Home

Městský úřad písek odbor dopravy

Zásady ochrany osobních údajů - odbor dopravy [PDF, 258 kB] Zásady ochrany osobních údajů - rezervace a monitoring přepážek město Písek / Městský úřad Písek Velké náměstí 114/3 Vnitřní Město 397 19 Písek Tel.: 382 330 111 E-mail: e-podatelna@mupisek.cz 957 - Odbor dopravy - Návrh na místní úpravu provozu na pozemní komunikaci v městě Písek - Vladislavova ulice - Vodorovné dopravní značení Zákaz zastavení [PDF, 626 kB] (13.11.2020) 948 - Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy provozu v Protivíně - umístění dopravních značek začátek a konec obce Krč (11.11.2020 Odbor dopravy; Odbor finanční město Písek / Městský úřad Písek Velké náměstí 114/3 Vnitřní Město 397 19 Písek Tel.: 382 330 111 E-mail: e-podatelna@mupisek.cz. Podrobný kontakt. Informace v patě. 101 Žádost o vydání Povolení města Písek k VJEZDU do vybraných míst [DOC, Složky dokumentů > Městský úřad > Žádosti a formuláře > Žádosti a formuláře Zodpovídá: v aktuálním kontextu (Žádosti a formuláře - Odbor dopravy

Odbor vede Mgr. Bc. Josef Daniška . Odbor má jedno samostatné oddělení dopravy, dopravních agend a silničního hospodářství, které vede Bc. Renata Michňová.Ostatní agendy jsou v přímé podřízenosti vedoucího odboru Mgr. Josefa Danišk y.. REZERVAČNÍ SYSTÉM- odkaz zde. Oddělení dopravy, dopravních agend a silničního hospodářství - vedoucí Bc Odbor dopravy - náplň činnosti projednávání přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně ukládání sankčních opatření projednávání přestupků a správních deliktů vzniklých porušením zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně.

Vedoucí odboru Bc. Jana Šneková tel: 461 550 460 e-mail: jana.snekova@svitavy.cz Sídlo odboru Dvořákova 2176/3 Svitavy 568 02 Úřední hodiny: Pondělí 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00 Úterý 7:30 - 11:30 Středa 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00 Pátek 7:30 - 11:00 Čtrvtek 7:30 - 11:00 a pátek 12:00 - 13:30 je možné zarezervovat si čas k vyřízení záležitostí prostřednictvím. Odbor dopravy a živnostenský. POZOR - ZMĚNA REŽIMU NA PŘEPÁŽKÁCH EVIDENCE ŘIDIČŮ A VOZIDEL od pondělí 26.10.2020 - OBJEDNÁNÍ PO TELEFONU - klikněte pro více informací. Adresa: Odbor dopravy a živnostenský ul. Sažinova 843 399 01 Milevsko. Kontakty. Bc. Milena Brčáková, vedoucí odboru dopravy a živnostenského Koupá Karla referent - odd. dopravy a správy komunikací Telefon: 221 982 220 Mobil: 606 024 011 E-mail: karla.koupa@mestocernosice.c Odbor dopravy (OD) Ing. Jiří Pazdera: Vedoucí odboru dopravy +420 474 319 600: jiri.pazdera@mesto-kadan.cz: Pavlína Beránková Městský úřad Kadaň. Odbor dopravy. Jméno Funkce Kontakt E-mail; Odbor dopravy: Ing. Oldřich Jedlička, DiS. Vedoucí odboru dopravy +420 417 810 890: jedlickao@bilina.cz: Mgr. Karel Obracaník: Zpět na Městský úřad

Městský úřad Strakonice - Odbor dopravy. Název úřadu: Městský úřad Strakonice - Odbor dopravy: Související informace. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE Aby bylo zaručeno bezpečné podání a doručení Vaší e-mailové zprávy na Město Náchod a na Městský úřad Náchod (hrozba spamu, vyřazení po antivirové kontrole, chybné zařazení atd.), obracíme se na Vás se žádostí, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Odbor dopravy. Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany . Kontakty. Bc. Umístění: Organizační složky > MĚSTO ROKYCANY > Město Rokycany tel.:371 706 111 > Městský úřad > Tajemník > Odbory > Odbor dopravy. Zobrazit vyhledávací formulář. Městský úřad Tábor, Odbor dopravně správních agend, Oddělení registru vozide

Odbor Obecní živnostenský úřad ; Územní plánování a stavební řád ; Odbor finanční a majetkový ; Odbor životního prostředí ; Odbor dopravy ; Odbor školství a sociálních věcí ; Odbor rozvoje a investic ; Poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. Samospráva města . Vedení města ; Rada města ; Zastupitelstvo. dopravní úřad dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (obecní úřad obce s rozšířenou působností) - rozhoduje o udělení/odejmutí licence k provozování veřejné linkové dopravy (městské autobusové dopravy) - schvaluje jízdní řády a jejich změny - zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužb

MÚ Písek - Odbor dopravy Budovcova 207/6, Písek, Budějovické Předměstí - Naplánovat trasu Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Oddělení a referáty Odboru dopravy . Referát ekonomický. Zajišťuje zpracování dlouhodobých, střednědobých a prováděcích programů a rozpočtu komplexně za odvětví dopravy v investiční i neinvestiční sféře činnosti, zejména ve vztahu k možnosti čerpání dotací z EU Odbor dopravy je pověřen zejména výkonem státní správy v přenesené působnosti a to v oblasti dopravně správních agend, silničního hospodářství, speciálního stavebního úřadu a dopravního úřadu na území správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností. Silniční hospodářství, dopravní úřad Městský úřad. Odbor vedení; Odbor dopravy. Odbor finanční, majetkový a školství; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí; Odbor výstavby a životního prostředí; Krizové řízení a ochrana obyvatel; Veřejné dokumenty; Vyhlášky a nařízení; Rozpočet měst

Městský úřad. Odbory. Odbor ekonomický Odbor dopravy. V případě nutnosti osobního projednání příslušné úřední záležitosti na pracovištích MěÚ Rakovník bude poslední občan přijat k vyřízení či projednání úřední záležitosti nejpozději 20 minut před koncem úředních hodin. Úřední záležitost. Odbor dopravy a silničního hospodářství Úsek dopravy a projednávání přestupků. vykonává funkci dopravního úřadu dle zvláštních předpisů ; zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti pro oblast TAXI; rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce odborné způsobilosti ; uděluje evidenční čísla vozidlům. Šilinger Michal Mgr. tel.: 323 618 276 e-mail: michal.silinger@ricany.cz Odbor správních agend a dopravy, vedoucí odbor Odbor dopravy vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti dopravně-správních agend, správy dopravy a pozemních komunikací. V těchto oblastech odbor zajišťuje řešení problematiky dle vybraných, přesně specifikovaných kompetencí a pravomocí daných příslušnou legislativou. Městský úřad Orlová. Základní informace Portál územního plánování Veřejné zakázky Městský úřad Městská policie Rozpočet a závěrečný účet města Samospráva Vyhlášky a nařízení města Opatření obecné povahy Zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Místní Odbor dopravy: Adresa: Na Sádkách 453, Telč, 58856.

Úřední deska - Odbor dopravy: Město Písek

Odbor dopravy Bruntál Městský úřad Bruntál Správní odbor - oddělení dopravně správních agend. Nádražní 994/20 Bruntál 792 01 V mapě ZDE Stránky správního odboru - oddělení dopravně správních agend Bruntál. Telefon: +420 554 706 23 Odbor je umístěn v budově úřadu práce (bývalá budova okresního úřadu) v Janderově ulici 147/II, Jindřichův Hradec v přízemí v kancelářích č. 1-9 a 106-109. Doručovací adresa. Městský úřad Jindřichův Hradec Odbor dopravy Klášterská 135/II 377 01 Jindřichův Hrade Úřad. Městský úřad. Tajemník; Oddělení informačních technologií; Odbor správních činností; CzechPoint; Odbor finanční; Odbor investic a správy majetku; Odbor životního prostředí; Odbor dopravy; Odbor sociální; Odbor výstavby; Obecní živnostenský úřad; Kancelář starostky; Kancelář tajemníka; Manažer IMS.

město Písek / Městský úřad Písek: Město Písek

Působnost speciálního stavebního úřadu, silničního správního úřadu a výkon státního dozoru na silnicích, místních a účelových komunikacích Ing. Jan Mollnhuber, Miroslav Frydrych. Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění Mgr. Jan Skalka Státní odborný dozor stanic měření emisí Bc. Vítězslav Fabí Městský úřad Organizační řád Odbor dopravy. Ulice: Na Valech 72 Město: Kolín II PSČ: 280 12 Telefon: +420 321 748 140 Email: odbor.dopravy@mukolin.cz. Organizační náplň. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Mariánské náměstí 28 Umístění: Organizační složky > Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav > Vedení a odbory úřadu > Odbor dopravy. Počet návštěv: 220519. Zobrazit vyhledávací formulář. Odbor dopravy a silničního hospodářství provádí činnosti v přenesené působnosti na úseku silničního hospodářství, úseku dopravně správních agend (řidičské oprávnění a registr silničních vozidel) a úseku přestupků na úseku dopravy. Nejnavštěvovanější v sekci Městský úřad

Město a úřad. Kontakt. COVID-19. Volný čas . Vyhledávání. Co hledám. Cesta: Titulní stránka > O Táboře . Odbor dopravy. Vykonává působnost silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu. Je dopravním úřadem pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu, zajišťuje údržbu a opravy komunikací, sídlí. 3) Odbor dopravy vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností - projednává Umístění: Organizační složky > Město Světlá nad Sázavou > Městský úřad > Odbory > Odbor dopravy Umístění: Organizační složky > Městský úřad > Odbor dopravy. Zobrazit vyhledávací formulář » Kde nás najdete . Městský úřad Rosice Palackého nám. 13 665 01 Rosice u Brna Tel: 546 492 111 E-mail: posta@mesto.rosice.cz. Podrobný kontakt

Odbor dopravy . Rychlý kontakt: Adresa: Telefon : E-mail: Vedoucí odboru: Letenská 1918 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 571 661 212 Umístění: Složky dokumentů > Městský úřad - Aktuality > Městský úřad > Odbory a oddělení - organizační struktura > Odbor dopravy Odbor dopravy. 17. 8. 2012 · 5 minut čtení Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce. Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel,. Odbor dopravy a správy vnitřních věcí má vlastní pokladnu, kde se zajišťují hotovostní příjmy za správní poplatky související s činností odboru a za pokuty uložené odborem. Legislativa Schvalování vozidel, dovozy, stavby, přestavby, registr vozide Odbor dopravy. Jméno Funkce Telefon ; Ing. Václav Býček: vedoucí odboru : 383700252 : Kateřina Harantová Městský úřad Strakonice žádá občany. za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro... 9.Září 2020

Žádosti a formuláře - Odbor dopravy: Město Písek

Elektronické objednávání na odbor dopravy (1.Únor.2011) Městský úřad Strakonice žádá občany. za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro... 9.Září 2020. Václavská pouť 2020 - informace pro stánkové prodejce Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, v souladu s § 26 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), podává informaci o výsledku kontroly v rámci státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí provedené dne.. Odbor dopravy má na starost zejména výkon státní správy na úseku evidence motorových a přípojných vozidel, evidence řidičů. Nedílnou součástí odboru je silniční správní úřad (např. dopravní značení) a dopravní úřad pro TAXI a komisaři pro zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění Název úřadu: Městský úřad Konice - Odbor dopravy: Adresa: Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice: Telefon: 582 401 461 : Fax: 582 401 463: E-mail: podatelna@konice.c Městský úřad Vítkov. 1. Postavení a základní úloha odboru. Odbor dopravy řeší věci týkající se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a oblasti evidence silničních vozidel

Registr silničních vozidel Neratovice Městský úřad Neratovice, Odbor správních činností a dopravy, Oddělení dopravy: náměstí Republiky č.p. 40 dopravní inspektoráty v okrese Písek. Povinné ručení. TIP! Pro přihlášení auta potřebujete povinné ručení.Zjistěte si sazby dle porovnání povinného ručení 11 pojišťoven s akčními slevami. Zelenou kartu k přepisu auta máte hned v emailu a druhý den originál ve schránce

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí adresa: Městský úřad Protivín, Masarykovo náměstí 128, Protivín 398 11 sídlo: Masarykovo náměstí 18, Protivín, 398 11 počet zaměstnanců: 5 vedoucí odboru: Ing. Jaroslava Fialová telefon: 382 203 35 Odbor dopravy zajišťuje tyto činnosti: evidence vozidel, evidence řidičských průkazů, schvalování vozidel, přestupky v silniční dopravě, silniční hospodářství. Odkazy. Informace odboru; Umístění: Organizační složky > Městský úřad > Odbor dopravy ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH AGEND . 13. podílí se na koncepci dopravy ve městě, kterou v případě jejího velkého dopadu pro účastníky silničního provozu nechává schvalovat RM, ve znění pozdějších předpisů) jako městský úřad pro oblast města Vysokého Mýta a pro obce, se kterými jsou uzavřeny. adresa: Křížkovského 36/7, 796 01 Prostějov Rozsah činnosti. Zajišťuje a provádí výkon přenesené a samostatné působnosti v oblasti dopravy, pozemních komunikací, provozu na pozemních komunikacích, v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku dopravně správních agend v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti. Městský úřad; Městský úřad. Struktura úřadu; Odbory. Odbor finanční; Odbor výstavby a územního plánování; Odbor kancelář starosty; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; Odbor životního prostředí; Odbor majetku a rozvoje města; Odbor živnostenský; Odbor dopravy a silničního hospodářství; Odbor správn

Městský úřad. Úřední deska; Zprávy z úřadu; E-podatelna; CzechPOINT; Odbory MÚ. Odbor tajemnice; Odbor dopravy a silničního hospodářství; Odbor informatiky; Odbor majetku města; Odbor obecní živnostenský úřad; Odbor organizační a vnitřních věcí; Odbor plánovací a finanční; Odbor školství, kultury a tělovýchov Město Vlašim / Městský úřad / Odbory a oddělení / Odbor dopravy a silničního hospodářství / Kontakty Umístění odboru: Dvůr 413, 258 01 Vlaši

Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy: Ing. Petr Flora: vedoucí odboru výstavby, životního prostředí a dopravy +420 581 277 470 +420 776 639 476: p.flora@radnice.kojetin.cz: Jana Bosáková: stavební úřad (pro Kojetín I-Město) +420 581 277 473 +420 777 457 391: j.bosakova@radnice.kojetin.cz: Romana Mrázkov Městský úřad Organizační řád Odbory MěÚ Odbor dopravy Organizační náplň ( úřad je mimo omezené úřední hodiny uzamčen). Příslušný úředník si je následně vyzvedne. Děkujeme za pochopení. Podatelna a pokladna. Po 08:00-17:0 Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor dopravy a silničního hospodářství Nový zákon o správních poplatcích Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru dopravy a silničního hospodářství. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích

Domů Městský úřad Odbory města Odbor dopravy a silničního hospodářství. Odbor dopravy a silničního hospodářství. Kontakty; Činnost; Dokumenty; Formuláře; Životní situace; Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem ÚŘEDNÍ HODINY: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Po: 7.00-11.30 12.00-17.00. Brandýs nad Labem - odbor dopravy; Říčany - odbor dopravy; Středočeský kraj. Kladno - odbor dopravy; Slaný - odbor dopravy; Neratovice - odbor dopravy; Beroun - odbor dopravy; Benešov - odbor dopravy; Rakovník - odbor dopravy; Plná moc; kontakt (+420) 735 549 582 nejsme úřad; info@spzsluzby.c Městský úřad Šumperk Městský úřad Šumperk náměstí Míru 1 787 01 Šumperk Česká republika telefon: +420 583 388 111 fax: +420 583 214 188 podatelna: posta@sumperk.cz datová schránka: 8bqb4gk další kontakt PRACOVNÍ DOBA : se od pondělí 12. 10. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR nouzový stav, a v souladu s usnesením vlády č. 994 ze dne 8. 10. 2020 upravuje takto: Úřední hodiny MěÚ jsou omezeny pouze na pondělí a středu v čase 8:00 - 10:00 a 13:00 - 16:00.. Klienti objednaní přes rezervační systém.

MÚ Písek - Odbor dopravy (Písek, Budějovické Předměstí

Odbor dopravy Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov. Odbor dopravy zajišťuje plnění úkolů v následujících úsecích činnosti: Na úseku silniční dopravy: Řešení problematiky a výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby; Provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacíc Odbor vnitřních věcí a památkové péče ; Odbor životního prostředí ; Odbor výstavby a územního plánování; Odbor sociálních věcí - Pečovatelská služba; Odbor Živnostenský úřad ; Odbor finanční a školství; On-line objednání na úřad; Stavy žádostí o doklady. Občanské průkazy; Cestovní doklady; Řidičské. Z důvodu havarijního stavu budovy radnice sidlí část odboru (obč. průkazy, cest. doklady, evidence obyvatel) dopravy a vnitřních věcí v budově bývalého Bytova, Chebská 252/14, Mariánské Lázn Adresa: Městský úřad Týn nad Vltavou o dbor dopravy a silničního hospodářství. náměstí Míru 2 375 01 Týn nad Vltavou 1 . Vedoucí odboru dopravy . Mgr. Kokešová Lenka (taxislužba, parkovací karty, stanice kontroly emisí) kancelář: I. patro, číslo 217. Tel. 385 772 282. E-mail: lenka.kokesova@tnv.cz . Registr vozidel.

Městský úřad Dačice, odbor dopravy sděluje, že: k výdeji jsou připraveny řidičské průkazy ze dne 27.11.2020 Řidičský průkaz si můžete vyzvednout osobně nebo v zastoupení na základě ověřené plné moci na Městském úřadu v Dačicích na odboru dopravy (v budově starého zámku, Krajířova 27/I, v přízemí, v úředních hodinách Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Adresa úřadu: Pracoviště: e-mail: posta@muberoun.cz Husovo náměstí 68 Politických vězňů 20 IČ: 00233129 266 43 Beroun-Centrum 266 43 Beroun-Město www.mesto-beroun.cz Tel.: +420 311 654 111 Tel.: +420 311 654 111 Fax: +420 311 621 24 Odbor živnostenský a dopravy (pracoviště Pod Zvonek 875/26) Tkáčová Markéta Mgr. Tkáčová Markéta Mgr. Zpět. Městský úřad Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, tel: +420 553 035 111, fax: +420 553 035 115, e-mail: epodatelna@tesin.cz. Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu oznámil dne 17.07.2020 vydání opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Bocanovice v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 pís Jméno Funkce Kontakt E-mail; Odbor dopravy: Kratochvílová, Dagmar, Ing. vedoucí odboru, silniční správní úřad +420 547 428 724 +420 604 290 31

15. Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 16. Městský úřad Jablunkov, odbor ÚPSŘ - památková péče, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov C) Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava D) Sousední obce MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK <br> ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovoova 207 <br> 39719 Písek <br> č.j.: MUPlf2018/15364/St-U2102 Vyňzuje: lng.VácIav Stejskal <br> Telefon: 382 330 601,382 330 555 E-mail: vaclav.stejskal©mupisek.cz <br> VEŘEJNÁ*VYHLÁŠKA <br>,ROZHODNUTÍ o POVOLENI UZAVIRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽÚK Popis činnosti. Odbor dopravy a silničního hospodářství komplexně zabezpečuje v rámci výkonu přenesené působnosti agendu evidence motorových vozidel, agendu silničního správního úřadu, agendu dopravního úřadu, agendu zkušebních komisařů, agendu drážního správního úřadu na úseku dopravy a silničního hospodářství a agendu řidičských průkazů Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Šternberk. Horní náměstí 16. 785 01 Šternberk. IČ: 00299529 DIČ: CZ00299529 telefon: 585 086 111, 511. úřední hodiny. e-mail: podatelna@sternberk.cz ID datové schránky: ud7bzn4. Počet obyvatel k 1.1.2020: 13 543

Dopravní inspektoráty - Písek

Odbor dopravy: Ing. Vojtěch Vrabec: vedoucí odboru +420 541 422 335 +420 702 251 969: vrabec@kurim.cz: Bc. Miloslav Kučka: referent - speciální stavební úřad v silničním hospodářství +420 541 422 387 +420 702 242 163: kucka@kurim.cz: Jitka Jonášová: referent - technik, evidence vozidel +420 541 422 333 +420 777 722 194: jonasova. Městský úřad Pacov Odbor dopravy náměstí Svobody 1 395 01 Pacov . Telefon: 565 455 120 565 455 133 (fax) E-mail: doprava@mestopacov.cz . Kontakty Bc. David Tulach, vedoucí odboru, zkušební komisa. Odbor dopravy. vedoucí: Ing.Kamil Hebelka. tel.: 461 653 450 mobil: 775 653 303 e-mail: kamil.hebelka@litomysl.cz • Vykonává státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích /zákon č. 361/2000 Sb.

Odbor dopravy. Městský úřad Hlinsko - odbor dopravy Adámkova třída 554 - 1. patro 539 01 Hlinsko Kontakty SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD. stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v SO, odstraňování silničního vozidla (vraku) z místní komunikace dle zákona o pozemních komunikacích a jeho následná ekologická likvidace, (ODBOR DOPRAVY) Rozcestník Odbor dopravy Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, odd. dopravně správních agend, odd. registru vozidel Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních komunikací, při uzavírání dohod a smluv o správcovství objektů na pozemních komunikacích

Odbory - Odbor dopravy - Oficiální stránky města Domažlic

 1. Městský úřad Litoměřice. Mírové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice. tel: 416 916 111 fax: 416 916 211. Odbor dopravy tel: 416 916 511, fax: 416 916 531. e-mail: podatelna@litomerice.cz e-podatelna: epodatelna@litomerice.cz ID datové schránky: tpebfnu. Zobrazit na map
 2. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE. Přeskocit menu na. Obsah stránky - Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Horažďovice, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ.
 3. Bankovní spojení ČS, a.s. Židlochovice č.ú.: 19-2027059319/0800 Odbor dopravy: 9044400277/0100 19-23229641/0100 78680237/010
 4. Odbor dopravy. Olomoucká 2, zadní trakt. Činnost odboru. Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravně správních agend: Ve věcech provozu na pozemních komunikacích. Městský úřad Moravská Třebová.

Ing. Blanka Kaimová, státní správa podle z.č.13/1997 Sb., speciální silniční stavební úřad, silniční správní úřad, úprava provozu na PK a užití zařízení pro provozní informace, mob. 770 137 229, tel.: 515 300 775, e-mail: kaimovaB@mkrumlov.c (10) Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých se rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků: vede obnovu řízení a přezkumné řízení podle zákona č. 500/2004 Sb Odbor dopravy a silničního hospodářství. aktualizováno 6. 10. 2020. Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného. Umístění: Organizační složky > Město Rožnov pod Radhoštěm > Městský úřad - telefonní seznam dle odborů > Odbor dopravy - kontakty Zobrazit vyhledávací formulář » Hlavní nabídka - Měst

Odbor dopravy - Město Frýdlant - oficiální stránk

 1. Odbor životního prostředí. Oddělení Vodoprávní úřad; Odbor Obecní živnostenský úřad ; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví . Sociálně-právní ochrana dětí v Říčanech; Odbor - Stavební úřad. Oddělení územního a stavebního řízení; Oddělení správní a vyvlastňovací; Odbor správních agend a dopravy
 2. Odbor dopravy. Odbor dopravy a silničního hospodářství vede registr řidičů a řidičských průkazů, v rámci autoškol provádí zadávání řidičských oprávnění a protokolů do registru, vydává a vyměňuje řidičské průkazy národní a mezinárodní, vydává duplikáty řidičských průkazů, vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy.
 3. Odbor dopravy . evidence řidičů, evidence vozidel, dopravní přestupky, Městský úřad Zámek 1 543 01 Vrchlabí 1 Tel: 499 405 311 E-mail: posta@muvrchlabi.cz. Podrobný kontakt. Nyní jste v módu Bez grafiky. Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu. RSS

Městský úřad - Město Kroměří

 1. MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK ODBOR DOPRAVY <br> Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 39719 Písek <br> Č.j.: MUM/201 7Š7525f3t'Pr0d'-' v Písku dne: 13.07.201
 2. Odbor dopravy a vnitřních věcí. Organizační zařazení Město Soběslav > Městský úřad Soběslav. Úřední hodiny
 3. Umístění: Organizační složky > Město Jičín a Městský úřad Jičín > Odbory a oddělení > Odbor dopravy Zobrazit vyhledávací formulář » Témat
 4. Odbor dopravy komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Města Jilemnice v následujících oblastech. Registrace a schvalování technické způsobilosti vozidel v rozsahu stanoveném zákonem číslo 56/2001 Sb.. Evidence řidičů, řidičských oprávnění a řidičských průkazů, v rozsahu.
 5. Odbor dopravy zajišťuje: působí jako silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, projednává přestupky, ke kterým došlo na silnicích, eviduje body za přestupky způsobené v silničním provozu, vykonává státní dozor na silnicích II. a III. tříd

Odbor dopravy - Oficiální stránky Města Přelouč

 1. Webové stránky města Nymburk tvoří a spravuje odbor informatiky Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této.
 2. / Úřad / Kontakty / Městský úřad. A A. Úřad. Kontakty Odbory Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Úřad práce Žádosti a tiskopisy Volná pracovní místa . Povodňový plán Úřední deska Archiv Podatelna, odbor vnitřních věcí, pokladna, evidence obyvatel, rybářské lístky,.
 3. Upozornění: Městský úřad má od ledna 2018 dva objednávkové systémy. 1. pro Odbor dopravy 2. pro Odbor vnitřní správy (občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel) a Odbor obecní živnostenský úřad Objednání přes web - postup objednávky: Vyberete si požadovanou činnost
 4. Odbor dopravy. registr vozidel; Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel: PDF: Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel: PDF: Městský úřad. Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Poskytování informací.
 5. Oddělení dopravy. vykonává působnost silničního správního úřadu, kromě funkce speciálního stavebního úřadu, ve věcech silnic III. třídy s výjimkou rozhodování o povolení zvláštního užívání silnici III. třídy, pokud daný způsob zvláštního užívání přesahuje uzemní obvod silničního správního úřad
 6. Městský úřad. Vize úřadu; Organizační řád a struktura; Tajemník; Odbory. Obecní živnostenský úřad; Odbor dopravy; Odbor finanční; Odbor majetkoprávní; Odbor informatiky; Odbor sociálních věcí. Odbor sociálních věcí; Orgán sociálně právní ochrany; Oddělení komunitní centrum; Odbor vnitřních věcí; Odbor.

Odbor dopravních a správních agend: Mělní

 1. Úvod > Městský úřad a samospráva > Struktura městského úřadu > Odbor dopravy. Odbor dopravy. Bešta Jiří, Mgr. vedoucí, autoškoly, taxislužby. jiri.besta@urad-nepomuk.cz 371 519 744. Boublík Marek, Ing. přestupky. Odbor dopravy; Odbor finanční, majetkový a školství.
 2. OD - Odbor dopravy. OD - Odbor dopravy . Adresa: Městský úřad Kraslice Dukelská 1855 358 01 Kraslice. Ústředny: Neexistují žádné ústředny
 3. Město Kaplice Náměstí 70 382 41 Kaplice. Telefon: 380 303 100 Fax: 380 303 110 E-mail: kancelar@mestokaplice.cz, podatelna@mestokaplice.c
 4. 13. Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, 728 03 Ostrava 1 14. Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 15. Městský úřad Jablunkov, odbor dopravy, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 16

Odbor dopravy. Budova III - K Ráji 220 50°35'25.886N, 16°19'51.279E ÚŘEDNÍ HODINY: Umístění: Organizační složky > Město Broumov - struktura, kontakty > Městský úřad Broumov. Zobrazit vyhledávací formulář. Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), s t a n o v í podle § 77 odst. 5 zákona o. ODBOR DOPRAVY: Formuláře: Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu [edit PDF 0.12MB] Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou [edit PDF 0.63MB] Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel [edit PDF 0.62MB] Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu [edit PDF 0.63MB Odbor obecního majetku (OOM) Odbor personálně mzdový (OPM) Odbor právní (OPR) Odbor sociální (OSOC) Odbor správních agend (OSA) Odbor stavební (OST) Odbor stavebních investic a oprav (OSIO) Odbor školství, prevence a rodinné politiky (OŠ) Odbor živnostenský (OŽ) Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD Občan a úřad. Informace pro občany; Přerušení dodávek energií; Elektronické formuláře; Životní situace; Struktura úřadu. Vedení; Odbor kancelář úřadu; Odbor vnitřních věcí; Odbor sociálních věcí; Odbor finanční; Odbor životního prostředí; Odbor regionálního rozvoje; Odbor dopravy a živnostensk Bude oblačno až zataženo, místy až polojasno. Denní teploty 3 až 7°C. Noční teploty 3 až -1°C

 • Schodišťový automat.
 • Funny lol names generator.
 • Feng shui harmonie.
 • Jake short.
 • Slonová kost kuchyně.
 • Html table column over two rows.
 • Vodafone lte frekvence.
 • Douglas a 20 boston bomber.
 • Povinně nezadaný 2010.
 • Jak zpracovat jil.
 • Flirtování s ženou.
 • Underworld: probuzení.
 • Malibu rum.
 • Michelin primacy 3 225/55 r18.
 • Filezilla návod.
 • Casopis food periodika.
 • Lithiové baterie vyroba.
 • Lamax x10.1 review.
 • Salamis.
 • Farsali liquid glass.
 • Jak vypadá parafráze.
 • Zákoník práce paragraf 52.
 • Počasí kréta hersonissos.
 • Vector w8.
 • Photoshop glasses.
 • Deichmann boty.
 • Hi hat bazar.
 • Vtipne poděkování za přání k narozeninám.
 • Epic games shop fortnite.
 • Jikra.
 • Klondike.
 • Velký pacifický odpadkový pás.
 • Nightwish logo.
 • Zavážecí loďka s gps.
 • Ssd disk 2,5.
 • Paraneoplastický syndrom.
 • Regenerace dpf octavia.
 • Outlet kuchyně.
 • Ipad 3 64gb.
 • Autosklo ostrava přívoz.
 • Ernest hemingway wikipedia.