Home

Průměrná produkce odpadu na osobu

Nejméně na hlavu vyprodukují Rumuni a to cca 261 kilogramů. S menším odstupem se nachází Polsko s 307 kg na osobu, ČR s 339 kg na osobu a Slovensko s 348 kg na osobu. Nejhůře jsou na tom obyvatelé Dánska, kde jeden dánský občan vyprodukuje více komunálního odpadu než Čech a Slovák dohromady, tedy kolem 777 kilogramů za rok Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 531 kg komunálního odpadu. V roce 2016 jsme využili polovinu vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách skončilo 45 % komunálních odpadů, což je sice o 2 % méně než v roce 2015, ale stále není tento výsledek uspokojivý Jedním z významných současných problémů lidstva je velké množství vyprodukovaného odpadu. Každý Čech vyhodí průměrně 300 kilogramů odpadků za rok. Jen plocha vyhozených mikrotenových sáčků by pokryla celou zeměkouli. Tento trend lze však podstatně zmírnit. Jedním z prostředků může být i jiný způsob stravování Na obrázku 2 je uvedena standardizovaná analýza množství vyprodukovaného odpadu v závislosti na počtu obyvatel. Je patrné, že některé menší členské státy EU produkují celkově velké množství odpadu - obzvláště vysoké hodnoty byly zaznamenány ve Finsku, kde se v roce 2016 vyprodukovalo na obyvatele průměrně 22,4 tuny odpadu, což je více než čtyřikrát tolik. Pokud potřebujete navrhnout typ nádob a četnost vývozu odpadu zadejte do buňky počet osob, které budou do nádob odkládat odpady. Program vám navrhne nádoby a četnosti vývozu. Počet nádob chápejte jako orientační, který vychází z předpokladu, že osoba vyprodukuje 28 litrů/ týden

Přeskočit na obsah. Tab. 16 Produkce komunálního odpadu v Evropě v letech 2002 - 2017 Excel PDF Tab. 17 Skládkování komunálního odpadu v Evropě v letech 2002 - 2017. To co ale v každém případě platí je, že naše produkce směsného komunálního odpadu je skoro o třetinu vyšší než třeba v Rakousku či Německu. Nejlepší regiony EU produkují již méně než 70 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. U nás tyto výsledky zatím docilují jen některé obce a města Systém EKO-KOM od roku 1997 do konce roku 2019 zajistil pro své klienty využití a recyklaci pro 11 milionů tun odpadů z obalů. Systém EKO-KOM, který dlouhodobě plní podmínky autorizace zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, odvezeny, následně dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina

Spotřeba vody na osobu a rok. Jednoduchým vynásobením průměrné spotřeby pitné vody na osobu a den s počtem dnů v roce dostaneme průměrnou roční spotřebu pitné vody na osobu - cca 39,8 m 3. Směrná průměrná spotřeba vody za rok dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. je 35 m 3 na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou Produkce podnikových odpadů se oproti roku 2017 zvýšila o 3,3 mil. tun. Zvýšená produkce těchto odpadů byla zaznamenána zejména u stavebních firem, které v roce 2018 vyprodukovaly 11,6 mil. tun odpadu, což znamenalo o 2,6 mil. tun více než v minulém roce (nárůst o necelou 1/3)

Lidé v Česku loni vyprodukovali 5,9 milionu tun komunálního odpadu, což je o 1,6 procenta víc než v roce 2018. Celková produkce odpadu mírně klesla na 37,4 milionu tun, předloni to bylo 37,8 milionu tun. Podíl ‚komunálu' tvořil 15,4 procenta všech odpadů Metodika stanovení produkce komunálních odpadů Ing. Zdenka Kotoulová a, Ing.Bohumil Černík b a) SLEEKO, Dětská 288, 100 00 Praha 10, kotoulova@quick.cz b) ENZO, Rezlerova 310, 109 00 Praha 10, cernik.bohumil@centrum.cz Souhrn Produkce komunálního odpadu v podmínkách ČR je sledována v Informačním systému odpadovéh

Kolik odpadu vyprodukuje ročně každý Čech? Třídíme

 1. Dobrou zprávou ale je, že Česká republika patří v třídění odpadu k těm nejlepším - svůj odpad aktivně třídí zhruba 72 % z nás. Máme k dispozici hustou síť barevných kontejnerů, nádob na třídění odpadu je na našem území přes 307 000, jejich průměrná vzdálenost je již pouhých 96 metrů
 2. Nejnovější údáje pro rok 2015 jsou umístěny na konci článku. Spotřeba masa v České republice se pohybuje okolo 75-78 kg na jednoho obyvatele za rok, včetně ryb. Vývoj spotřeby masa můžeme pozorovat v tabulce, kde je znázorněna spotřeba v roce 1936, 1950, 1970, 1990, 2000 a 2011
 3. Produkce BRKO je vztažena na základní územní jednotky (obce) a je v přehledu uvedena za poslední tři roky. Skladba odpadu se vyjadřuje v podílech hmotnosti (% hmotnosti), látkové složení někdy také přímo v hmotnostních jednotkách (kg/rok na obyvatele, kg/týden na obyvatele). průměrná produkce u všech druhů.

Nová odpadová data MŽP za rok 2016: produkce všech odpadů

 1. Vývoj v oblasti produkce a nakládání. Z dlouhodobého pohledu se produkce podnikových odpadů v ČR pohybuje okolo 20 mil. tun., produkce komunálního odpadu okolo 3 mil. tun. - viz Graf 6. Při přepočtu na jednoho obyvatele činila produkce komunálních odpadů v roce 2014 310 kg (v roce 2002 279 kg/obyvatele)
 2. Průměrná produkce směsného odpadu v hýni je přibližně na úrovni 600 l odpadu na osobu a rok, tj. pět malých popelnic. Příklad 4: průměrná bytovka (15 obyvatel a 18 svozů, tj. 960 l odpadu na osobu) Počet svozů Cena za svoz celkem Roční náklady pro hlášenou osobu Roční náklady pro nehlá-šenou osobu
 3. 310 kilogramů odpadu. Právě tolik u nás byla průměrná produkce komunálního odpadu na osobu v roce 2014. Velká část tohoto odpadu je vázána na jídlo, ať už se jedná o jeho zbytky nebo o obaly. Člověk za rok sní zhruba 800 kilogramů potravy a tu si převážně kupuje. Znamená to, že více než čtvrtinu toho, [
 4. 310 kilogramů odpadu. Právě tolik u nás byla průměrná produkce komunálního odpadu na osobu v roce 2014. Velká část tohoto odpadu je vázána na jídlo, ať už se jedná o jeho zbytky nebo o obaly. Člověk za rok sní zhruba 800 kilogramů potravy a tu si převážně kupuje
 5. Průměrná produkce kuchyňského odpadu se pohybuje mezi 40 až 75 kg na 1 osobu a rok, produkce zahradního odpadu se pohybuje mezi 4 až 15 tunami na 1 hektar plochy. U domácnosti, žijící v rodinném domku se zahradou, lze počítat s produkcí bioodpadů tak v rozmezí 140 až 200 kg na osobu a rok

Češi průměrně vyprodukují 300 kilogramů odpadu na osobu za

Lidé v Česku loni vyprodukovali 5,9 milionu tun komunálního odpadu, což je o 1,6 procenta víc než v roce 2018. Celková produkce odpadu mírně klesla na 37,4 milionu tun, předloni to bylo 37,8 milionu tun. Stále se však příliš ukládalo na skládky, vyplývá z dat, o kterých informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP) Současná průměrná produkce tohoto odpadu se pohybuje mezi 3 až 4 litry na osobu a den. Řada domácností ho ale produkuje méně než 1 litr. Tříděním odpadu lze jeho produkci významně snížit. Bude to i nutné. ČR přijala zákaz skládkování tohoto odpadu od roku 2024 Lidé v Česku loni vyprodukovali 5,9 milionu tun komunálního odpadu, což je o 1,6 procenta víc než v roce 2018. Celková produkce odpadu mírně klesla na 37,4 milionu tun, předloni to bylo 37,8 milionu tun. Stále se však příliš ukládalo na skládky. Vyplývá to z dat ministerstva životního prostředí (MŽP) V zemích, které odpad recyklují, nejde zas o tak velký problém. Naopak se nerecykluje v Číně, která denně vyprodukuje 1,12 kilogramů na osobu. V absolutních číslech jsou největším producentem odpadu USA s 624 tisíci tunami denně, což vychází 2,58 kilogramů na člověka

Statistika odpadů - Statistics Explaine

cs Na rozdíl od trendu pozorovaného u průměru zemí EU-27, který ukazuje, že přes neustálý hospodářský růst do roku 2008 se produkce komunálního odpadu od roku 2000 ustálila na hodnotě přibližně 520 kg na osobu, se produkce odpadů na osobu v šesti regionech ze vzorku zvýšila cs Jsou v souladu s cíli plánu účinného využívání zdrojů 7 a 7. akčního programu pro životní prostředí 8 , včetně úplného zavedení hierarchie způsobu nakládání s odpady 9 ve všech členských státech, snížení produkce odpadů v absolutním vyjádření a produkce odpadu na obyvatele, zajištění vysoce kvalitní recyklace a používání recyklovaného odpadu.

Návrh počtu nádob a frekvence svozu KOMWAG a

Odpadu na člověka v Česku stále přibývá

 1. Globální sčítání odpadu - Samosebou
 2. Spotřeba masa v ČR - Agropress
 3. Produkce odpadů (BRKO) - Encyklopedie RESTE
 4. Statistika: Produkce, využití a odstranění odpadu a
 5. Zero Waste - BAGYDESIG
 6. Czech Zero Waste — Chceme být na nul

Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá? - ESTAV

Experiment: Produkcia odpadu trojčlennej rodiny ODPADY

Efektivnější zpracování odpadu

 1. Objemný odpad
 2. Každý den venčíme naši plechovou požíračku odpadu po Štatlu...už jste ji také viděli? 😉
 3. Směsný odpad

Třídíte odpad?

 1. AKTUÁLNĚ - NOVÉ NÁDOBY NA KONTAMINOVANÝ ODPAD V HRANICÍCH
 2. Léčba alkoholismu v křesťansky orientovaném programu
 3. Let’s talk about life cycle assessment / with Vladimír Kočí
 • Euro peníze.
 • Sen noci svatojánské dějství.
 • Jak zvětšit titulky na televizi.
 • Malé byty nápady.
 • Justina aneb prokletí ctnosti juliette.
 • Jak spustit film z pc na smart tv.
 • Moderní poličky na zeď.
 • Oj simpson proces.
 • Katapult youtube koncert.
 • Mez motory.
 • Oltářní stůl.
 • Virtual dub download.
 • Molice bavlníková.
 • Mikov jetelina.
 • Bvv otevírací doba.
 • Starý bítov.
 • Dalajláma film.
 • 14denni miminko spanek.
 • All eyez on me cz online.
 • Předpona soustavy si křížovka.
 • Žehlení trička.
 • Tracers online bombuj.
 • Izolace tlakové vody.
 • Domácí poukazy pro přítele.
 • Voala fotoalbum.
 • Levný patrový dům.
 • Ciro.
 • Vykup orechu litomerice.
 • Parodontax kartáček.
 • Duševní číslo.
 • States of world.
 • Plemena holubů.
 • Zlatý retrívr ke krytí.
 • Miluj sama sebe.
 • Theatre royal burlesque.
 • Gynekologické zkratky.
 • Hokej zlín zápasy.
 • Adobe acrobat.
 • Magnetická rezonance privamed.
 • Makro jednorázové nádobí.
 • Anna faris net worth.