Home

Vedoucí oddělení parazitologie mudr petr

Oddělení virologie, sérologie a parazitologie . Edvarda Beneše 13. pavilon 1B. Plzeň - Bory 305 99 Vedoucí lékař: MUDr. Laboratoř sérologie a parazitologie tel. 377 402 062, 063. Oblastní zdravotnické zařízení Ostrava, ZZMV Spravuje ordinace a pečuje o pacienty v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji. Českobratrská 1 Oddělení je umístěno v 10. patře lůžkového traktu výškové budovy. K dispozici má 30 standardních lůžek, dále jednotku intenzivní péče (s využitím komplexní monitorace i možností ÚPV) s 5 lůžky a nadstandardní pokoj, ambulantní trakt a řídící úsek. Disponujeme 2 operačními sály, umístěnými na COS a zákrokovým sálkem v 10.patře lůžkového traktu

Oddělení virologie, sérologie a parazitologie Ústav

Oblastní zdravotnické zařízení Ostrava, ZZM

lůžkové oddělení dětských respiračních nemocí - vedoucí MUDr. Tereza Doušová, staniční sestra Hana Benešová; centrum cystické fibrózy - vedoucí klinické části MUDr. Veronika Skalická; laboratoř funkční diagnostiky plic - vedoucí prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. kardiologická ambulance a laboratoř EKG - MUDr. Vedoucí lékař: MUDr. Robert Mudr. Lékaři: MUDr. Marta Kostrejová, MUDr. Petr Pěkný, MUDr. Josef Doseděl, Doc. MUDr. Radan Kei

Struktura pracoviště - Fakultní nemocnice Brn

MUDr. Petr Kolčava +420 257 272 605 +420 257 272 60 Nemocnice Nové Město na Moravě. příspěvková organizace. Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě. IČ 00842001 | DIČ CZ0084200 Oddělení epidemiologie FN Plzeň se zabývá problematikou nemocniční hygieny (specifickou hygienicko -epidemiologickou problematikou zdravotnických zařízení), má metodologický a konziliární charakter. Cílem je napomáhat vytvářet bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance MUDr. Petr Uher, Ph.D. Vedoucí lékař, jednatel, ředitel 1/9/2003 - 31/12/2011 Vedoucí lékař, zakladatel a jednatel společnosti IVF- Prof Zech Plzeň, vedoucí oddělení asistované reprodukce gynekologické kliniky Fakultní nemocnice UK v Plzni, asistent na Embryologickém ústavu lékařské fakulty UK v Plzni

Kozelek Petr - Psychiatrická klinika 1

 1. MUDr. Petr Kavalec . tel.: 572 529 420. Chirurgické oddělení primář Všeobecná chirurgická ambulance vedoucí lékař ambulance Onkochirurgická ambulance vedoucí lékař ambulance záchrana života. tel: 155. informace. tel: 572 529 111. mapa. Uherskohradišťská nemocnice a. s. J. E. Purkyně 365 686 68 Uherské Hradiště.
 2. budova O1, 1. a 2. patro tel. +420 543 183 547, +420 543 182 56
 3. MUDr. Petr Chalupa je zkušený stomatolog a stomatochirurg působící v Canadian Medical. Objednávat se můžete na čísle +420 235 360 133
 4. Centrum klinických laboratoří (Centrum KL) Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je členěno na oddělení. Oddělení bakteriologie a mykologie (Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. ) Oddělení imunologie a alergologie (Mgr. Jan Martinek) Oddělení virologie (MUDr. Hana Zelená, Ph.D.) Oddělení parazitologie a lékařské zoologie (RNDr

MUDr. Jiří Holý (Interní oddělení) prim. MUDr. Václav Chmelík (Infekční oddělení) MUDr. Jiří Klíma (Dětské oddělení ) Jana Kocourková (Obchodní oddělení) MUDr. Petr Pták (Chirurgické oddělení) MUDr. Petr Rychlík (Onkologické oddělení) MUDr. Ivo Staněk (Interní oddělení) MUDr Charakteristika oddělení, spektrum péče: Oddělení hematologie a transfúziologie se sestává z 3 provozů: Ø hematologická ambulance, Ø hematologická laboratoř, Ø transfúzní úsek. Činnost všech 3 provozů je úzce propojena a umožňuje efektivní poskytování péče hematologickým pacientům z Pelhřimovska a regionu Dačic a Telče zástupce primáře interního oddělení, vedoucí lékař JIP nemocnice Na Slupi Praha 2: 1990-00: odborný asistent katedry Fyzioterapie Fakulty tělesné a sportovní výchovy University Karlovy (FTVS UK) 1994-.. vedoucí kardiologického a interního oddělení Ústavu preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o MUDr. Petr Mašát, Ph.D. narozen 20. října 1974 v Praze; tel.: 728 357 649, email: masat.petr@seznam.cz . Současná zaměstnání: - Vršovická zdravotní a.s. - primář ortopedického oddělení - Artroskopické Centrum Nemocnice Beroun - ambulance Střešovice, v areálu ÚVN - ambulance Poliklinika Modřany, Praha

JIP 31 Vedoucí lékař MUDr. Petr Lokaj 5 32 23 46 10 Staniční sestra Romana Drápalová 5 32 23 46 08 TJ 7 Vedoucí lékař MUDr. Tomáš Kepák 5 32 23 44 49 Staniční sestra Mgr. Alic MUDr. Petr Kuběna. Vedoucí oddělení Praktický lékař pro dospělé 1 Uložit Upravit profil O ordinaci; Mapa; Mapa; S čím nám doktor pomohl; Upravit údaje; Kontakty. 974 720 231. 974 720 253. Poslat email.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrad

Kontakt. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace. El. Krásnohorské 321, Frýdek. 738 01 Frýdek-Místek . Telefon: +420 558 415 111 (ústředna Vedoucí lékař MUDr. Petr Hanyš Telefon: +420 461 655 493 E-mail: petr.hanys@nempk.c Kde nás najdete. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Kateřinská 30, Praha 2 Expy centrum se nachází v přízemí, 1. dveře po pravé straně od vstupu do budovy hlavním vchodem. V případě hospitalizace pacientů využíváme lůžka na oddělení ve vedlejší budově, Viničná 9 Lokalita: Ústí nad Labem - Bukov: Oddělení: Centrum imunologie a mikrobiologie: Telefon: 477 751 863: Mobil: 602 215 986 (svoz B) E-mail: jan.rajchl@zuusti.c

Lůžkové oddělení- 5

Gynekologické oddělení Vedoucí lékař MUDr. Iva Filová Urologické oddělení Primář MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. Vrchní sestra Ladislava Valachová Oddělení klinické psychologie Vedoucí psycholog PhDr. Mgr. Zuzana Spurná, Ph.D. Oddělení rodinných a závodních lékařů Vedoucí lékař MUDr. Jozef Zákopčan, CSc MUDr. Petr Špiroch, Ph.D. Vedoucí lékař ambulance. 588 443 331 petr.spiroch@fnol.cz MUDr. Miroslav Homza. Vedoucí lékař JIP. 588 443 302 miroslav.homza@fnol.cz MUDr. Michal Knápek. Vedoucí lékař oddělení 27. 588 443 320 michal.knapek@fnol.cz. MUDr. Petr Juda primář ortopedického oddělení: tel.: 566 512 364 petr.juda@mediterra.cz: MUDr. Jaroslav Tvarůžek primář chirurgického oddělení, vedoucí lékař CENTRA ROBOTICKÉ CHIRURGIE VYSOČINA: jaroslav.tvaruzek@mediterra.cz: MUDr. Igor Šimoník zástupce primáře chirurgického oddělení: igor.simonik@mediterra.cz: MUDr. vedoucí oddělení Tel.: 377 402 504 Fax: 377 441 850 e-mail: kufnerova@fnplzen.cz. Oddělení krizového managementu. Ing. Miloslav Beneš vedoucí oddělení Tel.: 377 401 295 Fax: 377 441 850 e-mail: benesm@fnplzen.cz. Útvary nákupu FN Plzeň Obchodně-technický odbor. Ing. Lukáš Ureš vedoucí odboru Tel.: 377 103 64 Městský úřad Šumperknám. Míru 1787 01 Šumperk Úřední hodiny telefon: 583 388 111fax: 583 214 188podatelna: posta@sumperk.czdatová schránka: 8bqb4g

Interní klinika - Interní oddělení Přednosta kliniky: MUDr. Petr Vojtíšek, CSc. Primář: MUDr. Petr Vyhnálek, Ph.D. Zástupce primáře: MUDr. Darko. Interní oddělení je jedno z center zaražených do Euro Heart Survey Gastroenterologie a hepatologie : diagnostika a léčba onemocnění zažívacího traktu , jater a slinivky .Diagnostika tumorů GIT, Interní oddělení je jedno z center zařazeních do programu primární a sekundární prevence kolorektálního karcinomu v ČR MUDr. Petr Šín, Ph.D. MBA Vzdělání a praxe: 2001 Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně; Atestace z všeobecné chirurgie v roce 2003 a 2008; Vedoucí lékař oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie; Od roku 2008 Klinika plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brn Od letošního června v hořovické nemocnici působí MUDr. Petr Běhounek, nový vedoucí lékař urologických ambulancí, který nedávno přešel z FN Plzeň do Hořovic. V následujícím krátkém rozhovoru nám plzeňský doktor líčí jeho první dojmy z hořovické nemocnice a nastiňuje své plány v oblasti urologie

MUDr. Čichovský - Ordinace praktického lékaře a internisty ..

 1. Resuscitační oddělení I. je strukturálně děleno na příjmové místo KAR a lůžkové oddělení s 10 resuscitačními lůžky ve dvou propojených halách. Zajišťuje příjem a péči o pacienty zejména z oblasti přednemocniční péče, vč. pacientů s polytraumaty ev. kombinaci polytraumat s popáleninami
 2. Oddělení: Vedoucí: Telefon: e-mail: Technické a investiční: 326 715 742: otic pnkosmonosy.cz: Provozní: Ing. Renata Hrabalová: 326 715 750: renata.hrabalova.
 3. Oddělení zdravotní péče a nemocenského pojištění JUDr. Alena Králová (vedoucí oddělení), tel. 974 827 558 Mgr. Jana Probstová, tel. 974 827 563 Ing. Simona Prokopcová, tel. 974 827 566 MUDr. Stanislav Starý, tel. 974 827 559 RNDr. Petr Šíl, tel. 974 827 560 MUDr. David Šíp, tel. 974 827 562 Ing. Miroslava Vítovcová, tel.

Kontakty na vedení nem-tr

MUDr. Marcela DVOŘÁKOVÁ, Ph.D. Vedoucí Oddělení klinické endokrinologie E-mail: mdvorakova@endo.cz Tel: +420 224 905 32 Oddělení radiologie se nachází ve 2. patře Švejdova pavilonu (v pravém předním traktu). Malé detašované pracoviště je umístěno v přízemí Bakešova pavilonu (vpravo). Při příchodu na RDG oddělení se, prosím, vždy ohlaste v RDG - EVIDENCI. Při nutnosti dovozu na naše oddělení Vás ohlásí doprovázející osoba

Centrum sportovní a úrazové medicíny je součástí Chirurgického oddělení. Je zaměřeno na diagnostiku a léčbu úrazů měkkých tkání a zlomenin kostí a artroskopické výkony. Kontakt MUDr. Petr Holub Vedoucí lékař. Vedoucí adiktolog Adiktologického ambulantního centra, vedoucí odborného oddělení, odborná asistentka výuky . Ing. Bohuslav Šubrt. Referent správy provozu. Mgr. Jaroslav Vacek. Odborný asistent výuky, tutor pro prezenční formu studia . MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková. Vedoucí lékařka Lůžkového oddělení muži. MUDr. Petr Šín , MBA, Ph.D. lékař, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno . Absolventi 2. běhu LLM v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví: Pavel Krupička, LLM, vedoucí oddělení kontroly zdrav. prostředků, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a. Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) Primář: MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. Zástupce primáře: MUDr. Lucie Bareková, Ph.D. Vedoucí laborantka: Petra.

Lékaři - FN Moto

 1. Mgr. Jan Martinek - vedoucí oddělení 596 200 224 602 194 040 jan.martinek@zuova.cz Pracoviště: Ostrava MUDr. Vítězslav Novák - zástupce vedoucího oddělení 596 200 250 608 564 474 vitezslav.novak@zuova.cz Pracoviště: Ostrava Karin Siekelová - vedoucí laborantka 596 200 246 karin.siekelova@zuova.c
 2. Dermatovenerologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Štork Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie Oblastní nemocnice Příbram a.s. přednosta prim. MVDr. Petr Ježek NRL pro mykobakerie, SZÚ Praha vedoucí MUDr. Marta Havelková, CSc
 3. Vedoucí lékař: MUDr. Petr Jakubec, Ph.D., 588 445 918, e-mail: Oddělení 25 je specializováno na pneumoonkologii a péči o bronchogenní karcinom, nádory pohrudnice a mezihrudí. Oddělení 26 se specializuje na diagnostiku a léčbu respiračních zánětů, jako jsou pneumonie, zánět pohrudnice, chronická obstrukční plicní.

1993 - 2000 Nemocnice s poliklinikou v České Lípě lékař patologického oddělení 2000 - 2003 odborný asistent a lékař Ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2004 - dosud Nemocnice Šumperk a.s. - primář oddělení patologi Pozice: vedoucí lékař oddělení JIP. Subspecializace: Pregraduální vzdělání: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 1994-2000. Postgraduální vzdělání

Nemocnice Milosrdných sester sv

Oddělení a úseky. CSc. MBA doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA Ředitel, kardiochirurg petr.nemec@cktch.cz 543182484. prim. MUDr. Jiří Ondrášek prim. MUDr. Jiří Ondrášek Náměstek pro léčebně preventivní péči, vedoucí úseku kardiovaskulární a transplantační chirurgie jiri.ondrasek@cktch.cz 543182493 Prim. MUDr. Lenka Brabcová - VEDOUCÍ LÉKAŘ ; Prim. MUDr. Lenka Brabcová - VEDOUCÍ LÉKAŘ . Narodila se v Mostě. Maturovala na gymnasiu T.G.M. v Litvínově v 1995. Studium na Lékařské fakultě University Karlovy zakončila a promovala v roce 2002 2003 - dosud: vedoucí hepatolog, II.interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové Členství v odborných společnostech: člen výboru České hepatologické společnost Základní informace: Charakteristika oboru: Klinická farmakologie je horizontální vědní obor a obor zdravotní péče, integrující obory preklinické a klinické mediciny s farmakologií, s cílem sledovat a hodnotit účinky léků ( léčiv a léčivých přípravků) ve zdraví a nemoci

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ. prof. MVDr. František Tichý, CSc. +420541562200. tichyf@vfu.c Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Litera Staniční sestra: Jarmila Pletánková Telefon: +420 312 606 589. Lůžkové oddělení C - pavilon M, 2. patro. Vedoucí lékař: MUDr. Petr Kleisner Staniční sestra: Šárka Rosenkrancová Telefon: +420 312 606 287. Lůžkové oddělení dětské chirurgie - budova D, 4.patro. Vedoucí lékařka: MUDr Estetická medicína - MUDr. Šín Petr Ph.D. - MUDr. Petr Šín, Ph.D. má 13 let praxe v plastické chirurgii a zabývá se operacemi estetické chirurgie. V letech 2003 a 2008 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně atestoval z všeobecné chirurgie (atestace z chirurgie prvního stupně a..

Posláním České obezitologické společnosti je sdružovat lékaře, psychology, zdravotní sestry a odborníky dalších profesí zabývající se prevencí a léčbou obezity a zastupovat jejich odborné zájmy. Cílem společnosti je zajišťovat pregraduální i postgraduální vzdělávání v obezitologii, podporovat výzkum v oblasti obezitologie a vypracovávat doporučení. Estetická medicína - Doc. MUDr. Peter Baláž Ph.D. FEBS MHA - MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS za svoji profesní kariéru získal také mnohá ocenění. Je například vítězem ceny Discovery Award 2012 za nejlepší vědecký projekt mladých vědců do 40 let, ocenění za nejlepší vědeckou práci v cévní.. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919

Kontakty - Nemocnice Na Homolc

Kontakty oddělení - Nemocnice Nové Město na Moravě

 1. Klinika pneumologie poskytuje vysoce specializovanou péči nemocným v celém spektru plicních nemocí. Mezi nosné programy patří péče o nemocné s plicními nádory, nemocemi spojenými s obstrukcí dýchacích cest, intersticiálními plicními procesy a poruchami dýchání ve spánku a zabývá se indikacemi pro domácí neinvazivní ventilaci
 2. Oddělení revmatologie je z hlediska výzkumu a výuky zastřešováno subkatedrou revmatologie v rámci Katedry interních oborů LF UK v Hradci Králové. Úzce spolupracuje s imunologií a alergologií, ortopedií a rehabilitační klinikou, pneumologií, oftalmologií, stomatologií, neurologií a s většinou komplementových pracovišť FN
 3. Kontakt. THERÁPON 98, a.s. Štefánikova 1301/4 742 21 Kopřivnice +420 556 870 111 therapon98@therapon98.cz IČ 253 99 19
 4. MUDr. Petr Tláskal, CSc. Člen Poradního sboru při NVV. Vedoucí lékař Odd. léčebné výživy a předseda Nutričního týmu ve FN Praha Motol. Současně je předsedou Společnosti pro výživu (SPV). Problematikou výživy se zabýval i při tříletém pracovním pobytu v Tunisku kde pracoval jako primář dětského oddělení.
 5. Touschek Petr ředitel odboru: 377 155 229: 201: 2.patro Skrétova 15, Plzeň : Oddělení provozně-organizační MUDr. Průchová Jitka vedoucí oddělení: 377 155 100: 3: dvorní trakt, Skrétova 15, Plzeň.

Ředitel - Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA Tel.: +420 296 47 2200 Umístění: budova L - přízemí. Sekretariát - Hana Bredová Tel.: +420 267 16 2200, E-mail: fnkvred@fnkv.cz Náměstci:. Náměstek pro léčebně preventivní péči - MUDr.Jan Votava, MBA Tel.: +420 267 16 3555, E-mail: namlpp@fnkv.cz Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní. zastupuje MUDr. Petra Máderová DK oddělení nemocnice v Kolíně DOVOLENÁ 10.-14. čevence [26.06.2017,13:27:21] Dovolená 10-14.7.2017 zastupují MUDr. Marečková Helena, ordinace ve Smetanově ulici nebo MUDr. MUDr. Petr Kopecký. Vedoucí Oddělení hepatologických zobrazovacích metod. Tel.: 23 605 2727, 23 605 2617 MUDr. David Kamenář . Vedoucí Lůžkového oddělení KH, Vedoucí Jednotky intenzivní péče KH. Tel.: 23 605 2612, 23 605 3295 MUDr. Petr Štirand Oddělení urgentního příjmu; Vedoucí lékař ARIM DIOP MUDr. Petr Pšikal, tel. 577 552 066, e-mail Petr.Psikal@bnzlin.cz Vrchní sestra Mgr. Terezie Koníčková, tel. 577 552 279, e-mail konickova@bnzlin.cz Pšikal Petr MUDr. Popelková Jana MUDr. Prajzová Marian

Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky (Department of Biocybernetics and Computer Assisted Learning): Vedoucí (Head): doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika. Tel.: +420 284 016 111 Fax: +420 284 016 595 Web: www.bohnice.cz E-mail

Oddělení epidemiologie Fakultní nemocnice Plze

MUDr. Josef Srovnal náměstek ředitele pro léčebnou péči Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript +420 597 373 291. doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScrip +420 543 182 484 FAX: +420 543 211 218 +420 543 181 111 cktch@cktch.cz ID datové schránky: g4d3fvd. IČO: 0020977 Vedoucí lékař: as. MUDr. Ilja Žukov, CSc. Lékaři oddělení: as.MUDr. Pavel Doubek as. MUDr. Eva Janečková. Kontakt: 224965364,5365 Oddělení 6. Mužské uzavřené oddělení s jednotkou zvýšeného dohledu a intenzivní psychiatrické péče Akutní příjmové oddělení s dvěma oddělenými částm Ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé Chrudimské nemocnice, a.s. zajišťuje léčebně preventivní péči ve svém oboru, jsme registrující ambulancí pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. V současné době stále přijímáme nové pacienty, kteří mají možnost se u nás zaregistrovat. Bližší informace je možné získat v provozní době na.

Od roku 1996 do roku 2012 jsem pracoval na interním oddělení Vojenské nemocnice v Brně jako vedoucí lékař jednotky intenzivní péče a zástupce primáře. Vynasnažím se, aby zkušenosti které jsem tam nasbíral, pomohly i zde na obvodě co nejjednoduššímu řešení všech Vašich případných zdravotních problémů. Petr Mace Vedoucí odboru: MUDr. Antonín Dvořák Vedoucí lékař ObZZ Praha: MUDr. Antonín Dvořák e-mail: antonin.dvorak@zzmv.cz telefon: 974 823 760 | 731 553 026 Sekretariát: Bc. František Vaško e-mail: ozz.praha@zzmv.cz telefon: 974 823 709 Kontakty na jednotlivé lékaře, ordinace a ordinační hodiny najdete v záložce Seznam lékař

Léčba neplodnosti - umělé oplodnění MUDr

vedoucí lékař - zastupující primář: Mgr. MUDr. Křenek Radomír MBA: vrchní sestra: Mojžíšová Hana: Tel.: 532 299 423 E-mail: hana.mojzisova@nmbbrno.cz. 1999 - 2000: vedoucí lékař lůžkového oddělení B II. interní kliniky FN 1993 - 2012: zástupce přednosty pro LP, II. interní klinika FN Hradec Králové 2001 - dosud: vedoucí Centra pro biologickou terapii revmatologických onemocněn MUDr. Martin Wiendl . Vedoucí lékař Lůžkového oddělení B. Tel.: 236 055 126, 236 055 108 E-mail: martin.wiendl@ikem.cz Zobrazit profi

Uherskohradišťská nemocnice a

Vedení kliniky Přednosta kliniky prof. MUDr. Milan HORA, Ph.D., MBA e-mail: horam@fnplzen.cz tel.: 377 402 225 Vrchní sestra Mgr. et Mgr. Zlata KOŽÍŠKOVÁ e-mail: koziskovaz@fnplzen.cz tel.: 377 402 722 fax: 377 402 181 Zástupce přednosty pr Disponujeme čtyřmi operačními sály, z nichž jeden je supersterilní s laminárním prouděním vzduchu. Je určen k operování umělých kloubních.. Vedoucí oddělení účtárny a hlavní účetní Vedoucí úseku ICT Ing. Petr Jáchim 377 672 142 petr.jachim@zzspk.cz. Pracovník ICT Marcel Vašica 377 672 147 marcel.vasica@zzspk.cz. Vedoucí lékař MUDr. Světlana Čuntalová. Vedoucí lékař: MUDr. Petr Ševčík PhD. Standardní lůžkové oddělení. Standardní lůžkové oddělení neurologické kliniky slouží k diagnostice a léčbě neakutních neurologických stavů či onemocnění, aktuálně obsahuje 30 lůžek rozdělených do 12 pokojů, z toho jsou k dispozici 2 pokoje s nadstandardním vybavením.. MUDr. Petr Popov - psychiatr a adiktolog. Primář Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je odborníkem v oblasti psychiatrie a adiktologie. Zaměřuje se především na léčení závislostí na alkoholu a jiných drogách. Své psychoterapeutické znalosti uplatňuje od 90. let

ARK-Oddělení - FNUS

MUDr. Kateřina M. Plocová 224 969 487. MUDr. Marcela Slavíková 224 969 483 MUDr. Matúš Nižnanský. 224 969 481 MUDr. Miroslav Špaček, PhD. MUDr. Rudolf Špunda. 224 969 488. 224 969 482. MUDr. Myroslav Salmay 224 969 481 MUDr. Peter Lukáč. 224 969 484. MUDr. Petr Mitáš 224 969 487. MUDr. Radka Lainková. 224 969 483. MUDr MUDr. Petr Sládek primář interního oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. Je nápaditý, práci promýšlí a dotahuje do nejmenších detailů. Nemění svůj názor, v jednání je přímý a Ing. Petr Holásek podnikatel, majite

MUDr. Petr Chalupa, MBA Canadian Medica

vedoucí oddělení kancelář: bud. B17/226 Kamenice 753/5 549 49 1305: e‑mail: komplexní řízení a organizace činností oddělení prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. telefon: 549 49 1351, 725 051 839: e‑mail: pondělí 12.30-12.50 na studijním oddělení. Případy 1. oddělení je český kriminální seriál, který byl premiérově vysílán na ČT1 od 6. ledna 2014 do 22. února 2016. Seriál je založen na skutečných událostech. Na seriálu se podíleli scenáristé Jan Malinda (redaktor MF Dnes) a Josef Mareš (vedoucí oddělení vražd pražského policejního ředitelství), ani jeden z nich nemá filmové vzdělání Na oddělení se odborně věnujeme těhotenství žen a onemocnění ženských pohlavních orgánů. Vyhledáváme a léčíme riziková těhotenství, vedeme porody. V oblasti gynekologie řešíme problematiku zhoubných onemocnění, poruch pánevního dna a s tím spojených potíží, problematiku reprodukce Ortopedicko-traumatologické oddělení se zabývá léčbou onemocnění pohybového aparátu, a to akutních (např. úrazů) i onemocnění chronických (artróza apod.). V případě náročnějších operačních výkonů je zajištěna intensivní pooperační péče (JIP, event. ARO)

Centrum klinických laboratoř

MUDr. Marián Medňanský 569 472 227 marian.mednansky@onhb.cz. Vedoucí laborantka: Mgr. Iveta Slabíková 569 472 523 iveta.slabikova@onhb.cz. vedoucí laboratoře klinické mikrobiologie: vedoucí antibiotického středisk Lékař (vedoucí lékař anesteziologického úseku, algeziolog) pevná linka: +420 567 157 859 Nechirurgické obory > ARO - Anesteziologicko resuscitační oddělení Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Ostatní pracovníci. odb. as. MUDr. Ján Behúň odb. as. MUDr. Emil Berta, Ph.D vedoucí: Mgr. Jan Martinek: 596 200 224 602 194 040: vedoucí laborantka: Karin Siekelová: 596 200 238 225: Laboratoř humorální imunity: Mgr. Jana Motlochová: 596 200 240 225: Laboratoř buněčné imunity: RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D. 596 200 269 256: Ambulance imunologická a alergologická: MUDr. Vítězslav Novák: 596 200 15

Oddělení C. Terapeutický program na oddělení C Psychiatrické kliniky FN HK Oddělení C je otevřené koedukované oddělení zaměřené především na léčbu p MUDr. Hrubeš: Petr ale vedoucí mají práva vyhradit si změnu. Skupina se však každý týden schází třikrát (pondělí, středa, čtvrtek) Pondělí. MUDr. Vladimír Karjagin Úterý . MUDr. Kvido Štěpánek Středa. MUDr. Robert Fabeš Čtvrtek. prim. MUDr. Jakub Heřman. MUDr. Petr Gutwal plukovník Ing. Petr Šnajdárek, vedoucí oddělení systému velení a řízení AČR, jeden ze spolutvůrců Chytré karantény; Záslužný kříž ministra obrany II. stupně. Ing. Josef Dušek, ministerský rada Sekce státního tajemníka MO; brigádní generál Ing. Miroslav Feix, velitel Kybernetických sil a informačních operac MUDr. Petr Lesný, Ph.D. vedoucí oddělení. Tel: +420 221 977 362, +420 221 977 327 Email: Petr.Lesny@uhkt.cz. Tweet. Dárci krve a krevních složek. Dárci krve a krevních složek; AKTUALITY; Tempus - objednávání plné krve a plazmy; Kde se odběry provádějí. Voborská Neudeckerová Jana Porodnice Vedoucí lékařka: MUDr. Hana Brádková Tel. na porodní sál: 312 606 827, 312 606 398 Gynekologické oddělení Vedoucí lékař: MUDr. Nguyen Duc Nghia Telefon: 312 606 388 Urogynekologická ambulance Vedoucí lékař: MUDr Petr Kováříček Vedoucí Anest. odd.: MUDr. Martin Dvořák Vrchní sestra: Bc. Radka Kutheilová Počet lékařů: 7 Počet sester: 20 Telefonní kontakt - MOJIP: 222 801 229. Činnost oddělení ARO MOJIP je rozdělena mezi ambulantní pracoviště anestezie a lůžkové oddělení MOJIP a je dostupná nepřetržitě

 • Skleněné bongy.
 • Pracovní listy angličtina části těla.
 • Alveo rakovina.
 • Oblibene pohrebni pisne.
 • Jak ho udělat rukou.
 • Jaky stetec je na co.
 • Pánská látková taška přes rameno.
 • Zažehlovací korálky inspirace.
 • Chinon chemie.
 • Sony czhttps www seznam cz.
 • Colton haynes rozvod.
 • Příchozí recenze.
 • Černá labuť schizofrenie.
 • Výprodej značkového oblečení.
 • A3 papír rozměr cm.
 • Magnetický obvod transformátoru.
 • Adidas ponožky a3 sport.
 • Lumea prestige zařízení na odstraňování chloupků ipl.
 • Uzene vepřové ramínko.
 • Rastafarianstvi.
 • Imvu download.
 • Amazon práce dobrovíz.
 • Čsob pobočky plzeň.
 • Vodní tok definice.
 • Česká chocholatá husa.
 • Megadeth symphony of destruction.
 • Prodlužování vlasů opava ceník.
 • Ulcerativní keratitida.
 • Daruji štěně kříženec border kolie.
 • Kathmandu plzeň.
 • Rovnice s arcsin.
 • Outlook rozhlas.
 • Akční leták lidl.
 • Slepičí polévka pro duši.
 • Vědoma mysl.
 • Jak ztratit mleko.
 • Ventolin inhalátor.
 • Cukroví ze slunečnicových semínek.
 • Černé tečky wikipedie.
 • Musa v obrazech.
 • Endergonní reakce.