Home

Metazachlor esa

Metazachlor ESA C14H17N3O4S 681006 172960-62-

Simultaneous determination of the metabolites of the

Metolachlor ethanesulfonic acid C15H23NO5S - PubChe

Produkt Firma Wirkstoff(e) Zulassungsende; Bengala : Adama: Metazachlor, Clomazone: 31.12.2022: Butisan : BASF: Metazachlor: 31.07.2022: Butisan Gold : BASF. sulfonic acids (ESA) and oxanilic acid (OA) degradates of chloroacetanilide herbi-cides in drinking water [2]. These compounds are degradation products of parent acetanalides widely used for weed control on corn, soybean, and other crops [3]. Annual use for six of these compounds in total (Metolachlor, Alachlor, Acetochlor Metazachlor je účinná látka. Metabolity látky metazachlor : +----- metazachlor ESA +----- metazachlor OA. Aktivita účinné látky Herbicid: Zařazení do skupiny účinných látek chloracetanilidy, pyrazoly: SMILES látk 2.2 Metazachlor content (411/SC/M/3, CIPAC E, p. 138) The metazachlor content shall be declared (g/l at 20°C or g/kg) (Note 2) and, when determined, the mean measured content shall not differ from that declared by more than the following amounts: Declared content in g/kg or g/l at 20 °C Tolerance above 100 up to 250 above 250 up to 500 above 50 metazachlor ESA; metazachlor sulfonic acid (eng), 479M08; BH 479-8; BH 479- 18 (eng) Relevance : Metazachlor ESA je účinná látka. Nadřazené látky : x----- metazachlor +----- metazachlor ESA. Aktivita účinné látky : Zařazení do skupiny účinných láte

AgromanualShop.cz prodej přípravků: Vrbenská 2083 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 202 311 mobil: 602 442 581, 725 421 540 shop@agromanual.c Metazachlor ESA 172960‐62‐21 1 Metazachlor OA 172960‐62‐21 1 Metolachlor 51218‐45‐21 1 Metolachlor ESA 171118‐09‐51 1 Metolachlor OA 171118‐09‐51 1 Propikonazol 60207‐90‐11 Tebukonazol 107534‐96‐31 1 Terbuthylazin 5915‐41‐31 Metazachlor ESA/OA: Francie-V MAX 240/240 Německo: GOV 3/3 SZÚ: 5/5 11 . Riziko toxických účinků acetochloru ESA z pitné vody (HQ) Věková skupina HQ při koncentraci 1 µg/l Kojenci do 3 měsíců 0,06 Kojenci 3-12 měsíců 0,04 Děti 1-3,99 roky 0,02 Těhotné ženy 0,01. 2 Introduction For the sensitive analysis of pesticides and pesticide metabolites in water, LC/MS is the instrumentation of choice. Fully automated online SPE couple Metazachlor ESA. Zásobovanou oblastí je obec Ústí , počet zasažených osob 209 osob. Zdrojem vody jsou 2 kopané studny. Voda je upravována dezinfekcí a je upravována reakce vody. 3 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlav

Pesticidy a jejich metabolity v pitné vodě — Vodní

CHEBI:83482 - metazachlor ESA. An organosulfonic acid that is 2-oxoethanesulfonic acid substituted by a (2,6-dimethylphenyl) (1 H -pyrazol-1-ylmethyl)amino group at position 2. It is metabolite of the herbicide metazachlor. This entity has been manually annotated by the ChEBI Team Guidechem provides Metazachlor ESA chemical database query, including CAS registy number 172960-62-2, Metazachlor ESA MSDS (Material Safety Data Sheet), nature, English name, manufacturer, function/use, molecular weight, density, boiling point, melting point, structural formula, etc. Find chemicals information Metazachlor ESA at guidechem, professional and easy to use { homeurl: https://www.labinstruments.org/en/, resultstype: vertical, resultsposition: hover, itemscount: 4, imagewidth: 70, imageheight: 70. Metazachlor sulfonic acid (ESA) (CAS 172960-62-2) 5 µg/l*) 22.5.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l Metazachlor (CAS 67129-08-2) Metazachlor oxanilic acid (OA) (CAS 1231244-60-2) 5 µg/l*) 29.7.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l.

Metazachlor oxalic acid (Ref: BH479-4) Last updated: 16/12/2013 (Also known as: 479M04; Metazachlor M04 Metazachlor 0,0155 0,020 Metazachlor ESA 0,088 2,6 Metazachlor OA 0,22 6,6 Metolachlor ESA 0,059 0,75 Metolachlor OA 0,051 0,15 S-Metolachlor 0,014 0,014 Terbuthylazin 0,022 0,039 Tabulka 5: Souhrn výsledků jednotlivých analytů (medián, maximum, počet stanovení pod LOQ)

Západoslovenská vodárenská spoločnosť: Voda v šamorínskom

Pesticidy a jejich metabolity v pitné vodě — Vodní

479M04 (metazachlor-OA, 96.5%), 479M08 (metazachlor-ESA, 99.1%), and 479M16 (94.2%) standards were supplied from Kyung Nong Co. Ltd. (Seoul, Korea). Acetonitrile and methanol were HPLC grade (Merck, Darmstadt, Germany). Formic acid and ammonium formate were ACS grade (Sigma-Aldrich, Buchs, Switzerland) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quinmera Alachlor ESA Metazachlor ESA Odåvodnem: 1 gg/l za pyedpokladu, že hodnota mateYské látky Alachlor bude ménè než 0, I ug/l 5 gg/l za pyedpokladu, že hodnota mateiské látky Metazachlor bude méné než 0, 1 gg/l Spoleénost Severoéeské vodovody a kanalizace, a.s., Piítkovská 1689, 415 50 Teplice, jak Metazachlor-ESA Structure. Close. Systematic / IUPAC Name: 2- [ (2,6-Dimethylphenyl) (1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid. ID: Reference1547. Other Names: Ethanesulfonic acid, 2- [ (2,6-dimethylphenyl) (1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxo-. Formula: C14H17N3O4S

Metazachlor-ethane sulfonic acid (ESA) 172960-62-2 04-CA14950020. Accurate Mass: 323.094 Country of Origin: GERMANY Current lot expiry date: 22/11/202 Metazachlor ESA 136 -10400 ng/l Metolachlor ESA 163 -4730 ng/l Alachlor ESA 19 -1100 ng/l Tj. herbicidy používané nejastji k řepce a k bramborám, kukuřici (převažuje forma ESA) -o řád vyšší koncentrace, což je pravdpodobn způsobeno její znan vyšší perzistencí oproti form O Metolachlor has the chemical formula C10015 H 22 NO 2 Cl and a molecular weight of 283.8. It is a liquid that is white to tan in color. Metolachlor has a vapor pressure of 1.3 × 10 − 6 and a boiling point of 100°C at 0.001 mm Hg. The solubility of metolachlor in water is 530 ppm at 20°C 7 carboxin 40 MCPA 7 Metazachlor ESA 8 chloridazone 41 MCPB 8 Metazachlor OA 9 chlorpyrifos 42 MCPP 9 desfenylchloridazon 10 chlortoluron 43 mefenpyr-diethyl 10 terbuthylazin-desethyl 11 clomazone 44 metamitron 11 terbuthylazin-hydroxy 12 clopyralid 45 metazachlor 12 atrazin-deisopropyl 13 cyanazin 46 metconazole 13 atrazin-desethy

Metazachlor Metabolite 479M16 C17H21N3O5S 68110

V dalším roce sledování byla proto pozornost zaměřena na vybrané metabolity, a to metazachlor ESA, alachlor ESA a metolachlor ESA. Z dalších poznatků vyplynul návrh na rozšíření sledovaných látek o acetochlor a jeho metabolity acetochlor ESA a OA, atrazin a jeho metabolit atrazin 2 -hydroxy Pesticide properties for Metazachlor, including approvals, environmental fate, eco-toxicity and human health issue Adama Sultan® 50 SC is a residual herbicide for use in winter and spring oilseed rape forming a foundation for the control of a wide range of broad leaved weeds and annual grasses. In addition to oilseed rape, Sultan® 50 SC can be used in vegetable crops such as brussels sprouts, cauliflowers, cabbage, broccoli, calabrese, turnips and swedes. It can also be used in fruit trees, ornamentals. This MassBank Record with Accession EA070555 contains the MS2 mass spectrum of '2-[(2,6-dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid'. The mass spectrum was acquired on a LC-ESI-ITFT with NEGATIVE ionisation using HCD fragmentation with the collision energy '60 % (nominal)' at a resolution of 7500 and has the SPLASH 'splash10-00fs-5900000000-6e6bf825e28915cbd51f' Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA), 10 mg, certified - Produkty. EN CZ SK PL RU. Domů.

 1. Metazachlor ESA, CAS 172960-62-2 (metazachlor sulfonic acid) talc, jako predešlé dva metabolity piedstavuje s metazachlorem OA dva nejéastéji se nacházející metabolity mateiského pesticidu metazachloru v podzemních vodách. Metazachlor ESA je spolu s dalšími dvéma metabolity (UK Confirmatory data, záfí 2013
 2. Groundwater contains mainly MESA, Diuron and metazachlor ESA at concentrations close to limits of quantification (LOQ) (0.02 µg/L). Metolachlor, metazachlor and alachlor due to their fast degradation in soils were found in small amounts (LOQ - 0.2 µg/L). Conversely glyphosate was regularly found during warm and sunny periods up to 0.6 µg/L.
 3. o]-2-oxoethanesulfonic acid; Definition: An organosulfonic acid that is 2-oxoethanesulfonic acid substituted by a (2,6-dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)a
 4. Z naměřených výsledků vyplynulo, že aktivní uhlí dokázalo spolehlivě odstranit většinu pesticidů. Pouze během odstraňování pesticidu Metazachlor ESA začalo docházet k desorpci. Číst dál..
 5. This MassBank Record with Accession EA070552 contains the MS2 mass spectrum of 'Metazachlor ESA' with the InChIKey 'IPVCSECPEVHQOV-UHFFFAOYSA-N'
Ny screening for pesticider viser, at drikkevandet fra

Metolachlor - Wikipedi

 1. Metazachlor 67129-08-2 1 1 Metazachlor ESA 172960-62-2 1 1 Metazachlor OA 172960-62-2 1 1 Metolachlor 51218-45-2 1 1 Metolachlor ESA 171118-09-5 1 1 Metolachlor OA 171118-09-5 1 1 Propikonazol 60207-90-1 1 Tebukonazol 107534-96-3 1 1 Terbuthylazin 5915-41-3 1 1 Terbuthylazin 2-hydroxy 66753-07-9 1
 2. ZL metazachlor ESA 7. Látka CAS Povrchové vody Podzemní vody Acetochlor 34256-82-1 1 1 Acetochlor ESA 187022-11-3 1 1 Acetochlor OA 194992-44-4 1 1 Alachlor 15972-60-8 1 1 Alachlor ESA 142363-53-9 1 1 Alachlor OA 171262-17-2 1 1 AMPA 1066-51-9 1 Atrazin 1912-24-9 1 1.
 3. Sestava pesticidy SOPOR včetně AMPA a Glyfosát - 53 látek (2 analýzy GC/MS, 2 analýzy LC/MS + subdodávka
 4. PL metazachlor ESA 8 PL alachlor OA 7 PL atrazin desethyl 7 PL prometryn 7 PL terbutryn 7 PL terbuthylazin 2-hydroxy 7 PL metolachlor OA 7 PL chlorotoluron 7 PL acetochlor ESA 7 PL bentazon 7 PL clopyralid 7 PL desmetryn 7 PL 2,6-dichlorbenzamid 7 PL dimethachlor OA 7 PL atrazin desethyl-desisopropyl
 5. Select categories you would like to watch. Updates to this gene will be send to {{ username }
 6. Metazachlor ESA : maxima 2012 -2018 často více než 1000 ng/l 8/9/12. Drenážní vody nejvýznamnější pesticidní látky pokusné povod
 7. Only for the pesticide Metazachlor ESA was the course of desorption indicated during removal. According to the performed experiment, we evaluate the activated carbon Filtrasorb F100 as a suitable sorbent for removing pesticides from water

Video: Metazachlor-ethane sulfonic acid (ESA) LGC Standard

Synonyms: Exact Synonyms: 2-[(2,6-dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid : Related Synonyms: Formula=C14H17N3O4S ; InChI=1S/C14H17N3O4S. Maximum concentration of metazachlor ESA measured in surface water across the river basin of the Švihov water reservoir. U forem kyselých derivátů pesticidů (formy ESA a OA u chloracetanilidů) je roční vývoj jejich koncentrací v tocích více vyrovnaný a nezávisí v takové míře na velikosti aplikované dávky v sezoně jako u. Metazachlor Common Name für 2-Chlor- N -(2,6-dimethylphenyl)- N -(1 H -pyrazol-1-ylmethyl)acetamid, von BASF 1976 eingeführtes selektives Herbizid . Eigenschafte Alachlor, 2-chlor-N-(2,6-diethylfenyl)-N-(methoxymethyl)acetamid, je organo chlorový herbicid.. Uveden na trh byl v roce 1975.Používá se na polích s řepkou, cibulí, brambory nebo sójou.. Alachlor v případě dlouhodobého působení vede k poškození ledvin, jater, sleziny, nosní sliznice a očí.Je vysoce toxický pro vodní prostředí.. MCPA 94-74-6 Metazachlor ESA 172960-62-2 Metazachlor 67129-08-2 Metazachlor OA 172960-62-2 Metazachlor ESA 172960-62-2 Metolachlor 51218-45-2 Metazachlor OA 172960-62-2 Metolachlor ESA 171118-09-5 Metolachlor 51218-45-2 Metolachlor OA 171118-09-5 Metolachlor ESA 171118-09-5 Propikonazol 60207-90-

a Metazachlor ESA v pitné vodé, neupraveného právním predpisem. Vodovod pro veFejnou pottebu obce Horní Pochlovice zásobuje pitnou vodou 160 obyvatel, z toho détí do 18 let je 22; roöní spotteba vody je cca 8 000 m3 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. průměrná průměrná stanovená hyg. typ stanovená hyg. typ č. ukazatel jednotky hodnota limit limitu č. ukazatel jednotky hodnota limit limitu 1 Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 MH 47 atrazin ng/l <10,00 100,0 NMH 2 enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH 47 atrazin-desethyl ng/l <10,00 100,0 NMH 3 Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH 47 simazin ng/l <10,00.

íáí ářářň ářžíň šířčáČ SOP Ukazatel / SOP - metoda Jednotky í č min. max. Acetochlor ng/l 91,2 O-19-A ČČ LC-MS/MS Nejistota ± Acetochlor ESA ng/l 74,2 O-19-A ČČ LC-MS/MS Nejistota ± Acetochlor OA ng/l 83,0 O-19-A ČČ LC-MS/MS Nejistota ± Aclonifen ng/l 84,1 O-19-A ČČ LC-MS/MS Nejistota ± Alachlor ng/l 98,0 O-19-A ČČ LC-MS/MS Nejistota ± Alachlor ESA ng/l 69, Uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě číslo 52040 z 9. 4. 2015 (dále jen Smlouva) neochema produces (and distributes) certified analytical standards for organic residue and environmental analysi

D6-Metazachlor ESA sodium salt: Catalog No.: 679257: Relevant identified uses of the substance or mixture: Identified: Laboratory chemical uses: R&D: Uses advised against: HPC Standards Inc 1170 Howell Mill Road, Suite 300 Atlanta, GA 30318 Tel. +1 (678) 244-1536 Fax. +1 (404) 586-6820: HAZARDS IDENTIFICATION: 2.1 Classification of the. The effects of the herbicide metazachlor and its major metabolite metazachlor OA at two concentrations, including environmentally relevant concentrations of metazachlor (0.0115 µmol/l and 0.0790. metazachlor / metazachlor 67129-08-2 µg.l-1 0,1 0,156 VP0326 Rybitví (Černá u Bohdanče) Horní a střední Labe metazachlor ESA / metazachlor ESA 172960-62-2 µg.l-1 0,1 4,41 VP7718 Ševětín (Mazelov) Horní Vltava metazachlor OA / metazachlor OA 1231244-60-2 µg.l-1 0,1 2,38 VP1924 Křešice Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky. The chloroacetamide metazachlor is a commonly used pre-emergent herbicide to inhibit growth of plants especially in rape culture. It occurs in surface and ground water due to spray-drift or run.

metazachlor-ESA and -OXA). Seasonally and locally, they are however recurrent in higher concentrations. With the results of the special assay we now dispose of comparable results in the longitudinal profile of the Rhine for about 300 substances. Based on the evaluatio V povrchových vodách se v současné době nachází zejména tato rezidua účinných látek včetně jejich metabolitů: metazachlor (OA - oxanilic acid, ESA - ethanesulfonic acid) , metolachlor ESA, AMPA, dimethachlor ESA, chloridazon methyl-desphenyl, alachlor ESA, acetochlor ESA, terbuthylazin, atrazin, metolachlor OA, glyfosát. Metazachlor-Sulfonsäure ESA, BH479-8 Nein EFSA-Schlussfolgerung - Metazachlor-Säure OA, BH479-4 Nein EFSA-Schlussfolgerung - METABOLITEN IM GRUND- UND TRINKWASSER: BIOLOGISCHE UND HUMANTOXIKOLOGISCHE RELEVANZ VON PFLANZENSCHUTZMITTELWIRKSTOFF-METABOLITEN --- 9 --- Tabelle A: Bewertungsergebnisse von PSM-Wirkstoff-M etaboliten hinsichtlich. 29.7.2015 *) za předpokladu, že hodnota mateřské látky metazachlor bude méně než 0,1 µg/l Alachlor (CAS 15972-60-8) Alachlor ethanesulfonic acid (ESA

Metazachlor ESA C14H17N3O4S ChemSpide

 1. 5.4.7 Metazachlor ESA a metazachlor OA.. 51 5.4.8 Atrazine (skupina -hydroxy).. 58 5.5 VYBRANÉ NENAM ŘENÉ PESTICIDNÍ LÁTKY..... 59 5.6 VYHODNOCENÍ ÚINNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ PESTICIDŮ.
 2. Metazachlor ESA Metazachlor OA Metolachlor ESA Metolachlor OA 0 0 0 0.65 0.1 0 0.15 0.05 0 3 0.5 0 0 0.5 0. Pesticidy - ČOV Modřice (povrchová voda) mg/L 1 2.4-D Atrazine Atrazine-2-hydroxy Atrazine-desethyl Atrazine-desisopropyl Azoxystrobin Chloridazon Chloridazon-desphenyl Chlorpyrifos Diuron Imidacloprid Isoproturo
 3. anty (plastifikátory, zpomalovače hoření, antikorozní prostředky) patří k nejčastěji nalézaným organickým mikropolutantům povrchových vod. V intenzivně zemědělsky využívaných oblastech koncentrace pesticidů a.
 4. This MassBank Record with Accession EA070558 contains the MS2 mass spectrum of 'Metazachlor ESA' with the InChIKey 'IPVCSECPEVHQOV-UHFFFAOYSA-N'

20100721000000000709 eph

Analytical Method for the Determination of Metolachlor

Metazachlor ESA, Metazachlor OXA, Metolachlor ESA, Metolachlor OXA 350 € excl. VAT - total amount for 2 tests (excluding transport costs) 20 participants i n 2019 - EXPERIENCE 4 YEAR This MassBank Record with Accession AU206104 contains the MS2 mass spectrum of 'Metazachlor-ESA' with the InChIKey 'IPVCSECPEVHQOV-UHFFFAOYSA-N' Podzim > 0,1 µg/l Jaro > 0,1 µg/l Podzim Acetochlor ESA - - 8 6 Acetochlor OA - - 2 0 Alachlor ESA 1 2 39 31 Atrazin - - 2 2 Bentazon - - 1 0 Desethylatrazin - - 3 1 Hexazinon - - 0 1 Chloridazon-desphenyl 0 0 16 29 Chloridazon-methyl-desphenyl 0 0 10 7 Metazachlor-ESA 0 0 23 25 Metazachlor-OA 1 0 53 13 Metolachlor ESA 0 0 20 11 Metolachlor.

47 hexachlorbenzen ng/l 1,5 100,0 NMH metazachlor ESA ng/l 82,8 5000 NMH 47 p,p'-DDE ng/l 1,5 100,0 NMH metazachlor OA ng/l 10,00 5000 NMH 47 p,p'-DDT ng/l 1,5 100,0 NMH benzotriazol ng/l 10,00 4000 NMH 47 lindan ng/l 1,5 100,0 NMH benzotriazol methyl ng/l 10,00 4000 NM metazachlor ESA µ EA SOP 7.9.3 <0,020 5 metazachlor OA µ EA SOP 7.9.3 <0,020 5 metolachlor ESA µ EA SOP 7.9.3 <0,020 6 metolachlor OA µ EA SOP 7.9.3 <0,020 6 2,6 dichlorbenzamid µ EA SOP 7.9.3 <0,010 3 NV. M135S010ANVC Metazachlor ESA 172960-62-2 10ug/mL no Acetonitrile 1.1mL M135S01MANVC Metazachlor ESA 172960-62-2 1000ug/mL no Acetonitrile 1.1mL M135S100ANVC Metazachlor ESA 172960-62-2 100ug/mL no Acetonitrile 1.1mL M136P001 Metolachlor OXA 152019-73-3 Neat no 1m acetochlor ESA acetochlor OA alachlor alachlor ESA alachlor OA atrazin atrazin-2-hydroxy atrazin-desethyl atrazin-desisopropyl azoxystrobin bentazon chloridazon chloridazon-desfenyl chloridazon-methyl desfenyl chlorpyrifos chlortoluron chlortoluron-desmethyl clopyralid cyprokonazol dicamba dimethachlor dimethenamid epoxiconazol ethofumesá Metolachlor OA PESTANAL®, analytical standard; CAS Number: 152019-73-3; Synonym: BSTFA, TMCS, N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)oxalamic acid, [(2-Ethyl-6-methylphenyl)(2-methoxy-1-methylethyl)amino]oxo-acetic acid; Linear Formula: C15H21NO4; find Supelco-34148 MSDS, related peer-reviewed papers, technical documents, similar products & more at Sigma-Aldrich

Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Metazachlor

chemical compoun Metazachlor ESA µ 0,025 á 5 NMH ano pesticidy met. LCMS Metazachlor OA µ <0,04 á 5 NMH ano pesticidy met. LCMS Chloridazone-desphenyl-µ <0,03 á 6 NMH ano pesticidy met. LCMS Chloridazon-methyl desphenyl µ <0,05 á 6 NMH ano pesticidy met. LCMS Atrazin - desethyl + µ <0,01 á 0,1 NMH ano pesticidy met. LCMS Atrazin - desisopropyl + µ <0.

ČHMÚ - Pasportizace pesticidů - Pasport látk

metazachlor µg/l 2 0,0075 0,005 0,01 metazachlor ESA µg/l 2 0,02 0,02 0,02 metazachlor OA µg/l 2 0,03 0,02 0,04 metolachlor µg/l 2 0,015 0,01 0,0 - Metazachlor OA (metazachlor oxanilic acid - CAS 1231244-60-2) - Metazachlor ESA (metazachlor ethane sulfonic acid - CAS 172960-62-2) Five batches were prepared, involving different matrices and different concentration levesl

metazachlor - Účinné látky - Agromanuál

metazachlor ESA 341 282 314 236 249 metazachlor OA 109 125 87,7 76,9 69,3 DEET 23,1 38,9 30,4 539 248 suma 573,9 532,4 529,8 927 645,8 PL / datum 18.6.2013 8.7.2013 18.7.2013 6.8.2013 3.9.2013 atrazin 0 0 0 0 0 acetochlor ESA 0 0 0 0 20,6 acetochlor OA 0 0 0 0 0 alachlor ESA 23,9 0 0 0 27,3 alachlor OA 0 0 0 0 0 metazachlor ESA 177 140 136 177. ESA (1,92 WI, 0.286 a 0,9660 a metazachlor ESA (1,04 ugfl a O ukazatele kvality vody splñuji pož.adavky vyhlåšky 252. pro ukazatel alachlor ESA byla org ochrany vetejného zdravi pro vodu pitnou stanovena rozhodnutim vydaném dne 05.11.2018 KHSSC 56667/2018 limitni hodnota I ug/l za piedpokladu, Ze hodnota matetské pesticidn METAZACHLOR ESA: 5 000 ng/l METAZACHLOR OA: 5 000 ng/l DIMETACHLOR ESA: 100 ng/l. Vodárenská nádrž Vrchlice (u odběru z hráze) 16.3.2012 - 26.8.2019 Přípravky na ochranu OBILNIN a LUSKOVIN Limity: BENTAZON: 100 ng/l CHLORTOLURON: 100 ng/l ISOPROTURON: 100 ng/l.. Metazachlor µ <0,02 V max. 0,1 NMH LC 05:U.S.EPA 535,U.S.EPA 536 (4) A Metazachlor ESA µ <0,02 V

metazachlor ESA (CHEBI:83482

Metazachlor-ESA. LabStandard® Metazachlor-ESA Conc. 100 mg/l in Acetonitrile Pkg. 1 x 1,1 ml amber ampoule. CAS Number: 172960-62-2 Codice: CRM2B3L1302. Availability Not Available. Il prezzo di questo prodotto è su richiesta, inserisci i dati per richiedere un preventivo. Nome e Cognome; Ragione sociale Metazachlor ESA µ 3,38 á 5 NMH ano pesticidy met. LCMS Metazachlor OA µ 0,687 á 5 NMH ano pesticidy met. LCMS Chloridazone-desphenyl-µ <0,03 á 6 NMH ano pesticidy met. LCMS Chloridazon-methyl desphenyl µ <0,05 á 6 NMH ano pesticidy met. LCMS Atrazin - desethyl + µ 0,011 á 0,1 NMH ano pesticidy met. LCMS Atrazin - desisopropyl + µ <0. Metazachlor ESA nejvyšší mezní hodnota 1,0 μg/l Alachlor ESA nejvyšší mezní hodnota 2,0 μg/l Rozhodnutím 20816/2016 z 19.9.2016 byl stanoven pro látku neupravenou právním předpisem alachlor ESA limit typu nejvyšší mezná hodnota 2,0 μg/l. Toto rozhodnutí se tímto rozhodnutím ruší Obsah reziduí pesticidů. ve vodních tocích. v oblasti povodí Labe. Ing. Jiří Medek. a kolektiv laboratoř

 • Vertikalismus.
 • Tv nova online.
 • Péče o starou osobu.
 • Domácí workoutové hřiště.
 • Úlohy pre nevestu.
 • Pančavský vodopád cesta.
 • Policejní hlídky znojmo.
 • Hardtail rámy.
 • Jewett korzet.
 • Cert wiki.
 • Nin chorvatsko ubytování.
 • Indigo wiki.
 • Malování hennou na tělo.
 • 1950 udalosti.
 • Sýček obecný prodej.
 • Francie tradice.
 • Flint america water.
 • Chov ovcí valaška.
 • Kvakoš noční zvuk.
 • Alcina lekarna.
 • Triky s prstama.
 • Tatra daf.
 • Kontejnery na textil praha 5.
 • Kentaur souhvězdí.
 • Paragliding padák prodej.
 • Boty na lyže.
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy pracovní sešit výsledky.
 • Asie státy seznam.
 • Školní lenoch.
 • Kurds in iraq.
 • Ragú pohlreich.
 • Prince of persia sands of time csfd.
 • Drmek bolest prsou.
 • Kotva k člunu.
 • Bursitida léčba.
 • Flossenburg koncentrační tábor.
 • Panenky jako zive levne.
 • Tancování ve zlíně.
 • Struktura argumentu.
 • Velky voz.
 • Organické bambucké máslo.