Home

Rozpočet 2022

Státní rozpočet skončil za rok 2017 - navzdory výraznému růstu ekonomiky - v deficitu 6,2 miliardy korun. Pro rok 2018 se počítalo dokonce se schodkem 50 miliard korun, nakonec však skončil v mírném přebytku 2,9 mld. korun Rozpočet pro rok 2017 . Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2017 - dynamická verze (Rozklikávací rozpočet) Schválený rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2017. Návrh rozpočtu HMP na r. 2017 a rozpočtového výhledu do r. 2022 Rozpočet 2017. Saldo. stav ke dni 30.11.2017. Schválený rozpočet 472 066 349 Kč-24 092 407 Kč (z toho splátka půjčky 800 000 Kč) Schválený rozpočet 495 358 756 Kč: Upravený rozpočet 523 928 682 K. Český Dub Oficiální stránky města Verze pro seniory. Faceboo

Státní rozpočet ČR - Aktuálně

Rozpočet . Rozpočet 2014 ; Rozpočet 2013 ; Rozpočet 2012 ; Rozpočet 2011 ; Rozpočet 2015 ; Rozpočet 2016 ; Rozpočet 2017 ; Rozpočet 2018 ; ROZPOČET ZŠ a MŠ ŘÍMOV ; Rozpočet SMO Pomalší 2018 ; Rozpočet 2019 ; Rozpočet SMO Pomalší 2019 ; Rozpočet 2020 ; Rozpočet SMO Pomalší 2020 ; Rozpočet 2021 ; Závěrečný účet. Zákon č. 23/2017 Sb. - Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Hamáček v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r. Poznámky pod čarou. 1) Směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.. 2) Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o. Rozpočet obce 2017 | Žižkovo Pole. Webová stránka se momentálně nachází v módu bez grafiky. Zapnout jí můžete kliknutím zde. Přejít na COOKIE blok Přejít na obsah webu Přejít na hlavní menu Přejít na podmenu dané stránky Přejít na vyhledáván. B - skutečnost / schválený rozpočet C - celkové plnění příjmů kapitoly MO (v mil. Kč) D - celkové čerpání kapitoly MO (v mil. Kč) E - hrubý domácí produkt (v mld. Kč) Resortní - fakta a trendy 2017 (pdf, 6366kB) 29.10.2019 Resortní - fakta a trendy 2018 (pdf, 6474kB) 29.10.2019 Resortní - fakta a trendy 2019 (pdf, 6532kB

Rozpočet 2017 - příjmy a výdaje. Na přípravě rozpočtu se pracovalo od září 2016, byl opakovaně projednáván se správci kapitol, v rámci vedení úřadu a v Radě města. Zastupitelé zasílali připomínky do středy 8.2.2017. Pro vysvětlení případných nejasností, doplnění či zodpovězení proběhla ve středu 8. 2 Rozpočet 2017 - Financování . 150 609 428 Kč . Název akce. Název odboru/oddělení / ORJ2. rozpočet schválený na rok 2016. rozpočet upravený na rok 2016. návrh rozpočtu na rok 2017. Financování - kladné úroky apod. 439 624 083. Financování - převod rezervace finančních prostředků . 439 624 08 Čerpání rozpočtu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 Upravený rozpočet k 20. 12. 2017 Upravený rozpočet k 30. 11. 2017 Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství - 24

První písemná zmínka o obci z roku 1371 v zemských deskách uvádí vlastnictví majetků zpětně až k roku 1357 Zároveň rozpočet řeší problém s vysokým počtem neobsazených míst ve státní správě. I na tato místa totiž rezorty dostávají peníze na platy, které potom ale používají na odměny. U úřadu, kde byl na konci 1. čtvrtletí 2018 počet neobsazených míst přes 3 %, se do státního rozpočtu 2019 promítlo odebrání. Rozpočet 2017 - Výdaje . 2 160 577 611. Název akce. Celkem . Rozpočet schválený na rok 2016. Rozpočet upravený na rok 2016. Návrh rozpočtu na rok 2017. A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny. 8 627 000 Kč . Odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní . 4 321 000 . 4 381 00

Rozpočet pro rok 2017 (Portál hlavního města Prahy

Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2018; Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2017; Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 2017; Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2016; Schválený rozpočet města Brna (bez městských částí) na rok 201 Rozpočet: rok 2020 (17) Rozpočet: rok 2019 (23) Rozpočet: rok 2018 (26) Rozpočet: rok 2017 (26) Rozpočet: rok 2016 (12) Rozpočet: rok 2015 (10) Rozpočet: rok 2014 (9) Rozpočet: rok 2013 (8) Rozpočet: rok 2012 (10) Rozpočet: rok 2011 (9) Rozpočet: rok 2010 (11) Rozpočet: rok 2009 (11) Rozpočet: rok 2008 (9) Rozpočet: rok 2007 (16. Protože když srovnávám novoroční státní rozpočet 2017 s letoškem (2016), Ministerstvu práce a sociálních věcí narostou výdaje cca o 15 miliard Kč a Ministerstvu zdravotnictví o 0,6 miliardy Kč. A pokud se nemýlím, průtok financí zdravotními pojišťovnami není součástí státního rozpočtu Schválený rozpočet města Jablonec nad Nisou 2017; Rozpočet města v Jabloneckém mesíčníku 3/2017; Rozpočtové provizorium na rok 2017; Rozpočtová opatření. 1. rozpočtová opatření 2017 schválená Radou města dne 9. 3. 2017; 2. rozpočtová opatření 2017 schválená Radou města dne 6. 4. 2017

Rozpočet. Návrh rozpočtu na rok 2021; Schválený rozpočet statutárního města Opavy na rok 2020; Schválený rozpočet statutárního města Opavy na rok 2019; Schválený rozpočet statutárního města Opavy na rok 2018; Schválený rozpočet statutárního města Opavy na rok 2017; Schválený rozpočet statutárního města Opavy na. Rozpočet 2021 Rozpočet 2020 Rozpočet 2019 Rozpočet 2018 Rozpočet 2017 Rozpočet 2016-2010 Rozpočet 2021 Schválený rozpočet Návrh rozpočtu ️ Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2021: Schválený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce městyse Stádlec dne . Návrh rozpočtu ️ Návrh rozpočtu na rok 2021: Návrh rozpočtu 2021 Návrh. Rozpočet kraje na rok 2020 byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019, a to jako schodkový, přičemž celkové příjmy činí 10,195 mld. Kč a celkové výdaje 10,788 mld. Kč. Schodek ve výši 0,593 mld. Kč je kryt zapojením volných zdrojů roku 2019 a úvěry na předfinancování akcí. Ministerstvo obrany (dále jen rozpočet kapitoly MO) na rok 2016, vývojových trendech, počtu jednotlivých kategorií osob, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. na rok 2017, a usnesením vlády ČR ze dne 22. dubna 2015 č. 290, k návrhu na působení sil a prostředků. Schválený rozpočet 2017. Pracoviště úřadu: Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou 1. května 330/16

Rozpočet 2017

 1. Rozpočet 2017. Rozpočet 2016 - 2011. Město Město a samospráva; Městský úřad; Úřad on-line; Založené a zřízené organizace; Vyhlášky a nařízení.
 2. Ročník 2017/18; Ročník 2016/17; Není to pro nás jednoduché, ale museli jsme k tomu přistoupit, abychom i dále udrželi vyrovnaný rozpočet v této těžké a složité době, uvedlo sportovní vedení Karlových Varů na klubovém webu
 3. Rozpočet 2017 . Čerpání rozpočtu 2017 (4.5.2017) Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 (2.1.2017) Výkazy 2017 (10.5.2017) V archivu je: 1 záznam. Sdílet na Facebooku; Sdílet na Twitteru . Kontext Umístění: Složky dokument.
 4. Hledat na tomto webu: Domů. Úvodní stránk
 5. Rozpočet 2017. Uzavřený měsíc 12/2017. Výdaje . Příjmy. Schválený rozpočet: 8 244 600 Kč.
 6. Rozpočet 2017 V navrhovaném rozpočtu představují celkové příjmy 1249,3 miliardy korun a celkové výdaje 1309,3 miliardy korun . Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl novinářům, že rozpočet podle něj zajistí bezpečnost občanů, podpoří zdravotnictví a školství
 7. Podrobný rozpočet (dle položek) je uložen v účtárně k nahlédnutí. Závazné ukazatele pro schodkový rozpočet na rok 2017 jsou u příjmů v rámci třídy 1 a 4 položky, v rámci třídy 2 a 3 jednotlivé paragrafy (kromě položek 24XX), a u výdajů paragrafy

Rozpočet 2017 - Oficiální stránky Města Český Du

Rozpočet ROZPOČET 2017.pdf. ROZPIS rozpočtu - příjmy 2017.pdf. ROZPIS rozpočtu - výdaje 2017.pdf. Rozpočet 2017. Rozpočet 2017 vč. střednědobého výhledu rozpočtu. Tabulka rozpočtového opatření č. 1/2017. Tabulka rozpočtového opatření č. 2/2017. Tabulka rozpočtového opatření. Tabulka rozpočtového opatření č. 3/2017. Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu za rok 201 Rozpočet na rok 2017 . Zobrazeno je 25 z celkem 28 záznamů na stránce: -1-2 . Změněno Název a anotace; 7.5.2018: Závěrečný účet města Meziměstí za rok 2017: 13.1.2018: Rozpočtové opatření č. 25-2017 [PDF, 41 kB] 13.1.2018: Rozpočtové opatření č. 24-2017 [PDF, 55 kB Neinvestiční rozpočet Ostravské univerzity pro rok 2017 je sestaven podle platné legislativy pro VVŠ. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, kde předpokládaný záporný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši -650 tis. Kč je dorovnán předpokládaný

Rozpočet bungalov 2017/2018. Fórum Rozpočet. 20. dub 2020 17 0 10. Zapnout upozornění. Rozpočet 2017 . Změněno 12 M sestavený k 31.12.2017. Správce Stránek: 16.3.2018: Návrh závěrečného účtu za rok 2017 [PDF, 2,6 MB] Návrh závěrečného účtu obce Přeštěnice za rok 2017. Správce Stránek: 30.12.2017: Střednědobý výhled na roky 2019 - 2021 [PDF, 302 kB Schválený rozpočet města na rok 2018: 11.12. 2017 : PDF - 100 kB: Archiv. Schválený rozpočet města na rok 2017 : PDF - 637 kB: Schválený rozpočet města na rok 2016 : PDF - 289 kB: Schválený rozpočet města na rok 2015 : PDF - 133 kB. Tento web vyžaduje JavaScipt ke své práci. Prosím, zapněte si ve svém prohlížeči JavaScript Státní rozpočet České republiky na rok 2017 v současné době sestavuje Ministerstvo financí České republiky, přičemž jediným známým údajem tohoto rozpočtu je schodek, který má činit 60,0 mld.Kč (meziročně o 10 mld. Kč méně). Odkazy Referenc

Rozpočet 2017 - Rozpočet - Obec - Obec Římo

Rozpočet 2017. Změna rozpočtu 2017-20. výdaje RO 4. 1. 2018 [XLS, 57 KB]. Schválený rozpočet obce Lipovice pro 2017 Výhled rozpočtu obce pro rok 2018-2019 Oznámení - informace k rozpočtům a závěrečným účtům Obce Lipovice 2017 Rozpočet 2018 (3.1.2018) Závěrečný účet obce za rok 2016 [PDF, 2 MB] (4.5.2017) Rozpočtový výhled 2015 - 2019 (3.3.2017) Rozpočet 2017 (2.3.2017) rozpočet 2014 [DOC, 37 kB] (31.3.2014) rozpočet 2011 (25.2.2011) Rozpočet 2009 [XLS, 28 kB] (4.2.2009) Rozpočet rok 2010 [DOC, 25 kB] (26.11.2009) Rozpočet 2008 (22.4.2008) Rozpočet.

SEBASTIAN | Program | Kultura Česká Lípa

Konsolidovaný schválený rozpočet verejnej správy (od roku 2015 v metodike ESA2010, do roku 2014 v metodike ESA95). Priebežné plnenie štátneho rozpočtu 2020 k 31.10.2020 Príjmy. mld. € Výdavky. mld. € Saldo. Rozpočet. Rozpočet 2019; Rozpočet 2018; Rozpočet 2017. Schválený rozpočet; Střednědobý výhled 2016-2018; Úpravy rozpočtu; Ochrana osobních údajů - GDPR. Základní pravidla zpracování; Pověřenec; Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016; Úřad pro ochranu osobních údajů. Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo dopravy.Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna.Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč) Rozpočet 2017. Uzavřený měsíc 12/2017. Příjmy. Rozpočet 2017. Uzavřený měsíc 12/2017. Výdaje . Příjmy. Schválený rozpočet: 36 568 000 Kč. Schválený rozpočet na rok 2017 VÝDAJE ( v tis. Kč) Schválený paragr.třída ORJ rozpočet SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství 1037 5 62Funkce lesů-zákon o myslivosti 75 1039 5 62Záležitosti lesního hospodářství 10 c e l k e m 85 SKUPINA 1 c e l k e m 8

23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnost

Rozpočet obce 2017 Žižkovo Pol

 1. Rozpočet přímých výdajů (KÚ Ústeckého kraje) rok 2018. Střednědobý výhled rozpočtu; Příspěvek na provoz (město Třebenice) Rozpočet přímých výdajů (KÚ Ústeckého kraje) rok 2017. Příspěvek na provoz (město Třebenice) Rozpočet přímých výdajů (KÚ Ústeckého kraje
 2. Dokumenty, zveřejněné podle povely zákona č.250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21.2.2017. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
 3. Schválený rozpočet obce Horosedly na rok 2017 [PDF, 258 kB] (21.12.2016) Návrh rozpočtu obce Horosedly na rok 2017 [PDF, 261 kB] (28.11.2016) Kontext Umístění: Složky dokument.
 4. Rozpočet na rok 2017 publikováno 28. 11. 2016. 28. 11. 2016 byl vyvěšen na úřední desku Návrh rozpočtu v paragrafovém znění (PDF). Návrh rozpočtu rozepsaný po položkách s vysvětlením jejich užití naleznete ZDE. Konečný rozpočet bude schválen po paragrafech (např. činnost místní správy)
 5. Rozpočet obce Majetín na rok 2017 byl schválen na 20. zasedání Zastupitelstva obce Majetín dne 20. 12. 2016. Rozpočet obce 2016. Rozpočet obce Majetín na rok 2016 - příjmová část Rozpočet obce Majetín na rok 2016 - výdajová část. Rozpočet obce Majetín na rok 2016 byl schválen na 10. zasedání Zastupitelstva obce Majetín.
 6. Rozpočet UK na rok 2017. Rozpočet UK na rok 2016. Rozpočet UK na rok 2015. Rozpočet UK na rok 2014. Rozpočet UK na rok 2013. Rozpočet UK na rok 2012. Rozpočet UK na rok 2011. Rozpočet UK na rok 2010. Rozpočet UK na rok 2009. Poslední změna: 5. srpen 2020 12:55 PDF TXT. Sdílet na:.
 7. Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021 - ZŠ a MŠ Volenice více Mapa webu Verze pro slabozraké Verze bez stylu Standardní verze Prohlášení o přístupnosti Vygeneroval WRS Odkazy

Český státní rozpočet 2017: deficit 6 mld. Ministerstvo financí včera oznámilo, že saldo státního rozpočtu za celý rok 2017 činilo zhruba -6 mld. Kč (neboli zhruba -0,1 % HDP ), zatímco plán byl -60 mld Rozpočet 2017 obce Boršov str.4.pdf Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Boršov na roky 2018-2022.pdf Schválený závěrečný účet obce Boršov za rok 2016.pd

Na začátku roku 2017 město Brno spustilo první ročník projektu Dáme na vás, v rámci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu. Brno se tak stalo prvním statutárním městem v České republice, které zavedlo participativní rozpočet na celoměstské úrovni Rozpočet mesta Prešov na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. Zverejnené 3.1.2017 -jah-Aktualizované 19.6.2019 -mve- Rozpočet mesta Prešov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. Zverejnené 26.7.2016 -mve-Aktualizované 19.6.2019 -mve- Rozpočet. Obec Římov Náměstí J. Gurreho 2 37324 Římov Starosta: Ing. Lukáš Babka Tel: 387987236 E-mail: starosta@rimov.cz IDDS: zddefn5 Fakturační údaje IČ: 00245402 DIČ: CZ00245402 Účet: 5324231/0100, Komerční banka Prohlášení o přístupnosti | Mapa web Rozpočet na rok 2017. Rozpočet 2017 - výdaje. Rozpočet 2017 - příjmy. Rozpočtové opatření 2017. Rozpočtové opatření č. 1-2017. Rozpočtové opatření č. 2-2017. rozpočtové opatření č. 3-201 7. rozpočtové opatření č. 4-2017. Rozpočtové opatření č. 5-2017. Rozpočtové opatření č. 6-2017. Rozpočtové opatření. Současnou ministryní je od 13. prosince 2017 Alena Schillerová. Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 Rozpočet na rok 2021 míří do druhého čten

Resortní rozpočet Ministerstvo obran

Rozpočet na rok 2017 61 053,0 1341 -Poplatek ze psů 2 000,0 1342 -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,0 1343 -Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,0 1344 -Poplatek ze vstupného 3,0 1345 -Poplatek z ubytovací kapacity 1 550,0 1361 -Správní poplatky 9 000,0 1511 -Daň z nemovitých věcí 36 500,0 34 748, Rozpočet pro rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 12. prosince 2016 více zde . Rozpočet pro rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 11. prosince 2017 více zde . Rozpočet pro rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 17. prosince 2018 více zde,více zde,více zde, více zd Rozpočet SMOl na rok 2017 - plán reprodukce investičních a provozních prostředků schváleno ZMO 19. 12. 2016 Záznam o změně čísla položky a změně názvů položek rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu SMOl na rok 2017: 2016: Rozpočet SMOl na rok 2016 Rozpočet SMOl na rok 2016 - plán reprodukce investičních a.

ROZPOČET NA ROK 2017 Rozpočet 2017- schválený rozpočet dne 19.12.2016.pdf Návrh rozpočtu 2017 015508.JPG vyvěšeno: 9.11.2016 sejmuto: 21.12.2017 Rozpočtové opatření 2017. Rozpočtové opatření č.6/2017. 6.RO schválené dne 19.12.2017.pdf Rozpočtové opatření č. 5/201 strategiích - aktualizace 2017. Rozpočet respektuje, stejně jako v minulých letech, principiální zásadu směřování zdrojů primárně na krytí finančních potřeb především spojených s mandatorními výdaji sítě, tj. s opravami, údržbou, správou, přípravou nových projektů a dále s realizací výstavb Rozpočet 2017 schválený.ods. Rozpočtový výhled od 2018.xls. Rozpočtová změna 1-2017. Rozpočtová změna 2-2017. Rozpočtová změna 3-2017. Rozpočtová změna 4-2017. Rozpočtová změna 5-2017. Rozpočtová změna 6-2017. Rozpočtová změna 7-2017. Rozpočtová změna 8-2017. Rozpočtová změna 9-2017. Rozpočtová změna 10-2017.

Rozpočet na rok 2017 plně zabezpečuje vysílání všech celoplošných, speciálních i regionálních stanic Českého rozhlasu. Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 236,3 mil. Kč. Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 včetně porovnání s. Rozpočet 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017.pdf (615380) vyvěšeno 25.11.2017. Schválený rozpočet na rok 2017.pdf (616318) vyvěšeno 13.2.2017. Doložka ke schválenému rozpočtu.pdf (416795) vyvěšeno 27.2.2017. Rozpočtový výhled .pdf (197408) vyvěšeno 27.2.2017. Rozpočtové opatření č. 12017.pdf (201715) vyvěšeno 27.2.201 28.2.2017: Schválený rozpočet na rok 2017 [XLSX, 89 kB] Ing. Jana Rousková.

Rozpočet 2017 [PDF, 3 MB] (15.3.2017) Rozpočtové provizorium na rok 2017 [PDF, 361 kB] (27.2.2017) Návrh rozpočtu 2017 [PDF, 2,5 MB] (7.2.2017) Sdílet na Facebooku; Sdílet na Twitteru . Kontext Umístění: Složky dokument. v aktuálním kontextu (Rozpočet 2017) včetně podřízených složek dokumentů. Rozpočet 2017 rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové opatření a závěrečný účet, vč.účetní závěrky Závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2017 (11.6.2018 Rozpočet 2017 Nové Město pod Smrkem 1/8 PŘÍJMY plán 2017 skut. 2016 skut. 2015 plán 2017 skut. 2016 [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] daně sdílené ze SR 42 000 000 42 998 701 39 255 513 tř.2 nedaňové příjmy tř.1 místní daně nájem nebytový 2 025 000 2 061 287 správní poplatky 100 000 112 780 nájem byty 17 582 484 19 309 18

Video:

Rozpočet 2017 - financování a vedlejší hospodářská činnost

 1. Schválený rozpočet města Hořice na rok 2017. Město Hořice zveřejňuje rozpočet města na rok 2017 včetně rozpočtu peněžních fondů a rozpočtového výhledu na období 2018 - 2020, který byl schválený na zasedání Zastupitelstva města Hořice dne 5. prosince 2016
 2. Rozpočet města Choceň na rok 2017, schválený usnesením Zastupitelstva města č. 183/13/ZM/2016 ze dne 30.11.2016 [PDF, 82 kB] Marian Lorenc: 14.11.2016: Návrh rozpočtu města Choceň pro rok 2017 [PDF, 87 kB] Marian Lorenc: Zobrazit výběr sloupců tabulky ».
 3. Rozpočet města na rok 2017 - Zákonná úprava dvou položek 1351 a 1355 [PDF, 2,5 MB] Daniel Pivnička: 27.2.2017: Návrh rozpočtu města na rok 2017 [PDF, 2,3 MB] Daniel Pivnička: 27.2.2017: Rozpočet města na rok 2017 [PDF, 2,4 MB] Daniel Pivnička: Zobrazit výběr sloupců tabulky ».
 4. Zpravodaj Prosinec 2017; Zpravodaj duben 2018; Zpravodaj Říjen 2017; Zpravodaj Září 2017; Zpravodaj Březen 2018; zpravodaj únor 2018; Zpravodaj leden 2018; zpravodaj květen 2015; Zpravodaj Listopad 2017; Zpravodaj červenec - srpen 2017; zpravodaj květen - červen 2017; Zpravodaj duben 2017; březen 2017; zpravodaj únor 2017.
 5. Rozpočet 2017 Schválený rozpočet a rozpočtové opatření pro MŠ Láz si můžete stáhnout zde: Rozpočtové_opatření_1_2017_MŠ_Láz1 ke zveřejněn
 6. Státní rozpočet 2017: Státní rozpočet 2017, Za co stát utratí 1,3 bilionu korun a proč zvýšíme dluh o 60 miliard
 7. Rozpočet pro rok 2017. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje: Příspěvek na provoz (neinvestiční prostředky) ve výši 379 335 tis. Kč; Investiční dotace zřizovatele ve výši 180 000 tis. Kč; Celkem z rozpočtu zřizovatele 559.
30 úžasných "udělej si sám" nápadů, jak si z pár cihel

Rok 2017 - Rozpočet přímých výdajů - ZŠ a MŠ Třebenic

Rozpočet a rozpočtová opatření • Střednědobý výhled

Internetové stránky obce Čečelovice. Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto Dokument je k dispozici; Návrh rozpočtu SMOOS 2021 + další dokumenty SMOOS (valná hromada, plán rozvoje, střednědobý rozp. Rozpočet 2017 - Sdružení povodí Sedlnice Rozpočet 2017 (PDF, 607 kB)Rozpočet 2017 (PDF, 607 kB) Vyvěšeno dne: 01.12.2016. Příspěvek byl publikován 2016-12-01 | Rubrika: Rozpočet | Štítky: Rozpočet, Sdružení povodí Sedlnice | Autor: admin. Navigace pro příspěvk

Státní rozpočet na rok 2019 v Poslanecké sněmovně 2018

 1. Související zprávy 21. 9. 2016 Vláda B. Sobotky schválila státní rozpočet pro rok 2017 i valorizaci penzí 21. 9. 2016 Premiér Sobotka: Vláda schválila návrh státního rozpočtu pro rok 2017, prioritami jsou bezpečnost, obrana, vyšší platy i růst důchod
 2. Rozpočet 2017. počet Návrh rozpočtu SML na rok 2017 . Rozpočet 2017 . Rozpočet 2017 - financování a vedlejší hospodářská činnost . Rozpočet 2017 - organizace města, městská policie . Home
 3. Rozpočet pro rok 2017 naleznete zde. Rozpočtová opatření: 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017. Podrobný rozpočet je v Rozklikávacím rozpočtu obce zde
 4. Rozpočet 2017. Metodicky jsme vycházeli z potřeby odhadnout v rozpočtu nutné výdaje a ostatní nejisté výdaje hradit rozpuštěním rezervy republikového předsednictva operativně, jako se to úspěšně realizovalo již letos. Se zvýšením objemu rozpočtu souvisí zvýšení rezervy, ze které by měly být hrazeny potřeby.
 5. Australský rozpočet 2016 - 2017. 12.05.2016 / 01:24 | Aktualizováno: 12.05.2016 / 01:38 Dne 3. května 2016 předložila vládní koalice australský rozpočet na fiskální rok 2016 - 2017
Silvester a novoročný prípitok | Bratislava-RusovceNábytek z palet: Inspirace netradičního stylu nábytku

Rozpočet 2017 - Statutární město Libere

Rozpočet České televize na rok 2018 (1032 kB) Rozpočet České televize na rok 2017 (758 kB) Rozpočet České televize na rok 2016 (727 kB) Rozpočet České televize na rok 2015 (540 kB) Rozpočet České televize na rok 2014 (937 kB) Rozpočet České televize na rok 2013 (830 kB) Rozpočet České televize na rok 2012 (8,8 MB rozpočet 2017 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Jihočeské letiště 300 000,0 Komunikace propojení Strakonická a M. Horákové 125 000,0 Most ev. č. 154-004 u Líčova 38 000,0 Most ev. č. 169-026 Kvilda 25 000,0 Mosty ev. č. 13518-3 a 135185 Mažice 17 000, Rozpočet na rok 2020 Po přebytkových letech 2017 - 2019, které dohromady skončily s účetním přebytkem přes 11 mil. Kč, je rozpočet na rok 2020 koncipován jako schodkový (26,2 mil

Brno - Rozpočet města Brn

 1. Schválený rozpočet pro rok 2018 (XLSX 46,6 kB), 18.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš se zapracovanými změnami provedenými zastupitelstvem města 20.11.2017 Schváleno usnesením ZaMěst č. 126/17 z 20. 11. 2017, ve znění usnesení ZaMěst č. 202/17 z 12. 12. 2017
 2. Rozpočet 2017. Rozpočet na rok 2017. Oprava ke schválenému rozpočtu na rok 2017. Rozpočtové optření č.1/2017. Rozpočtové opatření č.2/2017. Rozpočtové opatření č.3/2017. Rozpočtové opatření č.4/2017. Rozpočtové opatření č.5/2017. Rozpočtové opatření č.6/2017. Rozpočtové opatření č.7/2017. Rozpočtové.
 3. Rozpočet Zlínského kraje na rok 2017 Rozpočet ZK na rok 2017, schválený Zastupitelstvem 19. 12. 201
 4. Rozpočet na rok 2019 dle závazných ukazatelů a podrobný; Střednědobý výhled 2019-2020; Rozpočet na rok 2018; Rozpočtový výhled 2017-2031; Rozpočet na rok 2017; Rozpočet na rok 2016; Rozpočet na rok 2015; Rozpočet na rok 2014; Rozpočet na rok 2013; Rozpočet na rok 2012; Rozpočtový výhled 2011-2022; Rozpočtový výhled 2011.
 5. Schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017. PSP ČR schválila dnes 10. prosince 2014 návrh rozpočtu SFDI pro roky 2015 s výhledem pro roky 2016 a 2017. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017

Rozpočet města: Město Mos

Státní rozpočet ČR 2019: přehledná analýza - Kupní Síl

Rozpočet 2017 - Jablonec nad Niso

Rozpočet a závěrečný účet 2020 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2022-2026 Datum vložení: 5. 10. 2020 Závěrečný účet MČ Brn Rozpočet města Nový Jičín na rok 2017. Rozpočet města Nový Jičín na rok 2017 (pdf, 73 KB) Rozpočet města Nový Jičín na rok 2017 (tabulková část) (pdf, 158 KB) Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín pro rok 2017 (pdf, 39 KB Archiv rozpočtů Městské části Praha 1 Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1

Petangové ihrisko pre seniorov - Participatívny rozpočetJídelníček - jídelna MŠ - Oficiální stránky obce Lobodice
 • Colton haynes rozvod.
 • Monochord.
 • Operace oční rohovky.
 • 15 rijna svatek.
 • Oční kontakt kniha.
 • Ocelové trubky silnostěnné.
 • Kamikaze wiki.
 • Předjíždění v křižovatce.
 • Nejsledovanejsi clovek na instagramu.
 • Hp sprocket cz.
 • Rámování obrazů cena.
 • Nejlepší svíčková.
 • Chopn příznaky.
 • Kniha dzungli had jméno.
 • Krusovice soutez.
 • Sms vyzvánění mp3 zdarma.
 • Harry potter unikova hra recenze.
 • Tříselný vaz.
 • Missandei meme.
 • Příčná flétna diskuze.
 • Porod civavy.
 • Jiří korn tamara kornova.
 • Normandy tourisme.
 • Sarkom měkkých tkání prognoza.
 • Erbová řepka.
 • Divergence význam.
 • Levé přední dveře octavia 1.
 • Venkovní umělé palmy.
 • Vstupenky divadlo.
 • Zahradnictví líbeznice eshop.
 • Bob morley osobnosti.
 • Slovník německých vulgarismů.
 • Příbory levandule.
 • První kovbojka the west.
 • Amorfní panely životnost.
 • Vynálezce turbíny.
 • Dekorace do pokoje pro teenagery.
 • Nejlepší free office.
 • Solar system ninth planet.
 • Výroba papíru pdf.
 • Xbox one navod.