Home

Slovní úlohy 2. třída pracovní list

Třída: 2 Druh materiálu: Pracovní list Anotace: Pracovní list slouží kprocvičování řešení slovních úloh alespoň s dvěma početními výkony. Žák řeší složené slovní úlohy s různými početními výkony. Složené slovní úlohy 1. Martin má 13let. Jeho sestra Míša je o 4 roky mladší než on Pracovní list slouží jako zásobník slovních úloh, řešených pomocí učiva o zlomcích. Součástí materiálu je i podrobně zpracované správné řešení. Při procvičování jej lze žákům poskytnout a věnovat se slabším žákům. Materiál, či jeho část, lze použít také jako test na ověření znalosti žáků 2. třída - Slovní úlohy na sčítání bez přechodu desítky 2. třída - Slovní úlohy na odčítání bez přechodu desítky 2. třída - Třičtvrtěletní písemná práce 2. třída - Závěrečná písemná práce z matematiky 2. třída - Slovní úlohy typu o x a více 2. třída - Slovní úlohy na odčítání bez přechodu desítk 2. ročník řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 4 Slovní druhy II.odt: Pracovní list 2: OpenDocument textový dokument: 27,96 kB: Přidat komentář.

Pracovní list je určen pro jednotlivce či skupinovou práci. Obsahuje čtyři slovní úlohy zaměřené na násobek, dělitel, nejmenší společný násobek a znaky dělitelnosti. Připojeno je autorské řešení Pracovní list 1) Skupina cestovatelů ujela na kole za tři dny 435 kilometrů. První den ujeli o 20 kilometrů více než druhý den. Poslední den ujeli bez 5 rovnou stovku kilometrů. Kolik ujeli během prvního a druhého dne? 2) Obvod trojúhelníka je 75 cm. Délka strany b je o menší o 4 centimetry než strana a, délk Učební materiál EU IV/ 2 - 1/C 9 může sloužit k výkladu učiva Slovní úlohy - matematika 8. ročník nebo opakování tohoto učiva v 9. ročníku. UM se váže k výstupu: žák řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineární rovnice, provede rozbor slovní úlohy, její řešení a ověření si reálnost Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní listy. 19. 7. 2011. slovnídruhy. Slovní druhy - pracovní list. Slovní druhy - tabulk

Opakování násobilek 3. třída. MAT - Slovní úlohy 2.r. Jednoduché slovní úlohy - viz. náhled. Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0 - 5. počítání do 5. Rozklad čísel do 5. Odčítání Pracovní list - opakování - slovní úloha, pamětné počítání Pracovní list - slovní úlohy se dvěma početními úkony: 5. VY_32_INOVACE_7_35.pdf (252006) VY_32_INOVACE_7_36: Pracovní list - opakování - převody jednotek, pamětné počítání, písemné dělení, slovní úloha. 5 pracovní list č. 1 vypočítej tyto slovní úlohy Zásoba potravin vystačí pro 8 lidí na 12 dní. Jak dlouho vystačí stejná zásoba jídla pro 6 lidí? řešení : odpověď: nepřímá úměrnost 15,9 dní Ujede-li automobil za 4 hodiny 240 km, jak daleko dojede za 9 hodin? řešení : odpověď : přímá úměrnost 540k Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová Únor 2013 - duben 2013 MATEMATIKA 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 2. pololetí: Spočítej předměty na obrázku: Číslo 10, čísel. řada porovnávání, rozklad: Počítáme do 3: Sčítání a odčítání do 10: Počítáme do 5: Řetězce příkladů Počítáme do 10: Číselní řada 1 až 5: Slovní úlohy - 2: Rozklad čísel 3, 4 a 5: Čísla do 20 - čtení, zápis, posloupnost: Porovnávám

DUMY.CZ Materiál Zlomky - slovní úlohy

 1. Slovní úlohy pro 9. ročník ZŠ:.: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 1 zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy řešené soustavou rovnic nebo rovnicí 2 zde. Náhled listu zde..: Slovní úlohy na směsi a roztoky 1 zde. Náhled listu zde. Výsledky zde..: Slovní úlohy na směsi, roztoky a společná prace zde.
 2. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit
 3. 2. třída. Menu Vyhledávání Úvodní stránka > Domácí úkoly. Domácí úkoly Ve cv. 1 sčítání a ve cv. 2 odčítání od 17 a 18. Ve cv. 3a)b)c) slovní úlohy a nakonec cv. 4. Sloupeček nepočítejte. Angličtina. učebnice str. 14 - 15. pracovní sešit str. 12, 13 Dneska budeme potřebovat jen pracovní list, který byl.
 4. Slovní úlohy 3. třída pracovní list. Slovní úlohy - 3. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení.

2. třída :: skolajakubcovic

2. ročník - slovní úlohy z matematik

Stručný obsah: Slovní úlohy . Pomůcky: pracovní list . tabulky nebo list s prvočísly. Vytvořeno: 02/2010 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačníh Popis. Pracovní list na téma v lese zdarma. Je určen pro děti ve 2 a 3 třídě. Procvičí si určování slovních druhů. Mrkněte i na naše další pracovní listy.Pracovní list je ve stejném designu jako naše dětské samolepky na zeď.. Nelze použít pro komerční účely, lze využít ve školských zařízeních Goniometrické funkce - slovní úlohy domácí příprava Výsledky 1. Výška komína je 47,8 m. 2. Místo, nad kterým letadlo přelétá, je 5,7 km od pozorovatele. 3. Síla F 1 = 498 N a síla F 2 = 232 N. 4. Štít domu je vysoký 5 m. 5. Sloupy jsou vzdáleny 49,1 m. 6. Schodiště stoupá pod úhlem 28º. 7. Silnice stoupá pod úhlem.

Výsledky: 1) Karel nasbíral 24 kg, Petr 12 kg, Jan 4 kg a Martin 7 kg. 2) První dostane 2 000 Kč, druhý 1 200 Kč a třetí 1 000 Kč. 3) 12 chlapců, 16 dívek 4) Jana 192 Kč, Jitka 96 Kč, Alena 165 Kč 5) Petr 90 Kč, Pavel 30 Kč, Ivan 150 Kč 6) a=48 cm, b=96 cm, c=61 cm 7) 150 Kč, 300 Kč, 335 Kč, 140 Kč 8) 550, 250, 400 šroubů 9) 15 cm, 30 cm, 42 cm 10) α=52°, β=32°, γ. Kvádr a krychle - slovní úlohy domácí příprava 1. Kolik krychlí s hranou 12 cm se vejde do kvádru s hranami 6 dm, 8,4 dm a 4,8 dm. 2. Korba nákladního auta s rozměry 3 m, 1,5 m a 0,75 m je plná písku. Jakou má písek hmotnost, jestliže 1 m3 písku má hmotnost 1500 kg? 3 Anotace: Pracovní list obsahuje dvě slovní úlohy řešené soustavou rovnic, obě úlohy obsahují nápovědu - nedokončený zápis úlohy; materiál může být použitý po výkladu k procvičení, jako domácí úkol nebo jako test. Základní škola Kladno, Vašatova 143 Žák se naučí sčítat v číselném oboru do 1 000, porovnávat a zapisovat čísla, řešit slovní úlohy. Pracovní listy k procvičování sčítání v číselném oboru do 1 000, porovnávání a zápisu čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a předložit žákům na vyplnění

MAT - Slovní úlohy 2.r. Jednoduché slovní úlohy - viz. náhled. Pomož víle vybarvit její šaty,to se ti podaří,když správně vypočítáš příklady.Pracovní list na procvičování + a - do 100. vložil: petinav. 4. vloženo: 10.11.2010 . Velikonoční násobilky s matematikou Třída 4.A Téma hodiny Slovní úlohy III Druh materiálu Pracovní list Anotace Vysvětlení způsobu řešení a procvičení řešení slovních úloh o společné práci. Materiál lze využít při probírání učiva v 1. ročníku , ale i při opakování učiva ve 4. ročníku. Slovní úlohy III c ) Slovní úlohy o společné prác

Slovní druhy - pracovní listy - Digitální učební materiály RV

Dělitelnost - slovní úlohy - Digitální učební materiály RV

Konkrétní pracovní list. Číslo stránky. Druhy vět ( k v. č. 3) Pohádka o kočce a myšce - seřaď věty v příběhu. 1 Doplň správná znaménka podle druhů vět. 2. Slova souznačná a protikladná ( k v. č. 4) Zakroužkuj slova souznačná. 3 Najdi slova opačného významu. 4. Slova nadřazená a podřazená ( k v. č. 5 Matika-4 ročník-slovní úlohy Matematika ø 56.9% / 8484 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačk

PRACOVNÍ LIST PROCENTA 1. Napiš pod diagramy, kolik procent celku znázorňuje diagram 2. Zapiš procenta jako desetinné číslo a potom jako desetinný zlomek (Podle vzoru) 25% 1% 5% 14% 50% 85% 115% 170% 250% 0,25 100 2 Slovní úlohy. Žertovné slovní úlohy; Slovní úlohy s využitím výrokové logiky; Slovní úlohy o dvou neznámých; Přesné umístění.

Poznáváme slovní druhy - 3 cvičení + pracovní list

Matematika Materiály Pomoc učitelů

Materiál obsahuje dvě sady karet. Žák si procvičí čtení s porozuměním, početní operace s přirozenými čísly v oboru do 100 a logické myšlení. Očekávaný výstup: řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Použití karet.doc Slovní úlohy 1.doc Slovní úlohy 2.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Slovní úlohy - hrací karty pro. - řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení - řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu x krát více, x krát méně : Závislosti, vztahy a práce s daty: Žák: - čte a sestavuje tabulky násobků - doplní chybějící údaje do strukturované tabulky podle zadán Anotace: pracovní list, ve kterém si žáci ověří znalost numerace a porovnávání čísel od 1 do 100, číselnou řadu, řešení slovní úlohy, geometrické tvary. Author: ptacek Created Date - Pracovní list: Časová dotace 15 minut. cv. 1 Žáci vymýšlí zadání slovní úlohy na daný příklad a slovní úlohu vyřeší. cv. 2 Žáci doplňují tabulku s použitím operace dělení a vymýšlí na zadané příklady vhodné slovní úlohy. cv. 3 Žáci si několikrát nahlas přečtou slovní úlohu. Sestaví vhodnou otázku. Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída

Příloha 2: VY_32_INOVACE_III_2-09_47_SIROKA_Slovní úlohy na násobení Období přípravy: březen Datum realizace: 28. 3. 2012 Pro žáky: Zadání úkolu: Každý žák dostane pracovní list. Nejdříve pracují žáci s pomocí učitele, který znázorňuje řešení na interaktivní tabuli. Poté se žáci hlásí a chodí k tabuli. 1.třída ZŠ; 2.třída ZŠ Řešit slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním rovnicím s neznámou ve jmenovateli. Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými. Řešit soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými dosazovací metodou

Slovní úlohy listopad 5.třída 1. vyřeš slovní úlohy do sešitu. Pátek 20. 11. český jazyk PS 23/ 1 a,b,c 16 - 17 h bude otevřena škola - přineste do vestibulu pracovní sešity ČJ, M, AJ. vyzvednout si je můžete v pondělí mezi 16 - 17 h. Úkoly : Matematika Šimonovy pracovní listy 2 . Obrázky, geometrické tvary Titul: Šimonovy pracovní listy 2 Autor: Markéta Mlčochová EAN: 9788071783664 ISBN: 80-7178-366-8 Nakladatel: PORTÁL, s.r.o. Rok vydání: 1999 Vazba: Brožovaná bez přebalu matná Rozměry: 206 x 295 mm Počet stran: 24 Váha: 159 g Jazyk: CZE Šimonovy pracovní listy 2 - Markéta Mlčochov Matematika: 9. třída Pracovní list 12 30. dubna 2020 Dobrý den. V dnešním pracovním listu budeme pokračovat přijímačkovými příklady z příručky Didaktis z roku 11.2 (5+4h)2 1.4 Slovní úlohy 1) klížnas. 117 VÝCHOZíTEXT K ÚLOŽE 1 Když bylo Alici 6 let, byla její sestra o polovinu mladší než Alice. Nyní je Alici. Matematika 8. třída - výklad školní rok 2012/2013. Moc-odm 1: Co je mocnina, úvod Moc-odm 2: Druhá mocnina Moc-odm 3: Číselné výrazy s mocninami Moc-odm 4 Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic - základní Slovní úlohy 2: Slovní úlohy na dvojí dru 1. Vypracuj Pracovní list - Opakování přímé a nepřímé úměrnosti. Jsou tam 3 slovní úlohy, jejichž řešení mi pošli. 2. Podívej se na video, kde jsou vysvětleny základní pojmy. Z učebnice si přečti str. 113, str. 114. 3. Vypracuj Pracovní list - Procenta, úvod. Ve čtvrtek společně vyřešíme

ČJ - dvojhlásky str. 51 - cv. 2 jsme dělali ústně, potom jsme slova napsali do sešitu, zeleným kroužkem jsme označili dvojhlásky, tužkou samohlásky, cv. 3 jsme dělali ústně. M - PS str. 37 cv. 8; odčítání bez přechodu desítek - str. 36, na mazací tabulku jsme počítali slovní úlohy. 7. 12. Číst alespoň 30 minut Slovní úlohy /Jak učit a naučit/ - Šup R. - A4 Svět financí 2. a 3. třída - pracovní sešit - Cemerková Golová Petra a kolektiv - A4 . Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost.. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z. 2. třída 3. třída 4. třída Geometrie Člověk a jeho svět slovní zásobě, reáliím; Kaminet - angličtina pro dys, ale ne jen pro ně - přehledy, Anglomaniacy.pl - volně tisknutelné pracovní listy, ale nejen to, témata, gramatika, hry,. Rozšiřování slovní zásoby, čtení s porozuměním. Zadání po skončení videokonference na Teams. Fyzika: Zeměpis: Severní Evropa (Švédsko, Finsko, Dánsko, Islabd) - videokonference. Další úkoly (zápis látky a pracovní list) budou přiloženy v MS Teams. Přírodopis: Chemie . Dějepis: Česká společnost

Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka, žáci mají on line konference dle níže přiloženého rozvrhu, další práce je zadána během online výuky (pracovní list, cvičení v pracovním sešitě atd.) Rozvrh od 2. 11. 2020 - rozšířený o semináře z českého jazyka a matematiky Pracovní učebnice s Krtkem 3: str. 21-25. Sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy o několik více, méně, jednotky objemu (1 litr) Není třeba vyplnit vše, cvičení vybírejte podle potřeby; Na cvičení jednotek objemu doporučuji hrát si s odměrkou a vodou; Prvouka. Pracovní učebnice: str. 64-6 Pracovní list příslovce pracovní list k procvičení práce s příslovci ID: 1250685 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6.třída Age: 9-10 Main content: Slovní druhy Other contents: Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through. Slovní úlohy na dělení zlomků K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Kvíz 11 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 100 bodů mistrovství

Důležitá sdělení | Třída 2Veselé počítání pro 2

Na e-mail žáka byl zaslán soubor: pracovní list Vztlaková síla ve vzduchu. Žák pracovní list podle pokynů v e-mailu a pošle vyučujícímu zpět do úterý 2. 6. 2020. PŘÍRODOPIS - Učivo: Pryskyřníkovité, mákovité - učebnice str. 90 - 91 - přečti si text, prohlédni si prezentaci zde, poslechni si výklad (odkaz je v. Nakonec si sami tvoří svoje vlastní slovní úlohy. Slovní úlohy 1 Jednoduché slovní úlohy pro 1. třídu. Slovní úlohy 2 Přečtení a vyřešení slovních úloh. 5. týden - Odčítáme do 20 bez přechodu desítky. Pracovní listy Pracovní listy (v jednom souboru) slouží k opakování učiva počítání do deseti a do dvaceti Školní týden 12. - 16. 10. 2020 Školní týden 19. - 23. 10. 2020 Školní týden 2. - 6. 11. 2020. NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE; Matematika. Téma: Slovní úlohy řešené rovnicemi, slovní úlohy o pohybu; Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si vysvětlíme a procvičíme řešení náročnějších slovních úloh pomocí soustav rovnic a slovních úloh o pohybu řešených. TŘÍDA. ROZVRH MEETY od 2.11.2020 aktualizovaný k 6.11.2020; ÚKOLY OD 23. 11. 2020 DO 27. 11. slovní úlohy cv. 46, 48, 49, 50 ( vše do sešitu, u dělení zkoušku jen ústně, k slovním úlohám zkusit nákres pomocí puntíků) (domácí sešity, složky č. 1 a č. 2, pracovní listy z AJ), které mohu opravit a proběhne. Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování násobení a dělení hrou (5,6,7,8,9 a 10). Volně navazuje na učivo, které obsahuje sešit Matematika 7 Alter...

Číselné ploty pro prvňáčky – Dětské stránky4

VY_32_INOVACE_7_2 Matematika pro 1

Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_19b Vypracoval(a), Dne Mgr. Jana Čermáková, 15.3. 2013 Ověřeno (datum) 22.3.2013 Předmět Matematika Třída 4.A Téma hodiny Slovní úlohy II Druh materiálu Pracovní list Anotace Vysvětlení způsobu řešení a procvičen - řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace Jednoduché slovní úlohy Závislosti, vztahy a práce s daty Pracovní učebnice, 2.díl - Porovnávání úseček 71 4. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel typu 45 + 20, 62 - 20 6- Název materiálu: Slovní úlohy - úlohy o pohybu (pracovní list) Autor materiálu: Mgr. Jana Lvová Datum (období) vytvoření: 4. 10. 2013 Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Tematická oblast: Funkce, rovnice a nerovnice, slovní úlohy

Domácí příprava - 27

Kruh, kružnice - slovní úlohy - pracovní list

Slovní úlohy na násobení a dělení. 23. 6. 2006 Slovní úloha č. 1 Slovní úloha č. 2 Slovní úloha č. Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu , na kterou se text úlohy ptá ) a ostatní veličiny popsat nějakým vztahem ( vzorcem ) k této neznámé Pracovní listy obsahují řešení. Očekávaný výstup: řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné [] Spravedlivé rozdělení Pracovní list obsahuje slovní úlohy, v nichž budou žáci pomocí znázornění a logického úsudku řešit situace z každodenního života. Doplněno. Pythagorova věta - slovní úlohy 2 - papírový drak, stožár upevněný lanem (Radim Špilka) Petr Kaššák řeší slovní úlohy pomocí Pythagorovy věty: Pythagorova věta pracovní list (včetně postupu řešení) - 6 velmi častých příkladů, dokonce ve variantě A a B 6B. třída. Občanská výchova. Hvězdný tým. Informace. Vyúčtování akcí. Časopisy 2013/14. Časopisy 2014/15. Projekt Zachraňme tmu. Projekt Vesmírné náměstí. Různé. Slovní úlohy řešené rovnicemi - příklady na procvičení.

Třída 2.B - MATEMATIK

2018 30586 2 21 Brouček se dnes žení! Když spočítáte příklady a správně vybarvíte obrázek podle návodu, zjistíte, jak pestré oblečení si na svatbu pořídil.. Počasí dnes: 7. 12. 2020. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C Slovní druhy pracovní list 5. třída. Slovní druhy Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni, U úloh je k dispozici i vysvětlení správného... 2. třída. ČJ - zopakujte si - tvrdé a měkké souhlásky Pracovní listy k procvičování Matematika - vypočítejte slovní úlohy , napište odpovědi a můžete i znázornit , (rovněž do sešitu) Prvouka - procvičujte názvy zvířat - doplňujte samec, samice, mládě (i v pracovním sešitě). Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

2. TŘÍDA; Zadání úkolů 12.10. Český jazyk PS strana 14-celá Čtení Učebnice strana 8-ústně Psaní Pracovní list Matematika Pracovní list-slovní úlohy, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu Prvouka PS strana 14. Číst dále... Branný den-fotky. Číst dále... Pasování na čtenáře-fotky Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení - 6. třída - český jazyk pro základní školy online info@icestina.cz Prosím, použijte minimálně 3 znaky 6 5 9 2 -Vypočítej slovní úlohy. Příklady zapiš do sešitu: 1) Čarodějnice uvařila lektvar. Dala do něj 6 muších nožiček a 3 pavoučí nožičky. Kolik nožiček celkem bylo v lektvaru? 2) V čarodějné chaloupce se zabydlelo 10 myší. Do chaloupky vběhla kočka a 7 myší pochytala Potom ve cv. 1 a 2 na str. 35 tvoř ústně slovní úlohy o křečkovi. Ve třetím cvičení pomoz najít šnečkovi správný list, pod který má na zimu zalézt. Nakonec ještě vypočítej cvičení 4, které si můžeš znázornit vždy pod text a vypočítej příklady ve cv. 5

Seznam cvičen

Comenia script písanka č. 2: (jen pro dvě děti ze třídy): s. 9-12. Matematika. Pracovní učebnice s Krtkem 4A: str. 14-17. sčítání a odčítání s přechodem desítky, geometrie, slovní úlohy; Prvouka. Pracovní učebnice: str. 82. Pracovní list - jaro; Angličtina. The body (lidské tělo) Pracovní list My body 2 Slovní úlohy. Počítání se zvířátky. Počítání s filmovými postavičkami. Počítání s delfínky. Počítání s Ferdou mravencem (násobilka, počítání do 100, slovní úlohy) Matematické křížovky s abecedou. Naše třída; Naše učení. 2) Procvičování zlomků. a) určujeme velikost části: procvičení. b) určujeme počet minut: procvičení. c) názorné vyznačení zlomků: pracovní list. d) praktické využití zlomků: slovní úlohy. e) praktické využití zlomků: slovní úlohy. f) pexeso pro zavedení desetinných čísel z desetinných zlomků: pexes

Domácí úkoly :: 2

- pracovní list č. 2 - v rámečku si zopakuj, jak počítáme pomocí rozkladu a přímo do listu vypočítej cvičení 1 a 2 - slovní úlohy - učebnice strana 14/ 80, 81 - stačí ústně, strana 14/ 84 písemně DOBROVOLNÝ úkol - strana 14/ 83 2) Opakuj si jednotky čas Dětské stránky jsou jiné než desítky jiných serverů, jejichž hlavní téma jsou děti. Patří k těm internetovým stránkám, které se zabývají výchovou dětí a smysluplnou motivací jejich předškolního a školního vývoje Pracovní list - slovní úlohy (čtvrtek 21.5.) Menu. Úvod; Novinky; Soví třída 2017-2021; Pracovní plán v kostce; Pomůcky a potřeb Slovní úlohy o pohybu pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1131 Autor: Mgr. Lenka Němetzová Datum vytvoření: 19. 2. 2013 Ověření ve výuce: 22. 2. 2013 v 9. třídě Šablona: III/2 Sada: 3/1

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 6: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 7: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 8: NÁSOBEN Třída 4.B Poznejte zlobidla ze 4.B Úvodní stránka > Online učen Slovní úlohy na násobení a dělení. Anglický jazyk 3. třída - skupina 2. Dobrý den, vážení rodiče, posílám úkoly do anglického jazyka. 1. Wocabee - stále je aktivních 9 balíčků, kde děti procvičují slovní zásobu. 2. v příloze posílám pracovní list na opakování předložek, prosím o zaslání ke kontrole do týdne tj. 8 Pracovní sešit 2, 123/A-1, 124/A-2, A-3, A-4. Do čtvrtka odevzdat! Práce do semináře 20. 10. 2020. Zde je připravený dokument k tisku, kdo nemá možost tisku, opíše si na seminář, nebo bude koukat pak do svého PC. Práce 19. 10. 2020. Milí žáci, dnes začneme na online hodině v 9.00 brát nové učivo Slovní úlohy o směsích

 • Vojenské boty vzor 95.
 • Tisserand olej po holení.
 • Imrc modul.
 • Jarmila kolářová.
 • Poc sports equipment.
 • Ceska liga fotbal wiki.
 • Kofein a cukr.
 • Kodan bary.
 • Aplikace windows 10.
 • Malá želva cena.
 • Obrazy kvetiny.
 • Škola v pohybu pardubice.
 • Šípková růženka 2014.
 • Justin bieber matka.
 • Drez alza.
 • Zvětšení objektivu.
 • Sw mandalorians.
 • Www bonhams com results.
 • Kdy znovu připustit králíka.
 • Ariadnina nit význam slova.
 • Kolotoč znělka.
 • Jak ztratit mleko.
 • Jak citovat obrázek.
 • Blair witch: 20 let poté cz online.
 • United artists.
 • Gangréna prstu.
 • Dyson roboticky vysavac.
 • Lonpos.
 • Jeho ex dela problemy.
 • Rybářské návody.
 • Losos s pak choi.
 • Pokojová anténa okay.
 • Herní notebook do 15000.
 • Myčka nádobí výška 80 cm.
 • Forma na mini tartaletky.
 • Autolakovna weber.
 • Konifery prodej.
 • Farnost rusava.
 • Skládka zeminy hradec králové.
 • Audi a8 w12 2006.
 • Zánět žaludku a mléčné výrobky.