Home

Antická hudba

Stará Perzia :: Zelená hudobná náuka

antická hudba, hudba starověkých Řeků a Římanů. V životě Reků zaujímala hudba mimořádné místo; těsně spjata s poezií a tancem byla spolu s gymnastikou pův. zákl. složkou výchovy. Řekové připisovali hudbě velký účinek na lidskou duši, viděli v ní nejen est., ale především mravní sílu. To se odráží v názorech pythagorovců a později hl. u Platóna a. Hudba v antickém Řecku a Římě . Muzika - slovo pochází z řeckého mouziké- označení veškeré umělecké produkce, usilující o co nejvznešenější výraz. Hudba se stala prvkem dokonalosti, nástrojem ke zlepšení lidského chování a myšlení. Nabyla etický obsah, který jí přisuzujeme i dnes

antická hudba Vševěd

Hudba hraje v mnoha kulturách vedle role zábavné též roli kultovní a nejinak tomu bylo i ve starověkém Řecku. V nejstarších obdobích, kdy ještě nemáme doloženy hudební nástroje ani hudební zápisy, můžeme předpokládat například hudbu související s obřady plodnosti nebo mající apotropaický (ochranný) význam apod Antická hudba. Marek Kalivoda, Pavel Pytlík, Michal Konárek. Typický nástroje, charakteristika období a kultury, sopfó, homér, hymna na hymnu na Slunce, autoři Hudba u Římanů se v mnoha ohledech lišila, stejně jako divadlo, které od Řeků také přejali. Například jejich poezie nebyla doprovázena nástroji, hudba i divadlo obecně sloužili hlavně pro pobavení a pro vojenské účely. Nevycházeli tolik z náboženských tradic a mýtů. Důležité bylo spíš společenské hledisko a.

Antika (z latinského antiquitas dávné časy) je v historiografii označení pro období starověku na území Řecka a Říma a jejich kulturu, na kterou navazoval a z ní čerpal Západní svět.Antická civilizace během helénismu a římské expanze silně ovlivnila také přilehlá území Evropy, severní Afriky a Blízkého východu.Za její počátek lze považovat archaické. V myšlenkách a dílech Sókrata, Platóna a Aristotela dosáhla antická filozofie svého vrcholu. Na principech a zásadách v nich obsažených je dodnes postavena křesťanská a evroá etika. Svůj rozkvět zaznamenaly rovněž hudba, architektura, sochařství a malířství. Úspěchy dosažené Helény v těchto oblastech tvořily. Starověk (4.-3. tisíce l.př.n.l.- 5.stol.n.l.) . a) Východní civilizace - Čína, Indie, Egypt -vynikaly vzdělaností, zručností a uměleckým cítěním, památky hudební, literární i výtvarné Čína -nejstarší hudební kultura dnešní doby, hudba je těsně spjata s kultem, tancem, poezií, dramatem - znali celotónovou pětitónovou stupnici - pentatoniku, věřili v. Antická hudba, podobně jako antická filosofie, literární teorie a výtvarné umění se ukazuje jako důležitý faktor, který není jen povrchním dědictvím, nýbrž jednou z cest k pochopení nejen naší kultury a civilizace, ale i takových jemností, jako jsou vlastnosti liturgického zpěvu

Hudba v antickém Řecku a Římě - hudebka

Hudba antických kultur Autor: Černý, Miroslav K. Nakladatel: Academia EAN: 9788020012517 ISBN: 80-200-1251-6 Popis: 1× kniha, vázaná, 396 stran, česky Rozměry: 16 × 24 cm Rok vydání: 2006 (2. vydání Antická Štvanice 2020 Šílený Herkules Tygr v tísni uvádí pátý ročník slavnosti antického divadla v přírodních kulisách ostrova Štvanice za doprovodu tekoucí vody a tepajícího velkoměsta antická hudba. Viz též: LesMu. Viz též: videoklipy. Viz též: hudební ceny. Viz též Viz též: hudba v reklam ě. Viz též. hudba, dějiny hudby, antika, starověk, hudební nástroje, antická hudba, monografie ISBN: 8020012516: EAN: 9788020012517 Popis Kniha jednoho z našich předních hudebních vědců je v české odborné literatuře dosud nejdůkladnějším a nejucelenějším výkladem o antické především řecké a římské hudbě.. antická hudba. See also: LesMu. See also hudba pro mechanické hudební nástroje. interpretace a přijetí hudebního díla. conjunto. filozofie hudby. židovská hudba. hudební místopis. zednářská hudba. velikonoční hudba. elektronická hudba

Vůbec jsem netušil, jak antická hudba zněla, a bylo pro mě moc zajímavé to zjistit, hodnotí vystoupení jeden z posluchačů. A musím říct, že je tam slyšet ten dvoutisíciletý rozdíl. Naše dnešní hudební cítění je zřejmě už trochu jiné, než bývalo ve starověku. I tak mají ale ty skladby něco do sebe Hudba stále ještě pevně spjata s hudbou a tancem. Sólová lyrika ustupuje té chorické. Umění už tolik neslouží bohům, ale stává se zábavou pro lid, a to dokonce i v konzervativní Spartě - slavnosti, sbory, kitharódi apod antická hudba. See also: LesMu. See also hudba pro mechanické hudební nástroje. hudba pro smyčcové nástroje. hudba pro strunné nástroje. hudební akustika. hudební díla. hudební historiografie. hudební místopis. hudební tektonika

ŘECKÁ KULTURA A VZDĚLANOST Archaické období* ( od nejstarších dob - 6. stol. př. n. l. ) Písmo 24 znaků, jenom hlásky, převzato od Féničanů, později byli přidány i samohlásky Školský systém poprvé v dějinách, na svou dobu velmi dokonalý, Ideál - člověk tělesně krásný a mravně ušlechtilý - platí dodnes, soukromé školy pro muže od 6 do 18 let. ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Antická filosofie. Antikou se souhrnně nazývá období dějin a kultury starověkého Řecka a Říma, samotná antická filosofie je však převážně řeckou záležitostí; římské filosofické myšlení na řeckou filosofii většinou jen navázalo a není příliš originální Klíčová slova: antická hudba, dechové nástroje, Řecko, Řím, Etruskové, aulos, tibia, sýrinx, salpinx, tuba, cornu, bucina Abstract v angličtině: Abstract This thesis deals with ancient wind musical instruments. It focuses especially on three kinds of them - aulos, syrinx and military musical instruments, where salpinx, lituus and.

Starověká řecká hudba a hudební nástroje Archeologie na

 1. Antická filozofie Řecká filozofie vznikla v 6. století př.n.l. v Malé Asii, v období klasického Řecka (Milét, Efes). Filozofie se v té době zabírá především otázkou bytí (ontologie) a podstatou člověka (filozofická antropologie). Období antické filozofie lze rozdělit na 3 období: předsokratovská filozofie (6.-4.st. př.n.l.) klasické období (5.-4.st.př.n.l.
 2. Antická mytologie Radiměř, 6. 11. 2010 Literárně-historický úvod: Hudba byla součástí náboženského života. Rozvoj sborového zpěvu, tance a dramatu- hudební doprovod. Vznikla Seikova píseň, pijácká píseň, podle které by si člověk měl užívat života
 3. Antická mytologie Mytologie=bájesloví; soubor mýtů, odrážející fantastické představy lidí o světě, přírodě a lidském bytí. Je prvotním světovým názorem a zároveň předstupněm náboženství
 4. románská hudba, gotická hudba, duchovní hudba, gregoriánský chorál, melizmaty, Minnesängři: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni
 5. Antická společnost, z. s. Ústav klasických studií hudba, věda, životní styl, strava ad.) a popularizovat antiku a její kulturní dědictví mezi širokou veřejností. Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium.
Erotikon - Poézia - Antikvariat Steiner

f) hudba 20.st. PRAVĚK - první projevy hudby - pláč, projevy emocí, napodobování zvuků zvířat, rytmus - údery kamenů, kostí, dřev - nejstarší hudební projev - zpěv spojený s pohybem tanečního - hudba spojená s náboženskými a magickými funkcemi - zpěvem se snažili ovlivnit kouzelné síly, pohromy, zdar při lov Antická filozofie. Z hlediska historie: období starého Řecka a starého Říma; je hudba (mezi tony jsou číselné vztahy, stejně jako kolem našeho světa) => hudba sfér. - vesmír (kosmos) je harmonicky uspořádán jako hudba-tvrdil, že smysl pro harmonii nemá každý => musí na tom pracovat

Genologie. Dramatický žánr : Antická tragédie. Původ tragédie: Roku 534 př. Kr. došlo ke spojení státu a divadla v Athénách a Athény institucionalizovaly soutěž o nejlepší tragédii v rámci Městských Dionýsií, tj. velkých náboženských slavností Audiokniha MP3 Antická knihovna na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Antická knihovna od ostatních uživatelů. Nakupujte.. Antická literatura Řecko a Řím měly dobré podmínky pro rozvoj literatury - mírné klima, zeměpisnou polohu na břehu Středozemního moře - rychlý hospod. a společenský život. Tyto národy navazovaly kontakty se starověkými civilizacemi Asie a Afriky. Umělecká slovesnost se člení do spousty druhů a žánrů

Antická literatura 1.tisíciletí př. n. l. až polovina 1.tisíciletí n. l. v oblasti Středomoří mírné klima, blízkost vyspělých civilizací - ovlivněni v počátcích literaturou Blízkého východu, otevřená krajina - otevřená mysl, rychlý vývoj společnosti, Řekové a Římané utvořili základ pro další Evropan antická hudba. názvy skladeb. intonace (hudba) battaglia (hudba) hudební tektonika. orientální hudba. renesanční hudba. meditativní hudba. spektrální hudba. popularizace hudby. autenticita (hudba) aranžování hudby. mimoevroá hudba. manýrismus (hudba) hudba pro mechanické hudební nástroje. organa

 1. hudba See also: hudba v reklamě See also: sociologie hudb
 2. Dokument: Přírodovědecká fakulta → Ústav antropologie → E-learning, multimed. výuk. pomůcky → Encyklopedie antropologie (Malina a kol.) → terms →
 3. Antická knihovna, četba o Antice. Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies
 4. Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20. Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Po přiblížení umění egejských kultur charakterizuje g... Typ školy: SŠ. Kategorie: Umění/hudb

Hudba a divadlo v době antiky: referá

Tato kniha je pokusem o celostní pohled na Shakespearovu dobu. Je rozdělena do čtyř částí - Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita, řeč a portrétní galerie Kdo byl kdo. Martin Hilský téměř třicet let pracoval nejen s texty Shakespearových her a básní, ale také s kontexty jeho doby. Souběžně s překlady postupně vznikala i kniha Shakespeare a. Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.úpravou svých preferencí ochrany soukromí TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 72.6% / 16 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 2 - 7. řada - poznávačka (Vaše testy) ø 74.6% / 46 × TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 1 - 7. řad Héródianos vytvořil pestrý obraz doby od konce vlády Marka Aurelia po 30. léta 3. století, od nichž se datuje období anarchie. Defilují v něm nejrozmanitěší vladařské osobnosti se svými rodinnými příslušníky, pověstnými činy, slabostmi i pozoruhodnými charakterovými rysy, císařové, kteří se zapsali do historie chvalně i nechvalně jako vynikající státníci i.

Antika - Wikipedi

Riskuj - antická mytologie Author: Helmut Harzer Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Created Date: 1/21/1998 9:42:24 PM Document presentation forma Stáhnout Antická řecká mytologie - Pád Tróje a sbírat skryté artefakty vyřešit záhadu, která vadí lidi po celém světě po celá staletí. Vyhledejte skryté objekty a zjistěte pravý příběh Tróje a starověkého boje. Nádherná hudba a zvukové efekty ke zmírnění stresu a úzkosti! ⚔ Klikněte na tlačítko. Antická knihovna sv. 48, nakl. Svoboda, 1983, celoplátěná vazba, s obálkou, 438 stran, velmi. Antická knihovna sv. 47, nakl. Svoboda, 1982, 1. vydání, celoplátěná vazba, s obálkou, 355. Album Antická knihovna. Umělec Aristotelés, Démokritos, Platón a Plútarchos. Ke stažení ve formátu MP3 a FLAC. Ukázky zdarma k poslechu. Z obsáhlého komentáře k původnímu 2 LP kompletu 2 58 0431 Antická knihovna

Starověk - Wikipedi

 1. Komoda Rattan - 3 košíky antická bílá Doručení vaší objednávky může být aktuálně zpožděno kvůli přetížení na straně dopravců. Nejrychleji zboží vyzvednete na našich MALL Shopech
 2. Antická Štvanice již popáté! 27.7. 2020 - Tygr v tísni uvádí pátý ročník série divadelních plenérových událostí Antická Štvanice, která se každoročně koná na začátku sezóny na ostrově Štvanice.... Antická Štvanice postupně uvádí inscenace antických dramat, či her s antickým námětem v koprodukci se stálými soubory Divadla VILA Štvanice a.
 3. Rozhovory bohov a iné satirické prózy. Autor: Lúkianos Rok vydání: 1962 Nakladatel: SVKL - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry Vazba: celoplátěná s papírovým přebalem Stav: místy natržená obálka viz. sken, kniha v pěkném stav

ANTICKÁ KNIHOVNA; Reklama v období první republiky Úvod / HUDBA. HUDBA Příspěvky. 5. 10. 2019. Swing Melody Ostrov - Šanghaj / Rubrika: HUDBA Celý příspěvek 2019. Tuláci / Rubrika: HUDBA Celý příspěvek. 3. 2. 2019. DRC Ostrov / Rubrika: HUDBA antická knihovna Antikvariát Počta.cz. v košíku máte 0 ks knih za 0,00 K č. Toggle navigation AntikvariátPočta.cz divadlo, film, hudba; divadelní hry; divadlo, film, hudba. 944 divadlo, hudba; Antická knihovna - sv. 7. Obálka a vazba ve hřbetu zažloutlé, ve hřbetu obálky malá dírka, jinak kniha v dobrém stavu. 120,-dotaz do košíku. klikněte pro více informací. Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR. Výpůjční doba bude automaticky prodloužena o dobu uzavření knihovny

HV001: Hudba starověk

 1. antickÁ knihovna\ak prÉmie --- homÉrŠtÍ hrdinovÉ ve vzpomÍnkÁch vĚkŮ (1977, svoboda 200x125) antickÁ knihovna\ak premie 1969 --- verŠe o vÍnĚ (1969, svoboda, 2
 2. Vážení zákazníci, náš e-shop funguje po dobu vládních nařízení beze změn, včetně osobních odběrů ve Spálené. 17. 11. je zavřeno
 3. Vážení diváci, vzhledem k vládním opatřením ohledně současné hygienické situace jsme se ve snaze zabránit šíření nákazy rozhodli zrušit všechna naše představení až do 30. listopadu (včetně)
 4. Rádi přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 601118787
 5. Prodej starožitností v komisním prodeji, výkup knih, antikvariát. Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie
 6. © 2016 Sběratelský antikvariát Smetana - Brno, Táborská-->
 7. Balíček obsahuje: 3x 2CD Antické trilogie: 1x 2CD Oidipus Tyranus RockOpera (400,-) 1x 2CD Antigona RockOpera (400,-) 1x 2CD 7 proti Tébám (400,-

Umění/hudba; Základy společenských věd; Předchozí příspěvek Antická kultura; Mohlo by se vám líbit... Střety stavovských idejí v českých zemích s panovnickým centralismem. Dějiny USA - přehled. Naše země součástí habsburské monarchie v letech 1526 - 1648

1/10 Kdo měl být zkázou pro Tróju v eposu Ilias? vlk; Paris; medvěd; Priamos; 2/10 Kdo vymyslel léčku s trojským koněm? Hektor; Achilles; Ilias; Odysseu Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Filozofie > Řecká antická filozofie Julius Caesar, Antonius a Kleopatra, Koriolanus, Troilus a Kressida, Odeon, Praha 1983, 543 str., překlad E. A. Saudek, A5, v. OCPl s přebale

Antická hudba TD 3/2013 - TE DEU

Antická dramata jsou dodnes oblíbená a ačkoliv divadlo od svého počátku prošlo mnohými proměnami, antikou se stále inspiruje. Období antického divadla se datuje od 6. století před Kristem až do konce 7. století po Kristu Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu D - Dějepis. Podobné materiály. 7 - Český jazyk, literatura - Starověká literatura, Antická literatura, Počátky staroslověnského písemnictví, Husitstv Starověká literatura (orientální literatura) 3,5 tis. let př.n.l. - 500 n.l. Počátky písemnictví v pravěku (nápisy na stěnách - zaříkadla, zaklínadla

Zatúlané húsa - Detská a dobrodružná literatúra

Antická filosofie Kosmologické období filosofové řeší uspořádání vesmíru hledají arché - pralátku, prazáklad, na kterém je založen celý vesmír Mílétská škola název podle města Mílétos, což byl dceřiný městský stát Řek Antická tragédie. Genologie. Dramatický žánr : Antická tragédie. Původ tragédie: Roku 534 př. Kr. došlo ke spojení státu a divadla v Athénách a Athény institucionalizovaly soutěž o nejlepší tragédii v rámci Městských Dionýsií, tj. velkých náboženských slavností

antická hudba - Online catalog of the University library

Rozumová výchova - nebyla důležitá, spíše hudba, tanec a zpěv (rytmizace jak podpora disciplíny) 18 - 30 let výchova tzv efébů - prezenční vojenská služba; Ve 30 letech - se stali plnohodnotnými občany (pokud přežili) Athény. Bohatý obchodní stát, obchodní centrum Řecka, rozvoj umění, vědy a vzdělán Antická literatura. Řecko a Řím. měly dobré podmínky pro rozvoj literatury - mírné klima, zeměpisnou polohu na břehu Středozemního moře - rychlý hospod. a společenský život. se člení do spousty druhů a žánrů. Mimořádný význam měla v Řecku hudba, která byla s tancem, zpěvem a gymnastikou základní. .. aneb jak Řekové, Římané a Vikingové změnili svět. Německý třídílný dokument (2014) 04. Seikilova píseň - dochovaná antická píseň. 05. Starý příběh - tradicionál, česká slova Jiří Tichota. 06. Stará archa - černošský spirituál, česká slova Jan Vančura. 07. Dál zvěstujte tu zprávu - černošský spirituál. 08. Blues na cestu poslední - hudba i slova Jiří Suchý. 09. Blues - harmonie. 10

Řecká antická literatura - Sweb

 1. Baroko se rozšířilo do celé Evropy v průběhu 17. a 18. století. Proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba). Byl to poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy Malířství: o Do malby vnáší jakýsi ruch a pohyb díky světelným efektům
 2. antickÁ knihovna Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek
 3. Antická trilogie - Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodami, Smrť Odyssea, autor: Jaroslav Vrchlický, rok vydání: 1931 Antikvariát s více než 32 586 položkami +420 775 281 837 v pracovní dny 8:00 - 15:0
 4. Info pro zákazníky, kteří našli knihu přes google, seznam, apod. a nejde jim vložit do košíku. Tato kniha je již prodaná - nejde proto objednat
 5. ANTICKÁ ŠTVANICE. 6.9. 2017 - Ve středu 6. září si budeme ve 14 hodin povídat o divadelní události Antická Štvanice.. OSTROV ŠTVANICE SE V ZÁŘÍ STANE DĚJIŠTĚM NESMRTELNÉHO PŘÍBĚHU. A BUDE TO NEBESKÝ. 30.8.2017 , VILA Štvanice, Praha. Divadelní soubor Tygr v tísni a ostrovní scéna VILA Štvanice pořádají II. ročník výjimečné divadelní události.
Opice z našej police - Detská a dobrodružná literatúraŽelezné ruky

Antikvariát Atlas Alfa nabízí knihy s antickou tematikou, antiku, antickou literaturu. Antické knihy jsou stále doplňovány do antikvariátu. V případě, že vyhledáváte antickou tématiku,hledejte v našem antikvariátu Překlad Antonín Kříž. Praha: Svoboda, 1984. 507 s. Edice Antická knihovna, sv. 52. Z řečtiny přeložil Antonín Kříž. Upravil a k vydání připravil, poznámkami, věcným rejstříkem a úvody k jednotlivým spisům doplnil Milan Mráz. Předmluva Jakub Netopilík. 8°, Váz., s přebalem, velmi dobrý stav ANTIKVARIÁT U POŠTY 2008 © All right reserved | Sitemap | Administrace All right reserved | Sitemap | Administrac

 • Anastasia mp3.
 • Chraň nás od zlého herci.
 • Typologie osobnosti kniha.
 • Red bull air race 2019 tickets.
 • Závěrka urban.
 • Mikroekonomie vzorce.
 • Nádivka bez kuřete.
 • Pronájem bytu české budějovice.
 • Apec members.
 • Youtube titanic cesky.
 • Lamačské chvály 2019.
 • Era změna telefonního čísla pro zasílání sms klíče.
 • Tajná hra android 9.
 • World of warcraft phoenix mount.
 • Lego friends livi dum.
 • Gravitace ve vesmíru.
 • Labioplastika rekonvalescence.
 • Polymerázová řetězová reakce v mikrobiologické diagnostice.
 • Gambrinus akce lidl.
 • Textilní etikety handmade.
 • Zavlažovač mountfield.
 • Petrzel koren.
 • Odblokování obrazu za jízdy praha.
 • Český jazyk 6. třída čtvrtletní práce.
 • Fokus labe most.
 • Plechová střecha skladba.
 • Webkamera velký javor.
 • Pat a mat nove dily.
 • Bubble shooter download.
 • Baby born pes navod.
 • Pudinkové pokušení s čokoládou.
 • Atopický ekzém genitálie.
 • Zdroj světla veličina.
 • Operace dunaj 1968.
 • Spagety carbonara recept.
 • Captain america 2014 csfd.
 • Cerne vdovy opakovani.
 • Bazos kreslo.
 • Velké puzzle pro děti.
 • Italské skůtry vespa.
 • Ocuflash bez konzervantů.