Home

Východoafrická vysočina

Geograficky je východní Afrika jedna z nejčlenitějších oblastí. Z části leží na největším africkém poloostrovu - Somálském. Přírodní síly zde vytvořily takové divy jako je Velká příkopová propadlina, Kilimandžáro a Mount Kenya, dva nejvyšší vrcholy v Africe Východoafrická Vysočina Mapa ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48 Šablona č ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent PDF ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48 R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S Africké příkopové propadliny Afrika online.cz vše o Afric Väčšinu povrchu zaberá Východoafrická vysočina. Ide o systém plošín, oddelených horskými masívmi a prepadlinami. Najznámejšie prepadlina Afriky- Veľká priekopová prepadlina sa rozkladá aj.. Východoafrická vysočina sa na východe strmo skláňa do pahorkatiny a roviny, ktorá lemuje pobrežie Indického oceánu

Tanzánie se rozkládá na pobřeží Indického oceánu ve východní Africe. Většinu území vyplňuje Východoafrická vysočina, členěná propadlinami s jezery Rukwa, Eyasi, Manyara, Natron a dalšími. Na západě a jihozápadě pohoří klesají k dalším jezerům, Tanganyika a Malawi. Tanzánii patří i velká část jezera Ukerewe (Viktoriino jezero), které se rozkládá na. 3.Etioá vysočina - Ras Dašan 4620m. 4.Kilimadžáro - Uhuru (=Kilimadžáro) 5895m - sopečného původu, vrcholky jsou zaledněné. 5.Východoafrická vysočina - činné sopky. 6.Dračí hory. 7.Adamanská vysočina. 8.Konžská pánev. 9.Shara = Katanga - nejvyšší místo - hora Uhuru - nejnižší místo - Assalská. Vysočina vypadá jako idylický obraz venkova: oblé kopce, hluboké lesy, rozlehlé louky, rybníky, potoky klikatící se skrz údolí a cesty lemované alejemi. Najdete tu také celou řadu historických měst, kostelů, muzeí, technických památek a pozoruhodných míst, z nichž tři jsou zapsána v seznamu UNESCO

VÝCHODOAFRICKÁ VYSOČINA ETIOPSKÁ VYSOČINA DRAČÍ HORY KALAHARI NAMIB 0 1 000 km POHOŘÍ POUŠŤ 10° v. d. Gibraltarský ostrovy obratník obratník záliv mys mys ostrov poloostrov moře průplav moře 20° s. š. SAHARA S VÝCHODOAFRICKÁ VYSOČINA ETIOPSKÁ VYSOČINA DRAČÍ HORY KALAHARI NAMIB 0 1 000 km pohoří poušť průliv. V případě technických problémů kontaktujte: Mastný Antonín. tel. 724 650 23 Východoafrická vysočina na východě Afriky, nacházejí se zde tři nejvyšší Africké hory, na jejím západním okraji jsou masivy Ruwenzori a Virunga na východě Afriky dochází k divergenci litosférických desek a vzniká Východoafrická příkopová propadlina = soustava geologických zlomů a příkopů, které se táhnou od. Vysočina Tourism, příspěvková organizace Na Stoupách 144/3 586 01 Jihlava. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript Etioá vysočina (Ras Dašan 4620 m.n.m.). Východoafrická příkopová propadlina: riftové údolí mezi Africkou a Somálskou deskou, hluboké, místy zaplněné vodou (jezera - viz vodstvo). Asi za 50 milionů let se v těchto místech východní Afrika oddělí od zbytku kontinentu

Východní Afrika - Wikipedi

Povrch a nerostné bohatství Afriky Povrch Afriky Uhuru 5895 m x Assalská proláklina -155 m Oblasti: Sever: Atlas, Etioá vysočina Jih: Dračí hory, Vysoký Veld Východ: Východoafrická příkopová propadlina, Východoafrická vysočina Vnitrozemí (pánve, plošiny, tabule): Saharsko-sudánská tabule (pouště), Kongžská a Čadská pánev Pobřeží: úzké pásy nížin. 14.05.2013 11:45 Afrika --mapa Afriky. POVRCH AFRIKY: •Uhuru 5895 x Asalská proláklina - 155 m. OBLASTI: 1) Sever: Atlas , Etioá vysočina 2) Jih: Dračí hory , Vysoký Veld 3) Východ : VýchodoAfrická příkopová propadlina , VýchodoAfrická vysočina 4) vnitrozemní pánv Východoafrická vysočina - východo-africký příkop - Tanganika, Alberovo, Ukereve (vytéká z něj Bílý Nil), rozsáhlé savany pouště - Sahara, Kalahary, Namib- největší největší ostrov:Madagaska

Východoafrická vysočina poušť Namib Dračí hory Jezera, vodní nádrže Viktoriino jezero (Ukerewe) Turkana (Rudolfovo jezero) Albertovo Tanganika Malawi Čadské jezero Asuánská vodní nádrž vodní nádrž Volta Hory, sopky Kilimandžáro=Uhuru Kamerunská hora Džabal Tubkal . Title: mistopis_a Zemská kůra v té době podléhala četným změnám a díky nim se východoafrická vysočina rozštěpila a vznikly hluboké trhliny. Díky těmto vlivům vznikly tři obrovské suché kaňony. Trhliny přerušily toky mnohých řek, ty změnily směr a obrovské kaňony se začaly plnit vodou. A to byl zrod jezer Tanganyika, Malawi.

Východoafrická Vysočina Mapa MAP

interaktivní výuková aplikace Můj pracovní sešit vytvořena pro dva přírodovědné předměty - biologii(přírodověda) a zeměpis(geografie). Aplikace pokrývá plný rozsah výuky zeměpisu a biologie na gymnáziu a jiných školách - Etioá vysočina, Somálská tabule, Etioý příkop (slané a sladkovodní jezera) - Modrý Nil který pramení Tana - podnebí je tropické monzunové - savany, horské stepy a louky, pouštní rostlinstvo - nerostné bohatství - ložiska soli a vápence, geologický průzkum - jedna z nejchudších hospodářství na svět průměrná nadmořská výška světadílu je 750 m n. m. (nejvyšších nadmořských výšek dosahují pohoří ve východní části Afriky, která byla a stále jsou utvářena sopečnou činností - nejvyšší pohoří zde je Východoafrická vysočina, Kilimandžáro státy podél pobřeží Indického oceánu + Mauricius, Komory, Seychely. hornaté území - Etioá vysočina, Východoafrická vysočina - Kilimandžáro, Velká příkopová propadlina (vznik jezer - např. Ukerewe), činné sopky přírodní krajiny - převážně savan

PPT - EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro

Etioá vysočina Východoafrická náhorní plošina A) Atlaská horská soustava Mladé orogény - Atlas Přimyká se k sz. okraji afrického štítu - okrajová část alé geosynklinály, která je od prekambrického jádra štítu oddělena prohybem se zlomovými poruchami V té době zemská kůra podléhala četným změnám, a právě těmito změnami se východoafrická vysočina rozštěpila na značně hluboké propadliny. Další změny způsobily vulkanické aktivity a zemětřesení, které umožnily vznik okolního horského pásma, a tím rozdělení východoafrické propadliny na tři obrovské suché. -propadliny jsou lemovány sopečnými pohořími - Východoafrická vysočina, etioá vysočina (přes 4 600m), Mt. Kenya (2. nej. hora A) Kilimandžáro (Uhuru - 5 895m, Tanzanie) PODNEBÍ A VEGETACE-A většinou v tropech, jen S a J leží v subtropech → A je nejteplejší kontinent-4 podnebné a vegetační oblasti • Východoafrická vysočina- Kilimandžáro 5895m • Dračí hory. Vodstvo: • řeky nejvíce v rovníkové oblasti • 1/3 Afriky jsou bezodtokové oblasti => vádí • Řeky: o Nil- nejdelší o Kongo, Niger, Zambezi • Jezera: o Viktoriino jezero - 3. největší na světě o Tanganika, Malawi, hodské.

Východoafrická vysočina - východoafrická priekopová

POJMY: ATLAS, DRAČÍ HORY, ETIOPSKÁ VYSOČINA, VÝCHODOAFRICKÁ VYSOČINA, KILIMANDŽÁRO - UHURU, KONŽSKÁ PÁNEV, ČADSKÁ PÁNEV, PÁNEV KALAHARI, - vypracovat otázku č. 6/str. 25 - odpovídáte pod zápisky - kontrola ve škole, procvičuje, po návratu nám to půjde sam Etioá vysočina) → tektonická jezera (Tanganika, Malawi, Turkana, Albertovo) → rozšiřování dna - zemětřesení. 11. Velká příkopová propadlina (Východoafrický rift) někdy nazývaná také . Východoafrická propadlin

Stručný průvodce HedvabnaStezka

POHOŘÍ Atlas Etioá vysočina Východoafrická vysočina Dračí hory POUŠTĚ Sahara Kalahari Namib OSTROVY Madagaskar Kanárské ostrovy VODSTVO Nil Kongo Niger Zambezi JEZERA Ukerewe (Viktoriino j.) Tanganjika Malawi Čadské PRŮLIVY A PRŮPLAVY Gibraltarský průliv Mosambický průliv Bab al-Mandab Suezský průplav KRAJNÍ BODY. The Super Mario Effect - Tricking Your Brain into Learning More | Mark Rober | TEDxPenn - Duration: 15:09. TEDx Talks Recommended for yo 14. Afrika Charakteristika a vymezení světadílutřetí největší kontinent světarozkládá se symetricky po obou stranách rovníku2/3 leží na S polokouli a 1/3 na J polokoulipobřeží: 30 500 km → nejmenší členitost ze všech kontinentů → málo poloostrovů, ostrovů a zálivůleží v těsné blízkosti Evropy a Asiehranice Afrika/Evropa: Gibraltarský průliv, Středozemní. Východoafrická tektonická propadlina (=rifty-vznikli zde riftová jezera)=odsouvání litosferických desek=divergentní rozhraní->somálská deska se trhá a jde k indickému oceánu->zbytek africké desky se velice pomalu pohybuje na sever Příbuzná východoafrická a jihoafrická plemena, bývají klapouchá. Při hrozícím nebezpečí, se kamerunské ovce rozprchnou do všech stran, přičemž skoky dosahují výšky až 1,5 metrů a délky čtyři metry

Afrika :: Dejgeodohlav

Přírodní krajiny • tropický deštný les -pobřeží Guinejského zálivu, pánev řeky Kongo • savana - mezi Saharou a TDL • pouště a polopouště - Sahara, Kalahari, Namib • Sahel - pás J od Sahary • stálezelené lesy - S Afrik Vyhledat. pouze v aktuální sekci Pohoří: Atlas, Dračí hory, Etioá vysočina, Východoafrická vysočina. Slepá mapa Afriky - PurposeGames. A trivia quiz called Slepá mapa Afriky. Test your knowledge about Slepá mapa Afriky with this online quiz. Slepá mapka Afriky Odpovědi Zambezi - východoafrická jezera - Etioá vysočina - Rudé moře - Suezský a Akabský záliv Východoafrická příkopová propadlina - rift Východní oblast dolní tok Zambezi - sopka Meru - plošiny Ňjasa a Masai oblast Východoafrické vysočiny střecha Afrikypramenné území vodních toků oblast Jezerní plošiny. 6. Severní Amerika - osidlování- původní obyvatelé Ameriky přišli v místě dnešního Beringova průlivu z Asie;- severní části Ameriky osídlili Inuité = Eskymáci;- jižnější části osídlili Indiáni (území Mexika - říše Mayů a Aztéků);- první Evropané, kteří dosáhli Severní Ameriky byli Vikingové kolem r. 1000 (jezdili sem pro dřevo)

Kudy z nudy - Vysočina

AFRIKA - R: 30,3 mil. km2; OB: 750 mil. obyv., převážná část rasy negropoidní, S - rasa europoidní (Afrika, Zeměpis referát Příroda - Fauna a flóra Obr. 9 - Moucha tse-tse Obr. 10 - Sloni Obr. 11 - Žirafy Obr. 12 - Baobab Obr. 13 - Tropický deštný les v Gabonu Souhrn přírodních zajímavostí Pohoří: Atlas, Kilimandžáro, Dračí hory, Východoafrická vysočina Pouště: Sahara, Namib, Kalahari Řeky: Nil, Oranje, Zambezi, Kongo Jezera.

Etioá vysočina. Východoafrická vysočina. Súdánská vysočina. Adamauské pohoří. Povrch: SZ - Atlas; Sahara (9 mil. km2) - pohoří Ahaggae a Tibesti, Sahara je složena z několika pouští a jedna z nich je Libejská, max. teploty 58°C; oáza Kufra; JZ -Súdánská vysočina, Etioá vysočina, Somálský poloostrov, Kamerunská hora - nejvyšší činná sopka (měří 4 070 m); srdce afriky - Kangžská. Pojmy Afrika Moře a zálivy: Středozemní moře, Rudé moře, Adenský záliv, Guinejský záliv Průlivy, průplavy: Gibraltarský průliv, Mosambický průliv, Suezský průpla

Slepá mapa pohorí sveta: Dávali ste na geografii pozor?

 1. Povrch Afriky - pohoří Atlas - Arabská poušť Povrch Afriky - pohoří Atlas Arabská poušť Libyjská poušť Núbijská poušť poušť Sahara Čadská pánev Súdánská vysočina Adamauské pohoří Etioá vysočina Konžská pánev Východoafrická vysočina Nejvyšší hora je Kilimandžáro-Uhuru ( 5895 m.n.m) Plošina Luanda - Katanga Poušť Kalahari Poušť Namib Dračí.
 2. Keňa to je také chladná Východoafrická vysočina, sopky lemující Východoafrický příkop a ledovce se sněhovou pokrývkou na vrcholcích pohoří Mt. Kenya. Keňa to je safari a také místo pro nádhernou dovolenou
 3. Východoafrická riftová zóna Somálská deska se pohybuje východním směrem VznikáVýchodoafrický příkop, od Rudého moře, přes východní Afriku, až k ústí Zambezi (5000 km), rozevírá se o (5 mm/rok). V budoucnu dojde k oddělení a vzniku Afrického moře Obr. 11 Obr.12 1
 4. Pohoří Atlas (hora Džabal Tubkal), Etioá vysočina (hora Raz Dašan, Assalská proláklina), Konžská pánev, Východoafrická vysočina (hora Mt. Keňa), Kilimandžáro (několik sopečných kuželů, nejvyšší je Uhuru - skoro 6000 m), Dračí hory. Poušť Sahara (pohoří Tibesti), Namib, Kalahari. Vodstvo

Východoafrická vysočina Kilimandžáro (Uhuru) Dračí hory Sahara Libyjská poušť poušť Namib poušť Kalahari Velké předělové pohoří Mt. Kosciusco Mac Donnelovo pohoří Velká písečná poušť. Většinu povrchu zabírá Východoafrická vysočina, jejíž zvlněná krajina dosahuje výšek 3000 m n. m., ale místy klesá až o 2 500 metrů. Jde o systém plošin, oddělených horskými masivy a propadlinami 2. Vysoká Afrika - Etióa vysočina je východným pokračovaním Saharsko-arabskej tabule. Tvarovo najpestrejšou časťou afriky je Východoafrická náhorná plošina s typickými tektonickými priekopami, horskými hrásťami, sopečnými masívmi, krátermi a plošinami Slepá mapa pohorí: Iba tí, čo na geografii nikdy nevyrušovali, dokážu spraviť tento kvíz na 100

Video: Dotační Programy Kraje Vysočina

Východoafrická vysočina. Velký Atlas. Dračí hory. Author: H1418 Created Date: 09/10/2019 23:12:00 Last modified by: H1418. Pohoří: Atlas, Dračí hory, Etioá vysočina, Východoafrická vysočina Řeky: Kongo, Niger, Nil, Zambezi Jezera: Tana, Viktoriino, Tanganika, Čadské. AFRIKA. POLOHA - rozkládá se na . S, J, V, Z polokouli - prochází jí rovník, 0. poledník a obratníky • krajní body: J - Střelkový my

Rovníková Afrika

Výpisky ze zeměpis

 1. pohoří Atlas Dračí hory Etioá vysočina Východoafrická vysočina Uhuru - Kilimajaro pouště Sahara Namib Kalahari ploché obl. Konžská páne
 2. Title: Slepá mapa - Afrika Author: Jana Mikešová Last modified by: Jana Mikešová Created Date: 10/13/2009 5:00:00 AM Company: The Doors Other title
 3. Povrch a nerostné bohatství Afriky - nadpis Povrch Afriky - prosím opsat a ukažte si vše na mapě ! Uhuru 5895 m x Assalská proláklina -155 m Oblasti: Sever: Atlas, Etioá vysočina Jih: Dračí hory, Vysoký Veld Východ: Východoafrická příkopová propadlina, Východoafrická vysočina Vnitrozemí (pánve, plošiny, tabule): Saharsko-sudánská tabule (pouště), Kongžská.
 4. Místopisné pojmy 2. SEZNAM MÍSTOPISNÝCH POJMŮ : Afrika: Austrálie, Oceánie, Antarktida: ostrovy a souostrov
 5. Obrázek 1 Zakresli do mapy Afriky S pomocí atlasu zakresli do uvedené mapy následující pojmy: Atlas Dračí hory Kilimandžáro Etioá vysočina Východoafrická příkopová propadlina Křížovka - po vyluštění se dozvíte jak se cizím slovem nazývá rozšiřování pouští hora tyčící se nad Libercem řeka pramenící v.
 6. Tvoria ho priekopové prepadliny - Východoafrická priekopová prepadlina, vysočiny - Etióa vysočina s priemernou nadmorskou výškou 1800-2000 m, plošiny - Východoafrická náhorná plošina (Kilimandžáro 5895 m)
 7. Komentáře . Transkript . afrika - Palem

Afrika. Afrika je najúrodnejší, najteplejší a 3. najväčší svetadiel. Z hľadiska rovníka leží na severnej a južnej pologuli. Z hľadiska 0° poludníka leží na západnej a východnej pologuli Opakování 1/3 světa pevnina Kontinent. souvislá pevninská masa obklopena mořem Světadíl logická část kontinentu s odlišným historický Základní škola Mariánské Lázně. Afrika Pojmy na slepou mapu Ostrovy: Madagaskar, Mauricius, Réunion, Svatá Helena, Zanzibar, Madeir Východoafrická vysočina. Poušť Gobi. K jakému kontinentu patří Nový Zéland. Evropa. Afrika. Austrálie. Vyškrtni nepatřící do skupiny: Zimbabwe. Mosambik. Španělsko. Kdo přišel do Afriky v 17.století •Etioá vysočina, Východoafrická vysočina •Kilimandžáro (Uhuru), Mt. Keňa •Východoafrická příkopová propadlina •Vnitrosaharské masivy (sopečné) •Ahagar, Tibesti

Východoafrická vysočina Pánve Nigerská, Čadská, Nilská, Konžská - V Africe se nachází hodně pouští Pouště Sahara, Namib, Kalahari, Libyjská poušť, Arabská poušť, Núbijská poušť Úkol 1. Vyhledejte v atlase všechna poho. Etioá vysočina) → tektonická jezera (Tanganika, Malawi, Turkana, Albertovo) → rozšiřování dna - zemětřesení. 9. Velká příkopová propadlina (Východoafrický rift) někdy nazývaná také . Východoafrická propadlin Většinu keňského povrchu zabírá Východoafrická vysočina, jejíž zvlněná krajina dosahuje výšek 3000 m n. m., ale místy klesá až o 2 500 metrů. Jde o systém plošin, oddělených horskými masivy a propadlinami Východoafrická vysočina. Státy východní Afriky Leží ve východní Africe za východoafrickým zlomem Povrch tvoří vysočiny, sopky, nížiny při pobřeží, nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro 5 895 m Podnebí tropické, závislé na nadmořské výšc Ať už prodáváte, nebo sháníte Myš východoafrická, projděte si naši inzerci. Najdete v ní kompletní seznam nabídek i poptávek

PPT - Téma hodiny: Afrika FG Předmět: Zeměpis Ročník: 2PPT - Východná Afrika PowerPoint Presentation, free

→ Východoafrická vysočina, Kilimandžáro. 8. Jižní Afrika → centrální bezodtoká pánev: Kalaharská pánev - solná pánev Etoša - pánev Makarikari - bažinatá pánev Okavango - poušť Kalahari → písčitá. vÝchodoafrickÁ vysoČina . draČÍ hory kilimandŽÁro (hora uhuru) pánve. konŽskÁ ČadskÁ. propadlina. vÝchodoafrickÁ pŘÍkopovÁ Plošina Azande Východoafrická Vysočina Vysoký Veld Adamauské pohoří Bongos c. Vyznačte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (pravda) nebo nepravdivá (nepravda). Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak je opravte. 2 body V místě vzletu balonu jsou průměrné roční úhrny srážek kolem 1 200 mm/rok a průměrná roční. Plošina Azande - Východoafrická Vysočina - Vysoký Veld - Adamauské pohoří - Bongos Hodnocení: Pokud není v textu uvedeno jinak, tak za každé správné doplnění 0,5 bodu. Řešení: Viz text. b. V nabídce zakroužkujte pohoří, nad kterým cestovatelé nepřeletěli. 7 bodů Hodnocení: Za správně určené pohoří 2 body Úkol 2. Doplň do mapky pohoří: Vysoký Atlas, Velký Atlas, Etioá vysočina, Východoafrická vysočina. Kilimandžáro - Uhuru (5895 m), Dračí hory. Úkol 3. Doplň do mapky Konžskou a Čadskou pánev a pouště Sahara, Kalahari a Namib. Úkol 4. Vyznač v mapě: Středozemní moře, Rudé moře, Adenský záliv, Mosambický průliv

 • Tyčový mixér tefal.
 • Čelní rotační sekačka.
 • Která evropská města navštívit.
 • W3schools bootstrap tables.
 • Ps1 games online.
 • Google duo linux.
 • Mycí linka pro kamiony.
 • Plutonium poločas rozpadu.
 • New lamborghini 2019.
 • Práce beskydy.
 • Čerstvé sojové boby.
 • Qgis manual.
 • Jednání poslanecké sněmovny online.
 • Asfaltový pás s pes vložkou.
 • Film matka vysvetleni.
 • Zubní ordinace anglicky.
 • Petrolejová lampa mannesmann.
 • Https www patrioteu com uploads help pdf.
 • Vnitřní receptory.
 • Natália kisková.
 • Reka na h.
 • Liberty phoenix.
 • Jak se uklidnit pred porodem.
 • Michael jackson searching for neverland.
 • Reklama se sokolem.
 • Svobodné povolání fakturace.
 • Vibro shaper heureka.
 • Fifa 19 bazar xbox one.
 • Bulky na hamburger ze suseneho drozdi.
 • Rozdíl mezi francisovou a kaplanovou turbínou.
 • Kvíčala petr.
 • Sport obuv.
 • Kebab výroba.
 • Stopa daňka.
 • Ttps www csfd cz film 512928 skleneny prehled.
 • Alibi fotky.
 • Alveo rakovina.
 • Iphone 6s 64gb silver.
 • Cena kyčelní náhrady.
 • Skládací postel ikea.
 • Cena kyčelní náhrady.