Home

Jílek vytrvalý v trávníku

Trávnikářství - Základní trávníkové druh

Jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) Jílek vytrvalý patří mezi volně trsnaté trávy. Na 1 m 2 může vytvářet až 95000 výhonů. Šířka listové čepele bývá u trávníkových odrůd kolem 1,6 mm Na jaře a počátkem léta (díky vlhkému počasí) jílek vytrvalý roste velmi dobře a přispívá tak k pěknému vzhledu trávníku. V letním období se růst zastavuje a je často napadán houbovitými chorobami (rzí, červenou nitkovatostí). V tomto období je potřebná pravidelná zálivka, nebo listy jílku zaschnou a zhnědnou Jílek vytrvalý ( Lolium perene L. ) Jílek je velmi rozšířený a využívaný. Má sytě zelenou barvu, dobře odnožuje. Velmi rychle vzchází ( 5-8 dní po výsevu ). Je odolný proti zatížení, dobře regeneruje. Je měkký a pružný. Používá se do běžných travních směsí a směsí pro sport nebo pro dosev trávníku Travní směs do těchto v podstatě historických zahrad by měla obsahovat kromě základních travních druhů jako je jílek vytrvalý, lipnice luční a kostřava červená, také doplňkové trávníkové druhy - např. poháňku hřebenitou, psineček obecný, lipnici hajní nebo bojínek cibulkatý. Nová řešení: více byli Rozvíjí se pozdě na podzim a v zimě. Její výskyt není vázán na sněhovou pokrývku. Teplotní optimum: 0-8 °C. Napadá téměř všechny travní druhy, nejvíce jílek vytrvalý, psinečky, lipnici roční. Nejvýznamnější choroba trávníků v podmínkách ČR. Paluška travn

Skvrny se objevují většinou na podzim. Na trávníku jsou vidět plošné skvrny a dochází k jeho následnému prořidnutí. Rozšiřuje se semeny, vodou, vzduchem nebo mechanicky. Napadána zejména lipnice luční, jílek vytrvalý, bojínek cibulkatý, psinečky nebo smělek. V České republice není registrován žádný fungicid Jílek vytrvalý (Lolium perene) Víceletá (2 - 6 let) volně trsnatá tráva nižšího vzrůstu. Je vhodná především do zatěžovaných trávníků, které zapojí již v prvním roce po vysetí Makroorganismus v našem případě rostliny trávníku se infekci brání prostřednictvím svého imunitního systému. V případě jeho selhání se proti těmto nákazám trávníku především houbami neboli Fungi brání řadou léčiv tzv.fungicidů, což je pesticid jehož hlavním cílem je maximálně poškodit (zahubit nebo alespoň omezit růst) parazita a zároveň minimálně. Travní koberce mají velmi dobré využití u novostaveb, v zahradách rodinných domů, veřejných parcích a díky dostatečné odolnosti na sportovních i dětských hřištích. Základem kvalitního travního koberce je jeho travní směs, jejímž základem je Lipnice luční minimálně ve 40% podílu Jílek vytrvalý zabírá v celkovém objemu směsi pro dosev většinou od 60% a více. Jílek je dále doplněn kostřavou červenou a v menší míře i lipnicí luční. Čtěte více o Jaké osivo zvolit pro dosev trávníku

Trávníček poprvé zkraťte na výšku 7 cm. Při dalším sekání, podle typu trávníku v intervalu 5 až 7 dnů, výšku sečení snižujte, vždy maximálně o třetinu. Hnojení se doporučuje po každém sečení nového trávníku, ovšem když trávu sekáte v intervalech kratších než 14 dní, je dobré hnojit jednou za 14 dní Jílek vytrvalý (Lolium perene L.) Jílek je velmi rozšířený a využívaný. Má sytě zelenou barvu, dobře odnožuje. Velmi rychle vzchází (5-8 dní po výsevu)

Jílek vytrvalý (Lolium perenne) - jde o nejuniverzálnější druh. Vyznačuje se širšími listy, krátkou dobou klíčení, je však velmi odolný, rychle roste a regeneruje, snáší nízké kosení. Má vysoké nároky na vodu a živiny. Rozkvetlé kruhy v trávníku

Travní směsi, travnik-realizace

jílek vytrvalý: 5 - 8 dnů Velmi často v praxi dochází k zakládání trávníku okamžitě po provedení terénních úprav což je pro vytvoření kvalitního trávníku nepřípustné. Pozemek se ponechává v klidu z několika důvodů: sesedání zeminy Doplňují obvykle ornamentální květinové koberce v parcích a historických zahradách a také se nejčastěji každoročně nebo nej­později za 3 roky obnovují. Jsou tedy trávníky krátkodobými. K jejich výsevu je po­užíván čistý jílek anglický (vytrvalý), který se z normálního porostu druhým nebo třetím rokem ztrácí VV-3/3 okrasná směs s jílkem vytrvalým obsahuje špičkové jemné odrůdy jílku vytrvalého, které v kombinaci s kostřavami červenými vytváří hustý a jemný trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřovování a malém sešlapávání Půda před výsevem trávníku musí být drobtovitá, bez hrud, ale nikoli rozdrcená na prach. Výsev byste měli provádět do dobře slehlé půdy, která není příliš vlhká, a by nevznikaly šlápoty. Travní druhy vhodné pro zakládání trávníků v mírném pásmu. Základní druhy: jílek vytrvalý, kostřava červená a lipnice.

Při vysokém obsahu těc hto plev elných druhů má trávník výrazně menší odolnost zátěži, než při složení z Lolium perenne (jílek vytrvalý) a Poa pratensis (lipnice luční). Odfrézováním vrchní části trávníku v profilu 2-3 cm dojde k odstranění těchto plevelných travních druhů Základem pro suché půdy je 50% kostřavy červené, přičemž jílek vytrvalý zde má podíl jen cca 25%. Ostatní složky travních směsí mohou být velmi pestré, například velmi pěkně vypadají na travních plochách otužilé sedmikrásky, které si drží květy dokonce i v zimě pod sněhem Jílek vytrvalý (anglický) vyniká rychlým vývojem po zásevu. Odolává sešlapávání, v případě poškození dobře regeneruje. Využívá se hlavně v hřišťových a rekreačních trávnících. Kostřava červená - mimořádně variabilní travní druh. Má syté zabarvení, hustý drn, velmi úzký list a je značně suchovzdorná Je složená ze špičkových odrůd trav, které jsou tím nejlepším z evroé pěstitelské produkce. Odpovídá nejmodernějším trendům pěstování a péče o travnaté plochy v zahradách a okolí rodinných domů. Složení travní směsi: Kostřava červená: 40%; Lipnice luční: 20%, Jílek vytrvalý: 40%; Výsevek, dávkování.

Lolium perenne je trsnatý travní druh česky známý jako Jílek vytrvalý. Patří do čeledi lipnicovité - Poaceae a je nejrychleji zakládajícím travním druhém ze všech druhů používaných na zakládání trávníku. Původně se vyskytoval v Evropě, severní Africe, západní a střední Asii. Dnes roste po celém světě RPR je regenerující jílek vytrvalý, který je pevný jako ocel a minimalizuje riziko poškození během hry. Tento druh trav je unikátní díky své schopnosti horizontálně odnožovat pomocí výběžků a vytvářet porost, který je mnohem silnější než běžné druhy jílku vytrvalého V této kategorii trávníků je velmi časté určité zastoupení dvouděložných druhů. 1.1 Tráva a trávník Co je to tráva Z pohledu systematické botaniky jsou jako trávy označovány dvě čeledi rostlin, lipnicovité a šáchorovité, které v celosvětovém měřítku zahrnují asi 14 000 druhů Složení: jílek vytrvalý 2n 50 %, lipnice luční 5 %, kostřava červená DV 25 %, kostřava červená T 20 %. V e-shopu k d ostání za 351 Kč, balení 2 kg. Hnojivo na trávník (jaro - léto) je spe ci ální granulované hnojivo se stopovými živinami (NPK (+MgO, + S, + Fe) 15 - 5 - 5 (+2, +14, +0,5)) určené k následnému. Složení: Jílek vytrvalý Bača 20 % Festulolium Bečva 15 % Jílek vytrvalý Metropol 15 % Kostřava červená Ferota 20 % Jílek jednoletý Rožnovský 10 % Kostřava červená Valaška 20 % Poznámka ke složení: Druhové složení směsí se mohou měnit v závislosti na dostupnosti jednotlivých použitých komponent. Výsevek: 1 kg na.

Jak vybrat travní směs, travní osivo - Svet-travniku

RPR - Regenerující jílek vytrvalý je první jílek vytrvalý se specifickou charakteristikou horizontálně se šířících výběžků. V minulosti rostla na sportovištích tímto způsobem pouze lipnice luční. Tato charakteristika umožňuje RPR být mnohonásobně pevnější než ostatní druhy jílku vytrvalého, přičemž roste stejným způsobem. A výsledky ukazují, že RPR. Složení trávníkových směsí a vývoj jednotlivých travních druhů v trávníku. Jílek vytrvalý (Lolium perenne L.) a lipnice luční (Poa pratensis L.) jsou trávy, které se používají téměř ve všech trávníkových směsích. Tvoří součást parkových a dalších typů používaných okrasných trávníků Jílek vytrvalý (anglický) je nejrozšířenějším trávníkovým druhem. Vyniká rychlým vývojem po zásevu, dobře odolává sešlapávání a po poškození rychle regeneruje. Využívá se proto především v silně zatěžovaných hřišťových a rekreačních trávnících Procentuální zastoupení jednotlivých druhů trav v travní směsi. Základem všech okrasných trávníků je jílek vytrvalý. V travní směsi by měl tvořit 50 %. Do těžších půd se přidává 10-20 % psinečku výběžkatého. Jemnou lipnici luční přidáváme do vlhkých stanovišť. Mělo by jí být cca 10 % V tomto ranném období lze osetou plochu chránit blýskavými a pohyblivými plašítky nebo nataženými sítěmi. Vzrostlému trávníku už ptáci neškodí, naopak, mohou likvidovat larvy různého škodlivého hmyzu. Psi a kočky. Psi a kočky (kočky méně) se rovněž počítají ke škůdcům trávníku

Trávníkové směsi s novými podíly druhů trav i bylin

Dále tam máte kostřavu červenou a jílek, obojí to na 100 % není. Může to být i tzv. ostřice apod. Náletem z okolí se Vám do trávníku dostane lecos. V zásadě je to však jedno co to je, nedá se s tím nic moc dělat. Chemicky eliminovat jednoděložné trávy nejdou, pouze v kostřavových směsích, což defacto ta Vaše je Pro výsev a založení nového trávníku se používají směsi jednotlivých travních druhů. Nejčastěji se využívají Jílek vytrvalý, Kostřavy červená a Lipnice luční a jejich různé odrůdy.Tyto travní druhy mají rozdílnou dobu vzcházení, proto je trávník ve svém prvním měsíci nevyrovnaný a je na něm vidět postupné vzcházení jednotlivých travních druhů Pro ty, kteří chtějí základní informace v podobě jednoho článku, nabízím základní rady jak dosáhnot anglického trávníku. Než začnete zakládat, regenerovat trávník nebo kupovat sekačku přečtěte si tento článek. Můžu vám ušetřit tísíce korun a hodiny stresu a frustrace. :-) Skutečně kvalitní trávník se nepozná přes plot a ani se nepozná, když stojíte.

Trávníky Garten.c

Složení směsi pro hřiště: Jílek vytrvalý 'Altesse' 20%, jílek vytrvalý 'Eurodiamond' 10%, jílek vytrvalý 'Oase' 25%, jílek vytrvalý 'Jozífek' 35%, lipnice luční 'Rubicon' 10%. Travní osivo sport. VV-9/2 Jílková směs pro dosev hřišť (travní směs hřištní V trávníku se vyskytují mrtvé, vybělené plochy kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru. Infikovanou plochu pokrývá šedobílý plísňový povlak. Příčinou vzniku plísně sněžné bývá neodklizená organická hmota, sníh ležící na nezamrzlé zemi, zhutněný půdní povrch a nadbytek dusíku na podzim Jílek vytrvalý (Lolium perenne) Pro botanické označení jílku vytrvalého se dříve používal název jílek anglický a dodnes se s tímto označením můžeme setkat. V ně-mecky mluvících zemích byl jílek vytrvalý nazýván jílek německý (Deutsches Weidelgrass) a toto označení se tam také stále používá Složení: jílek vytrvalý 2n 50 %, lipnice luční 5 %, kostřava červená DV 25 %, kostřava červená T 20 %. V e-shopu k do s tání za 351 Kč, balení 2 kg. Máte-li zájem o výrobky z produkce společnosti Rašelina a.s. Soběslav, které použijete nejen při zakládání trávníku (substráty, hnojiva, kondicionéry růstu aj. jílek vytrvalý 30% kostřava červená 40% lipnice luční 30%. Rodinná zahrada s nízkou zátěží. kostřava červená 50% jílek vytrvalý 15% lipnice luční 35%. Rodinná zahrada s vysokou zátěží. Kostřava červená 80% Psineček tenký 20%. Vysévání trávníku. likvidace vytrvalých plevelných druhů; hrubá modelace terén

Okrasné trávníkySprávné sečení trávníku | Jak Vybrat Sekačku

Trávnikářství - Choroby trávníků

Trávník na zahrádc

Rozdíly v ceně osiva mezi špičkovými a podprůměrnými odrůdami v rámci jednoho druhu mohou být až 100%, ale i podstatně menší cenové rozdíly jsou pro většinu kupujících rozhodující. Náklady na osivo však tvoří jen malou část nákladů na založení trávníku Do směsí pro regeneraci a dosev trávníku se většinou používá jílek vytrvalý, kde se využívá jeho rychlého vzcházení a zapojení do porostu. Balení osiv. V obchodech si můžete vybrat travní směsi v balení od 0,5 kg do 10 kg, u specializovaných prodejců i v 25 kg balení Pro výsev nízkého trávníku je skvělý čistý jílek anglický (vytrvalý), který se z běžného porostu během druhého nebo třetího roku vytrácí. Pokud jsou sušší podmínky, přidává se často kostřava červená. S lipnicí jarní také docílíme nízkého trávníku a to sice levně, nicméně jen na jedno léto. Středně.

Chcete se naučit jak správně založit a udržovat trávníky

Travní koberce : Zahrada plná život

Vertikutace provzdušnění trávníku

 1. Pokud jde o skladbu porostu trávníku vhodného k zatěžování převážně pěším provozem, pak už nemusí být z takových druhů trav, které mají úzké listy, ale mohou to být druhy i s listem širším než 0,5 cm. Zatěžování šlapáním snáší nejlépe jílek vytrvalý a také lipnice luční
 2. Složení: Jílek mnohokvětý 10% Kostřava rákosovitá 60% Jílek vytrvalý 20% Jílek jednoletý 10% Dávkování: 1 kg na 50 m2. Hloubka setí je 0,5 - 1 cm. Pěkný vzhled trávníku udržíte pravidelným sečením, výživou a závlahou
 3. V podmínkách střední Evropy se v travních směsích nejčastěji vyskytuje psineček obecný, kostřava mnohokvětá, kostřava červená výběžkatá, poháňka hřebenitá, jílek vytrvalý, lipnice luční a lipnice obecná
 4. Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční. Jedná se v podstatě o směs odrůd jílku vytrvalého, malý podíl lipnice luční pomáhá zachovat zastoupení tohoto, pro hřiště důležitého travního druhu, v porostu. Nižší druhová pestrost je kompenzována počtem odrůd
 5. imalizují poškození způsobené při sportu. Tento typ trávy je jedinečný tím, že jeho horizontální se rozšiřující stolony vytvářejí trávník, který je mnohonásobně pevnější než trávník z jiných odrůd jílku vytrvalého

Zakládáme trávník - praktické rady pro hustý zelený

Travní směs je připravena ze speciálních odrůd trav a správným použitím rychle ozelení poškozená místa v trávníku. Výsevek: 30-40 g/m² Balení: 25 kg Složení: Jílek vytrvalý Melborne 20% Jílek vytrvalý Cleopatra 20% Jílek vytrvalý Margarita 30% Jílek vytrvalý Bizet 1 20% Lipnice luční Brodway 10 TRADIČNÍ JÍLEK A VYTRVALÝ To nejlepší z obou světů RPR přináší sílu a rychlost v jedné směsi. Výhoda je v tom, že obě tyto vlastnosti směsi jsou využity ve stejný čas. Rostliny trávníku rychle klíčí, a proto může být po založení hustého trávníku intenzivně používán. Tradičně silné výběžkat

Travní koberec nebo též kobercový trávník je vypěstován přímo v naší trávníkové školce a proto skvěle reaguje na místní klima a přírodní podmínky. Trávník je pěstován po dobu minimálně 12 měsíců našimi zkušenými zaměstnanci. Tím jsme schopni zajistit perfektně hustý trávník v bezplevelném stavu AGRO CS Plevel v trávníku STOP 250 ml . AGRO Plevel v trávníku STOP je známý a oblíbený selektivní herbicid určený k likvidaci plevelů v trávnících.Přípravek Bofix velmi rychle a účinně působí na dvouděložné plevele což je jitrocel, smetánka, ptačinec žabinec, konopice, hluchavka, kopřiva, svlačec, penízek, ostružiník, jetel, lebeda, pcháč oset atd Složení: jílek vytrvalý 4n 12 %, kostřava luční 25 %, bojínek luční 30 %, lipnice luční 11 %, kostřava červená DV 5 %, jetel luční 12 %, jetel plazivý 5 %. Benefity: • zajišťuje kvalitní objemné krmivo • vhodná pro výrobu sena a senáže • travní směsi dodává česká společnost s dlouholetou tradic Trávník se na stadion doveze v rolích, které se rozbalují v jednotlivých pásech. Definitivně hotovo by mělo být ve středu dopoledne. Trávník pro stadion v Edenu pochází z východočeské Lhoty u Nahořan. Pro fotbalové stadiony se používají nejkvalitnější druhy - nejčastěji jílek vytrvalý a lipnice luční

Složení: 45% jílek vytrvalý, 35% lipnice luční, 10% kostřava červená trsnatá, 10% kostřava červená dlouze výběžkatá. Detailní popis Travní osivo Pažit - zahrada, zátěž . Kostřava červená - velmi jemná, hustá, dobře odolávající přísuškům. Uplatní se především na sušších pozemcích zejména v trsnaté. Rozměr: 250 x 40 cm Výška trávníku: 2,5 - 3 cm 1 paleta = 40 rolí (40m2), váha cca 1000 kg Složení travní směsi: lipnice luční 55 %, jílek vytrvalý 25 %, kostřava červená krátce výběžkatá 20 % Je možné objednat libovolné množství Trávník. Vybrat si ten pravý Podle účelu použití rozdělujeme trávníky do několika základních skupin. Okrasné trávníky mají reprezentativní charakter, měly by být jemné, husté a zelené téměř po celé vegetační období. Dalším požadavkem na tento typ je rychlá regenerace po případném poškození

Travní směs VALAŠKA - HŘIŠŤOVÁ 1kg – Obchodiště

Trávník, nejpoužívanější travní druhy rosmarinus

 1. Nejvýznamnější choroby trávníků Profizahrada
 2. Trávník do každé zahrady Flóra na zahrad
 3. Jak založit nový trávník Agrostis Agrosti
 4. Trávník - Wikipedi
 5. VV-3/3 okrasná směs s jílkem vytrvalým - Květnaté louk
 6. Jak na založení trávníku Česká zahrádk
 7. Renovace: obnova trávníku se špatným floristickým složení

Jak kultivovat problematický trávník - ČESKÉSTAVBY

 1. Je čas k setí trávníku - Novinky
 2. Floria Král trávníků 10 kg, Travní směs Král trávníků 10 k
 3. Jílek vytrvalý - Lolium perenne Zahradnictví FLO
 4. rpr-spor
 5. Chcete na zahradě nový trávník, ale nevíte jaký? S výběrem

FORESTINA Valaška Travní směs univerzální 10kg - PROHOPO

 1. RPR - Regenerující jílek vytrvalý
 2. Složení trávníkových směsí a vývoj jednotlivých travních
 3. Rady pro založení trávníku Travní směsi Drobné balení
Travní směs zátěžová Pažit - RYHOS s

Video: Jak naložit s problematickým a udusaným trávníkem

Choroby a škůdci trávníku - Dokonalý trávní

 1. Nehezké drny v trávníku - ZAHRADA
 2. Vše o trávníku: Doba vzcházení trávníku
 3. Jak dosáhnout anglického trávníku v kostce - Miluju svůj
 4. Jak na zdravě vypadající trávník - Rostliny-semena
 5. Zasévání trávníku - Dokonalý trávní
 6. HŘIŠTNÍ TRAVNÍ SMĚSI (hřišťové) • Agrostis
Travní směs dosev 5 kg - VÝROBKY BIOM | PlantaeAnglický trávník nebo zahrada plná lučních květů? – PrímaZaložení trávníku - Zahrada | ModrastrechaAROS-osiva | Travní směs obnovaParkování na trávníku povoleno! | Pěkné BydleníPastevní směs 2 (bez jetelů) – POLOPOZDNÍPastevní a lučníZakládáme trávník na míru zahradě - Zahrada
 • Srovnání pohonů 4x4.
 • Ps1 games online.
 • Vaščák fyzika priklady.
 • Web kamera k pc.
 • Divizionismus.
 • Ortéza karpálního tunelu zápěstí.
 • Volebni mistnosti.
 • Česká státní cena za literaturu 2016.
 • Nebezpečný odpad praha.
 • Kachna s jablky příloha.
 • Záznam o úrazu.
 • Mosambik dovolená.
 • Piknik slovo 344.
 • Malý pitaval z velkého města 5.
 • Krátkotažné obinadlo.
 • Ipad 3 64gb.
 • Amfora fotbal.
 • Salát caesar.
 • Jikra.
 • Darebáci george r.r. martin.
 • Vacterl syndrom genetik.
 • Aku strunová sekačka hecht.
 • Příčná flétna diskuze.
 • Jak funguje modem.
 • Anglická královská rodina historie.
 • Taneční praha 13.
 • Bolest krční a hrudní páteře.
 • Dny nato video.
 • Domácí kompresor.
 • Povinně nezadaný 2010.
 • Chagasova choroba přenašeč.
 • Labe restaurace.
 • Stanley kubrick dokument.
 • Hudebniny praha 9.
 • Cukroví ze slunečnicových semínek.
 • Krkonošský národní park mapa.
 • Dotazy na lékaře.
 • Všechny české nadávky.
 • Vojenské boty vzor 95.
 • Www sikland shop cz.
 • Sportovní pohádky pdf.