jazyk - procvičování pro 3. třídu Pracovní list na procvičení učiva I. čtvrtletí ve 3. třídě. Aktivity je možné použít do čtvrtletní práce. Samostatná práce žáků. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a [ Navigace: Naše třída > Výsledky > 15.11.2017 - Český jazyk - čtvrtletní písemná práce. 15.11.2017 - Český jazyk - čtvrtletní písemná práce Soubory ke stažení. 6 listopadu, 2019 Nauka o slově Zopakujeme si oddělování slov ve větách, význam slov, slova citově zabarvená, významově nadřazená, mnohoznačná, synonyma, antonyma, spisovná a nespisovná

Testy a písemné práce datakabinet

Test - Český jazyk - 5. třída. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný jazyk. Třída 6.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10 Tématické plány: 13. 1. 2020 Důležitá sdělení, Tématické plány. Plán učiva 13.1.-17.1.2019. Český jazyk. Dokončili jsme velkou kapitolu o podstatných jménech. Víme, co označují, jak se chovají z hlediska jazyka (můžeme je skloňovat) a na co si musíme dávat pozor. 9. třída > Český jazyk. Pro zobrazení obsahu je třeba zadat heslo

Český jazyk :: 4.

Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. J.A.K. Úvod | Matematika | Čtvrtletní písemná práce. Čtvrtletní písemná práce Již přes 180 různých výukových videí a dalších materiálů ke stáhnutí. roboLaada.cz. Výukové materiály pro základní škol Základní škola Oldřišov, okres Opava příspěvková organizace Oldřišov, Sokolovská 11, 747 33 Tel.: 553 762 10 Český jazyk 6 pro základní školy Pracovní sešit . Kniha: Český jazyk 6 pro základní školy Pracovní sešit; Autor: Hošnová Eva, Bozděchová Ivana; Pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník ZŠ je nedílnou součástí práce s učebnicí

Český jazyk - Páťác

- literatura: dobrodružná literatura (zápis v sešitě), PS - ukázka, práce s textem 11.3. - 15.3. 2019 - sloh: okopírovaný pracovní list na popis třídy a doplňování přídavných jmen, nalepit do sešitu - společná kontrola, str. 115/4 společný nácvik (ústně), diferenciované kartičky na opakování přídavných jmen. Zadání úkolu: PS Český jazyk v pohodě 7 - str. 6, cvičení 1 až 5. Cvičení 5 je opravdu těžké, tudíž je dobrovolné, ale zároveň hodnocené jako 1 + . Dále učebnice str. 16, dokončení cvičení 6, 7, 8 tak, jak jsme je probírali na online hodině Matematika výuka / 1.třída Český jazyk - výuka / 1.třída Poznáváme svět - zvuky zvířátek Poznáváme svět - barvy Opakování učiva 1. třídy 2. třída Procvičování učiva 2. třídy 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída Matematika - výuka Geometrie - výuka / 6.třída 7. třída

Český jazyk 6. ročník :: Moje-cestin

Český jazyk . Distanční výuka . V rámci čtení si žáci budou číst knihu, kterou si budou zpracovávat do čtenářského deníku. Každý pátek čteme příběhy z PS Čítanka. pondělí 16. 11. Online vyuč. hodina - opakování, PS str. 24. Samostatná práce: uč. str. 38 - čtení příběhu + cv. 1. Písanka 2 str. 5. třída Úvod » Archiv » listopad 2017 » Probíráme v listopadu. Probíráme v listopadu Čtvrtletní písemná práce (15. 11.) 6. 11. - 10. 11. Český jazyk: Předpony. opakování na čtvrtletní písemnou práci; psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. 6. třída Český jazyk - Hana Kožnarová. slohová práce, do školního sešitu (sloh) Můj pokojíček - popis + osnova, popř. i obrázek . Úkoly na období 16. 3. - 20. 3. ZDE. Práce s textem ke stažení ZDE. Příloha k literatuře ZDE + ZDE . Anglický jazyk - Květa Fillerová. 1. kontrolní práce - čtvrtletní a tématické prověrky 2. ostatní známky - ústní a písemné zkoušení 3. další aktivita - samostatná práce, domácí úkoly, referáty, úspěšná účast v soutěžích Metody a kriteria hodnocení - INFORMATIKA 5. - 6. ROČNÍK a PRÁCE NA POČÍTAČI 7. - 9. ROČNÍ

Národní jazyk. Na celém světě je téměř 7000 různých jazyků, které se po staletí různě vyvíjely. Každý národ má svůj vlastní jazyk a naším národním jazykem je jazyk český. Jazykem českým mluví obyvatelé Čech, Moravy a Slezska. Český jazyk se vyvinul ze společného základu slovanských jazyků - praslovanštiny Český jazyk. Čtení a psaní Naše třída. Týdenní plány - září Návrhy čtyř čtvrtletních prací s hodnocením. Čtvrtletní práce žáci počítají a rýsují do svých sešitů, výsledky zapisují do počítače. Hodnocení žáků je vyjádřeno v procentech. K čtvrtletním pracím je přidáno ještě pět testíků Domácí práce 6.třída. Distanční výuka 6. ročník od 23.11.2020. Český jazyk. Cvičení od 21.11.2020 . Matematika. Zadání na dobu distanční výuky od 23. 11. 2020 do 29. 11. 2020. Slovní úlohy na sčítání a odčítání . Anglický jazyk. Present Simple - Present Simple Questions . Přírodopis. Oběh Země kolem slunce. ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace Mrákotín 114 588 54. IČ: 70994846 IZO: 150014953 REDIZO: 650014944 Identifikátor DS: xj5mdtc. E-podatelna

Čtvrtletní písemné práce proběhnou následovně: MATEMATIKA - čtvrtek 15. 11. písemná práce. ČESKÝ JAZYK - pondělí 19. 11. písemná práce Navigace: Naše třída > Výsledky > 4.6.2019 - Český jazyk - závěrečná písemná práce. 4.6.2019 - Český jazyk - závěrečná písemná práce Soubory ke stažení.

Český jazyk. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky. Český jazyk. Čtení - práce s textem; Naše třída. Týdenní plány - září Rubrika: Český jazyk . Český jazyk. 7.8.2017. Čtení - práce s textem. Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky Nabízíme kvalitní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem Klíč k dalšímu vzdělávání i k životu MATEMATIKA - V PONDĚLÍ 12. 11. ČESKÝ JAZYK (PÍSEMKA, DIKTÁT) - V ÚTERÝ 13.11. Link1 | Link2 | Link3. Copyright © 2015. All Rights Reserved Kontrolní písemná práce. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Termíny zadání témat a odezvdávání jednotlivých částí prací je stanoven viz. příloha níže. Nejlepší práce budou prezentovány na dni otevřených dveří. Práce budou taktéž náležitě oznámkovány, známka má váhu čtvrtletní práce

 • Nemoc konecniku mkn.
 • Příchozí recenze.
 • Karcher na okna heureka.
 • Atheny nakupy.
 • World of beauty vstupenka zdarma 2019.
 • Bazar kočárků praha 9.
 • Perlan 42x48.
 • Www klávesové zkratky.
 • Video rotate.
 • Netradiční dovolená v čechách.
 • Globulus natrio tetraborico recenze.
 • Tatra 613 rozmery.
 • Lyžařská helma moon.
 • Curry recipe vegetarian.
 • Call of duty advanced warfare xbox one.
 • Fluorovodík vzorec.
 • Prodej kaprů tesco.
 • Podfukáři.
 • Herní notebook do 15000.
 • Karkulka akordy.
 • Plesové halenky xxl.
 • Hypoechogenní útvar v děloze.
 • San francisco bridge color.
 • Hádej kdo pravidla.
 • Empire state film.
 • David copperfield charles dickens.
 • Trénink na rychlost a vybusnost.
 • Těhotenské rifle c&a.
 • Magnolia liliiflora ́susan ́.
 • Spreje belton.
 • Velké bagry video.
 • Clotrimazol al 1 krém 50g.
 • Fergie song.
 • Žena v okně kniha.
 • Ottolenghi recepty.
 • Kladka ppt.
 • Veteran rallye křivonoska 2019 trasa.
 • Levné lustry ikea.
 • Funkcionalismus v čechách.
 • Paranormalni pribehy.
 • Triumph plavky.