Home

Demokracie původ slova

demokracie - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Přesne tak, žadná demokracie neexistuje nikde.Je to jen nápis na tričku!!Je to nastroj k ovládani a tyranii lidi tim nejhorsim zpusobem,jaky kdy byl použit.Omezovani lidskych prav bude pokracovat az k zavirani tisíců nepohodlných občanů,pod různými názvy smyšlených důvodů,lidi do již leckde připravenych koncentráků.Je to salámový postup ,jak lidi zahnat nekam,kde už.
 2. Knihy s touto tématikou. Marek Hrubec, Demokracie, veřejnost a občanská společnost, Filosofia, 2005; Lubomír Kopeček, Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku, Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2006; František Kovář, Demokracie a křesťanství, Blahoslav, 1945; Pavel Molek, Petr Jäger, Svoboda projevu - Demokracie, rovnost a svoboda slova.
 3. Zde naleznete 15 významů slova demokracie. Můžete také přidat význam slova demokracie sami . 1: 15 4. demokracie. Státní zřízení. Jedná se o termín, jenž pochází původně z řečtiny, jako složenina slov demos (lid) a kratein (vládnout). Ve své utopické podobě se jedná o koncept, kdy bude státnímu útvaru vládnout lid.
 4. V případě slova jako demokracie nejen že neexistuje žádná definice, na níž bychom se shodli, ale pokusu stanovit ji se vzpírají všechny strany. Téměř všeobecně se pociťuje, že řekneme-li o nějaké zemi, že je demokratická, chválíme ji. Z toho plyne, že obhájci kteréhokoli režimu tvrdí, že je demokratický, a.
 5. Když bylo toto město usilující o osvobození od represivní vlády reorganizováno, tak začalo základy demokracie, které jsou v současné době známé. Původ slova demokracieracia. Atika byla rozdělena do důležitých oblastí, přičemž jedním z nich bylo město Atény a okolí
 6. Pod záštitou demokracie je např. na Ukrajinu exportována typicky americká demokracie, která by měla Ukrajinu nejen vyvést z ekonomických a společenských nesnází, ale především nastolit takovou formu politiky, která by sloužila především jejich potřebám a plánům, jinými slovy, podmanit si Ukrajinu k obrazu svému

Demokracie Slovník cizích slo

Definice A Význam Demokracie - vyznam-slova

demokracie - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Nakonec, původ slova sám to naznačuje, neboť výraz demo je odvozen z řečtiny a znamená dav lůzy. Velká část komunistických států byla demokratická a jejich obyvatelé byli velmi nespokojeni. A i dnes jsou nepokoje přímo v kolébce demokracie, v Řecku a v mnoha dalších demokratických státech Frekvence v SYN2010: 6436; z ř. dēmokratíā; kontext: Přímá demokracie zahrnuje mimo jiné referenda Přejatá slova (slova cizího původu) lze rozdělit na zdomácnělá a cizí. U zdomácnělých slov si již mluvčí jazyka cizí původ neuvědomují, např. česká slova knedlík, pytel, škola, anglická beef, wine. Cizí slova si v jazyce uchovala původní ráz, mluvčí si uvědomují jejich cizí původ

Definice demokracie - svobodny-svet

Video: Jaký je původ slova demokracie? / Obecná kultura

O šíření dezinformací ohledně vakcín mluvila Věra Jourová už na jaře a za svým názorem si dodneška stojí. Zároveň jsme se dozvěděli, že Evroá komise chystá celý soubor opatření, které podle ní mají ochránit demokracii ohroženou vážnou dezinformační nemocí, která systém může rozložit Pojem demokracie Text dotazu. Dobrý den, chtěl bych se prosím vás zeptat na pojem demokracie. Mockrát vám děkuji... Odpověď. Dobrý den, demokracie je termín označující politický princip založený na účasti lidu na řízení společnosti, podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů

6. Láska. Asi jen v češtině se odvozuje od všeslovanského slova laskat, což znamená mazlit se, hladit, ale také lichotit.Ostatní slovanské jazyky používají různé tvary kořene ljubit, což v češtině známe ve formě slovesa líbit (se), a původně toto slovo vycházelo z výrazu pro touhu.V Němčině zase jejich Liebe pochází z radosti, anglické love z chvály a. Pak následovalo téměř půl století panování jedné strany bez parlamentní demokracie. Již samotný původ slova Souvisí s latinský senex - stařec tj. rada starších.V antickém Římě znamenal shromáždění - radu původně složenou ze zástupců jednotlivých šlechtických rodů.Za římské republiky byl senát. Původ slova fobie je v řeckém fobos, což je děs či hrůza. Výraz fobie pak znamená v psychiatrii chorobný, iracionální a neovladatelný strach. Strach, který vůbec neodpovídá skutečné nebezpečnosti dané situace. Vezměme ženu, která například trpí musofobií, což je iracionální panický strach z myší Způsoby tvoření slov. 1) odvozování (prales - od slova les pomocí předpony, lesní - od slova les pomocí přípony) 2) skládání - z kořenů dvou slov (teplokrevný, černozem) 3) zkracování (ZŠ, EU, pí) 4) přejímání slov z cizích jazyk O šíření dezinformací ohledně vakcín mluvila Věra Jourová už na jaře a za svým názorem si dodneška stojí. Zároveň jsme se dozvěděli, že Evroá komise chystá celý soubor opatření - ta podle ní mají ochránit demokracii ohroženou vážnou dezinformační nemocí, která.

To (s)prosté slovo „demokracie AE New

Demokracie je však zase jen diktatatura, jak jsem předeslal, diktatura většiny. Tak to vypadá zvenčí, uvnitř však jsou trhliny. V demokracii je třeba podle demokratů respektovat i jiné menšiny, rasy, a také veškerá náboženství i proti vůli některých Demokracie je politický systém, v němž má národ moc a vládne prostřednictvím zvolených zástupců.. Demokracie (zrozená v Aténách) znamená v řečtině etymologicky vládu démů. Demos je správní jednotka, do které mohli být voleni a vybíráni jen příslušníci dému, sboru svobodných občanů, s výjimkou meteků (metoikoi=cizinci) Demokracie. -z řec. demos=lid, kratein=vládnout =vláda lidu, původně označení starořeckého polit. systému (nebyla to demokracie v dnešním slova smyslu-měli otroky, ženy neměly volební právo). Demokracie je státní forma, při níž se správy a řízení státu účastní všichni plnoprávní občané. Demokratické zřízení je založeno na principu podřízení menšiny. Etymologicky znamená demokracie - vládu lidu (z řec. démos - lid, kratein - vládnout). Ale tento etymologický původ slova demokracie nám říká málo o skutečném obsahu demokracie a jejím vývoji. Jak píše G. Sartori: Podstatné je, že slovo demokracie přiměřeně nevystihuje věc demokracie Je historicky evidentní, že demokracie, počáteční demokracie občanská, i snahy o její sociální realizaci mají původ v zemích s po staletí převládajícím křesťanstvím. Je však zřejmé, že mezi aktéry revolucí směřujících k demokracii (např

Může za krizi demokracie svoboda slova? 26. 08. 2016 22:46:38. Svoboda projevu či slova a vyjadřování, jako právo člověka mít a hlásat bez cenzury a omezení názory a také přijímat myšlenky a informace, patří jistě k nejdůležitějším lidským svobodám a její absence vede k despocii a totalitě.. Ale na druhou stanu, demokracie ve smyslu svobodných voleb také neřeší nic. Ve formální demokracii má každý možnost volit a být zvolen. Neviděl bych na tomto principu v zásadě moc špatného, pokud by demokracie vylučovala někoho pro jeho původ, pohlaví, vzdělání, či náboženství. OK

Demokracie - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c Slova cizího původu jsou: zdomácnělá - cizí původ si už neuvědomujeme - např. škola, víno, závoj cizí - zachovala si původní ráz a) zcela běžná - obecně užívaná, pravopisem přizpůsobená - auto, nafta, rekreace, prémie b) méně běžná, ale častá - charakter, extrémní, expor slova zdomácnělá - cizí původ si již neuvědomujeme (škola, víno, čaj) cizí - zachovala si původní ráz. zcela běžná: obecně užívaná, pravopisem přizpůsobená (auto, nafta, rekreace, prémie) méně běžná (charakter, extrémní, export, aloe) odborná - užší okruh uživatelů (anoda, neuron, reostat Terminologie - původ pojmu totalitarismus 1925: Benito Mussolini zavádí pojem do politické praxe. Odvozen ze slova totalitarieta = valná hromada Mussolini jím označoval pozitivní společenský stav, stát, který měl být všezahrnující (lo stato totalitario) a který měl překonat rozdělenou italskou společnost

Moderní národní jazyky jsou neustále obohaceny o nová slova vypůjčená ze slovníku jiných národů. Některé pojmy jsou tak významné, že kulturní člověk potřebuje znát svůj význam. Co je to například plebiscit? Víš Pokud ne, pojďme na to Západní demokracie vždy obhajovaly svobodu slova a projevu. Nebylo ničím divným, že v evroých satiristických časopisech vycházely karikatury kohokoliv. Tak proč ne Mohameda? Vždy to bylo obhájitelné, ale něco se změnilo. V minulých dnech francouzský časopis Charlie Hebdo vydal karikaturu a následně byl francouzskou.

demografie - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. Původ slova z antického Řecka demos (lid) + kratos (vláda) = vláda lidu. 6.-4. stol. PNL Princip podřízení menšiny většině a uznání rovnosti a politických práv občanů. Tvorba vůle lidu se realizuje všeobecnými volbami. Základní formy demokracie jsou přímá a zastupitelská. Základem demokracie je člověk jako obča
 2. Slova mají smysl a původ. Každé slovo pramení z kosmického zdroje z neměnného bytí a přes člověka nabírá různé formy a podoby. Člověk se v jazyku vyjadřuje individuálně a působí hodnověrněji, čím blíže žije u prazákladu původu. Básník má zvláštní schopnost čerpat ze zdroje velmi blízko, co nejblíže
 3. Tak strašně nepravdivě se ten termín používá! Řada lidí ani neumí pochopit rozdíl mezi demokracií, tedy metodou distribuce moci, a svobodou. Dokonce někteří se domnívají, že demokracie je rovna anarchii. Ale na druhou stanu, demokracie ve smyslu svobodných voleb také neřeší nic
 4. Demokracie tak původně znamenala třídní vládu, vládu lidu proti oligarchii. Moderní demokracie ale chápe lid obecněji - bez onoho třídního charakteru. V moderní demokracii by totiž každý (aspoň na papíře) měl mít stejná práva a rovný podíl na vytváření politických rozhodnutí bez ohledu na sociální původ
 5. Píšeme o serverech, sítích a počítačové bezpečnosti. Články, zprávičky, komentáře, fórum
 6. Fór je v tom, že příjemce sdělení nemusí řešit, co slovo skutečně znamená, protože k významu slova je zároveň dokopáván jeho vysvětlením. Podstatné jméno někomu připadá málo podstatné, tak ho vyztuží, protože podle sebe soudím tebe a jinak bys mi nerozuměl. Balení 2 v 1
 7. Je tohle ta demokracie, svoboda slova a právo na pravdivé informace? Znamená demokracie, svoboda slova a právo na pravdivé informace to, když naše veřejné sdělovací prostředky ani po 25 letech od sametové revoluce se bojí nazývat problémy pravým jménem, snaží se nám namluvit, že některé závažné problémy ani neexistují nebo je bagatelizují nebo je vědomě zkreslují

Slované - Wikipedi

Dělba moci, pluralitní demokracie. - znamená oprávnění a původ moci - vzniká tehdy, když jsou realizovány svobodné volby svoboda slova - svoboda jedince končí tam, kde začíná zákon Režim - způsob výkonu moci - soubor pravidel a hodnot, kterými se řídí. Přejatá slova lze rozdělit na zdomácnělá a cizí. U zdomácnělých si již cizí původ ani neuvědomujeme, taková slova většinou nečiní při výslovnosti potíže, například knedlík, vesmír, škola, četník, gól, buřt, velbloud, republika, armáda, turnaj, cukr

Demokracie je prostředkem k vytvoření nejhumánnější, nejbohatší a nejsvobodnější společnosti ve světové historii. Pouze život v demokracii zajišťuje sebeuspokojení člověka. Všechna slova o specifičnosti pojetí lidských práv v některých zemích jako je např Původ slova elektřina. Ačkoli to bylo Thales Miletus kdo zpočátku objevil vlastnost že jantar vlastnil přitahování objektů když tře, to nebylo dokud ne 1646 když anglické slovo elektřina byla nejprve používána sirem Thomasem Brownem v jeho práci. Epidemická pseudodoxy Původ slova z řečtiny polis=řecký městský stát a logos=věda, rozum. Zkoumání politiky neboli umění řídit stát má počátky ve starověkém Řecku a prohloubilo se v renesanci. Politologie bývala součástí filozofie a jako samostatná věda se začala rozvíjet na přelomu 19., 20. století v USA To přeci není možné, řeknou si mnozí, demokracie a svoboda přeci patří k sobě. Přesto to možné je, zvláště v době, kdy slova dostávají jiný obsah. A není to jen slovo demokracie, ale také svoboda projevu, národní hrdost, tradičn Demokracie je agon: k Machiavelliho populistickému republikanismu Democracy is agon: on Machiavelli's populist republicanis

Latinský slovník - překlad demokracie z češtin

Základové slovo, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek základové slovo = hotové slovo, z (Tvoření slov, Gramatika referát Patří mezi první myslitele lidských práv a náboženské tolerance, mezi zakladatele moderního veřejného práva a politické teorie (žil v 16. st.) Demokracie je nejhorší státní zřizení, neboť je velmi reálné nebezpečí, že se k moci dostanou hlupáci nebo prospěcháři .Jaká je situace u nás? Mají tato slova platnost i. Názor ke článku Demokracie je nesmysl od petrfree - Nedá mi to nezareagovat. Asi se všichni shodneme,..

Původ: Jméno Jolana je řeckého nebo slovanského původu. Spojováno je s řeckým jménem Helena, jehož význam je světlo nebo pochodeň. Slovanská verze odkazuje na vývoj jména z Heleny na ruskou verzi Jelena. Jméno také mohlo vzniknout z maďarského slova jóleán, které znamená spravedlivá dívka

Všechna tato slova mají svůj původ v latinském slovesu praeesse = stát vpředu, řídit. Příčestí přítomné - Partizip Präsens je v latině praesens (přítomný, současný, nynější, okamžitý). Latinské substantivum praesentia znamená přítomnost. Sloveso praeesse je velmi zavádějící Surkov leaks dnes víme, že Vladislav Surkov, který je označovaný jako demiurg suverénní demokracie, stál na začátku konfliktu v Ukrajině. Osobně tam byl zodpovědný za informační operace (vznik pseudomedií, dodávání informací, které mají šířit, hledání místních agentů) Vymýtit/vymítat - falešná vidová dvojice? Petr Kaderka [Drobnosti]-Při čtení českého překladu jednoho klasického sociologického díla jsem narazil na zjevnou pravopisnou chybu: namísto o vymítačích a vymítání se v textu píše o vymýtačích ďábla a vymýtání zlého ducha.Překladatel kontaminoval dvě podobně znějící slova, vymítat a vymýtit, mylně se. Přesně dochází na naše slova, za která je naše vlastenecké hnutí SPD soustavně sluničkáři a multikulturními neomarxisty kritizováno. Nelegální imigranti jsou jasnou bezpečnostní hrozbou. Drtivá..

Slovotvorná charakteristika cizích slov. Miloš Dokulil, Jaroslav Kuchař [Články]-Slovní zásoba každého spisovného (kultivovaného) jazyka se skládá ze dvou dílčích souborů, a to souboru slov domácích, popř. do značné míry zdomácnělých, a souboru slov přejatých z jiných jazyků a dosud pociťovaných jako cizí.Rozdíly mezi oběma soubory se týkají mnoha stránek. Jednak má původ v kultech božských sil plodnosti a zemědělství (Liber, Aténští liberálové byli vskutku idioti podle řeckého slova idiotés. Starali se jen o vlastní zájmy a vládu a politickou moc měli hlavně k tomu, aby si namastili kapsu. demokracie může být charakterizována (Mouffeová) jako agonistická. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. Demokracie tedy byla a je založena na víře v racionální lidské chování, ve schopnost rozumně rozhodovat o svých zájmech a zájmech celku, přičemž podmínkou společného rozhodování je otevřená debata Liberální demokracie. Podívejme se nyní, jak charakterizuje pan Pehe liberální demokracii. Dovolím si k tomu účelu poměrně obsáhlý citát z u vedeného zdroje, cituji: Liberální demokracie původně vznikla ruku v ruce se vznikem národních států, občanské společnosti, vlády zákona, moderních médií a tržního hospodářství

Kdo si mysli ze nemam rad svuj narod,hodne se plete. A to jen proto ze z lasky k nemu nelzu jakej je skvelej a tim mu nepomaham do kytek,ale rikam pravdy ktery kazdej vidi a melo by mu to pomoct k sebeopraveni a narovnani se,aby si prestal nalhavat voloviny a zacal si priznavat pravdy,prijal sam za sebe zodpovednost a nehazel ji na jiny a tedy zacal sam na sobe pracovat a nenechaval se kurvit. V čem spočíval model americké demokracie? V oddělení moci zákonodárné (kongres), výkonné (prezident, vláda) a soudní. Vysvětli původ slova demokracie. Z řeckého demos = lid → vláda lidu. Vysvětli původ slova republika. Res publica → latinsky věc veřejná. Jakým způsobem USA rozšiřovalo své území? Koupí nebo.

Teorie demokracie a co je to demokracie? boucnik

Když klobásu ochutnal lídr opozice Bill Shorten, řekl, že takto skvěle chutná demokracie. Dalším kandidátem na slovo roku byl například výraz shoey (od anglického slova shoe, neboli bota), který označuje konzumaci alkoholu z boty. Výraz zpopularizoval australský závodník formule 1 Daniel Ricciardo Britské listy; Přihlásit Aktuální vydání. čtvrtek 22. 10. 2020. 22. 10. 2020 / Rozhovor Britských listů 329. Bude úspěch, jestli v ČR zemře jen 10 000 nebo i 20 000 lid

Demokracia - Wikipédi

 1. Slova přejatá - webzdarm
 2. Liberální Slovník cizích slov - infoz
 3. demokracie - význam slova Slovník cizích slo
 4. Okultní Původ „Black Lives Matter, Skutečná Podstata
 5. demokracie - Databáze výslovnostního úzu cizích slo
 6. Přejaté slovo - Wikipedi

Původ a vývoj totalitarismu

 1. Stručně o důležitém: vysvětlete význam slova demokracie
 2. Kdo je to Rozumbrada? Co znamená slovo, jaký má význam
 3. Co znamená rčení „nosit sovy do Athén? Dvojk
 4. Thomas Kulidakis: Jak bojovat proti dezinformacím nejen

Pojem demokracie — PSK - Ptejte se knihovn

 1. 13 + 5 každodenních běžných slov
 2. Senát, jeho historie a úloh
 3. Pojmy islamofobie, xenofobie - NÁRODNÍ DEMOKRACIE
 4. Demokracie. Co to vlastně je? BezPolitickeKorektnosti.c
 5. Demokracie - Metapedi
 6. Demokracie - Politologie - Referáty Odmaturu
 • Annie lennox why.
 • Jak funguje modem.
 • Příbory levandule.
 • Rozšířené póry jak na ně.
 • Lauryn hill ex factor.
 • Braun hc 5090.
 • Prsten na zakázku cena.
 • Ichthyosauria.
 • Michelle gomez.
 • Mudr havlíčková kladno.
 • Elsa a anna písničky.
 • Citáty slovensky.
 • Paréza n ischiadicus.
 • Statická rovnováha.
 • Vyrážka a antibiotika.
 • Metazachlor esa.
 • Koarktace aorty hypertenze.
 • Chryzantéma frutescens.
 • Česká hokejová reprezentace hráči 2017.
 • Katherine suchet.
 • Hry do auta dospeli.
 • Film skoda.
 • Iphone 5c heureka.
 • Dětské boty sante recenze.
 • Jak odebrat účet z messengeru.
 • Zlaté naušnice sleva.
 • Bez potisku brno.
 • Hotel kleis cvikov.
 • Chlorid amonný.
 • Hypoteční centrum české spořitelny kontakt.
 • Isoprinosine příbalový leták.
 • Krmení vlčáka.
 • Avokádová pomazánka se sýrem.
 • Android flac player.
 • Volebni mistnosti.
 • Chemicka kotva jako lepidlo.
 • Kodan bary.
 • Kotlety na smetaně se žampiony.
 • Marinovaný žebra.
 • Dopravní nehoda na strakonicku.
 • Inca mallorca.