Home

Deltamethrin postřik

deltamethrin (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát. Druh Insekticid Účinná látka je obsažena v přípravcích DECIS AL DECIS FORTE DECIS MEGA pro postřik Vašich zahrad a širokou nabídku travních směsí. Charakteristika přípravku Postřik vytvořený z koncentrátu ATAK Delta Caps lze použít proti blechám, štěnicím i rybenkám. Podstatnou složkou přípravku je deltamethrin patřící do skupiny pyrethroidů Postřik proti pavoukům na zdech, Účinná látka: deltamethrin 25g/l Upozornění: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání Ředění se provádí v poměru 10 ml / 1 l vody, což stačí na ošetření zhruba 20 m2 plochy. Účinná látka: Deltamethrin (Pyretroid) 25 g / 1 l. Objem: 1000 ml. Proti švábům se provádí postřik kolem vstupních otvorů do místnosti (okna, dveře), ale také okolo rozvodů vody a topení, zdí, výlevek, lednic a mrazáků

deltamethrin - Účinné látky - Agromanuál

Proto si například postřik na štěnice a blechy Protect ponechává účinnost i po zaschnutí. Dobře ukryté štěnice, nebo štěnice vylíhnuté z vajíček mohou po postříkané ploše přelézt až za několik dní a tento postřik je stejně zahubí. Další účinnou metodou, jak se zbavit štěnic, je použít dýmovnice. Mají. pyrethroidu (např. cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru o Insekticidní postřik k hubení švábů, rusů, cvrčků, štěnic, mravenců, rybenek, blech v objektech a okolí. Deltasect plnohodnotně nahrazuje oblíbený přípravek K-Othrine. Vše pro domácnost na jednom místě! Deltamethrin 25g / L (2,5%), pyretroid ] Deltamethrin je členem jedné z nejbezpečnějších tříd pesticidů − syntetických pyrethroidů. I přesto je pro vodní organismy, zvláště ryby, velmi toxický a proto je třeba dávat extrémní pozor při používání poblíž vody. Deltamethrin má širokou škálu použití, od zemědělství p Deltamethrin was poorly absorbed from the gastrointestinal tract of lactating cows fed 10 mg/kg for three days. 18; Deltamethrin was absorbed by rats after they were fed plant material containing bound residues of the chemical. 3. Distribution. Deltamethrin reached peak plasma concentrations in rats at 2.1 hours after a single oral dose

Deltamethrin 50g v 1l: Výrobce: • 0,25% koncentraci jako preventivní postřik v dávce 5-8 l jíchy na m3 dřeva, • 0,5-0,75 % koncentraci při asanaci v dávce 5-8 l jíchy na m3 dřeva, • 0,5-0,75 % koncentraci při přípravě otrávených lapáků. Pro ochranu jehličnatých sazenic před žírem klikoroha borového. AgroBio Opava Postřik na mšice Fast M 500ml. Insekticid na hubení mandelinky bramborové, mšic a jiného savého a žravého hmyzu. účinná látka: Deltamethrin 0,12g/litr Baleno jako postřik k přímému použití - stačí protřepat a aplikovat rozprašovače..

Outdoor - Terrestrial application Deltamethrin 1 g as/ha Product dilution in water: 1 + 99 Spray application arte: 5 L/ha Vnitřní - Indoor aplikace: deltamethrin 0,05 g as/1000m3 produkt v ředění s vodou: 1 + 199, postřik: 100-200 mL/house nebo 500 mL/1000 m3 K-Othrine 25 SC je velmi účinný kontaktní insekticid hubící dospělce a další pohyblivá stadia obtížného a škodlivého hmyzu, kteří se vyskytují v budovách nebo jejich nejbližším okolí. Používá se k hubení švábů obecných, cvrčků domácích, pisivek, štěnic domácích, vos, much, mravenců, různých škodlivých brouků, molů, zavíječů, komárů, blech i. Postřik párou je zbytečný, protože neprohřeje nábytek do hloubky. My používáme při nálezu hnízda elektrickou tavnou pistoli na 700 C. Postřik Protectem je slabý a velmi drahý. Možná, že by bylo lepší, kdyby jsme Vám byt ošetřili kvalitním profesionálním postřikem. Prokazatelný výskyt štěnic je nutné hlásit. Deltamethrin is a cyclopropanecarboxylate ester obtained by formal condensation between 3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid and cyano(3-phenoxyphenyl)methanol. It is the active insecticide of the proinsecticide tralomethrin.It has a role as a pyrethroid ester insecticide, an agrochemical, an EC 3.1.3.16 (phosphoprotein phosphatase) inhibitor and a calcium channel agonist Postřik neaplikujte přímo na zvířata. Postřik může zanechávat bělavé skvrny na ošetřených površích. Po aplikaci postřiku prostor důkladně vyvětrejte. V průměru lze 5 litry naředěné pracovní směsi ošetřit 100 m2 plochy. Při dodržení uvedených doporučení zůstává postřik účinný po dobu 6-9 měsíců

Deltasect 50 ml postřik proti hmyzu. Kód 03.1325 Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů. Návod k použití: Přípravek Deltasect nařeďte vodou a aplikujte tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, do rohu místností. kolem podlahových lišt, nohou nábytku a na. DECIS MEGA insekticid typu emulze olej ve vodě k hubení škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, postřik na stromy-ovocné dřeviny, likvidace škůdců na révě vinné, vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců jehličnanů. Obsah: Deltamethrin 50 g/

cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s. ohledem na zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí. SPe3 Permethrin je syntetická organická sloučenina široce používaná jako insekticid, akaricid a repelent.Patří do skupiny látek nazývaných pyrethroidy.Působí jako neurotoxin, zasahuje do funkce neuronů prodlužováním aktivace sodíkových kanálů.Není známo, že by byl permethrin škodlivý pro většinu savců a ptáků, je však velmi toxický pro ryby a kočky

AgroBio Atak Deltacaps 50CS 50 ml od 180 Kč - Heureka

deltamethrin 0,0075 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát Postřik se ukončí při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Vzhledem k tomu, že Sanium Ultra AL (dříve Decis® Protech AL) nemá systémový. Na hmyz působí rychle, má kontaktní účinek s dlouhou reziduální účinností (až 3 měsíce). Přípravek je náhradou za osvědčený postřik K-Othrine 25 SC, který se již neprodává. Obsah: deltamethrin 50 g/l (5% Účinná látka: deltamethrin 0,5 g/l (0,05%), tebukonazol 10 g/l (1%) Účinek: insekticidní složka přípravku působí kontaktně, fungicidní složka působí systémově. Multirose učinkuje na mšice i na škodlivé housenky motýlů, působí proti padlí, černé skvrnitosti, rzi atd

Bayer Garden K-Othrine 25SC přípravek proti obtížnému a

Postřik na škůdce v obilninách Chemická ochrana Vaší úrody je důležitá, pokud je napadena škůdci v obilninách , kteří dokáží pšenici, ječmen, žito nebo oves velmi poničit. Mezi často vyskytující se hrozbou jsou larvy kohoutka, kolonie mšic, padlí a nebo rzi deltamethrin (ISO) 25 g/l (2,7 %) Obilí skladované 1 l vody/t postřik 1x Doba působení přípravku je minimálně 5 měsíců při dávce 10 ml/t. Při použití dávky 20 ml/t je doba působení 10 - 12 měsíců (při výskytu Tribolium spp. 6 - 8 měsíců) Deltamethrin nepenetruje výrazně do obilek, ale zůstává především ve slupce, která se při mletí odstraňuje, a proto jsou jeho rezidua v mouce i při vyšší dávce (20 ml/t) mimořádně nízká. Ve sladu : Při výrobě sladu z obilí ošetřeného přípravkem K-Obiol EC 25 nejsou detekována rezidua deltamethrinu v pivu

deltamethrin 50 g/l (4,80 %) Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Nebezpečí H301 Toxický při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 0,25% koncentraci jako preventivní postřik v dávce 5-8 l jíchy/m. DECIS obsahuje deltamethrin. Přípravek s velmi širokým záběrem. Používáme proti savým a žravým škůdcům, mimo svilušek, na stromech, jahodníku, brukvovité zelenině, okrase,.Zkušenost : je velmi vhodný k zálivce proti smutnicím. DUSÍKATÉ VÁPNO kromě hnojení se používá na sanaci půdy od háďátka a rakoviny brambor Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin

Pro ochranu jehličnatých sazenic před žírem klikoroha borového používáme 0,5% vodní jíchy pro kurativní postřik. Přímá ochrana se provádí máčením sazenic v 2% vodní jíše, obalované sazenice bočním postřikem 1% jíchy. Borovice se proti hřebenuli ošetřuje v dávce 0,1-0,15 l/ha (Prostředky proti škůdcům) Hodnocení produktu: 90% (). Insekticidní přípravek pro hubení škůdců na ovoci a zelenině. Účinná látka: deltamethrin 15 g/l Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis Protech ovoce a zelenina, je..

Deltamethrin EW 20 je biocidní přípravek typ 18: insekticidní a akaricidní přípravek a ke kontrole ostatních arthropods. Koncentrát na bázi pyrethroidu pro ředění vodou a aplikaci ve formě ultra low volume aerosol nebo thermal fog, vhodný ke kontrole dospělců komárů (Culicidae) a much (Muscidae) ve vnitřním a. BUDE NAHRAZENO POLOŽKOU - SANIUM ULTRA 30 ml (dostupnost cca leden 2020) Účinná látka: deltamethrin 15 g / l (1,5%) Popis a použití: Insekticidní přípravek k hubení savých a žravých škůdců na okrasných rostlinách Citace: Mandelinku na menších plochách sbíráme ručně a pak například larvy nasypeme do nádoby s vroucí vodou. Větší plochy můžeme ošetřit přípravkem Mospilan Obsah: Acetamiprid 20 % Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících. Fast K - insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu ( postřik proti mšicím, housenekám, broukům, ploštic). Hubení hmyzu na okrasných rostlinách. Obsah: Deltamethrin 0,03 g/l Sklade

Postřik na hubení hmyzu Koncentrovaný přípravek (biocid) pro hubení lezoucího hmyzu v interiérech. Nahrazuje produkt K-othrine. Účinná látka: deltamethrin lezoucím hmyz (mravenci, švábi, blechy, rybenky, štěnice, aj.) rychlé hubení veškerého hmyzu - zasažený hmyz uhyne za 1 hodinu až do 24 hodin (podle typu hmyzu Účinná látka: deltamethrin 25 g/l. Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním, nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ. Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdrav Můžeme také použít přípravky s účinnou látkou Deltamethrin, například přípravek Fast K. Ten je nejvhodnější aplikovat v rané fázi vývoje housenek, tzn. koncem října, půlce dubna nebo v červenci. Systémové působení zajišťují přípravky na bázi neonikotinoidů: Careo - postřik proti škůdcům. Calypso 480 S - Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis® AL ovoce a zelenina je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škudce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škudců, zejména mšicím a s částečným ovicidním účinkem. - Postřik se ukončí při dokonalém ovlhčení. postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin; přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin.

K-Othrine 25 SC (postřikový koncentrát) proti klíšťatů

 1. Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis AL, je světlostálý syntetický pyrethroid. Deltamethrin hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Postřik ukončete při.
 2. Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod. Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech
 3. deltamethrin 15 g/l Registrován pro: okrasné rostliny (saví a žraví škůdci - mšice, molice, ploštice, vrtule, mery, housenky, brouci a motýli) Rozsah a způsob použití: Jedná se o světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. otočte trysku do pozice postřik
 4. postřik max. 1x UPESNNÍ POUŽITÍ: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny pyrethroidů (např. beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin, cypermethrin, alfa-cypermethrin, zeta-cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerát, etofenprox
 5. Po zaschnutí přípravku možno zvířata naskladnit. Při silném výskytu čmelíků doporučujeme opakovat postřik po 1,5 měsících, při slabém zamoření po 3 měsících. Složení přípravku: deltamethrin, piperonyl butoxid. Velikost balení: 250 ml, 500 ml, 1 litr, 5 litrů, 10 litrů. Skladování při teplotě 5 - 30 °C
 6. poskytují hrubý postřik (nesmí dojít ke stékání). Při celoplošném ošetření použijte trysku s Přípravek obsahuje nebezpečnou látku deltamethrin ( ES 258-256-6). H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 7. IČO: 26222876 DIČ: CZ26222876 Bankovní spojení ČSOB 183117622 / 0300 Krajský soud Brno, oddíl C. vložka 37 70

Sanium ultra - levnepostriky

 1. Postřik vytvořený z koncentrátu ATAK Delta Caps lze použít proti blechám, štěnicím i rybenkám. Podstatnou složkou přípravku je deltamethrin patřící do skupiny pyrethroidů. Při kontaktu s hmyzem způsobuje tato insekticidní látka narušení normální funkce neuronového systému, což je pro něj smrtelné
 2. Biocidní rozprašovač pro hubení lezoucího a létajícího hmyzu a členovců v interiérech. Postřik proti komárům, mouchám, na vosy a na lezoucí hmyz jako jsou mravenci, švábi, blechy a jiné další breberky
 3. Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod. Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v max. jednoměsíčních intervalech
 4. Upozornění na aktuální škodlivost zavíječe zimostrázového. 5.9.2016. Tisková zpráva - V letošním roce došlo v ČR k silnému poškození některých výsadeb i jednotlivých rostlin zimostrázu housenkami zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis). ÚKZÚZ upozorňuje veřejnost na tohoto nového invazního škůdce zimostrázů a na možnosti ochrany proti škodám.
 5. Decis Protech na okrasné rostliny je insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců v okrasných rostlinách. Náhrada: Sanium Ultra - katalogové číslo 138957. Charakteristika: insekticid Účinná látka: deltamethrin 15 g/l Působení přípravku: Deltamethrin, účinná látka přípravku, je světlostálý syntetický pyrethroid
 6. Provádíme celoplošný nebo pásový (bariérový) postřik. Při likvidaci švábovitého hmyzu provádíme pásový postřik kolem všech vstupů do místnosti, podél stěn, kolem výlevek a umyvadel, dřezů, van, ledniček, rozvodů vody a tepla. Proti štěnicím aplikujte suspenzi do konstrukcí postelí, nábytku, za obrazy apod

Bayer Garden Decis Protech insekticid ovoce a zelenina 30

Decis Mega je insekticid typu emulze olej ve vodě. Používá se k hubení škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, postřik na stromy - ovocné dřeviny, likvidace škůdců na révě vinné, vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců jehličnanů - lesnictví. Obsah: Deltamethrin 50 g / l Postřik na mšice, molice, ploštice, vrtule, mery, housenky, brouci a motýli. Decis AL ovoce zelenina je světlostálý syntetický pyrethroid určený pro hubení škůdců na ovoci a zelenině. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným. Postřik neprovádíme v době květu. Postřik neprovádíme za intenzivního slunečního svitu. Při aplikaci na molice (tzv. bílým muškám např. ve skleníku) se doporučuje ošetřovat porosty za nižších teplot, například časně ráno, kdy jsou méně aktivní a sedí na listech Koncentrát určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiků, proti komárům, švábům, mouchám a mravencům. Účinná látka deltamethrin, působí kontaktně i požerově. Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů

Postřik určený pro hubení škůdců v ovoci a zelenině. Mšice, Bob, AT, l, semenné porosty, ke krmení, max. Třásněnka hrachová, Bob, AT, l, semenné . Vzhledem k častým dotazům na postřik k hubení škůdce - molice thujové, který byl uveřejněn v loňském občasníku, sdělujeme, že se jedná o postřik DECIS Vlastnosti: - Složení přípravku: deltamethrin, fenoxycarb, piperonyl butoxid - Velikost balení: 500 ml - Skladování při teplotě 5- 25°C - Doba použitelnosti: 12 měsíců Návod na použití: Aplikace postřikem. Přípravek se aplikuje po důkladné mechanické očistě jako postřik Charakteristika: Kontaktní insekticid Učinná látka: deltamethrin 0,0075 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát Působení přípravku: Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis® AL okrasné rostliny je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škudce jako dotykový a.

Postřiky - Zahrádkář Jerom

Přípravky proti štěnicím Pasti

 1. FAST K náhradní náplň, insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu ( postřik proti mšicím, housenekám, broukům, ploštic). Hubení hmyzu na okrasných rostlinách. Obsah: Deltamethrin 0,03 g/l Registrované použití postřiku proti škůdcům FAS
 2. Preventivní postřik klád na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti pyrethroidu (alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin, a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticide
 3. Nástroj, jako je Decis, návod k použití poskytuje postřik listy, větve a stonky poté, co si poprvé všiml vzhled škůdců. Nejlepší je provést postup v teplém a suchém počasí. Je žádoucí, aby během postřiku na ulici nebyl vítr a slunce. Proto je nejlepší dělat všechny práce buď večer nebo ráno
 4. Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září Poznámka: Trávy na semeno. Plevele dvouděložné jednoleté, vytrvalé. 519.01 8594013422734 A/Bofix 50ml proti dvouděložným plevelům Postřikový herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnících
 5. Univerzální postřik proti savým a žravým škůdcům. Účinná látka deltamethrin. Účinkuje i při nízkých teplotách. Při ošetření zeleniny, ovoce a bylinek je uvedena na obalu ochranná lhůta. Lze použít na ošetření rajčat, paprik, okurek, cuket, hrachu, falolí,kapusty, zelí, sálátu, jahodníku, ředkviček.
 6. FAST K náhradní náplň, insekticidní přípravek určený k hubení savého a žravého hmyzu ( postřik proti mšicím, housenekám, broukům, ploštic). Huben

Účinná látka: deltamethrin Jak účinkuje? Hubí škodlivý savý a žravý hmyz na zelenině, okrasných rostlinách, pokojových rostinách, aj. postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu list Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis AL, je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků BUDE NAHRAZENO POLOŽKOU - SANIUM ULTRA 30 ml (dostupnost cca leden 2020) Účinná látka: deltamethrin 15 g / l (1,5%) Popis a použití: Insekticidní přípravek k hubení savých a žravých škůdců na okrasných rostlinách. vosa - postřik na hnízda a místa, kde vosy usedají.. deltamethrin 50 g/l (4,80 %) Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití • 0,25% koncentraci jako preventivní postřik v dávce 5-8 l jíchy/m3 dřev

Floraservis Deltasect (25 ml) MALL

Postřik na stromy Decis Protech je světlostálý syntetický pyrethroid určený pro hubení škůdců v ovoci a zelenině, v bramboru, ovcných dřevinách, révě vinné , luskovinách, jahodníku.Insekticid hubí škůdce jako kontaktní a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě savých a žravých škůdců (mandelinka bramborová, vrtalka pórová, mšice. DECIS MEGA 5 l. Insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě hubí savé a žravé škůdce - řepka olejka, hořčice, brambor, obilniny, kukuřice na zrno, ovocné dřeviny, réva vinná, vojtěška, jahodník, luskoviny, brukvovitá zelenina mrkev, petržel, pastyňák, kmín, Decis Mega 5l DECIS MEGA je insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců na řepce olejce a hořčici, bramborách, obilninách, ovocných dřevinác

Deltamethrin - Wikipedi

Deltamethrin Technical Fact Shee

Postřik ATAK deltacaps Proti hmyzu má repelentní účinek několik tůdnů.Létající a lezoucí hmyz - Hubení - 10 ml / 1 l vody (1% koncentrace) na 20 m2 - Postřik - celoročně, uhynutí lezoucího hmyzu caa po 2 hodinách, létajícího caa 40 min Čmelíkostop - koncentrovaný insekticidní přípravek Postřik na čmelíky, insekticidní vysoce funkční přípravek proti čmelíkům (muňkám), jejich likvidaci, hubení v kurníku, drůbežárnách, holubnících a jiných prostorách. Postřik lze použít za přítomnosti zvířat. Doporučujeme aplikovat insekticid před každým naskladněním zvířat Rebel Čmelíkostop na hubení čmelíků u drůbeže, slepic, holubů a ostatního ptactva s rozprašovačem - postřik na čmelíky, insekticidní vysoce funkční přípravek proti čmelíkům. Čmelíci (muňky) a jejich likvidace, hubení v kurníku, drůbežárnách, holubnících a jiných prostorách. Postřik lze provést za přítomnosti zvířat Rebel Čmelíkostop na hubení čmelíků u drůbeže, slepic, holubů a ostatního ptactva s rozprašovačem - postřik na čmelíky, insekticidní vysoce funkční přípravek proti čmelíkům. Čmelíci (muňky) a jejich likvidace, hubení v kurníku, drůbežárnách, holubnících a jiných prostorách. Postřik lze provést za přítomnosti zvířat. Doporučujeme aplikovat insekticid.

Decis Mega 5l : POSTRIKY-ESHOP

ATAK DELTACAPS - koncentrát určený pro postřik na hubení hmyzu při sanitární hygieně: štěnic, švábů, much, komárů, rusů, mravenců, mravenců faraónů, rybenek apod. Přípravek se ředí vodou a vznikne až 5 litrů vysoce účinného postřiku na štěnice DECIS MEGA Obsah: Deltamethrin 50 g/l FAST M Obsah: 0,009 % deltametrin. AdminNovy Site Admin Posts: 752 Joined: Wed Nov 02, 2011 10:07 am. Top. 1 post • Page 1 of 1. Jump to:. Rebel Čmelíkostop na hubení čmelíků u drůbeže, slepic, holubů a ostatního ptactva s rozprašovačem - postřik na čmelíky na slepice, drůbež, insekticidní vysoce funkční přípravek proti čmelíkům. Čmelíci (muňky) a jejich likvidace, hubení v kurníku, drůbežárnách, holubnících Při silném výskytu čmelíků doporučujeme opakovat postřik po 3 měsících, při slabém zamoření po 6 měsících. Zředěný roztok určený k postřiku lze uchovávat a znovu použít. Spotřeba přípravku je cca 1ltr na 7-10m2. Složení přípravku: deltamethrin, fenoxycarb, piperonyl butoxid

postrik na msice Srovnanicen

Postřik vodou (jemná mlha), pěna vhodná k hašení alkoholu, suchý chemický prášek nebo oxid uhličitý (CO 2). Nevhodná hasiva: Vysoko objemový vodní proud 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi Při požáru se mohou uvolňovat nebezpečné plyny. 5.3 Pokyny pro hasiče Speciální ochranné prostředky pro hasiče Atak DeltaCaps je tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekci. Postřik proti pavoukům na zdech, postřik proti klíšťatům v trávnku, postřik proti štěnicím

Decis Protech na ovoce a zeleninu je insekticidní přípravek typu emulze olej ve vodě k hubení živočišných škůdců v bramboru, ovocných dřevinách, révě vinné, luskovinách, zelenině, jahodníku. Charakteristika: insekticid Účinná látka: deltamethrin 15 g/l Působení přípravku: Deltamethrin, účinná látka přípravku, je světlostálý syntetický pyrethroid Účinná látka: deltamethrin 15 g/l. Jedná se o světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí

Video: Deltamethrin EW 20 - O ÚSKVB

K-othrine 25 SC 1

Stachema CZ Rebel čmelíkostop kanystr 5 l | SrovnanicenBuch Much 500mlAktuální doporučení pro zahrady, sady a vinice - květen a
 • Muréna.
 • Farma zvířat.
 • Hrady a zámky krkonoše.
 • Shin k food, josefská 16/427, 602 00 brno střed.
 • Svarecska bunda esab.
 • Netradiční svatební šaty.
 • Led žárovky emos.
 • Ocelové trubky silnostěnné.
 • Webkamera litoměřice.
 • Selhání ledvin smrt.
 • Chinon chemie.
 • Frauenkirche.
 • Vertikalismus.
 • Snar vypadnuty zub.
 • Vichřice v čr.
 • Atopický ekzém genitálie.
 • Jak někoho překvapit na narozeniny.
 • Metal klub.
 • Brutus program.
 • Vynálezce turbíny.
 • Zábrana na schody bauhaus.
 • Jak vycvicit draka.
 • Česká spořitelna zkušenosti zaměstnanců.
 • Holoubek trade s.r.o. sklené nad oslavou.
 • Ostrava dnes.
 • Louisvuitton de.
 • Vrácení příplatku mimo základní kapitál zdanění akciová společnost.
 • Fyzikální spalné teplo.
 • Jak ušít čarodějnický plášť.
 • Rekreační střediska na vysočině.
 • Party obchod letnany.
 • Lightroom presets pack free.
 • Jak poznám že má auto filtr pevných částic.
 • Bramac montero.
 • Bmw e39 530d m paket.
 • Domácí workoutové hřiště.
 • Film matka vysvetleni.
 • Obrázky mandaly ke stažení.
 • Half baked cz dabing online.
 • Kvalita oro.
 • Brýlové čočky essilor.