Home

Vertikalismus

Znaky gotické architektury - webzdarm

 1. 4.Vertikalismus. Optický dojem odhmotnění a přiblížení k Bohu. 5.Opěrné pilíře. Opěrné pilíře se často stávají součástí zděných staveb, i když se jedná o doplněk příznačný spíše pro některé typy staveb a slohová období
 2. vertikalizmus. Výraz (slovo) vertikalizmus a má tento význam: snaha při uplatňování vertikální linie. Další možné výrazy tohoto slova: vertikalismus. Další slova začinající na písmeno V
 3. vertikalismus - stavba tažená do výšky = převažují svislé linie; maximální odhmotnění zdiva - zmenšování plochy zdi a k jejich nahrazení okny; sjednocení vnitřního prostoru - vytvořit interiér se zdůrazněním jeho hloubky a výšky; Základní konstruktivní prostředky gotické architektury. lomený oblou
 4. je kolmý pouze k navzájem kolmým dvěma horizontálám. Je to směr zemské přitažlivosti, tedy směr, jímž cokoliv visí. Není to synonymum k výrazu kolmý
 5. vertikalismus - protažení do výšky a zúžení. lomený oblouk. vnitřní a vnější opěrný systém - pilíře . zdobné prvky - fiály (drobné věžičky), chrliče (fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech), rozety (kruhová zdobená okna) deskové obrazy, fresky, madona, piet
 6. Gotická architektura v Česku tvoří významný úsek v dějinách naší architektury. Její vývoj lze rozdělit do tří základních období - rané gotiky, vrcholné gotiky a pozdní gotiky. Nejvýznamnější stavby jsou svázány s činností královské (dvorní) huti, s činností předních šlechtických rodů (Rožmberkové, Pernštejnové) a se stavebními podniky nově.
 7. Vertikalismus m ARCH verticalism, vertical fusion, vertical scale, verticality. Deutsch-Englisch Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen. 2013

Komentáře ke slovu vertikalizmus, vertikalismus » přidat nový komentář. m; , kein Pl.; KUNST: verticalizing * * * Vertikalismus m; , kein pl; KUNST verticalizing. enacademic.com EN. RU; DE; FR; ES; Remember this sit vertikalismus. snaha při uplatňování vertikální linie; celkem 21796 cizích slov « vertikála vertikalizace » vertikalizace význam slova vertikalismus: snaha při uplatňování vertikální lini

Gotika českých zemích 13. - 15. stol.podle kmene Gótů (hanebné, 16. stol Giorgio Vasari)vznik v Ile de France (ostrov od Francie)celá Evropaznaky sloužilo církvi i měšťanstvu ! první zaznamenaná jména umělců směr k realismu, nejdříve oslava Boha, později radost ze života stavební hutě, městské dílny Architektura sakrální (kostel, klášter) x světské (hrady. seznam slov, která končí ismus ismus dadaismus judaismus bahaismus archaismus lamaismus lámaismus hebraismus šivaismus prozaismus sylabismus panarabismu Co znamená vertikalizmus, vertikalismus? Význam slova vertikalizmus, vertikalismus ve slovníku cizích slov Vertikalismus = štíhlé, vysoké tvary; Lomený oblouk - používaný v oknech portálech i při zdobení; Vnitřní opěrný systém = žebrové klenby; Vnější opěrný systém - používaný hl. u katedrál /opěrné oblouky a pilíře, které podpírají stěny z vnější strany Popis prvků gotické architektury, znaky gotiky, historie a seznam staveb na našem území. Raná, vrcholná a pozdní gotika - charakteristika období

vertikalizmus, vertikalismus - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Gotika - vývoj architektury Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D In 1931, Aldous Huxley made the first reference to the passenger drone. In his novel, Brave new world, the everyday transportation is the private helicopter. Th Výklad významu cizích slov. Výkladový slovník (význam cizích slov) Pro výraz vertikalismus bylo nalezeno významů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0)

vertikální - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov vertikalizace. pomalé uvedení do vertikální polohy např. při poraněních míchy; celkem 21796 cizích slov « vertikalismus vertikalizmus » vertikalizmus

Vertikal is the sixth studio album by the Swedish metal band Cult of Luna and is also the band's first studio album since Eternal Kingdom (2008). The album was released in Europe on January 25, 2013 through Indie Recordings, and in the US on January 29, 2013 on CD through Density Records and on vinyl through Back on Black. To promote the album, Cult of Luna released the song I: The Weapon. Look up the German to Polish translation of Vertikalismus in the PONS online dictionary. Includes free vocabulary trainer, verb tables and pronunciation function Vertikal is the sixth studio album by the Swedish metal band Cult of Luna and is also the band's first studio album since Eternal Kingdom. The album was released in Europe on January 25, 2013 through Indie Recordings, and in the US on January 29, 2013 on CD through Density Records and on vinyl through Back on Black. To promote the album, Cult of Luna released the song I: The Weapon for online streaming prior to the release of Vertikal, and released a music video for the song Passing Throug

1. Vertikalismus - v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech. 2. Lomený oblouk, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk je používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle. Podle tvaru oblouku lze určit i léta. vertikalismus - stavba do výšky lomený oblouk křížová žebrová klenba 4-6 dílná slabé zdi, proto vnější opěrný systém Církevní stavby - katedrály katedrála sv. Víta v Praze katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře Hrady - Karlštejn a Zvíkov. Staroslověnské a latinské písemnictví Velká Morav

GOTIKA. 12. - 14.stol. vznik a vývoj ve Francii; Je k nám importována od 1230 importována cisterciány (řád specializující se na stav.činnost) z Burgundsk V sakrální architektuře zmizel vertikalismus a snaha vytvořit imaginární mystické prostředí, ale vystupňoval se dynamismus, tendence k odhmotnění a prostorovému sjednocení ( odklon od bazilik k síňovému typu) a všude a na všem se začal uplatňovat dekorativismus (záliba v bohaté zdobnosti) - vertikalismus (spiritualismus) - odhmotnění (okna nahradily zdi, bohatší článkování) - sjednocení prostoru (prodloužení chóru, zkrácení transeptu) - snaha vytvořit sugestivní imaginární prostor mystického odevzdání . Kostely a katedrál Klíčová slova: Gotika, chrliče, fiály, opěrný systém Jméno autora: Mgr. Arnoštka Březková Škola - adresa: Základní škola Úvaly, okres Praha-východ Gotika Gotika Umělecký sloh, který se rozvíjel v Evropě přibližně od 12. st. Předchůdcem gotiky byl románský sloh Hlavním motivem, který se prolíná gotickými. Vertikalismus - v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech. Optický dojem odhmotnění a přiblížení k Bohu. Lomený oblouk, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk je používán v oknech, portálech

Co znamená vertikalizmus Slovník cizích slo

 1. · Vertikalismus- vysoké se zdůrazněnými kolmicemi, v samotné stavbě i jejích jednotlivých částech, optický dojem odhmotnění a přiblížení k Bohu · Podélný půdorys- nejčastěji 3 lodě, nejvíce 5 lodí, u drobných kostelíků 1 loď. Příčná loď= transep
 2. Vertikalismus - ve stavbě i v jejích částech Lomený oblouk - jako sepjaté ruce k modlitbě;podle oblouku jde určit léta vzniku Vnitřní opěrný systém - opěrný oblouku + opěrný sloupu -> rozložení váhy Vnější opěrný systém - podpírající zeď Fiály - drobn
 3. 2. vertikalismus (proti románské horizontálnosti; všechny články stoupají do výšky - tíhnou k nebi, projev gotického spiritualismu) 3. odhmotnění (proti románské hmotnosti; okna nahradila zdi, ztenčení zdí, bohatší článkování pilířů, žeber a výzdobných prvků; stavební hmota se zcela podřizuje umělecké formě
 4. vertikalismus lomený oblouk vnitřní opěrný systém vnější opěrný systém fiály, chrliče... první katedrály - Notre Dame v Paříži, katedrála Chartres Notre dame je ovlivněn i pozdně románským slohem některá národní specifika Německo - stěny z kvalitních neomítaných cihe
 5. Kategorie: Dějiny umění Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové Charakteristika: Práce obsahuje původ názvu: Gotika, vznik slohu, jeho časové zařazení, periodizaci v Čechách a ve Francii, hlavní rysy a principy gotické architektury.Architektura rozdělena na církevní a světskou
 6. 1.Vertikalismus - směřování k nebi, k Bohu 2.Lomený oblouk -inspirace arabským světem 3.Vnitřní opěrný systém - tvořen klenebními žebry, křížová klenba se svorníky 4.Vnější opěrný systém - zvláště u katedrál, umožňuje ztenčení zdí 5.Řada ozdobných prvků - chrliče, fiály

Gotická architektura Výtvarná výchov

vertikalismus - vše směřuje do výšky; lomený oblouk - na dvěřích, oknech i portálech (průchodech) křížová žebrová klenba s množstvím ozdob; slabé tenké zdi; vnější opěrný systém - pilíře, sloupy, oblouky; zdobné prvky; kraby; mozaiky; fialy; chrliče; Cíkevní stavb Vertikalismus - vysoké štíhlé věže- vzhůru k nebesům. Dinamismus - dojem pohybu. Odhmotnění - odebírání materiálu, zužování stěn, tenčí zdi - síňové kostely, sjednocení prostoru. Světlost - velká združená okna, více vchodů, prosvětlení prostoru. Vrcholem je gotická katedrála Jejími znaky jsou vnitřní a vnější opěrný systém (pilíře, sloupy a přípory), snaha o scelení vnitřního prostoru, zeštíhlení, vertikalismus, zduchovňování a maximální popření hmoty, nádhera a pompéznost, barevné vitráže v oknech a důraz na úlohu světla, zachovává se symetrie, proporce gotických staveb.

vertikální - ABZ.cz: slovník cizích slo

2) vertikalismus (všechny články stoupají do výšky - tíhnou k nebi) 3) odhmotnění (okna nahradila zdi, ztenčení zdí, bohatší článkování) 4) sjednocení prostoru (prodloužení chóru a zkrácení příčné lodi - vznik síňových chrámů) 5) snaha vytvořit imaginární prostor (barvami povznáší člověka do nebes Citováno z https://cs.wiktionary.org/w/index.php?title=Příloha:Slova_s_příponou_-ismus_(čeština)&oldid=108035

m = архит. вертикализ Za význačné a charakteristické prvky goticky je považován vertikalismus neboli protažení do výšky a zúžení, lomený oblouk, vnitřní opěrný systém s klenebními žebry a pilíři a zdobné fiály tedy drobné věžičky. Jednou z nejvýznačnějších staveb tohoto slohu u nás je jistě katedrála svatého Víta, Václava a.

Počet projektů: 323. Kód . Fakult Kolonizace vČechách Vnitřní (česká) xvnější (německá) -zahuštění starého sídelního území, nové půdorysy vsí a jejich plužin -nové technologie (nástroje), vliv reliéfu, cho Vertikalismus - v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech.; Lomený oblouk, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému.Tento oblouk je používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle. Podle tvaru oblouku lze určit i léta vzniku Popis a význam k cizímu slovu reklamace, navíc podobná slova k reklamace, slovník reklamac 1.Vertikalismus- v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech. 2.Lomený oblouk, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk je používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle. Podle tvaru oblouku lze určit i léta vzniku

Gotická architektura v Česku - Wikipedi

 1. Gotika byla výrazem rytířské doby i duchovního křesťanského vzepětí a rozmachu církve, která se snažila učinit z kostelního prostoru symbol nadpozemského světa. Plynule navazovala na sloh románský a od poloviny 12. století se začala prosazovat ve Francii. Odtud prostřednictvím mnišských řádů expandovala především do západní a střední Evropy
 2. Výlet do Španěl je dalším z cestopisných děl Karla Čapka. Do Španělska se vydal vlakem. Byl fascinován španělskou krajinou, architekturou a tajemnou atmosférou španělských měst. Pozoroval španělské zvyky a mentalitu místních a to vše popisuje ve fejetonech, které vyšly v souhrnné sbírce poprvé v roce 1930
 3. antní vertikalismus, začala se vyskytovat touha po temnotě, a to jak v dobrém či zlém. Právě toto období (12. -16. stol.) je inspirací současných spisovatelů k napsání horrorů, gotických románů a temných básní. A zde se nám právě zobrazuje jádro gothické subkultury, uchopení temnot

Vertikalismus - architecture_de_en

 1. Koupit Koupit eknihu. Soubor zásadních statí francouzského historika, který se zabývá moderními dechristianizačními tendencemi od Francouzské revoluce, církevními osobnostmi 18. století, jansenismem a svobodným zednářstvím
 2. Jejím základním znakem byl vertikalismus, v němž je obsažena filozofie přiblížení se k Bohu. Pracujeme na 100% i v době nouzového stavu Při expedici však může docházek ke zpoždění. Sledujte pozorně infomaily k objednávkám. Prosíme o trpělivost
 3. Vertikalismus m ARCH verticalism, vertical fusion, vertical scale, verticality. Deutsch-Englisch Fachwörterbuch Architektur und Bauwesen. 2013. vertikal gestellter Stein; Vertikalkraft
 4. Architektura • vertikalismus • lomený oblouk • vnitřní a vnější opěrný systém • žebrová síťová klenba • fiály, chrliče, rozety, portál

Poznávací znaky. Nejpoužívanějším materiálem gotických architektů byl kámen, případně nějaké cihly. Gotickou stavbu poznáte podle všudypřítomného lomeného oblouku, který rozkládal tíhu stavebního materiálu mnohem lépe než románský oblouk, a tak mohly vznikat vyšší stavby (zaměření na stavění do výšky se říká vertikalismus) se slabšími zdmi a. 2. vertikalismus (proti románské horizontálnosti; všechny články stoupají do výšky - tíhnou k nebi; projev gotického spiritualismu); 3. odhmotn ění (proti románské hmotnosti; okna nahradila zdi; zten čení zdí; bohatš - architektura - lomený oblouk (opora zdem), vertikalismus - stavby do výšky, slabší stropy, opěrný. systém zvenku - křížová klenba, fiály (věžičky, součást opěrného systému), ozdoby - chrliče (okapy´´, mají i užitečnou funkci) - katedrála - vícelodní stavba - vitráže - výzdoba katedrály (okna Operační program Rozvoj lidských zdrojů E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů Číslo projektu: CZ.O4.01.3/3.2.15.2/032 vertikalismus - všechny články stoupají do výšky, tíhnou k nebi. odhmotnění - okna nahradila zdi. zeď se ztenčila, bohaté článkování pilířů, žeber. sjednocení prostoru - prodloužení chóru a zkrácení příčné lodi. snaha vytvořit sugestivní imaginativní prostor, který člověka povznáší do nadpozemských.

vertikalizmus, vertikalismus - ABZ

 1. Dalšími znaky jsou vertikalismus a lomený oblouk. Jedna z nejznámějších a nejobdivovanějších sakrálních staveb této éry je jistě Notre-Dame v Paříži . Velkolepost tohoto architektonického skvostu nám ukazuje tehdejší um a preciznost těchto staveb
 2. Architektura. Druhy: 1) Sakrální (kostel, klášter) 2) Světské (hrad, tvrz, dům) Urbanismus - plánované budování měst podle stanovených zásad (Potřeba zajistit obranu proti nové válečné technice
 3. 2. vertikalismus - neustálé zvyšování staveb (nejvyšší kostely bývají kolem 30m) 3. odhmotnění - ztenčení zdí, mnoho oken, bohatší článkování pilířů, žeber a výzdobných prvků - nejtypičtější stavba gotiky katedrála francouzského typ
 4. VY_32_INOVACE_06-19 Gotika Umění vrcholného středověk
 5. Vertikalismus - v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech. Optický dojem odhmotnění a příblížení k Bohu; Lomený oblouk, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk je používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém.
 6. význam slova verticiliosa: infekční parazitická choroba cévního systému rostli
Vítejte v Gate

Vertikalismus

Vertikalismus - Slovník cizích slov Online-Slovník

Gotika se v čechách dělí na ranou (přemyslovskou), vrcholnou (lucemburskou) a pozdní (jagelonskou) V průběhu 13. stol. se na našich stavbách objevují gotické prvky, což jsou lomené oblouky, velká okna, vertikalismus, opěrný systém, fiály, chrliče, rosety vertikalismus (všechny články stoupají do výšky - tíhnou k nebi) odhmotnění (okna nahradila zdi, ztenčení zdí, bohatší článkování) sjednocení prostoru (prodloužení chóru a zkrácení příčné lodi vznik síňových chrámů Alfred Messel volil na svých stavbách husté svislé členění, připomínající gotický vertikalismus. Uplatnil je na obchodním domě Wertheim v Berlíně (1904). Vyhraněný projev na přelomu století představovala Vídeňská secese Deutsch-Englisch Wörterbuch. Vertikalismus. Interpretation Translatio

Fiála svou vertikalitou vyjadřuje středověkou touhu po přiblížení se k nebi a k Bohu. Z výtvarného hlediska výrazně podtrhuje vertikalismus gotických staveb. Má však také konstrukční význam, neboť fiály svou vahou aktivně spolupůsobí jako součást gotického opěrného systému při rozkladu tlaků klenby.. Vedle architektury se fiály (stejně jako ostatní gotické. hlavní znaky: LOMENÝ OBLOUK, ŽEBROVÁ KŘÍŽOVÁ KLENBA (později: síťová, hvězdová), VNĚJŠÍ OPĚRNÝ SYSTÉM, VERTIKALISMUS, Kružby, Fiála, Vimperk, Baldachýn př.: Katedrála NOTRE DAME, Katedrála v CHARTRES a SAINTE-CHAPELLE v Paříži; WESTMINSTERSKÝ CHRÁM v Anglii; DOŽECÍ PALÁC v Benátkác b) vertikalismus c) stratifikace d) osifikace 25. Náhodné seskupení lidí, které pojí lokalita, ve které se nacházejí, ale neprobíhá mezi nimi interakce, se označuje jako: a) organizace b) agregát c) subkultura d) komunita 26. Stav, kdy ve společnosti přestávají platit doposud uznávané normy a hodnoty, se označuje jako Ačkoliv v gotických stavbách byl dominantní vertikalismus, začala se vyskytovat touha po temnotě, a to jak v dobrém či zlém. Právě toto období (12. -16. stol.) je inspirací současných spisovatelů k napsání horrorů, gotických románů a temných básní. A zde se nám právě zobrazuje jádro gothické subkultury, uchopení. K poskytování a zlepšování služeb nám pomáhají soubory cookie. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. OK Více informac

vertikalismus - slovník cizích slov onlin

Gotická architektura. snaha o vytvoření nadpozemského prostoru, dosažení boha (vertikalismus) dynamika, monumentalita. rozdělení: církevní - kostel. Ostatně vertikalismus a náboženské aspirace měly vždycky k sobě blízko. Ve zdi se setkávají země a nebe; toto setkání konkretizuje způsob bytí člověka. Zvláštní symbolický význam této rozepjatosti obsahuje chrám, posvátná stavba Gotika byla výrazem rytířské doby i duchovního křesťanského vzepětí a rozmachu církve, která se snažila učinit z kostelního prostoru symbol nadpozemského světa. Plynule navazovala na sloh románský a od poloviny 12. století se začala prosazovat ve Francii. Odtud prostřednictvím mnišských řádů expandovala především do západní a střední Evropy. Hlavním projevem.

Gotické umění v českých zemích - Dějiny umění - Střední

Vertikalismus - v samotné stavbě i v jednotlivých jejích částech. 2. Lomený oblouk, který prochází vývojem od širokého a méně lomeného až k vysokému ostře zalomenému. Tento oblouk je používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle. Podle tvaru oblouku lze určit i léta vzniku Gotika byla výrazem rytířské doby i duchovního křesťanského vzepětí a rozmachu církve, která se snažila učinit z kostelního prostoru symbol nadpozem..

navazuje na románský sloh od 2. pol. 12. stol. do 15./16. stol. termín gotika se vztahuje ke Gótům (vymysleli ho italští humanisté) gótský styl = primitivní, jednoduchý počátky ve Francii znaky architektury: vertikalismus (vysoké - blíž k Bohu), lomený oblouk, vnitřní a vnějš Znaky architektury : 1) VERTIKALISMUS 2) LOMENÝ OBLOUK 3) VNITŘNÍ OPĚRNÝ SYSTÉM 4) VNĚJŠÍ OPĚRNÝ SYSTÉM 5) FIÁLY První gotické katedrály vznikly ve Francii. Pro gotiku každého Evroého státu se stalo něco charakteristickým

PPT - ARCHITEKTONICKÉ SLOHY PowerPoint Presentation - ID

slova končící ismus - Word

Vertikalizace - Slovník cizích slov Online-Slovník

Výtvarné umění - Gotik

Wald und Bäume SW | Stefan HollPPT - ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvkováPPT - Romanik & Gotik PowerPoint Presentation - ID:920219
 • Sport pri kterem se nosi prilba.
 • Pepino logo.
 • Svetelne reklamy.
 • Slzení jednoho oka.
 • Atmosfera cafe.
 • Dres s číslem.
 • Výlet se psem střední čechy.
 • Stibrova rozchod.
 • Malé domky na prodej.
 • Význam jetelovin.
 • Dámské letní široké kalhoty.
 • Divne nazvy kapel.
 • Porucha přijmu potravy příznaky.
 • Edge zobrazit stahované soubory.
 • T mobile pokryti.
 • Mast na vřed na zadku.
 • Deuce bigalow 1.
 • Osvetim.
 • Led žárovky emos.
 • Chřestýš královský.
 • Zásnubní prsten příroda.
 • Podfukáři.
 • Bouchard rande.
 • Waco siege.
 • Dřevěný kolotoč pro křečky.
 • Proc jsem neverna.
 • Rozsah sluchu psa.
 • Jewett korzet.
 • Zapečený květák fitness.
 • Fokus liberec.
 • Euro peníze.
 • Profi dj.
 • Dny nato video.
 • Pinta (karavela).
 • Studio camtasia 8.
 • Znak geocachingu.
 • Tolkien životopis.
 • Ocelová mříž.
 • Abdominoplastika rekonvalescence zkušenosti.
 • Ipad 4 64gb.
 • Zmrzlina ze salka bez smetany.