Home

Kulturní památka

Bývalé národní kulturní památky. Některé objekty o status národní kulturní památky přišly. Týká se to zejména pamětních míst dělnického hnutí, přičemž tyto stavby jsou nadále často chráněny jako kulturní památky. 199 Cílem založení Ústředního seznamu kulturních památek bylo zavést jednotnou evidenci, obsahující základní údaje důležité pro zjišťování péče o kulturní památky, kdy zejména tehdejší správní orgány na podkladě výpisu z ústředního seznamu vedly evidenci kulturních památek svých územních obvodů

Bečov nad Teplou (zámek) – Wikipedie

Seznam národních kulturních památek České republiky

 1. Národní kulturní památky (výčet, podrobnosti) Národními kulturními památkami se mohou podle zákona o archivnictví stát rovněž archiválie, které pro svou jedinečnost představují největší hodnoty archivního bohatství naší země. Vybírány jsou z archivních kulturních památek již dříve prohlášených.
 2. Kulturní památka musí být užívána způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu a památkové hodnotě. Vlastník kulturní památky je dále povinen oznámit každé ohrožení nebo poškození kulturní památky okresnímu úřadu a také stavebnímu úřadu, jde-li o nemovitou kulturní památku a to bez zbytečného odkladu
 3. Historické a kulturní památky v ČR. Stačí vybrat kostel, katedrálu, kapli nebo radnici, zkouknout otevírací dobu a vyrazit na prohlídku..
 4. památkově chráněná území, to je památkové rezervace městské, vesnické a archeologické a památkové zóny městské, vesnické a krajinné, a specifická památkově chráněná území (např. území s archeologickými nálezy) Kulturní památky se evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav. Přehled nemovitých.

Ústřední seznam kulturních památek ČR - mkcr

Památkový katalog je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Naleznete zde základní popisné údaje včetně fotografie a odkazu na umístění prvku v katastrální mapě Pivovar v Rudníku byl ve své době jedním z nejmodernějších pivovarů v Česku. Bohužel v posledních desetiletích chátral, ale nyní chceme tuto kulturní památku zachránit. Naším cílem je nalezení nové funkce pivovaru a jeho ekonomická nezávislost při zachování architektonických hodnot Přibližně 40 tisíc z celkového množství cenných staveb a areálů je chráněno jako nemovitá kulturní památka (vedle více než 40 tisíc kulturních památek movitých). Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od. Kulturní památkou mohou být věci movité i nemovité, které vykazují hodnoty vyme - zené v § 2 odst. 1 zákona o státní památkové péči. Nemovitými věcmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, ostatní věci jsou movité

Národní kulturní památky - Národní památkový ústa

 1. Národní kulturní památka Vyšehrad V Pevnosti 159/5b, Praha 2, 128 00 (+420) 241 410 348 info@praha-vysehrad.cz Spojení Metro trasa C - Vyšehrad Tramvaj 7, 8, 24 - Albertov Tramvaj 3, 7, 17, 16 - Výto
 2. samostatné vyjádření obce, na jejímž území se památka nachází, doporučení k zařazení do Programu; samostatné vyjádření Národního památkového ústavu k Projektu záchrany kulturní památky, doporučení k zařazení do Programu na příslušný rok, včetně vyjádření o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky.
 3. Kulturní památka. Za mimořádně závažný důvod pro zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku je možno považovat posun v oblasti poznání vlastností věci, která je kulturní památkou, a nemusí jít striktně o oblast vědeckého poznání
 4. Národní kulturní památka Vyšehrad příspěvková organizace - zřizovatel Hl. m. Praha V Pevnosti 159/5b Praha 2, 128 00 IČ: 00 419 745 DIČ: CZ 00 419 745 bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 2000730002/6000 Infocentrum Špička informace, prodej suvenýrů, vstupenky na prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu tel.: 261 225 30
 5. Bratři z Novojičínska zachránili továrnu, z ruiny je kulturní památka 15. července 2019 Už téměř dvě století stojí na okraji Oder na Novojičínsku někdejší textilní továrna
 6. Za archivní kulturní památky (AKP) mohou být prohlášeny archiválie, které vzhledem k době vzniku, obsahu, formě, původci nebo vnějším znakům mají význam pro dějiny obecné, národní nebo regionální, pro dějiny vědy, techniky nebo kultury nebo vzhledem k jedinečnosti nebo původnosti anebo k případné další výjimečné vlastnosti mají mimořádný význam pro.

Seznam národních kulturních památek, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje. Seznam je aktualizován ke dni 1. 7. 2018 Kulturní památka. Za kulturní památky mohou být Ministerstvem kultury prohlášeny nemovité a movité věci, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích. Národní kulturní památka Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení budovy Nové scény za kulturní památku. Potvrdila to Iva Awwadová z tiskového odboru ministerstva. Návrh na prohlášení divadelní budovy ze 70. a 80. let ležel na ministerstvu několik let. Národní divadlo připravuje rekonstrukci Nové scény a dalších přilehlých budov z téže doby. Ústav teorie a dějin architektury. Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje SMS hlasování probíhá od 16.3. - 31.3.2020 - více zde Pořádáním této soutěže se Jihomoravský kraj snaží motivovat vlastníky kulturních památek k jejich příkladným obnovám a zároveň šířit povědomí o kulturním dědictví jižní Moravy mezi.

Kulturní památky . Kostel sv. Ambrože ve Vícově. se nachází asi 2 km severovýchodně od centra města. Jde o jednu z nejstarších sakrálních památek nejen přeštického regionu, ale tato stavba patří mezi nejstarší kostely v Čechách. Do dnešních dnů se v interiéru dochovaly dvě gotické nástěnné malby Kulturní památka je nemovitý nebo movitý objekt kulturního významu. Zákon Národního shromáždění Republiky československé č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, ji s účinností od 3. května 1958 definoval jako kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo dochované. Nová kulturní památka na Liberecku. Wohlmannův statek se stal příkladem bydlení a hospodaření zámožné selské vrstvy. Redakce. 25.11.2020 . Ilustrační snímek, Václavice - vlevo část hrázděného domu, vpravo stará hasičárna . Zdroj: Wikimedia Commons, M.drobny, CC BY 3. Národní kulturní památky. Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích. Památník významného českého buditele a historika 19. století, Františka Palackého, tvoří jeho rodný dům - objekt bývalé staré školy z roku 1796. Je instalována expozice věnovaná životu a dílu tohoto zakladatele české odborné historiografie. Dobrý den, na chalupě Památka, jsme strávily s kamrádkami víkend v nádherné přírodě. Chalupa máte propracovanou do nejmenšího detailu. Je vidět že se za tímto místem skrývá spousta práce moc šikovných lidí, kteří to dělají s láskou. Krásné koupelny, pohodlné postele, kompletni vybavení..nic nemá chybu

Unikátní kulturní památka láká svou nevšednostní širokou tuzemskou i zahraniční veřejnost. Pod Dolní oblast Vítkovic spadá Multifunkční aula Gong, bývalý plynojem přetvořený na koncertní halu. U6 - malý svět techniky a hornické muzeum Landek park 73 realit v nabídce prodej s požadavky: památka, nebo jiná nemovitost. Vyberte si novou nemovitost na sreality.cz s hledáním na mapě a velkými náhledy fotografií nabízených domů

Práva a povinnosti vlastníka kulturní památky epravo

Chráněn jako kulturní památka České republiky. Lichtensteinský - Kaisersteinský palác. Jedná se o barokní palác nacházející se na levém břehu Vltavy na Malé Straně. Byl postaven mezi lety 1697-1698 podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky Je proto vhodné zpracovávat projektovou dokumentaci obnovy kulturní památky již ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, který dokáže identifikovat hodnoty, které daná kulturní památka má, a zároveň může doporučit nejvhodnější způsob a rozsah obnovy památky tak, aby její hodnoty byly zachovány Kulturní krajina Lednice-Valtice (1996) byla na Seznam zapsána v rozsahu krajinné památkové zóny Lednicko-Valticko a svými 200 km2 je jedním z největších člověkem koncepčně upravených areálů v Evropě. Přestavuje dílo vzniklé v průběhu 17.-20. století na panství rodu Liechtensteinů Prohlášení věci za kulturní památku. Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu, tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké a.

Levý Hradec - národní kulturní památka. Místo, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města. Leží na území města Roztok, v jeho žalovské části, necelých deset kilometrů od severního okraje. Technické zhodnocení kulturní památky. Dobrý den, prosím o radu. Naše budova je nemovitá kulturní památka a jako takovou ji odepisujeme v 6 odpis.skupině - 50let. Na školení (jako nový pracovník v.v.i.- majetkem nedotčený) jsem se dověděla, že každé TZ kult.památky bychom měli evidovat samostatně a odepisovat 15 let Zbytky zdiva jsou chráněny jako kulturní památka České republiky. Nedaleko od hradu vedla důležitá obchodní stezka z Čech do Bavor. Zámek Mirošov - Zámek nacházející se nedaleko Rokycan. Veřejnosti byl zpřístupněn roku 2005. Klášter Plasy - Klášter Plasy je bývalý cisterciácký klášter v obci Plasy (okres Plzeň.

Historické a kulturní památky v ČR Informuji

označit pojmem památka, aniž by bylo vždy možné (či potřebné), aby se zároveň těšily statusu kulturní památky, jak jej definuje zákon. 2 Josef Jungmann (ved. aut.), Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Díl III (P-R). Praha 1837, s. 17 a) nebo b) lze za kulturní památku samostatně prohlásit stavbu, která není samostatnou věcí, nebo soubor staveb; i taková kulturní památka se považuje za nemovitou kulturní památku. (3) Za kulturní památku lze prohlásit soubor věcí nebo staveb, i když některé z nich nevykazují znaky kulturní památky podle odstavce 1 Sklárna Huť Jakub Tasice je Národní kulturní památka České republiky. Jedná se o jedinečný soubor historických budov převážně industriálního charakteru přístupný jako výjimečně zachovalý sklářský skanzen. Mnoho historických událostí místního, regionálního nebo světového významu přešlo kolem, ale sklárna. Turistickou brožuru Církevní památky ve Dvoře Králové nad Labem si můžete stáhnout ve formátu PDF.. Římskokatolická farnost. Kostel sv. Jana Křtitele - Dvůr Králové nad Labem (kulturní památka ČR). Kostel byl na začátku 15. století postaven na místě románské baziliky ze 13. století Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Na území obce Mikulčice se nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice.Byly zde nalezeny důkazy o osídlení zdejší krajiny již v nejstarších dobách

Kulturní památky - mkcr

 1. Park - kulturní památka. Podstatnou část areálu tvoří park, který je kulturní památkou. V rozlehlém parku nemocnice o ploše přibližně 4,5 ha se nachází 524 stromů. Park je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy. Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem.
 2. Velmi hodnotná památka lidového užitkového stavitelství s dochovaným vnitřním technologickým zařízením. Veřejně přístupná národní kulturní památka. Opravy v roce 2019: V roce 2019 byla dokončena celková obnova větrného mlýna. Došlo k sanaci statických poruch zdiva, dřevěných nosných prvků podlah a stropů
 3. Kulturní památka. Choteč 23, 25226 Choteč, Středočeský kraj, Česko Do plánování.
 4. Prezentace objektu Dřevěnka Bozkov - kulturní památka je součástí serveru České hory Server www.ceskehory.cz představuje největší množství informací o českých horách na jednom místě ! Objekt je zařazen v kategoriích: Ubytování Český Ráj: Ubytování Jizerské hory.
 5. ál - 2500 Kč) Standard 11.10.2006 - Klementinum v Praze (observatoř) Národní kulturní památka (No
 6. Články na Deník.cz se štítkem kulturní památka. Pod šesti metry suti se skrývá 600 náhrobků. Ze hřbitova zbyla oprýskaná ze
 7. Národní kulturní památka. Vyhaslé pece v industriálních Vítkovicích zachrání nové muzeum 7. července 2020 V unikátním industriálním areálu ostravské Dolní oblasti Vítkovice vznikne nové muzeum. Zachrání..

Kulturní památka není pro veřejnost přístupná 4.8.2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Litoměřicích převzal od Národního památkového ústavu (NPÚ) rozsáhlý areál zámku Doksany Industriální komplex proměněný v jedinečné vzdělávací, kulturní a společenské centrum s mezinárodním přesahem. Přidte nás navštívit Články na Rychnovský deník se štítkem kulturní památka Místním nebylo jedno, že největší kulturní památka v obci chátrá Panoší Újezd - Nová střecha se v těchto dnech rýsuje na presbytáři kostela Nanebevzetí Panny 22.8.201

UNESCO památky v Kroměříži. Arcibiskuý zámek a zahrady jsou bezpochyby jedinečná místa k prozkoumání.. V roce 1995 byl mezi Národní kulturní památky České republiky a od prosince 1998 na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO zapsán komplex nádherných zahrady a arcibiskuý zámek v Kroměříži s mimořádně zachovalými interiéry Články na Žďárský deník se štítkem kulturní památka. Dům, o němž se prvně píše v roce 1613, je novou kulturní památko

Památka : venkovský dům s hospodářským zázemím : Ochrana stav/typ uzavření : P : Památkou od : 10.2.2015 2015-02-10: Číslo rejstříku ÚSKP Články na Hradecký deník se štítkem kulturní památka. Články na Hradecký deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Nabízíme k prodeji nemovitou kulturní památku v obci Svébohy v krásném prostředí Novohradských hor. Tvrz Svébohy spolu s přilehlou vesnicí vznikla někdy na přelomu 14. a 15. století, první písemná zmínka je z roku 1411 kdy byla majetkem Petra ze Svojbohovic, později přešla na rod Pouzaru z Michnic a roku 1541 si ji nechal Oldřich Pouzar zapsat do zemských desk.

Památkový Katalog - pamatkovykatalog

 1. ál - 2500 Kč) Proof 14.05.2008 - Řetězový most ve Stádlci Národní kulturní památka (No
 2. cí Kulturní památky technického dědictví 2006 - 201
 3. Články na Orlický deník se štítkem kulturní památka
 4. V Kraji Vysočina přibyla jedna kulturní památka Ve druhém čtvrtletí roku 2020 byl prohlášen za kulturní památku kamenný jednoobloukový most na 15.7.202

Secesní památka z počátku 20. století ani v minulosti příliš dlouho nesloužila účelu, jež má ve jméně. Dnes je to kvůli aktualizaci bezpečnostních norem, které zakazují výstavbu železničních zastávek v zatáčkách, nemožné Články na Liberecký deník se štítkem kulturní památka. Články na Liberecký deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku . Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí

Pivovar Rudník Kulturní památka

 1. Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379
 2. Články na Domažlický deník se štítkem kulturní památka. Články na Domažlický deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem
 3. ci z cyklu Kulturní památky technického dědictví v no
 4. Články na Chebský deník se štítkem kulturní památka
 5. Šolcův dům: Kulturní památka unikla demolici, sídlí v ní ochranáři Ačkoliv se dolní centrum Liberce pyšní především současnou architekturou, přesto se zde dodnes, v bezprostřední blízkosti moderních výškových budov, na pravém břehu řeky Nisy dochoval svědek starých časů
 6. Články na Znojemský deník se štítkem kulturní památka. Články na Znojemský deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem
 7. Buď nejste dosud přihlášen a zadané url je tedy pro Vás nedostupné, případně již neexistuje

Nemovité památky - Národní památkový ústa

Kostel je zaregistrován jako kulturní památka. Významný je i tím, že až do 18. století byl navštěvován obyvateli okolních vesnic - Vyklic, Lochočic, Otovic, které vlastní kostel neměli. Dnes se nachází v soukromém vlastnictví a konají se zde různé společenské a kulturní akce pozemek, kulturní památka, archeologie Abstract This contribution is focused on the estate as a subject of State monument care, the application of a Cultural Monument status and comparison to other types of protection, mostly related to archaeological issues. Key word

Vyšehrad: Homepag

Články na Vyškovský deník se štítkem kulturní památka. Články na Vyškovský deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Národní kulturní památka Klementinum - observatoř. Součástí Národní kulturní památky Klementinum je i observatoř umístěná v astronomické věži, která byla postavena pravděpodobně roku 1722 nad nárožím letního refektáře a barokní knihovny

Dotace na kulturní památky - Národní dotac

Kotnov – Wikipedie

Národní kulturní památka a památka UNESCO. Nacházíte se zde: Homepage Průhonický park Průhonický park. Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického a Zdiměřického potoka, použil původní. Články na Rakovnický deník se štítkem kulturní památka památka Premonstrátský klášter Milevsko - národní kulturní památka Oficiální stránky. Aktuální informace o otevírací době, vstupném a kontaktech jsou uvedeny na oficiálních stránkách: www.klastermilevsko.cz. Další tipy kam s dětmi v okolí.

Staroměstská tržnice – Wikipedie

Kulturní památka epravo

Články na Břeclavský deník se štítkem kulturní památka Články na Brněnský deník se štítkem kulturní památka. Články na Brněnský deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

Národní kulturní památka Vyšehrad - Vyšehrad: Homepag

Národní Kulturní Památka Vyšehrad, Praha: Zobrazte recenze, články a fotografi z Národní Kulturní Památka Vyšehrad na webu Tripadvisor ŠTÍTEK: kulturní památka. 7.2.2019 4 Opravy knínického zámečku: památka dostane novou vstupní bránu Miroslavské Knínice - Novou vstupní bránu dostane letos zámeček v Miroslavských Knínicích. Obe

kulturní památka - iDNES

Články na Bruntálský a krnovský deník se štítkem kulturní památka. Články na Bruntálský a krnovský deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky Národní kulturní památka Dne 8. února 2010 byl Vodní hamr v Dobřívě prohlášen vládou České republiky za národní kulturní památku, která je majetkem Plzeňského kraje a spravuje ji Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni

Kulturní památky - Ministerstvo vnitra České republik

Helfenburk u Úštěka – WikipedieLopata (hrad) – WikipedieHrad Bítov - Hrady a zámky - Jižní Morava - Podyjí

Články na Vyškovský deník se štítkem kulturní památka Články na Svitavský deník se štítkem kulturní památka. Články na Svitavský deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Články na Táborský deník se štítkem kulturní památka. Články na Táborský deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Články na Jablonecký deník se štítkem kulturní památka. Články na Jablonecký deník se štítkem kulturní památka. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Články na Deník.cz se štítkem kulturní památka

 • Irsko měna.
 • Odstranění nehtu.
 • Svatebni saty na plaz.
 • Černý dřez franke.
 • S bubka.
 • Info.cz recenze.
 • Denni rezim.
 • Wild wild west ke shlednuti.
 • Svrab lecba.
 • Odborné články odpady.
 • 3d tiskárny forum.
 • Porucha přijmu potravy příznaky.
 • Kráječ zeleniny delimano.
 • Kontinentální snídaně v usa.
 • Twenty háčky nosnost.
 • Sňatkový podvodník význam.
 • Avokádová pomazánka se sýrem.
 • Mšice mrkvová.
 • Zoo drážďany.
 • Dezinformace rusko.
 • Without you mariah carey preklad.
 • Pracovní listy angličtina části těla.
 • Kuba časový posun.
 • Láska mezi příbuznými.
 • Čzu koleje ceník.
 • The sims 3 tropický ráj.
 • Ředkev semena.
 • Star trek chronologie.
 • Zařizování bytu.
 • Směs do krmítek.
 • Keramické pánve.
 • Vznik vesmíru stručně.
 • Raný význam.
 • Školení strojníků sdh.
 • Chanel kabelka koupit.
 • Photoshop glasses.
 • States of world.
 • Jak vytvořit google drive.
 • Kuchařka pro syna.
 • Sumac spice.
 • Cyklostezka stribro.